Co je decentralizované úložiště?
Domů
Články
Co je decentralizované úložiště?

Co je decentralizované úložiště?

Pokročilí
Zveřejněno Mar 16, 2023Aktualizováno Dec 13, 2023
7m

TL;DR

Na rozdíl od tradičních serverů s centralizovaným úložištěm provozovaných jedním subjektem nebo organizací uchovávají systémy decentralizovaného úložiště datové soubory v geograficky distribuovaných uzlech propojených peer-to-peer (P2P) sítí.

Použití blockchainu ke správě sítí decentralizovaných úložišť zvyšuje zabezpečení zajištěním ochrany datových souborů před chybami, riziky protistrany a selháním v jednom bodě. 

Úvod

V roce 2006 přišel britský matematik Clive Humby s výrokem „data jsou nová ropa“. Toto prohlášení je v době, kdy jsou naše osobní údaje hluboce provázány s našimi online životy, aktuálnější než kdy jindy.

Osobní údaje, které tvoří naši digitální identitu, jsou dnes obvykle uloženy centrálně. Centralizovaná úložiště jsou sice dostupnější, ale uživatelé v jejich případě nemají plnou kontrolu nad tím, jaká data chtějí sdílet ani jakým způsobem, což je potenciálně ohrožuje ztrátou dat, narušením soukromí a kybernetickými útoky. 

Nástup Webu 3 ale mění způsob, jakým spolu komunikujeme online, a významnou roli v tomto posunu hraje blockchainová technologie. 

Blockchainové aplikace běží nezávisle na sobě, aniž by k tomu potřebovaly důvěryhodné třetí strany, a vytvářejí tak decentralizovaný internet, kde mají uživatelé větší kontrolu nad svými daty a online životem. S nástupem decentralizovaných úložišť mohou navíc uživatelé svá data ukládat distribuovaně a ne na jediném centralizovaném serveru. 

Centralizované vs. decentralizované úložiště

Centralizované úložiště

Centralizované ukládání dat bylo po mnoho let standardem. Tento způsob ukládání spočívá ve správě a uchovávání dat poskytovatelem na jednom serveru nebo skupině serverů, obvykle na stejném místě.

Tato metoda usnadňuje přístup k datům a jejich správu. Například cloudová úložiště jsou obvykle centralizovaná řešení – data uložena na serverech spravovaných jednou organizací, jako je Amazon, Google nebo Dropbox.

Z pohledu zabezpečení centralizovaného úložiště dat jsou data při přenosu z vašeho počítače na server centralizovaného úložiště obvykle šifrována pomocí 128bitové technologie SSL. Na serveru centralizovaného úložiště pak mohou být šifrována 256bitovým šifrováním.

Decentralizované úložiště

Centralizované ukládání dat má ale svá omezení. Bez ohledu na přísnost bezpečnostních opatření drží šifrovací klíče platforma, na které jsou data uložena. To vyvolává potenciální obavy ohledně dostupnosti, transparentnosti a kontroly. Hackeři se navíc mohou snadněji zaměřit na jediný bod selhání a pokusit se získat přístup k velkému množství dat, protože vše je uloženo na jednom místě. 

Decentralizované systémy neukládají data na jednom místě, ale v geograficky rozptýlené síti počítačů. Díky tomu je možné ukládat velké množství dat, aniž by bylo nutno spoléhat se na centrální server nebo centrálního poskytovatele, což pomáhá eliminovat potenciální problémy s cenzurou a narušením soukromí. 

Jak decentralizované úložiště funguje?

Decentralizované úložiště ukládá data na více počítačích nebo uzlech připojených k P2P síti, jako je BitTorrent nebo protokol meziplanetárního souborového systému (protokol IPFS).

Data nahraná do systému decentralizovaného úložiště jsou rozdělena na malé části a odeslána k uložení na řadu uzlů v síti. Když potřebujete soubor dat použít, síť poskládá rozdělené části z jednotlivých uzlů, které je ukládají, dohromady a znovu je sestaví, abyste si mohli soubor stáhnout. 

Uzly v systému decentralizovaného úložiště navíc nemohou soubory prohlížet ani měnit, protože kryptografický hashovací mechanismus automaticky všechna data uložená v síti šifruje. Když chtějí uživatelé získat přístup ke svým datům, musí použít soukromý klíč, který neoprávněným subjektům brání v získání informací. 

Výhody decentralizovaného úložiště oproti centralizovanému úložišti

Decentralizované ukládání dat může zmírnit některé problémy tradičních serverů s centralizovaným úložištěm. Sítě s decentralizovaným úložištěm mají oproti centralizovaným protějškům několik výhod.

Lepší zabezpečení a ochrana soukromí

Tradiční sítě s centralizovaným úložištěm jsou vůči kybernetickým útokům zranitelnější, protože všechna data jsou uložená na jednom místě. Systémy decentralizovaných úložišť naopak nabízí robustnější zabezpečení, protože jejich data jsou rozprostřena mezi mnoha uzly a nenachází se na jediném serveru.

Pro hackery je tak mnohem obtížnější proniknout do sítí decentralizovaných úložišť a získat z nich informace. Uživatelé navíc nemusí při ukládání dat v decentralizovaném systému poskytovat osobní údaje, což jim poskytuje další vrstvu anonymity.

Neexistuje jediný bod selhání

Přístup k sítím s centralizovaným ukládáním dat je sice jednodušší a takové sítě se i snadněji spravují, ale zároveň jsou náchylnější k chybám při přenosu, které mohou vést ke ztrátě dat. Síť s decentralizovaným úložištěm tvoří několik propojených uzlů, které nabízí větší redundanci a odolnost proti chybám, takže v případě výpadku jednoho uzlu mají uživatelé přístup k datům i z jiných uzlů v síti.

Vyšší rychlost stahování

Pokud je centralizované úložiště zahlcené větším provozem, než jeho síť zvládne, může být rychlost stahování omezená. Decentralizované úložiště může díky blockchainové technologii potenciálně snížit využití šířky pásma, protože uzly ukládající datové soubory jsou rozprostřeny po celém světě.

Nižší náklady

Díky velkému množství uzlů, které ukládají data, je v decentralizovaném systému k dispozici víc úložného prostoru než v centralizovaném systému. To ve srovnání se stávajícími centralizovanými úložnými platformami obvykle vede k nižším nákladům, zejména pro menší uživatele, kteří nemohou využívat úspor z rozsahu. 

Vylepšená integrita dat

Integrita dat označuje schopnost dat zachovat si stejné vlastnosti po celou dobu své životnosti. Zachování integrity dat je u centralizovaných úložných systémů náročné, protože pokud se něco stane se serverem nebo se web přesune jinam, data přestanou být dostupná. Data v decentralizovaném úložišti jsou přístupná po neomezenou dobu a díky hashování zůstávají neporušená.

Jaká má decentralizované úložiště omezení?

Přestože decentralizovaná úložiště dat mohou mít oproti centralizovaným systémům výhody, mají i určitá omezení, která mohou být v rozporu s výše uvedenými výhodami. Vzhledem k tomu, že systémy decentralizovaných úložišť se například při ukládání a načítání dat spoléhají na síť uzlů, přístupová doba může být pomalejší než u systémů centralizovaných úložišť. 

Decentralizované úložiště může být z hlediska vlastnictví dat bezpečnější než centralizované systémy, ale vůči bezpečnostním a jiným rizikům rozhodně není imunní. Bezpečnost dat uložených v síti mohou ohrozit například škodlivé uzly. Správné fungování systémů decentralizovaných úložišť je navíc závislé na síťové infrastruktuře. V případě výpadku sítě proto mohou být data uložená na dané síti hůře dostupná.

Decentralizovaným úložištím navíc chybí standardizace. Různé protokoly mohou používat různé metody šifrování a mechanismy ověřování, které komplikují interoperabilitu. Rizika spojená se šifrováním a správou klíčů v decentralizovaných úložných systémech zatím také nejsou vyřešena.

Závěrem 

Decentralizované úložiště je pořád nová technologie, která se mezi širokou veřejností zatím neprosadila, ale mohla by pomoct posunout vpřed příchod Webu 3. Uživatelé hledají cenově dostupnější, efektivnější a bezpečnější mechanismus ukládání dat, takže decentralizované platformy, jako je BitTorrent, se možná rozšíří dřív, než se očekávalo.

V souvislosti s častými úniky dat, rostoucími náklady na ukládání dat a cenzurou v oblasti tradičního ukládání dat se navíc může stát, že decentralizované produkty začne používat víc lidí. Ale i když decentralizované úložiště může pomoct vyřešit některé problémy svého centralizovaného protějšku, má pořád svá omezení. Centralizované úložiště zatím zůstává pro mnoho lidí atraktivním řešením, které si udrží významný podíl na trhu i v době rostoucí obliby decentralizovaných úložišť.

Související články: 


Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.