Какво е децентрализирано съхранение?
Начало
Статии
Какво е децентрализирано съхранение?

Какво е децентрализирано съхранение?

Напреднал
Публикувано Mar 16, 2023Актуализирано Dec 13, 2023
7m

Резюме

За разлика от традиционните централизирани сървъри за съхранение, управлявани от един субект или организация, децентрализираните системи за съхранение съхраняват файлове с данни в географски разпределени възли, свързани чрез peer-to-peer (P2P) мрежа.

Използването на блокчейн за поддържане на децентрализирани мрежи за съхранение може да помогне за повишаване на сигурността, като гарантира, че файловете с данни са защитени срещу грешки, рискове от контрагента и неизправности в една точка. 

Въведение

През 2006 г. британският математик Клайв Хъмби измисли израза „данните са новият петрол“. Това твърдение е по-уместно от всякога в епоха, в която нашите лични данни са дълбоко преплетени с нашето онлайн преживяване.

Днес личните данни, които изграждат нашата цифрова идентичност, обикновено се съхраняват централизирано. Докато централизираните решения за съхранение са по-достъпни, потребителите нямат пълен контрол върху това какви данни искат да споделят и как искат да ги споделят, което ги прави потенциално по-уязвими към загуба на данни, нарушения на поверителността и кибератаки. 

Появата на Web3 обаче промени начина, по който взаимодействаме един с друг онлайн, като блокчейн технологията играе значителна роля в тази промяна. 

Приложенията, задвижвани от блокчейн, работят независимо, без да се нуждаят от доверени трети страни, създавайки децентрализиран интернет, където потребителите могат да контролират повече от своите данни и онлайн преживявания. Освен това, с появата на децентрализирано съхранение, потребителите могат да имат достъп и да съхраняват своите данни по разпределен начин, а не на един централизиран сървър. 

Централизирано срещу децентрализирано съхранение

Централизирано съхранение

Централизираното съхранение на данни е стандартно от много години. Този метод на съхранение включва доставчик, който управлява и съхранява данни на един сървър или група сървъри, обикновено на едно и също място.

Този метод прави данните лесни за достъп и управление. Например облачното хранилище обикновено е централизирано решение, при което данните се съхраняват на сървъри, поддържани от една организация, като Amazon, Google или Dropbox.

Що се отнася до сигурността при централизирано съхранение на данни, данните обикновено се криптират със 128-битова SSL технология, когато се пренасят от вашия компютър към централизиран сървър за съхранение. Може също да бъдат криптирани с 256-битово криптиране веднъж на централизирания сървър за съхранение.

Децентрализирано съхранение

Централизираното съхранение на данни обаче има своите ограничения. Без значение колко строги са мерките за сигурност, платформата за съхранение съхранява ключовете за криптиране. Това поражда потенциални опасения за достъпността, прозрачността и контрола. Освен това хакерите могат по-лесно да се насочат към една точка на неизправност, за да се опитат да получат достъп до голямо количество данни, тъй като всичко се съхранява на едно място. 

От друга страна, децентрализираните системи съхраняват данни в географски разпръсната мрежа от компютри, а не на едно място. Това прави възможно съхраняването на големи количества данни, без да се разчита на централен сървър или доставчик, като помага да се елиминират потенциални проблеми с цензурата и нарушаването на поверителността. 

Как работи децентрализираното съхранение?

Децентрализираното съхранение включва съхраняване на данни на множество компютри или възли, свързани към P2P мрежа като BitTorrent или протокол на InterPlanetary File System (IPFS).

Данните, качени в децентрализирана система за съхранение, се разделят на малки части и се изпращат до множество възли в мрежата за съхранение. Ако трябва да извлечете вашия файл с данни, мрежата ще сглоби разделените компоненти от отделните възли, които го съхраняват, и ще ги сглоби отново, за да ги изтеглите. 

Освен това възлите в децентрализирана система за съхранение не могат да преглеждат или променят файлове, тъй като криптографски хеш механизъм автоматично криптира всички данни, съхранявани в мрежата. Потребителите трябва да използват частните си ключове за достъп до данните си и да предотвратят извличането на информацията от неоторизирани лица. 

Предимствата на децентрализираното съхранение пред централизираното съхранение

Децентрализираното съхранение на данни може да облекчи някои от проблемите, пред които са изправени традиционните централизирани сървъри за съхранение. Ето някои от предимствата, които децентрализираните мрежи за съхранение имат пред централизираните.

Подобрена сигурност и поверителност

Традиционните централизирани мрежи за съхранение са по-уязвими от кибератаки, тъй като всичките им данни се съхраняват на едно място. Обратно на това, децентрализираните системи за съхранение предлагат по-стабилна сигурност, тъй като техните данни се разпространяват в множество възли, вместо да се намират на един сървър.

Това затруднява хакерите да проникнат в децентрализирани мрежи за съхранение и да извлекат информация. Освен това потребителите не трябва да изпращат лична информация, за да съхраняват данни в децентрализирана система, така че има допълнителен слой на анонимност.

Няма една единствена точка на неизправност

Докато централизираните мрежи за съхранение на данни са по-лесни за достъп и управление, те също така са по-податливи на грешки при предаване, които потенциално могат да доведат до загуба на данни. Децентрализираната мрежа за съхранение се състои от множество свързани възли, осигуряващи по-голяма резервираност и толерантност към грешки, така че потребителите да могат да имат достъп до данни от други възли в мрежата, дори ако един възел прекъсне.

По-бързи скорости на изтегляне

Централизираното съхранение може да се сблъска със забавяне, ако трафикът е по-голям от това, което мрежата може да поеме. Благодарение на блокчейн технологията децентрализираното съхранение може потенциално да намали използването на честотната лента, тъй като възлите, съхраняващи файловете с данни, са разпръснати глобално.

По-ниска цена

С много възли, хостващи данни, повече място за съхранение е налично в децентрализирана система, отколкото в централизирана. Това обикновено води до по-ниски разходи в сравнение със съществуващите централизирани платформи за съхранение, особено за по-малки потребители, които не могат да се възползват от икономии от мащаба. 

Подобрена цялост на данните

Целостта на данните се отнася до способността на данните да поддържат едни и същи качества през целия си живот. Запазването на целостта на данните е предизвикателство при централизираните системи за съхранение, тъй като данните стават недостъпни, ако нещо се случи със сървъра или уеб страницата бъде преместена на друго място. С децентрализирано съхранение данните могат да останат достъпни за неопределено време и, чрез хеширане, да останат непокътнати.

Какви са ограниченията на децентрализираното съхранение?

Въпреки че децентрализираното съхранение на данни може да има предимства пред централизираните системи, има и някои ограничения, които могат да противоречат на изброените по-горе предимства. Например, тъй като децентрализираните системи за съхранение разчитат на мрежа от възли за съхраняване и извличане на данни, времето за достъп може да бъде по-бавно от централизираните системи за съхранение. 

По подобен начин децентрализираното съхранение може да е по-сигурно от централизираните системи от гледна точка на собствеността върху данните, но не е имунизирано срещу рискове за сигурността и други рискове. Злонамерените възли могат да компрометират сигурността на данните, съхранявани в мрежата. В допълнение, децентрализираните системи за съхранение зависят от мрежовата инфраструктура, за да функционират правилно. Следователно наличността на данните, съхранявани в мрежата, може да пострада в случай на прекъсване на мрежата.

Липсва и стандартизация в децентрализираното съхранение. Различните протоколи могат да използват различни методи за криптиране и механизми за удостоверяване, което затруднява осигуряването на оперативна съвместимост. Освен това рисковете, свързани с криптирането и управлението на ключовете в децентрализираните системи за съхранение, все още не са решени.

Заключителни мисли 

Въпреки че децентрализираното съхранение все още е нововъзникваща технология, която все още не е получила масово възприемане, то може да помогне за тласъка на Web3 революцията напред. Тъй като потребителите търсят по-достъпен, ефективен и сигурен механизъм за съхранение на данни, децентрализирани платформи като BitTorrent може да бъдат популяризирани по-рано от очакваното.

Освен това широкото разпространение на посегателствата върху данните, нарастващите разходи за съхранение и цензурата в традиционното пространство за съхранение на данни може да накарат повече хора да се обърнат към децентрализирани продукти. Независимо от това, докато децентрализираното съхранение може да помогне за разрешаването на някои от проблемите на централизирания си аналог, то все пак идва със своите ограничения. Засега централизираното съхранение остава привлекателно решение за много хора и ще запази значителен пазарен дял, дори когато децентрализираното съхранение стане по-популярно.

Допълнителни статии 


Отказ от отговорност и предупреждение за риск: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите личен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.