Čo je vrstva 0 v blockchaine?
Domov
Články
Čo je vrstva 0 v blockchaine?

Čo je vrstva 0 v blockchaine?

Stredne pokročilý
Zverejnené Jan 10, 2023Aktualizované Jul 4, 2023
5m

Zhrnutie

Protokoly vrstvy 0 sú v podstate infraštruktúrou, na ktorej možno postaviť blockchainy vrstvy 1. Ako základná vrstva blockchainových sietí a aplikácií patria protokoly vrstvy 0 medzi mnohé riešenia, ktorých cieľom je vyriešiť problémy, ktorým toto odvetvie čelí (napr. škálovateľnosť a interoperabilita). 

Úvod

Z čoho sa skladá blockchainový ekosystém? Jedným zo spôsobov, ako kategorizovať rôzne časti takéhoto ekosystému, je klasifikovať ich podľa vrstiev, ako keby boli internetové protokoly.

Blockchainový ekosystém je možné rozdeliť do nasledujúcich vrstiev: 

Vrstva 0: základná infraštruktúra, na ktorej je možné postaviť viacero blockchainov vrstvy 1.

Vrstva 1: základné blockchainy, ktoré vývojári používajú na vytváranie aplikácií, ako napríklad decentralizované aplikácie (DApp).

Vrstva 2: Škálovanie riešení, ktoré riešia aktivity mimo blockchainov vrstvy 1, aby sa znížilo ich zaťaženie transakciami.

Vrstva 3: Aplikačná vrstva založená na blockchaine vrátane hier, peňaženiek a  iných DApp.

Nie všetky blockchainové ekosystémy sa však dajú zaradiť do týchto kategórií. Niektoré ekosystémy nemusia mať určité vrstvy, zatiaľ čo iné možno v závislosti od kontextu kategorizovať ako rôzne vrstvy. 

Protokoly vrstvy 0 pomáhajú riešiť problémy, ktorým čelia siete vrstvy 1 postavené s monolitickou architektúrou, ako napríklad sieť Ethereum. Vytvorením flexibilnejšej základnej infraštruktúry a umožnením, aby vývojári mohli spúšťať svoje vlastné účelovo špecifické blockchainy, vrstva 0 dúfa, že bude môcť efektívnejšie riešiť problémy, akými sú škálovateľnosť a interoperabilita. 

Aké problémy môže vrstva 0 vyriešiť?

Interoperabilita

Interoperabilita označuje schopnosť blockchainových sietí komunikovať navzájom. Táto vlastnosť umožňuje užšie prepojenú sieť produktov a služieb s podporou blockchainu, čo zase ponúka vyššie používateľské pohodlie. 

Blockchainové siete postavené na rovnakom protokole vrstvy 0 dokážu v predvolenom nastavení navzájom komunikovať bez potreby vyhradených mostov. Pomocou rôznych iterácií medzisieťových prenosových protokolov umožňuje vrstva 0 blockchainom ekosystému stavať na ich vlastnostiach a prípadoch použitia. Niektorými bežnými výsledkami sú vyššia rýchlosť transakcií a vyššia efektivita.

Škálovateľnosť 

Monolitický blockchain, ako napríklad Ethereum, je často preťažený. Dôvodom je, že jediný protokol vrstvy 1 zabezpečuje všetky kritické funkcie, ako je vykonávanie transakcií, konsenzus a dostupnosť údajov. To vytvára slabinu, ktorú môže vrstva 0 zmierniť delegovaním týchto kritických funkcií na ďalšie blockchainy. 

Táto architektúra zabezpečuje, že blockchainové siete postavené na rovnakej infraštruktúre vrstvy 0 dokážu optimalizovať určité úlohy a tým zvýšiť škálovateľnosť. Realizačné reťazce je možné napríklad optimalizovať, aby zvládli vysoký počet transakcií za sekundu. 

Flexibilita pre vývojára

S cieľom povzbudiť vývojárov, aby ich používali, protokoly vrstvy 0 často poskytujú ľahko použiteľné súpravy na vývoj softvéru (SDK) a bezproblémové rozhranie, ktoré zabezpečuje, že vývojári môžu ľahko spúšťať svoje vlastné blockchainy so špecifickým účelom. 

Protokoly vrstvy 0 poskytujú vývojárom veľkú flexibilitu pri prispôsobovaní ich vlastných blockchainov. To im umožňuje definovať si vlastné modely vydávania tokenov a kontrolovať typ DApp, ktoré chcú postaviť na svojich blockchainoch.

Ako funguje protokol vrstvy 0?

Protokoly vrstvy 0 fungujú rôznymi spôsobmi. Každý má svoj vlastný dizajn, funkcie a zameranie.

Vo všeobecnosti však protokoly vrstvy 0 slúžia ako hlavný a primárny blockchain na zálohovanie údajov o transakciách z rôznych reťazcov vrstvy 1. Zatiaľ čo existujú skupiny reťazcov vrstvy 1 postavené na protokoloch vrstvy 0, existujú aj medzisieťové prenosové protokoly, ktoré umožňujú prenos tokenov a údajov medzi rôznymi blockchainmi. 

Štruktúry týchto troch komponentov a vzťahy medzi nimi sa medzi rôznymi protokolmi vrstvy 0 môžu značne líšiť. Tu si ukážeme niekoľko príkladov: 

Polkadot

Gavin Wood, spoluzakladateľ siete Ethereum, navrhol protokol Polkadot, ktorý umožňuje vývojárom budovať si vlastné blockchainy. Protokol používa hlavný reťazec (nazývaný Polkadot Relay Chain) a každý nezávislý blockchain postavený na platforme Polkadot je známy ako paralelný reťazec alebo parachain.

Relay Chain funguje ako most medzi parachainmi a umožňuje efektívnu dátovú komunikáciu. Používa sharding, čo je metóda rozdelenia blockchainov alebo iných typov databáz, ktorá umožňuje efektívnejšie spracovanie transakcií.

Na zaistenie bezpečnosti siete a dosiahnutie konsenzu používa Polkadot mechanizmus Proof of Stake (PoS). Projekty, ktoré chcú stavať na Polkadote, sa zúčastňujú aukcií, v ktorých sa uchádzajú o sloty. Prvý projekt parachain od spoločnosti Polkadot bol schválený v rámci aukcie v decembri 2021.

Avalanche

Platforma Avalanche, spustená v roku 2020 spoločnosťou Ava Labs a zameriavajúca sa na protokoly DeFi, používa infraštruktúru trojitého blockchainu, ktorá sa skladá z 3 základných reťazcov: Contract Chain (C-chain), Exchange Chain (X-chain) a Platform Chain (P-chain).

Tieto tri reťazce sú nakonfigurované špeciálne tak, aby dokázali zvládnuť hlavné funkcie v rámci ekosystému s cieľom zvýšiť bezpečnosť a zároveň nízke oneskorenie a vysokú priepustnosť. X-Chain sa používa na vytváranie aktív a obchodovanie s nimi, C-Chain na vytváranie smart kontraktov a P-Chain na koordináciu validátorov a podsietí. Flexibilná štruktúra platformy Avalanche tiež umožňuje rýchle a lacné výmeny medzi sieťami.  

Cosmos

Sieť Cosmos, ktorú v roku 2014 založili Ethan Buchman a Jae Kwon, pozostáva z hlavnej siete, blockchainu s názvom Cosmos Hub, ktorý používa algoritmus konsenzu PoS, a prispôsobených blockchainov, známych ako zóny. Cosmos Hub prenáša aktíva a údaje medzi pripojenými zónami a poskytuje zdieľanú vrstvu zabezpečenia. 

Každá zóna je vysoko prispôsobiteľná, čo umožňuje vývojárom navrhnúť si vlastnú kryptomenu s vlastným nastavením overovania blokov a ďalšími funkciami. Všetky aplikácie a služby siete Cosmos prevádzkované v týchto zónach komunikujú prostredníctvom protokolu Inter-Blockchain Communication (IBC). To umožňuje voľnú výmenu aktív a údajov medzi nezávislými blockchainmi.

Záverečné myšlienky

V závislosti od štruktúry majú blockchainy vrstvy 0 potenciál vyriešiť niektoré problémy tohto odvetvia, ako napríklad interoperabilita a škálovateľnosť. Ako úspešné bude prijatie blockchainu vrstvy 0, sa však ešte len uvidí. Existuje mnoho konkurenčných riešení, ktorých cieľom je splniť podobné ciele.

To, akú významnú úlohu budú blockchainy vrstvy 0 hrať pri riešení problémov odvetvia, bude závisieť od ich schopnosti prilákať vývojárov, aby používali tieto protokoly, a od toho, či aplikácie, ktoré na nich bežia, budú používateľom poskytovať skutočnú hodnotu. 

Prečítajte si tiež

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.