Czym Jest Warstwa 0 w Blockchainie?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Warstwa 0 w Blockchainie?

Czym Jest Warstwa 0 w Blockchainie?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jan 10, 2023Zaktualizowane Feb 9, 2023
5m

TL;DR

Protokoły Warstwy 0 są zasadniczo infrastrukturą, na której można budować blockchainy Warstwy 1. Jako warstwa fundamentalna dla sieci i aplikacji blockchain, protokoły Warstwy 0 są jednymi z wielu rozwiązań mających na celu naprawę wyzwań, przed którymi stoi branża, takich jak skalowalność i inter-operacyjność. 

Wprowadzenie

Co czyni blockchain ekosystemem? Jednym ze sposobów kategoryzacji różnych części takiego ekosystemu jest sklasyfikowanie ich według warstw, tak jakby były to protokoły Internetowe.

Ekosystem blockchain można sklasyfikować według następujących warstw: 

Warstwa 0: Infrastruktura bazowa, na której można zbudować wiele Warstw 1 blockchainów.

Warstwa 1: Bazowe blockchainy, używane przez deweloperów do budowania aplikacji, takich jak zdecentralizowane aplikacje (DApps).

Warstwa 2: Rozwiazania skalujące, które obsługuje działania blockchainów poza Warstwą 1, aby odciążyć ich obciążenia transakcyjne.

Warstwa 3: Warstwa aplikacji oparta na Blockchainie, w tym gry, portfele i inne DApps.

Jednak nie wszystkie ekosystemy blockchain, można zaliczyć do tych kategorii. W niektórych ekosystemach może brakować pewnych warstw, a inne mogą być zakwalifikowane do różnych warstw, w zależności od kontekstu. 

Protokoły Warstwy 0 pomagają zaradzić wyzwaniom, przed którymi stoją sieci Warstwy 1 zbudowane z monolityczną architekturą, takie jak sieć Ethereum. Tworząc bardziej elastyczną infrastrukturę bazową i pozwalając deweloperom uruchamiać własne, specyficzne dla danego celu blockchainy, Warstwa 0 ma nadzieję na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów takich jak skalowalność i interoperacyjność. 

Jakie Problemy Może Rozwiązać Warstwa 0?

Współdziałanie

Interoperacyjność odnosi się do zdolności sieci blockchain do komunikowania się ze sobą. Ta właściwość umożliwia bardziej ciasno spakowaną sieć produktów i usług obsługiwanych przez blockchain, co z kolei oferuje lepsze doświadczenia dla użytkowników. 

Sieci blockchain zbudowane na tym samym protokole Warstwy 0 mogą domyślnie współdziałać ze sobą, bez konieczności stosowania dedykowanych połączeń. Korzystając z różnych iteracji protokołów transferu cross-chain, Warstwa 0 pozwala ekosystemowi blockchaina budować, korzystając z wzajemnych funkcji i przypadków użycia. Częstym efektem tego procesu jest zwiększenie szybkości transakcji i wydajności.

Skalowalność 

Monolityczny blockchain, taki jak Ethereum, jest często zatłoczony, ponieważ pojedynczy protokół Warstwy 1 zapewnia wszystkie krytyczne funkcje, takie jak wykonywanie transakcji, konsensus, i dostępność danych. Tworzy to wąskie gardło dla skalowania, które Warstwa 0 może złagodzić, poprzez delegowanie tych krytycznych funkcji do różnych blockchainów. 

Taka konstrukcja zapewnia, że sieci blockchain zbudowane na tej samej infrastrukturze Warstwy 0, mogą optymalizować pewne zadania, zwiększając w ten sposób skalowalność. Na przykład, łańcuchy wykonawcze mogą być zoptymalizowane do obsługi dużej liczby transakcji na sekundę. 

Elastyczność dewelopera

Aby zachęcić deweloperów do budowania na nich, protokoły Warstwy 0 często zapewniają łatwe w użyciu zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) i bezproblemowy interfejs, aby zapewnić deweloperom możliwość łatwego uruchomienia własnych, specyficznych dla danego celu blockchainów. 

Protokoły Warstwy 0, dają deweloperom dużą elastyczność w dostosowywaniu własnych blockchainów, umożliwiając im definiowanie własnych modeli emisji tokenów i kontrolowanie rodzaju DApps, które chcą zbudować na swoich blockchainach.

Jak Działa Protokół Warstwy 0?

Istnieją różne sposoby działania protokołów Warstwy 0. Każdy z nich różni się konstrukcją, funkcjami i skupieniem.

Ale ogólnie rzecz biorąc, protokoły Warstwy 0 służą jako główny i podstawowy blockchain, podtrzymujący dane transakcyjne z różnych łańcuchów Warstwy 1. Podczas gdy istnieją skupiska łańcuchów Warstwy 1 zbudowanych na protokołach Warstwy 0, istnieją również protokoły transferu cross-chain, które umożliwiają przesyłanie tokenów i danych przez różne blockchainy. 

Struktury i relacje tych trzech składników mogą się znacznie różnić w zależności od protokołu Warstwy 0. Tutaj przyjrzymy się kilku przykładom: 

Polkadot

Współzałożyciel Ethereum Gavin Wood zaprojektował Polkadot, aby umożliwić deweloperom budowanie własnych blockchainów. Protokół wykorzystuje główny łańcuch — zwany Polkadot Relay Chain — a każdy niezależny blockchain zbudowany na Polkadot jest znany jako łańcuch równoległy, lub parachain.

Relay Chain pełni funkcję mostu między parachainami, umożliwiając sprawną komunikację danych. Wykorzystuje shrading, metodę podziału blockchainów lub innych typów baz danych, aby przetwarzanie transakcji było bardziej wydajne.

Polkadot wykorzystuje walidację proof-of-stake (PoS), aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i konsensus. Projekty, które chcą budować na Polkadot, biorą udział w aukcjach, by bidować sloty. Pierwszy projekt parachain Polkadot, został zatwierdzony w aukcji w grudniu 2021.

Avalanche

Uruchomiony w 2020 przez Ava Labs, koncentrujący się na protokołach DeFi, Avalanche wykorzystuje infrastrukturę tri-blockchain składającą się z trzech podstawowych łańcuchów: Contract Chain (C-chain), Exchange Chain (X-chain) i Platform Chain (P-chain).

Te trzy łańcuchy są skonfigurowane specjalnie do obsługi głównych funkcji w ekosystemie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania niskich opóźnień i wysokiej przepustowości. X-Chain służy do tworzenia i handlu aktywami, C-Chain do tworzenia smart kontraktów, a P-Chain do koordynowania walidatorów i podsieci. Elastyczna struktura Avalanche umożliwia również szybką i tanią krzyżową wymianę łańcuchów.  

Cosmos

Założona w 2014 przez Ethana Buchmana i Jae Kwona sieć Cosmos, składa się z mainnetu blockchainu PoS nazywanego Cosmos Hub oraz niestandardowych blockchainów znanych jako Zones. Cosmos Hub przekazuje aktywa i dane pomiędzy połączonymi Zones i zapewnia wspólną warstwę bezpieczeństwa. 

Każda Zone jest wysoce konfigurowalna, umożliwiając deweloperom projektowanie własnej kryptowaluty z niestandardowymi ustawieniami walidacji bloków i innymi funkcjami. Wszystkie aplikacje i usługi Cosmos hostowane w tych Zones współdziałają poprzez protokół Inter-Blockchain Communication (IBC). Dzięki temu aktywa i dane mogą być swobodnie wymieniane w ramach niezależnych blockchainów.

Przemyślenia końcowe

W zależności od tego, jak są zaprojektowane, blockchainy Warstwy 0 mogą potencjalnie rozwiązać niektóre wyzwania branży, takie jak interoperacyjność i skalowalność. Jednak to, jak udana będzie adopcja blockchaina w Warstwie 0, pozostaje kwestią otwartą. Istnieje wiele konkurencyjnych rozwiązań, zmierzających do osiągnięcia podobnych celów.

To, jak znaczącą rolę odegrają blockchainy Warstwy 0 w rozwiązywaniu wyzwań branży, będzie zależało od ich zdolności do przyciągnięcia deweloperów do budowania na tych protokołach, a także od tego, czy aplikacje na nich hostowane zapewniają użytkownikom rzeczywistą wartość. 

Dalsza Lektura