Vad är lager 0 i en blockkedja?
Hem
Artiklar
Vad är lager 0 i en blockkedja?

Vad är lager 0 i en blockkedja?

Avancerad
Publicerad Jan 10, 2023Uppdaterad Feb 9, 2023
5m

TL;DR

Lager 0-protokoll är i huvudsak den infrastruktur som lager 1-blockkedjor kan byggas på. Lager 0-protokoll är ett grundläggande lager för blockkedjenätverk och applikationer och en av många lösningar som siktar på att lösa de utmaningar som branschen står inför, såsom skalbarhet och interoperabilitet. 

Introduktion

Vad utgör ett blockkedjeekosystem? Ett sätt att kategorisera olika delar av ett sådant ekosystem är att klassificera dem efter lager som om de var internetprotokoll.

Ett blockkedjeekosystem kan klassificeras enligt följande lager: 

Lager 0: den underliggande infrastrukturen på vilken flera lager 1-blockkedjor kan byggas.

Lager 1: basblockkedjor som används av utvecklare för att bygga applikationer, till exempel decentraliserade applikationer (DApps).

Lager 2: skalningslösningar som hanterar aktiviteter utanför lager 1-blockkedjor för att underlätta deras transaktionsbelastningar.

Lager 3: ett blockkedjebaserat applikationslager, inklusive spel, plånböcker och andra DApps.

Men alla blockkedjeekosystem kan inte klassificeras i dessa kategorier. Vissa ekosystem kan sakna vissa lager, medan andra kan kategoriseras som olika lager beroende på sammanhanget. 

Lager 0-protokoll hjälper till att åtgärda de utmaningar som lager 1 står inför, där nätverk är byggda med en monolitisk arkitektur, såsom Ethereum-nätverket. Genom att skapa en mer flexibel basinfrastruktur och låta utvecklare lansera sina egna ändamålsspecifika blockkedjor, hoppas lager 0 att kunna hantera problem som skalbarhet och interoperabilitet mer effektivt. 

Vilka problem kan lager 0 lösa?

Interoperabilitet

Interoperabilitet avser blockkedjenätverkens förmåga att kommunicera med varandra. Den här egenskapen möjliggör ett tätare sammanvävt nätverk av blockkedjeaktiverade produkter och tjänster, vilket i sin tur ger en bättre användarupplevelse. 

Blockkedjenätverk byggda på samma lager 0-protokoll kan interagera med varandra som standard, utan behov av dedikerade broar. Lager 0 använder olika upprepningar av överföringsprotokoll på tvärkedjan som gör att ett ekosystems blockkedjor kan bygga på varandras funktioner och användningsområden. Några vanliga resultat av detta är förbättrade transaktionshastigheter och större effektivitet.

Skalbarhet 

En odelbar blockkedja som Ethereum är ofta överbelastad, eftersom ett enda lager 1-protokoll tillhandahåller alla kritiska funktioner, såsom transaktionsutförande, konsensus och datatillgänglighet. Detta skapar en flaskhals för skalning som lager 0 kan lindra genom att delegera dessa kritiska funktioner till olika blockkedjor. 

Denna design säkerställer att blockkedjenätverk som är byggda på samma lager 0-infrastruktur kan optimera vissa uppgifter och därigenom förbättra skalbarheten. Exempelvis kan utförandekedjor optimeras för att hantera ett stort antal transaktioner per sekund. 

Flexibilitet för utvecklare

För att uppmuntra utvecklare att bygga vidare på dem tillhandahåller lager 0-protokoll ofta lättanvända SDK:er (Software Development Kits/utvecklingsuppsättning för mjukvara) och ett sömlöst gränssnitt för att säkerställa att utvecklarna enkelt kan starta sina egna ändamålsspecifika blockkedjor. 

Lager 0-protokoll ger utvecklare stor flexibilitet att anpassa sina egna blockkedjor, så att de kan definiera sina egna tokenutfärdande modeller och kontrollera vilken typ av DApps de vill bygga på sina blockkedjor.

Hur fungerar ett lager 0-protokoll?

Det finns olika sätt på vilka lager 0-protokoll fungerar. Alla skiljer sig åt i design, funktioner och fokusering.

Men i allmänhet fungerar lager 0-protokoll som den huvudsakliga och primära blockkedjan som säkerhetskopierar transaktionsdata från olika lager 1-kedjor. Även om det finns kluster av lager 1-kedjor byggda på lager 0-protokoll, finns det också överföringsprotokoll på tvärkedjan som gör det möjligt att överföra token och data över olika blockkedjor. 

Strukturerna och förhållandena mellan dessa tre komponenter kan skilja sig mycket åt från ett lager 0-protokoll till ett annat. Här tittar vi på några exempel: 

Polkadot

Ethereums medgrundare Gavin Wood designade Polkadot för att låta utvecklare bygga sina egna blockkedjor. Protokollet använder en huvudkedja – kallad Polkadot Relay Chain – och varje oberoende blockkedja byggd på Polkadot kallas för en parallell kedja, eller parakedja.

Relay Chain fungerar som en bro mellan parakedjor för att möjliggöra effektiv datakommunikation. Den använder shardande, som är en metod för att dela upp blockkedjor eller andra typer av databaser och effektivisera transaktionsbehandlingen.

Polkadot använder validering via bevis på insats för att säkerställa nätverkssäkerhet och konsensus. Projekt som vill bygga vidare på Polkadot deltar i auktioner för att buda på platser. Polkadots första parakedjaprojekt godkändes i en auktion i december 2021.

Avalanche

Avalanche lanserades 2020 av Ava Labs med fokus på DeFi-protokoll och använder en trippel blockkedjeinfrastruktur bestående av tre kärnkedjor: Contract Chain (C-chain), Exchange Chain (X-chain) och Platform Chain (P-chain).

Dessa tre kedjor är konfigurerade specifikt för att hantera viktiga funktioner inom ekosystemet, för att förbättra säkerheten samtidigt som man siktar på låg latens och en hög genomströmning. X-Chain används för att skapa och handla tillgångar, C-Chain för att skapa smarta kontrakt och P-Chain för att samordna validerare och subnät. Avalanches flexibla struktur möjliggör även snabba och billiga byten på tvärkedjan.  

Cosmos

Cosmos-nätverket grundades 2014 av Ethan Buchman och Jae Kwon och består av ett insatsbevis-baserat blockkedjehuvudnät som kallas Cosmos Hub och anpassade blockkedjor som kallas zoner. Cosmos Hub överför tillgångar och data mellan de anslutna zonerna och ger ett delat lager av säkerhet. 

Varje zon är mycket anpassningsbar, så att utvecklare kan designa sin egen kryptovaluta, med anpassade blockvalideringsinställningar och andra funktioner. Alla Cosmos-appar och -tjänster som finns i dessa zoner interagerar via Inter-Blockchain Communication (IBC)-protokollet. Detta gör det möjligt att utbyta tillgångar och data fritt över oberoende blockkedjor.

Sammanfattningsvis

Beroende på hur de är utformade kan lager 0-blockkedjor potentiellt hantera några av branschens utmaningar, såsom interoperabilitet och skalbarhet. Men hur framgångsrikt lager 0-blockkedjorna kommer att användas och i vilken skala, återstår att se. Det finns många konkurrerande lösningar som siktar på att uppnå liknande mål.

Hur stor roll lager 0-blockkedjor kommer att spela för att lösa branschens utmaningar beror på deras förmåga att locka utvecklare att bygga vidare på dessa protokoll och om applikationerna som finns på dem ger ett verkligt värde för användarna. 

Mer information