Τι είναι το επίπεδο 0 στο blockchain;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το επίπεδο 0 στο blockchain;

Τι είναι το επίπεδο 0 στο blockchain;

Έχει δημοσιευτεί Jan 10, 2023Έχει ενημερωθεί Jan 11, 2024
5m

TL;DR

Τα πρωτόκολλα επιπέδου 0 είναι ουσιαστικά η υποδομή πάνω στην οποία μπορούν να οικοδομηθούν τα blockchain επιπέδου 1. Ως θεμελιώδες επίπεδο για τα δίκτυα και τις εφαρμογές blockchain, τα πρωτόκολλα επιπέδου 0 είναι μια από τις λύσεις που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η κλιμάκωση και η διαλειτουργικότητα. 

Εισαγωγή

Από τι αποτελείται ένα οικοσύστημα blockchain; Ένας τρόπος για να κατηγοριοποιήσουμε τα διάφορα μέρη ενός τέτοιου οικοσυστήματος είναι να τα ταξινομήσουμε με βάση τα επίπεδα, όπως γίνεται με τα πρωτόκολλα του διαδικτύου.

Ένα οικοσύστημα blockchain μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα επίπεδα: 

Επίπεδο 0: Η υποκείμενη υποδομή πάνω στην οποία οικοδομούνται πολλά blockchain επιπέδου 1.

Επίπεδο 1: Τα βασικά blockchain χρησιμοποιούνται από προγραμματιστές για να δημιουργήσουν εφαρμογές όπως οι αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApp).

Επίπεδο 2: Λύσεις κλιμάκωσης που χειρίζονται δραστηριότητες εκτός blockchain επιπέδου 1 για να διευκολύνουν τον όγκο συναλλαγών.

Επίπεδο 3: Επίπεδο εφαρμογής που βασίζεται σε blockchain και συμπεριλαμβάνει παιχνίδια, πορτοφόλια και άλλα dApp.

Ωστόσο, δεν μπορούν να ταξινομηθούν όλα τα οικοσυστήματα blockchain σε αυτές τις κατηγορίες. Από ορισμένα οικοσυστήματα μπορεί να λείπουν ορισμένα επίπεδα, ενώ άλλα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το πλαίσιο. 

Τα πρωτόκολλα επιπέδου 0 συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα επιπέδου 1 που έχουν κατασκευαστεί με αρχιτεκτονική μονολιθικού πυρήνα, όπως το δίκτυο Ethereum. Δημιουργώντας μια πιο ευέλικτη υποδομή βάσης και επιτρέποντας στους προγραμματιστές να κυκλοφορήσουν τα δικά τους blockchain για συγκεκριμένο σκοπό, ελπίζουμε ότι το επίπεδο 0 θα αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά προβλήματα όπως η κλιμάκωση και η διαλειτουργικότητα. 

Ποια προβλήματα μπορεί να λύσει το επίπεδο 0;

Διαλειτουργικότητα

Η διαλειτουργικότητα είναι η ικανότητα των δικτύων blockchain να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει τη δημιουργία ενός πιο στενά συνυφασμένου δικτύου προϊόντων και υπηρεσιών με δυνατότητα blockchain, το οποίο με τη σειρά του προσφέρει καλύτερη εμπειρία στους χρήστες. 

Τα δίκτυα blockchain που είναι οικοδομημένα στο ίδιο πρωτόκολλο επιπέδου 0 μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους από προεπιλογή, χωρίς να χρειάζονται συγκεκριμένες γέφυρες. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές επαναλήψεις πρωτοκόλλων μεταφοράς μεταξύ αλυσίδων, το επίπεδο 0 επιτρέπει στα blockchain ενός οικοσυστήματος να βασίζονται το ένα στα χαρακτηριστικά και τις περιπτώσεις χρήσης του άλλου. Μερικά συνηθισμένα αποτελέσματα είναι οι αυξημένες ταχύτητες συναλλαγών και η καλύτερη αποδοτικότητα.

Κλιμάκωση 

Σε ένα blockchain μονολιθικού πυρήνα όπως το Ethereum παρατηρείται συχνά συμφόρηση επειδή ένα πρωτόκολλο επιπέδου 1 παρέχει όλες τις σημαντικές λειτουργίες, όπως την εκτέλεση συναλλαγών, τη συναίνεση και τη διαθεσιμότητα δεδομένων. Αυτό δημιουργεί ένα εμπόδιο για την κλιμάκωση, που το επίπεδο 0 μπορεί να παρακάμψει αναθέτοντας αυτές τις σημαντικές λειτουργίες σε διαφορετικά blockchain. 

Αυτός ο σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι τα δίκτυα blockchain που βασίζονται στην ίδια υποδομή επιπέδου 0 μπορούν να βελτιστοποιήσουν ορισμένες εργασίες, ενισχύοντας έτσι την κλιμάκωση. Για παράδειγμα, οι αλυσίδες εκτέλεσης μπορούν να βελτιστοποιηθούν για τη διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο. 

Ευελιξία προγραμματιστή

Για να ενθαρρύνουν τους προγραμματιστές να βασιστούν σε αυτά, τα πρωτόκολλα επιπέδου 0 παρέχουν συχνά εύχρηστα κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK) και μια απρόσκοπτη διασύνδεση για να διασφαλίσουν ότι οι προγραμματιστές μπορούν εύκολα να ξεκινήσουν τα δικά τους blockchain για συγκεκριμένο σκοπό. 

Τα πρωτόκολλα επιπέδου 0 παρέχουν στους προγραμματιστές μεγάλη ευελιξία στην προσαρμογή των δικών τους blockchain, επιτρέποντάς τους να καθορίζουν τα δικά τους μοντέλα έκδοσης token και να ελέγχουν τον τύπο των dApp που θέλουν να δημιουργηθούν στα blockchain τους.

Πώς λειτουργεί ένα πρωτόκολλο επιπέδου 0;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους λειτουργούν τα πρωτόκολλα επιπέδου 0. Το καθένα διαφέρει ως προς τον σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό του.

Αλλά γενικά, τα πρωτόκολλα επιπέδου 0 χρησιμεύουν ως το βασικό blockchain που υποστηρίζει τα δεδομένα συναλλαγών από διάφορες αλυσίδες επιπέδου 1. Ενώ υπάρχουν ομάδες αλυσίδων επιπέδου 1 που βασίζονται σε πρωτόκολλα επιπέδου 0, υπάρχουν επίσης πρωτόκολλα μεταφοράς μεταξύ αλυσίδων που επιτρέπουν τη μεταφορά token και δεδομένων σε διαφορετικά blockchain. 

Οι δομές και οι σχέσεις αυτών των τριών στοιχείων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα πρωτόκολλο επιπέδου 0 στο άλλο. Εδώ θα δούμε μερικά παραδείγματα: 

Polkadot

Ο συνιδρυτής του Ethereum, Gavin Wood, σχεδίασε το Polkadot για να δώσει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους blockchain. Το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί μια κύρια αλυσίδα — που ονομάζεται αλυσίδα αναμετάδοσης Polkadot — και κάθε ανεξάρτητο blockchain που βασίζεται στο Polkadot είναι γνωστή ως παράλληλη αλυσίδα ή parachain.

Η αλυσίδα αναμετάδοσης λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ parachain για να επιτρέψει την αποτελεσματική επικοινωνία δεδομένων. Χρησιμοποιεί το sharding, μια μέθοδο διαχωρισμού των blockchain ή άλλων τύπων βάσεων δεδομένων, για να κάνει την επεξεργασία των συναλλαγών πιο αποτελεσματική.

Το Polkadot χρησιμοποιεί επικύρωση τύπου Proof of Stake (PoS) για να διασφαλίσει την ασφάλεια του δικτύου και τη συναίνεση. Τα έργα που θέλουν να οικοδομήσουν στο Polkadot συμμετέχουν σε δημοπρασίες για να διεκδικήσουν slot. Το πρώτο έργο parachain του Polkadot εγκρίθηκε σε δημοπρασία τον Δεκέμβριο του 2021.

Avalanche

Το Avalanche, που κυκλοφόρησε το 2020 από την Ava Labs με έμφαση στα πρωτόκολλα DeFi, χρησιμοποιεί μια υποδομή tri-blockchain που αποτελείται από τρεις βασικές αλυσίδες: την αλυσίδα συμβολαίων (C-chain), την αλυσίδα ανταλλαγών (X-chain) και την αλυσίδα πλατφορμών (P-chain).

Αυτές οι τρεις αλυσίδες διαμορφώνονται με συγκεκριμένο τρόπο για να χειρίζονται σημαντικές λειτουργίες εντός του οικοσυστήματος, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αδράνειας και να αυξηθεί η διεκπεραιωτική ικανότητα. Η αλυσίδα X-Chain χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη συναλλαγή περιουσιακών στοιχείων, η αλυσίδα C-Chain για τη δημιουργία έξυπνων συμβάσεων και η αλυσίδα P-Chain για το συντονισμό των επικυρωτών και των subnet. Η ευέλικτη δομή του Avalanche επιτρέπει επίσης τις γρήγορες και φθηνές ανταλλαγές μεταξύ αλυσίδων.  

Cosmos

Το δίκτυο Cosmos ιδρύθηκε το 2014 από τους Ethan Buchman και Jae Kwon και αποτελείται από ένα mainnet blockchain με PoS που ονομάζεται Cosmos Hub και προσαρμοσμένα blockchain, γνωστά ως Zone. Το Cosmos Hub μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία και δεδομένα μεταξύ των συνδεδεμένων Zone και παρέχει ένα κοινό επίπεδο ασφάλειας. 

Κάθε Zone είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να σχεδιάσουν το δικό τους κρυπτονόμισμα, με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις επικύρωσης block και άλλες δυνατότητες. Όλες οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του Cosmos που εξυπηρετούνται σε αυτά τα Zone αλληλεπιδρούν μέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ των blockchain (Inter-Blockchain Communication ή IBC). Αυτό επιτρέπει την ελεύθερη ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων και δεδομένων σε ανεξάρτητα blockchain.

Συμπεράσματα

Ανάλογα με τον σχεδιασμό τους, τα blockchain του επιπέδου 0 μπορούν, ενδεχομένως, να αντιμετωπίσουν ορισμένες από τις προκλήσεις του κλάδου, όπως η διαλειτουργικότητα και η κλιμάκωση. Ωστόσο, μένει να δούμε πόσο επιτυχής θα είναι η υιοθέτηση του blockchain επιπέδου 0. Υπάρχουν πολλές ανταγωνιστικές λύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη παρόμοιων στόχων.

Ο σημαντικός ρόλος που θα διαδραματίσουν τα blockchain επιπέδου 0 στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να προσελκύσουν προγραμματιστές για να οικοδομήσουν πάνω σε αυτά τα πρωτόκολλα και από το κατά πόσον οι εφαρμογές που εξυπηρετούνται σε αυτές παρέχουν πραγματική αξία στους χρήστες. 

Για περαιτέρω ανάγνωση

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.