Vad är decentraliserade applikationer (DApps)?
Hem
Artiklar
Vad är decentraliserade applikationer (DApps)?

Vad är decentraliserade applikationer (DApps)?

Avancerad
Publicerad Jun 17, 2022Uppdaterad Jul 1, 2023
8m

TL;DR

Decentraliserade applikationer (DApps) är applikationer som körs ovanpå blockkedjenätverk. Det finns ett stort utbud av DApps med olika användningsområden, till exempel spel, ekonomi, sociala medier med mera. 

Även om DApps kan se ut som vanliga mobilappar på din telefon, är deras backend-system annorlunda. DApps förlitar sig på smarta kontrakt i ett distribuerat nätverk istället för ett centraliserat system för att fungera. Detta gör dem mer transparenta, decentraliserade och motståndskraftiga mot attacker, men introducerar också några nya utmaningar.


Introduktion

Sedan Bitcoin (BTC) skapades för mer än ett decennium sedan har blockkedjorna utvecklats för att låsa upp en mängd nya funktioner och användningsområden förutom valuta. En av dessa nya vägar är att bygga decentraliserade applikationer (DApps) för att använda blockkedjeteknik för att förbättra många traditionella sektorer och tjänster. 


Vad är decentraliserade applikationer (DApps)?

Decentraliserade applikationer (DApps) är digitala applikationer som drivs av smarta kontrakt eller program som körs på blockkedjor, istället för på centraliserade servrar. De ser ut och fungerar som vanliga mobilappar på din smartphone och erbjuder ett brett utbud av tjänster och funktioner inom spel, ekonomi, sociala medier och mycket mer. 

Som namnet antyder körs DApps på decentraliserade peer-to-peer-nätverk. En tidig rapport föreslog att DApps skulle ha följande funktioner:

  • Öppen källkod: källkoden för DApps är tillgänglig för allmänheten, vilket innebär att vem som helst kan verifiera, använda, kopiera och ändra den. Det finns ingen enskild enhet som kontrollerar majoriteten av dess coin eller token. Användarna kan även föreslå och rösta om ändringar i DApp. 

  • Decentraliserad och kryptografiskt säker: för att säkerställa datasäkerheten är all information om DApp kryptografiskt säkrad och lagrad på en offentlig, decentraliserad blockkedja, som underhålls av flera användare (eller noder).

  • Ett tokeniserat system: DApps kan kommas åt med en kryptografisk token. De kan anta kryptovalutor som ETH eller generera en egen token med hjälp av en konsensusalgoritm, till exempel bevis på arbete (PoW) eller bevis på insats (PoS). Denna token kan även användas för att belöna bidragsgivare som miners och de som tillhandahåller staking.

Enligt denna breda definition kan Bitcoin-blockkedjan definieras som en DApp – och utan tvekan som den första DAppen någonsin. Den är öppen källkod med alla data live på dess decentraliserade blockkedja, den förlitar sig på en kryptotoken och den använder PoW-konsensusalgoritmen. Detsamma gäller för andra blockkedjor som har ovanstående funktioner. 

Men idag hänvisar termen "DApps" i allmänhet till alla applikationer som har smarta kontraktsfunktioner och körs på blockkedjenätverk. Bitcoin-blockkedjan stöder inte smarta kontrakt, så de flesta skulle inte betrakta den som en DApp. 

I skrivande stund (juni 2022) finns de flesta DApps på Ethereum-nätverket . Det erbjuder en robust infrastruktur för DApp-utvecklare för att utöka befintliga användningsområden. Men i och med att DApps utvecklas har utvecklarna börjat bygga dem på andra blockkedjor, inklusive BNB Smart Chain (BSC)Solana (SOL)Polygon (MATIC)Avalanche (AVAX), EOS, etc.


Hur fungerar DApps?

DApps är applikationer som drivs av smarta kontrakt. Deras backend-kod körs på distribuerade peer-to-peer-nätverk. Ett smart kontrakt fungerar som en uppsättning fördefinierade regler som tillämpas av datorkod. Om och när vissa villkor uppfylls kommer alla nätverksnoder att utföra de uppgifter som kontraktet anger.

När ett smart kontrakt har distribuerats på blockkedjan är det svårt att ändra eller förstöra koden. Så även om teamet bakom denna DApp har gått skilda vägar kan användarna fortfarande komma åt DAppen. 


Fördelar med DApps

Även om gränssnitten för DApps och traditionella applikationer kan se lika ut erbjuder DApps flera fördelar jämfört med deras centraliserade motsvarigheter. Webbappar lagrar data på centraliserade servrar. En enda hackad server kan slå ut hela appens nätverk, vilket gör den tillfälligt eller permanent oanvändbar. Centraliserade system kan också drabbas av dataläckage eller stöld, vilket innebär risker för företag och enskilda användare.

DApps är däremot byggda på distribuerade nätverk, utan en central styrning. Utan några enskilda felpunkter är DApps mindre sårbara för attacker, vilket gör det mycket svårt för bedragare att kapa nätverket. P2P-nätverket kan också säkerställa att DApp fortsätter att fungera med få avbrott, även om enskilda datorer eller delar av nätverket inte fungerar. 

DApps decentraliserade karaktär innebär också att användarna kan få mer kontroll över den information som de delar. Utan företag som kontrollerar användarnas personuppgifter behöver användarna inte tillhandahålla sin verkliga identitet för att interagera med en DApp. Istället kan de använda en kryptoplånbok för att ansluta till DApps och helt kontrollera vilken information de delar.  

En annan fördel med DApps är att utvecklarna enkelt kan integrera kryptovalutor i sina grundläggande funktioner genom att utnyttja smarta kontrakt. Till exempel kan DApps på Ethereum anta ETH som betalning, utan att behöva integrera betalningsleverantörer från tredje part.  


DApps begränsningar

DApps har potential att bli en viktig del av en censurfri framtid, men det finns en baksida av varje coin. Decentraliserade applikationer är fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium och branschen har ännu inte löst begränsningar som skalbarhet, kodändringar och en låg användarbas. 

DApps kräver betydande datorkraft för att fungera, vilket kan överbelasta nätverken de körs på. För att uppnå den säkerhet, integritet, transparens och tillförlitlighet som Ethereum strävar efter, krävs det till exempel att varje validerare kör och lagrar varje transaktion som utförs i nätverket. Detta kan skada systemets antal transaktion per sekund (TPS) och leda till överbelastning av nätet och höga gasavgifter

Att göra ändringar i en DApp är också en svårighet. För att förbättra användarupplevelsen och säkerheten kommer en DApp sannolikt att behöva kontinuerliga ändringar för att fixa buggar, uppdatera användargränssnittet och lägga till nya funktioner. Men när en DApp har distribuerats på blockkedjan är det svårt att ändra dess backend-kod. Det skulle kräva en majoritetskonsensus från nätverkets noder för att godkänna eventuella ändringar eller förbättringar, vilket kan ta lång tid att implementera.

Överflödet av DApps på marknaden gör det svårt för dem att sticka ut och locka många användare. För att en DApp ska fungera effektivt måste den uppnå en nätverkseffekt – ju fler användare en DApp har, desto effektivare är den på att tillhandahålla tjänster. Ett större antal användare kan också göra DAppen säkrare och skydda den från hackare som försöker ändra i den öppna källkoden.


Populära DApp-användningsområden

DApps erbjuder ett nytt tillvägagångssätt att nå fler användare för företag i många branscher. Några populära DApp-användningsområden inkluderar GameFi, decentraliserad finans (DEFi), underhållning och styrning.


GameFi

GameFi-DApps har ökat i popularitet, vilket exemplifieras av uppkomsten av Axie Infinity, vilket är ett spela för att tjäna-spel på Ethereums blockkedja. Enligt DappRadar ökade blockkedje-spelaktiviteten från 2021 till det första kvartalet 2022 med 2 000 %. Det lockade också 1,22 miljoner unika aktiva plånböcker (UAW) i mars 2022, där över 50 % av aktiviteten kom från spel-DApps. 

Till skillnad från traditionella tv-spel ger de flesta spel-DApps spelarna full kontroll över sina tillgångar i spelet. De erbjuder också spelarna möjligheter att tjäna pengar på dessa föremål utanför spelet. Axie Infinity har till exempel spelkaraktärer, virtuella landområden och spelprylar i form av NFT:er. Spelarna kan lagra dem i kryptoplånböcker, överföra dem till andra Ethereum-adresser eller handla med andra spelare på NFT-marknadsplatser. Inom ekosystemet kan spelarna tävla mot varandra för att samla ERC-20-token som kan handlas på börser. Generellt gäller att ju längre de spelar desto fler belöningar kan de tjäna i spelet. 


DeFi och DEX:er

Traditionell ekonomi förlitar sig på finansinstitut för att fungera som mellanhänder. Genom DApps kan alla använda finansiella tjänster utan någon central myndighet och behålla full kontroll över sina tillgångar. DeFi kan även gynna låginkomsttagare och erbjuda dem tillgång till ett brett utbud av finansiella tjänster till betydligt lägre kostnader. 

Upplåning och utlåning är de mest populära typerna av finansiella tjänster som decentraliserade applikationer tillhandahåller. DeFi DApps erbjuder direkt transaktionsavräkning, minimala eller inga kreditkontroller och möjligheten att använda digitala tillgångar som säkring. Användarna kan få mer flexibilitet på DApp-utlåningsmarknader. Till exempel har långivarna mer kontroll över sina lån, genom att välja vilken token de ska låna ut och på vilken plattform. Användarna kan också potentiellt tjäna 100 % av räntan som genereras från lånet, eftersom de inte behöver betala några mellanavgifter. 

Decentraliserade börser (DEX:er) är ett annat viktigt exempel på finansiella DApps. Sådana plattformar underlättar peer-to-peer-handel genom att eliminera mellanhänder som centraliserade kryptobörser. Användarna behöver inte lämna ut förvaringen av sina tillgångar till någon annan. Istället för att överföra sina tillgångar till en börs, handlar de direkt med en annan användare med hjälp av smarta kontrakt. Order utförs på kedjan och direkt mellan användarnas plånböcker. Eftersom DEX:er kräver mindre underhåll har de vanligtvis lägre handelsavgifter jämfört med centraliserade börser. Några populära DEX:er inkluderar UniswapSushiSwap och PancakeSwap


Underhållning

Underhållning är en stor del av våra liv. Med DApps omvandlas dagliga aktiviteter som personer tycker om till digitala upplevelser, som också kan generera ekonomiska incitament. Till exempel tar Audius, en blockkedjebaserad decentraliserad musikströmningsplattform, bort de mellanhänder som finns i den traditionella musikindustrin för att ansluta artisterna och fansen direkt med varandra. Detta gör det möjligt för musikskapare att tjäna bättre pengar på sitt innehåll och producera oföränderliga register över sitt arbete på blockkedjan.

DApps tar även itu med problem som användare av sociala medieplattformar står inför. Centraliserade sociala medie-jättar som Twitter och Facebook kritiseras ofta för att censurera inlägg och missköta användardata. Med decentraliserade sociala DApps som Steemit kan communityn interagera fritt och uttrycka sina åsikter med färre begränsningar och censur, samtidigt som de får större kontroll över sin personliga information. 


Styrelseskick

DApps kan ge användarna möjligheter att spela en större roll i styrningen av onlineorganisationer, genom att införa en mer community-centrerad beslutsmekanism. Med hjälp av smarta kontrakt kan användarna som innehar styrningstoken för ett visst blockkedjeprojekt skapa förslag för communityn att rösta och rösta anonymt på andras förslag. 

En av de decentraliserade styrningsmodellerna är Decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er). DAO:er kan betraktas som helt autonoma DApps som använder smarta kontrakt för att fatta beslut utan en central myndighet. De har ingen hierarki. Istället är det ekonomiska mekanismer som förenar organisationens intressen med de enskilda DAO-medlemmarnas intressen.


Hur ansluter jag till DApps?

För att interagera med en DApp behöver du först en kompatibel plånbok med webbläsartillägg som MetaMaskTrust Wallet eller Binance Chain Wallet. De tar bara några minuter att konfigurera. Vissa erbjuder till och med mobilversioner som ger enkel åtkomst.

Låt oss använda Trust Wallet som ett exempel för att se hur du ansluter den till PancakeSwap på BNB Smart Chain (BSC). Om du inte har en Trust Wallet ännu kan du kolla in den här Akademiartikeln om hur du installerar den på din smartphone. 


Sätta in BNB på Trust Wallet

För att använda DApps på BSC måste du ha BNB för att betala transaktionsavgifterna. Du kan till exempel ta ut BNB från Binance-spotplånboken. 

Gå till din Trust Wallet och tryck på [BNB Smart Chain]. Klicka inte på [BNB Beacon Chain]. Det här alternativet är för BEP-2 BNB på BNB Beacon Chain och kan inte användas för att betala transaktionsavgifter på BSC.


Tryck på [Ta emot] för att se din BNB-insättningsadress. Du kan sedan kopiera och klistra in den här adressen i din uttagsplånbok eller skanna QR-koden för att göra överföringen.


När transaktionen har bekräftats på blockkedjan ser du BNB-beloppet på din Trust Wallet-hemsida. 


Lägg till CAKE i din Trust Wallet-lista

Trust Wallets standardlista över token inkluderar inte DApp-token som PancakeSwap (CAKE). För att kunna se CAKE i din plånbok måste du först lägga till den i listan.

Tryck på [Lägg till token] och sök efter "PancakeSwap". Du kommer att se CAKE på olika blockkedjor. Eftersom vi använder BSC trycker du på växlingsknappen bredvid [BEP-20 CAKE].


Du bör nu se CAKE på tokenlistan i din Trust Wallet. 


Nästa steg är att ansluta din Trust Wallet till PancakeSwap. Du kan ansluta via den inbyggda mobilwebbläsaren i Trust Wallet eller via en dator. 


Anslut till PancakeSwap via webbläsaren Trust Wallet

1. Tryck på [Webbläsare] från Trust Wallet-hemsidan och gå till PancakeSwap-webbplatsen


2. Du uppmanas där att ansluta din Trust Wallet. Tryck på [Anslut].


Anslut till PancakeSwap via en webbläsare i en stationär dator

1. Gå till PancakeSwap-webbplatsen och klicka på [Anslut plånbok]. 


2. Klicka på ikonen [Trust Wallet] så ser du en QR-kod på skärmen. 


3. Öppna Trust Wallet-appen och gå till [Inställningar] – [WalletAnslutning]. 


4. Tryck på [Ny anslutning] och skanna QR-koden. 


5. Du uppmanas nu i appen att tillåta anslutningen. Tryck på [Anslut].Sammanfattningsvis

DApps utökar funktionaliteten på webben genom att förbättra konventionella applikationer med blockkedjetekniken. Decentraliserade applikationer kan ge ännu mer innovativa användningsområden till marknaden i framtiden. Som DappRadar rapporterade registrerade DApps nästan 2,4 miljoner dagliga aktiva användare under det första kvartalet 2022 och användarintresset förväntas växa kontinuerligt. DApp-utvecklarna och blockkedjenätverken de bygger på har dock ännu inte tagit itu med de nuvarande begränsningarna som måste lösas innan de kan nå ut till den breda massan.