Användningsområden för blockkedjor
Hem
Artiklar
Användningsområden för blockkedjor

Användningsområden för blockkedjor

Nybörjare
Publicerad Feb 27, 2019Uppdaterad Nov 11, 2022
5m

Idéerna bakom blockkedjan utformades redan 1991, men det var inte förrän Bitcoin utvecklades under 2009 som tekniken började få mer uppmärksamhet. Den skapades av en person eller en grupp personer som använder pseudonymen Satoshi Nakamoto. Även om det fortfarande är okänt exakt vem Satoshi Nakamoto är har hens tekniska innovation redan haft en enorm inverkan på hur världen skapar och använder pengar.

De flesta blockkedjor fungerar som en fördelad huvudbok som registrerar och skyddar digitala data genom användning av kryptografi. Tekniken tillämpas ofta på nätverk av digitala valutor (kryptovalutor), men dess decentraliserade och säkra sätt gör den även till ett kraftfullt verktyg för många andra branscher.

När kryptovalutavärlden växer och blockkedjebaserade lösningar förbättras är det mycket viktigt att lära sig hur denna innovativa teknik kan tillämpas i olika scenarier.

Genom att ta bort behovet av förtroende och dyr säkerhet, ger blockkedjan förbättrad effektivitet. Dessutom kan det decentraliserade nätverket konfigureras som en transparent databas, som är synlig för alla deltagare. I den meningen ger blockkedjetekniken möjligheten att skapa en distribuerad men ändå enhetlig post. Detta ger möjligheter att förbättra prestanda och säkerhet i många branscher och organisationer (till exempel inom välgörenhet, leveranskedja och sjukvård).


Välgörenhet

Många välgörenhetsorganisationer runt om i världen strävar efter att hantera utmaningar som resurshantering, operativ transparens och effektiv styrning. Blockkedjetekniken kan säkert hjälpa dessa stiftelser att optimera processen för att ta emot och hantera tillgångar.

Vi har redan några bra exempel på integrationen av blockkedjeteknik inom välgörenhet. Till exempel är Blockchain Charity Foundation (BCF) en ideell organisation som arbetar mot hållbara utvecklingsmål för att bekämpa fattigdom och ojämlikhet och som siktar på att möjliggöra blockkedjedriven filantropi runt om i världen.


Läs mer om användningsområden för blockkedjan inom välgörenhet


Leverantörskedjan

De flesta nätverk i leveranskedjan står inför många hinder när det gäller transparens och effektivitet. Det nuvarande hanteringssystemet är fortfarande beroende av förtroende och är långt ifrån att kunna ge ordentlig integration mellan de berörda företagen och parterna. Blockkedjetekniken kan användas för att spåra hela processen att skapa och distribuera material inom ett leveranskedjenätverk. En distribuerad databas kan passa bra för att säkert registrera relaterade data, säkerställa produkternas äkthet samt för att få insyn i betalningar och transport.


Läs mer om användningsområden för blockkedjan inom leveranskedjan


Hälso -och sjukvård

Operativa flaskhalsar, datafel och byråkrati är ett stort problem för hälso- och sjukvårdsbranschen. Blockkedjan har flera användningsområden inom hälso- och sjukvården, inklusive spårning av läkemedel genom leveranskedjan och hantering av patientuppgifter.

Dessutom kan blockkedjan erbjuda betydande säkerhetsfördelar för sjukhus, eftersom dessa institutioner ofta attackeras av hackare på grund av de lukrativa uppgifterna de har och deras höga pålitlighet.

Företag undersöker användningen av blockkedjan som ett sätt att lagra digitala hälsojournaler. Sådana lösningar kan minska de totala kostnaderna, samtidigt som de förbättrar datasekretessen och noggrannheten.


Läs mer om användningsområden för blockkedjan inom hälso- och sjukvården


Royaltyutbetalningar

Musiker, tv-spelskapare och artister i allmänhet kämpar ofta för att få den lön de förtjänar på grund av digital piratkopiering, orättvisa förhållanden till tredjepartsbyråer eller helt enkelt genom att inte få betalt för de royalties som de borde.

Blockkedjetekniken kan användas för att skapa en plattform där kreativa talanger har ett oföränderligt och transparent register över vem som hyr, köper och/eller använder deras innehåll. En sådan plattform kan också underlätta betalningar genom smarta kontrakt – som i grunden är självutförande digitala kontrakt.


Styrelseskick

Blockkedjetekniken har potential att avsevärt förbättra styrningen inom olika sektorer, genom att hantera nätverk och verksamhet på ett mer demokratiserat, rättvist och säkert sätt. Blockkedjebaserade system kan implementeras som ett verktyg för att eliminera valfusk och behovet av centralt förtroende under val eller andra konstitutionella processer. De kan också användas som ett kraftfullt vapen mot korruption, vilket förbättrar dataintegriteten och spårbarheten i en mängd olika scenarier, från insamling av skatt till utdelning av ekonomiskt stöd.


Läs mer om användningsområden för blockkedjan inom styrning


Betalningslösningar och dApps

När det gäller att skicka pengar runt om i världen har blockkedjetekniken redan visat sig vara mycket effektiv. Att skicka kryptovalutor till vänner, familjer och andra runt om i världen är redan billigare och snabbare jämfört med vad centraliserade banker och betalningslösningar kan erbjuda.

Dessutom ger centraliserade webbplatser och appar inte användarna kontroll över sina data och belönar dem sällan enligt det verkliga värdet som de ger plattformen. Blockkedjebaserade decentraliserade applikationer (dApps) tar bort mellanhanden, vilket ger användarna potential att dra nytta av minskade avgifter, bättre incitament och större transaktionseffektivitet, samtidigt som de kan skicka och ta emot digitala pengar.

Vitalik Buterin sa en gång att gör att blockkedjelösningar personer kan arbeta direkt med varandra, vilket tar bort behovet av mellanhänder och centraliserade system.

"Även om de flesta tekniker tenderar att automatisera arbetare i periferin som gör enkla uppgifter, automatiserar blockkedjor bort mellanhänderna. Istället för att göra taxichaufförerna arbetslösa, gör blockkedjan Uber arbetslös och låter taxichaufförerna arbeta direkt med kunden."


Sakernas internet (Internet of things/IoT)

Blockkedjan och sakernas internet (IoT) är en perfekt kombination. Blockkedjor är decentraliserad teknik och IoT-nätverk används ofta för att samla in data från källor som är utspridda.

Blockkedjan gör det möjligt för organisationer att ha en oföränderlig och transparent huvudbok över IoT-enheterna, de data de samlar in och interaktionerna mellan varandra. Bland dess säkerhetsfunktioner och dess kryptovalutaapplikationer utgör blockkedjor en idealisk plattform för maskin-till-maskin-transaktioner (M2M).

Eftersom blockkedjan är en teknik som bygger på att underlätta korrekta och säkra transaktioner är det naturligt att den är integrerad med IoT för att säkerställa ansvarsskyldighet, datanoggrannhet och säkerhet. Det är därför många företag har lagt mycket resurser på ett blockkedjedrivet IoT-nätverk.


Läs mer om användningsområden för blockkedjan inom sakernas internet


Sammanfattningsvis

Som distribuerad huvudboksteknik har blockkedjan förmågan att ge nätverk och organisationer förbättrad säkerhet, transparens, ansvarsskyldighet och effektivitet. Tekniken förbättrar integriteten och tar bort behovet av ett centralt förtroende. Den skapar också ett internet av värde, där användare kan utföra gränslösa peer-to-peer-transaktioner.

Det är därför blockkedjeteknik och kryptovalutor inte bara är här för att stanna, utan också har makten att förändra alla möjliga branscher och aspekter av livet – från finans, jordbruk och big data till styrning, omröstningar och lagar.

Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.