Plokiahela kasutusjuhtumid
Avaleht
Artiklid
Plokiahela kasutusjuhtumid

Plokiahela kasutusjuhtumid

Algaja
Avaldatud Feb 27, 2019Värskendatud Nov 11, 2022
5m

Plokiahela ideed tekkisid esmakordselt juba 1991. aastal, kuid alles Bitcoini arendamisel 2009. aastal hakati sellele tehnoloogiale rohkem tähelepanu pöörama. Bitcoini lõi isik või inimeste rühm pseudonüümi all Satoshi Nakamoto. Kuigi pole veel täpselt teada, kes on Satoshi Nakamoto, on nende tehnoloogilised uuendused juba avaldanud tohutut mõju sellele, kuidas maailm raha loob ja kasutab.

Enamik plokiahelaid toimib hajusraamatuna, mis salvestab ja kaitseb digitaalseid andmeid krüptograafia abil. Seda tehnoloogiat rakendatakse sageli digitaalsete valuutade (krüptoraha) võrkudes, kuid selle detsentraliseeritud ja turvaline olemus muudab selle võimsaks tööriistaks ka paljudele teistele tööstusharudele.

Kuna krüptoruum kasvab ja plokiahelal põhinevad lahendused paranevad, on väga oluline õppida, kuidas seda uuenduslikku tehnoloogiat erinevatel stsenaariumidel rakendada.

Eemaldades vajaduse usalduse ja kalli turvalisuse järele, suurendab plokiahel oma tõhusust. Lisaks saab detsentraliseeritud võrku konfigureerida läbipaistva andmebaasina, mis on nähtav kõikidele osalejatele. Selles mõttes annab plokiahela tehnoloogia võimaluse luua hajutatud, kuid ühtse kirje. See pakub võimalusi jõudluse ja turvalisuse parandamiseks paljudes tööstusharudes ja organisatsioonides (nt heategevus, tarneahel, tervishoid jne).


Heategevus

Paljud heategevusorganisatsioonid üle maailma püüavad tegeleda ressursside haldamise, tegevuse läbipaistvuse ja tõhusa juhtimisega seotud probleemidega. Plokiahela tehnoloogia võib kindlasti aidata neil sihtasutustel raha vastuvõtmise ja haldamise protsessi optimeerida.

Meil on juba mõned märkimisväärsed näited plokiahela tehnoloogia integreerimisest heategevuses. Näiteks Blockchain Charity Foundation (BCF) on mittetulundusühing, mis töötab säästva arengu eesmärkide nimel, et võidelda vaesuse ja ebavõrdsusega, eesmärgiga võimaldada plokiahelal põhinevat filantroopiat kogu maailmas.


Loe lisateavet plokiahela kasutusjuhtumite kohta heategevuses


Tarneahel

Enamikel tarneahelavõrkudel on läbipaistvuse ja tõhususe osas palju takistusi. Praegune juhtimissüsteem sõltub endiselt usaldusest ja ei taga kaugeltki korralikku integratsiooni ettevõtete ja asjaosaliste vahel. Plokiahela tehnoloogiat saab kasutada terve materjalide loomise ja levitamise protsessi jälgimiseks tarneahelavõrgus. Hajutatud andmebaas võib sobida hästi mis tahes seotud andmete turvaliseks salvestamiseks, toodete autentsuse ning maksete ja transpordi läbipaistvuse tagamiseks.


Loe lisateavet plokiahela kasutusjuhtumite kohta tarneahelas


Tervishoid

Operatiivsed kitsaskohad, andmevead ja bürokraatia on tervishoiutööstuse jaoks oluline murekoht. Plokiahelal on tervishoius mitmeid kasutusjuhtumeid, sealhulgas ravimite jälgimine tarneahela kaudu ja patsiendiandmete haldamine.

Lisaks võib plokiahel pakkuda haiglatele märkimisväärset turvaeeliseid, kuna häkkerid ründavad neid asutusi sageli nende valduses olevate andmete suure väärtuse ja nende suure sõltuvuse tõttu.

Ettevõtted uurivad plokiahela kasutamist digitaalsete terviseandmete salvestamise viisina. Sellised lahendused võivad vähendada üldkulusid, suurendades samal ajal andmete privaatsust ja täpsust.


Loe lisateavet plokiahela kasutusjuhtumite kohta tervishoius


Litsentsitasud

Muusikud, videomängude loojad ja kunstnikud üldiselt näevad sageli vaeva, et saada väärilist tasu digitaalse piraatluse, ebaõiglaste suhete tõttu kolmandate osapoolte agentuuridega või lihtsalt tasumata litsentsitasude tõttu.

Plokiahela tehnoloogiat saab kasutada platvormi loomiseks, kus loomingulistel talentidel on muutumatu ja läbipaistev teave selle kohta, kes nende sisu rendib, ostab ja/või kasutab. Selline platvorm võib hõlbustada ka maksete tegemist nutilepingute kaudu – mis on põhimõtteliselt isetäituvad digitaalsed lepingud.


Juhtimine

Plokiahela tehnoloogial on potentsiaali oluliselt parandada juhtimist erinevates sektorites, hallates võrke ja toiminguid demokratiseeritumalt, õiglasemalt ja turvalisemalt. Plokiahelal põhinevaid süsteeme võib rakendada vahendina valimispettuste ja usalduse vajaduse kõrvaldamiseks valimiste või muude põhiseaduslike protsesside ajal. Neid võib kasutada ka võimsa korruptsioonivastase relvana, mis suurendab andmete terviklikkust ja jälgitavust mitmesugustes stsenaariumites, alates maksude kogumisest kuni finantsabi jagamiseni.


Loe lisateavet plokiahela kasutusjuhtumite kohta juhtimises


Makselahendused ja DAppid

Kui rääkida raha saatmisest kogu maailmas, siis plokiahela tehnoloogia on juba osutunud väga tõhusaks. Krüptoraha saatmine sõpradele, perele ja teistele üle maailma on juba odavam ja kiirem võrreldes tsentraliseeritud pankade ja makselahenduste pakutavaga.

Veelgi enam, tsentraliseeritud veebisaidid ja rakendused ei anna kasutajatele kontrolli oma andmete üle ega premeeri neid sageli platvormi tegeliku väärtuse alusel. Plokiahelapõhised detsentraliseeritud rakendused (DAppid) eemaldavad vahendaja, andes kasutajatele võimaluse nautida madalamaid teenustasusid, paremaid stiimuleid ja suuremat tehingutõhusust, võimaldades samal ajal saata ja vastu võtta digitaalset raha.

Nagu Vitalik Buterin kunagi ütles, võimaldavad plokiahela lahendused inimestel üksteisega otse koostööd teha, kõrvaldades vajaduse vahendajate või tsentraliseeritud süsteemide järele.

"Kui enamik tehnoloogiaid kipub automatiseerima äärealade töötajaid, kes teevad tühiseid ülesandeid, siis plokiahelad automatiseerivad ära keskuse. Selle asemel, et taksojuhti töölt kõrvaldada, jätab plokiahel Uberi töölt välja ja laseb taksojuhtidel otse kliendiga koostööd teha.


Asjade Internet (IoT)

Plokiahel ja asjade internet (IoT) on üksteise loomulik vaste. Plokiahel on detsentraliseeritud tehnoloogia ja asjade Interneti-võrke kasutatakse sageli andmete kogumiseks allikatest, mis on hajutatud.

Plokiahel võimaldab organisatsioonidel pidada muutumatut ja läbipaistvat IoT-seadmete, nende kogutavate andmete ja omavaheliste interaktsioonide arvestusraamatut. Oma turvaelementide ja krüptoraharakenduste hulgas pakub plokiahel ideaalset platvormi masinatevahelisteks (M2M) tehinguteks.

Kuna plokiahel on tehnoloogia, mis põhineb täpsete ja turvaliste tehingute hõlbustamisel, on mõistlik, et see on integreeritud asjade Internetiga, et tagada vastutus ning andmete täpsus ja turvalisus. Seetõttu on paljud ettevõtted paigutanud palju ressursse plokiahela toega asjade interneti võrku.


Loe lisateavet plokiahela kasutusjuhtumite kohta asjade Internetis


Lõppmärkused

Hajusraamatu tehnoloogiana on plokiahelal võime pakkuda võrkudele ja organisatsioonidele paremat turvalisust, läbipaistvust, vastutust ning tõhusust. Tehnoloogia suurendab privaatsust ja eemaldab vajaduse usalduse järele. Samuti loob see väärtusliku Interneti, kus kasutajad saavad teha piirideta peer-to-peer tehinguid.

Seetõttu pole plokiahela tehnoloogia ja krüptoraha siin mitte ainult selleks, et jääda, vaid neil on ka jõud muuta kõikvõimalikke tööstusharusid ja eluvaldkondi – alates rahandusest, põllumajandusest ja suurandmetest kuni valitsuse, hääletamise ja seadusteni.

Jaga postitusi
Registreeri konto
Kasuta oma teadmisi, avades juba täna Binance'i konto.