Przykłady wykorzystania Blockchain
Strona Główna
Artykuły
Przykłady wykorzystania Blockchain

Przykłady wykorzystania Blockchain

Początkujący
Opublikowane Feb 27, 2019Zaktualizowane Nov 11, 2022
5m
Idee leżące u podstaw technologii blockchain powstały już w 1991 roku, ale momentem kiedy zaczęto na nie zwracać większą uwagę było wydanie w 2009 roku Bitcoina. Bitcoin został stworzony przez osobę lub grupę osób kryjących się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Choć wciąż nie wiadomo dokładnie, kim jest Satoshi Nakamoto, to jednak innowacja technologiczna, jaką bez wątpienia jest zarówno Bitcoin jak i Blockchain wywarły już ogromny wpływ na sposób, w jaki świat tworzy i wykorzystuje pieniądze.
Większość sieci blockchain działa jako rozproszona księga, która rejestruje oraz chroni cyfrowe dane cyfrowe wykorzystując do tego celu kryptografię. Technologia ta jest obecnie najczęściej stosowana w sieciach walut cyfrowych (kryptowalut), ale jej zdecentralizowany i bezpieczny charakter sprawia, że jest ona również potężnym narzędziem dla wielu innych branż.

W miarę rozwoju i rozrostu kryptowalut oraz rozwiązań opartych na technologii łańcucha bloków, coraz ważniejszym staje się zrozumienie, w jaki sposób i gdzie można je wykorzystać.

Dzięki wyeliminowaniu potrzeby zaufania poszczególnych uczestników danego systemu do siebie nawzajem i zniwelowanie kosztownego czynnika jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa, blockchain zapewnia lepszą wydajność od tradycyjnych systemów. Ponadto zdecentralizowana sieć może być skonfigurowana jako całkowicie transparentna baza danych, widoczna dla wszystkich uczestników danego systemu (czyt. sieci). W tym sensie technologia blockchain zapewnia możliwość tworzenia rozproszonych, ale ujednoliconych rekordów. Dzięki temu wiele branż i organizacji (np. charytatywna, łańcucha dostaw, opieki zdrowotnej, itp.) zyskuje możliwość realnej poprawy wydajności oraz bezpieczeństwa swoich systemów czy procesów.


Działalność charytatywna

Wiele organizacji charytatywnych na całym świecie obecnie stara się sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem zasobami, przejrzystością operacyjną oraz skutecznym zarządzaniem ich samych. Technologia Blockchain może z pewnością pomóc tym organizacjom w optymalizacji procesu pozyskiwania i zarządzania funduszami.

Na dzień dzisiejszy istnieje już kilka godnych uwagi przykładów integracji technologii blockchain w działalności charytatywnej. Jedną z takich organizacji jest Blockchain Charity Foundation (BCF), organizacja non-profit, która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz walczy z ubóstwem i nierównościami, jednocześnie dążąc do rozpowszechnienia idei filantropii opartej o blockchain.


Łańcuch dostaw

Większość sieci łańcuchów dostaw napotyka obecnie na swojej drodze wiele przeszkód w zakresie ich przejrzystości i efektywności. Obecnie najpopularniejszy system zarządzania cały czas zależy od zaufania i jest daleki od zapewnienia właściwej integracji między przedsiębiorstwami i zainteresowanymi stronami. Technologia Blockchain może być wykorzystywana do śledzenia całego procesu tworzenia i dystrybucji materiałów w ramach sieci łańcucha dostaw. Rozproszona baza danych może służyć do bezpiecznego rejestrowania wszelkich powiązanych i potrzebnych innym uczestnikom łańcucha danych, zapewniając autentyczność produktów, a także przejrzystość samego procesu płatności i transportu.


Opieka zdrowotna

Ograniczenia operacyjne, błędy w danych oraz biurokracja są obecnie jednymi z najpoważniejszych problemów sektora opieki zdrowotnej. Technologia Blockchain niesie za sobą kilka potencjalnych przykładów zastosowań w służbie zdrowia, wliczając w to m.in śledzenie leków w łańcuchu dostaw czy zarządzanie danymi pacjentów.

Ponadto blockchain może zapewnić szpitalom znaczne korzyści w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ instytucje te są coraz częściej atakowane przez hakerów ze względu na wysoką wartość przechowywanych przez nie danych i fakt, że ich działalność opiera się na tych właśnie danych.

Wiele firm obecnie bada już możliwości wykorzystania sieci blockchain jako sposobu przechowywania cyfrowej dokumentacji medycznej. Takie rozwiązania mogą zmniejszyć ogólne wydatki w służbie zdrowia, zwiększając jednocześnie prywatność i dokładność tych danych.


Systemy zarządzania prawami i dostępem do treści

Muzycy, twórcy gier i materiałów wideo - ogólnie artyści - coraz częściej borykają się z problemem piractwa, niesprawiedliwych relacji z agencjami zewnętrznymi, które ich obsługują lub po prostu nie otrzymują należnych honorariów autorskich.

Technologia Blockchain może być wykorzystana do stworzenia platformy, na której wszystkie kreatywne talenty z całego globu mogą zyskać niezmienny i przejrzysty zapis tego, kto w danym momencie wynajmuje, kupuje i/lub wykorzystuje ich treści. Taka platforma może również ułatwić dokonywanie płatności za pomocą smart kontraktów, które w zasadzie są cyfrowymi i samo wykonującymi się umowami.


Zarządzanie

Technologia Blockchain może znacząco poprawić zarządzanie w różnych sektorach gospodarki. Poprzez zarządzanie sieciami i operacjami w bardziej zdemokratyzowany, sprawiedliwy i bezpieczny sposób, systemy oparte na technologii blockchain mogą być wdrażane jako narzędzie eliminujące możliwość wystąpienia oszustw wyborczych i zwiększające zaufanie podczas wyborów lub innych wyborów konstytucyjnych. Tak skonstruowane systemy mogą również być wykorzystywane jako potężna i skuteczna broń przeciwko zjawisku korupcji, zwiększając integralność danych i identyfikowalność anomalii - począwszy od poboru podatków po dystrybucję pomocy finansowej.


Rozwiązania w zakresie płatności i zdecentralizowane aplikacje (dApps)

Jeśli chodzi o wysyłanie pieniędzy, to na tym polu technologia blockchain już okazała się bardzo skuteczna. Wysyłanie kryptowalut do przyjaciół, rodzin i innych osób na całym świecie jest już tańsze i szybsze w porównaniu z tym, co mają do zaoferowania scentralizowane banki czy popularni procesorzy płatności.

Co więcej, scentralizowane strony internetowe i aplikacje nie dają użytkownikom kontroli nad swoimi danymi i często nie wynagradzają ich zgodnie z prawdziwą wartością, jaką wnoszą oni na daną platformę. Zdecentralizowane aplikacje oparte o blockchain (dApps) eliminują konieczność korzystania z pośredników, dając użytkownikom możliwość korzystania z aplikacji i różnych platform internetowych przy jednocześnie mniejszych opłatach oraz większej wydajności transakcyjnej. Dają także możliwość wysyłania i otrzymywania cyfrowych pieniędzy.

Jak powiedział kiedyś Vitalik Buterin (twórca kryptowaluty Ethereum) rozwiązania oparte o blockchain umożliwiają ludziom bezpośrednią współpracę między sobą, eliminując potrzebę pośredników lub korzystania ze scentralizowanych systemów.

"Podczas gdy większość technologii ma obecnie tendencję do automatyzacji i zastępowania fizycznych pracowników robotami, blockchain idzie o krok dalej. Zamiast zwolnić taksówkarza z pracy, blockchain eliminuje potrzebę istnienia Ubera i pozwala taksówkarzom pracować bezpośrednio z klientem".


Internet Rzeczy (Internet of Things - IoT)

Blockchain i Internet Rzeczy to swoiście naturalne połączenie. Blockchain jest technologią opartą o decentralizację, a sieci IoT z kolei są bardzo często wykorzystywane do zbierania danych właśnie z rozproszonych sieci czujników (czyt. źródeł). 

Blockchain umożliwia organizacjom na prowadzenie niemodyfikowalnego i przejrzystego rejestru urządzeń IoT, gromadzonych przez nie danych oraz interakcji przeprowadzanych pomiędzy nimi. Poza zwiększonym (w porównaniu z tradycyjnymi systemami) bezpieczeństwem i ideą kryptowalut, blockchain daje również możliwość stworzenia platform dla transakcji typu machine-to-machine (M2M).

Ponieważ blockchain został stworzony do rejestrowania i transmitowania bezpiecznych i rzetelnych danych, jego implementacja w branży IoT ma sens wtedy, jeżeli zostanie zintegrowana w dany system w celu zapewnienia jej rzetelności, dokładności i bezpieczeństwa danych. Z tego miejsca warto wspomnieć, że coraz więcej firm integruje i bada możliwość integracji technologii blockchain w swoich rozwiązaniach IoT.


Końcowe przemyślenia

Jako technologia rozproszonego rejestru, blockchain ma zdolność do zapewnienia sieciom i organizacjom zwiększonego bezpieczeństwa, przejrzystości, rzetelności i wydajności. Technologia ta zwiększa również prywatność oraz eliminuje potrzebę uzyskiwania wzajemnego zaufania uczestników danego systemu, aplikacji lub sieci do siebie nawzajem. Tworzy również solidne podstawy pod nowoczesną sieć internet, w której to użytkownicy zyskują możliwość samodzielnego dokonywania transakcji typu peer-to-peer i to bez żadnych granic czy obostrzeń.

To właśnie dlatego możemy być pewni, że zarówno technologia blockchain jak kryptowaluty, nie tylko na stałe wpisały się już w historię nowoczesnego świata, ale mogą również wywrzeć solidny wpływ na różnego rodzaju przekształcania i zmiany wielu gałęziach przemysłu, aspektów życia - począwszy od świata finansów, rolnictwo, big data, zarządzanie, a kończąc na systemach głosowań i prawodawstwie.

Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.