Przykłady wykorzystania Blockchain: Działalność charytatywna
Strona Główna
Artykuły
Przykłady wykorzystania Blockchain: Działalność charytatywna

Przykłady wykorzystania Blockchain: Działalność charytatywna

Początkujący
Opublikowane Feb 14, 2019Zaktualizowane Oct 21, 2020
5m

Blockchain dla organizacji charytatywnych: wprowadzenie do krypto-filantropii

Organizacje charytatywne bardzo często napotykają przeszkody na drodze do ich sukcesu ze względu na brak odpowiedniej przejrzystości ich działalności, kwestię odpowiedzialności oraz ograniczenia związane z dostępnymi sposobami przyjmowania darowizn. Krypto-filantropia (inaczej wykorzystanie technologii blockchain w celu ułatwienia darowizn na cele charytatywne) oferuje alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnego podejścia do tematyki charytatywnej, polegające na decentralizacji i bezpośrednimi transakcjami, które mogą pomóc organizacjom bardziej efektywnie otrzymywać darowizny, zdobywać fundusze oraz przekazywać je do potrzebujących. 


Podstawy Blockchain

Powstanie technologii blockchain (a co za tym idzie systemów blockchain) przyniosło wiele korzyści w różnych branżach, ponieważ technologia łańcucha bloków zapewnia większą przejrzystość i bezpieczeństwo danych. Chociaż sama koncepcja blockchain powstała na długo przed pojawieniem się Bitcoina, potencjał tej technologii dopiero od niedawna zyskuje coraz większy rozgłos. 
Blockchain jest podstawowym składnikiem prawie wszystkich sieci kryptowalut. Blockchain, czyli inaczej łańcuch bloków został opracowany przez Satoshiego Nakamoto (osobę, lub grupę osób - do dzisiaj tego nie wiadomo) jako cyfrowa księga rachunkowa dla Bitcoina, ale technologia ta została od tego czasu zastosowana na wielu innych polach i okazała się całkiem użyteczna nie tylko dla cyfrowych walut, ale także dla wielu innych rodzajów komunikacji cyfrowej czy samego udostępniania danych.
Blockchain Bitcoina funkcjonuje jako rozproszona księgi (DLT), która zabezpieczana jest dzięki kryptografii i utrzymywana przez ogromną sieć komputerów (węzłów). Taka konstrukcja sieci umożliwia wykonywanie transakcji bez względu na jakiekolwiek granice (np. polityczne, geograficzne) w ramach systemu P2P w środowisku niewymagającym od uczestników wzajemnego zaufania do siebie. Trustless - bo tak w języku angielskim definiuje się blockchain - oznacza, że użytkownicy nie muszą ufać sobie nawzajem, ponieważ wszystkie uczestniczące w sieci węzły muszą przestrzegać predefiniowanego zestawu reguł (określonych przez protokół Bitcoin).
Baza danych Bitcoina - inaczej Ledger - nie jest fizycznie przechowywana i udostępniana uczestnikom sieci z żadnego pojedynczego centrum danych ani serwera. To uczestnicy sieci (węzły) są swoistymi serwerami za pośrednictwem których blockchain jest rozpowszechniany, przechowywany i zduplikowany. Odbywa się to na niezliczoną ilość węzłów rozsianych po całym świecie. Oznacza to, że za każdym razem, gdy jakaś transakcja zostanie ostatecznie potwierdzona lub jakiekolwiek dane w sieci blockchain zostaną zmienione, każdy uczestnik sieci musi zaktualizować swoją własną wersję łańcucha bloków, zgodnie z tymi zdarzeniami (uczestnicy sieci muszą osiągnąć porozumienie, tzw. konsensus w kwestii każdej zmiany).
Blockchain z racji swojego rozproszonego charakteru i wynikających z tego tytułu zalet z powodzeniem służy już kilku organizacjom filantropijnym oraz fundacjom charytatywnym. Fundacja Binance Blockchain Charity Foundation (BCF) jest jedną z takich organizacji, którą warto przy tej okazji przytoczyć.


Darowizny w postaci kryptowalut

Przed kryptowalutami jest jeszcze długa droga zanim osiągną one odpowiedni stopień adaptacji. Droga ta jest jeszcze dłuższa jeżeli chodzi o ich zastosowanie w świecie charytatywnym. Na dzień dzisiejszy darowizny w postaci kryptowalut przyjmuje kilka organizacji, jednak ich liczba stale rośnie..  

Darczyńcy, którzy chcą wykorzystać kryptowaluty jako sposób na wsparcie wybranej organizacji zmuszeni są obecnie ograniczenia swojej działalności jedynie do nielicznych organizacji, które wspierają taką formę dotacji lub przeznaczenia wystarczająco dużej kwoty dotacji jako próby przekonania wybranej organizacji charytatywnej do przyjęcia takiej formy zapomogi.

Zanim organizacja charytatywna rozpocznie otrzymywanie darowizn w postaci kryptowalut, musi wdrożyć odpowiedni proces zarządzania oraz dystrybucji tak uzyskanych funduszy w przejrzysty i skuteczny sposób. Zrozumienie podstaw kryptowalut oraz samej technologii blockchain - oraz tego jak tak uzyskane darowizny można przekształcić w pieniądz papierowy - ma kluczowe znaczenie dla skutecznej strategii wdrożenia blockchain do branży charytatywnej.


Potencjalne korzyści krypto-filantropii

Krypto-filantropia zapewnia pewne znaczące korzyści dla organizacji charytatywnych oraz samych darczyńców, które obejmują m.in:

  • Całkowitą przejrzystość: każda transakcja oparta o kryptowaluty jest unikalna, co oznacza, że można ją łatwo śledzić za pośrednictwem blockchain. Wyższy poziom przejrzystości i odpowiedzialności publicznej może przyczynić się do skłonienia większej ilości darczyńców do przekazania dotacji, jednocześnie wzmacniając reputację organizacji charytatywnej jako tej uczciwej.
  • Globalny zasięg i decentralizacja: większość sieci blockchain charakteryzuje się wysokim poziomem decentralizacji, co oznacza, że nie są one oparte ani nie muszą polegać na scentralizowanym rządzie lub innej instytucji. W ten sposób fundusze mogą przejść bezpośrednio od darczyńców do organizacji charytatywnych, a zdecentralizowany charakter blockchain sprawia, że technologia ta świetnie sprawdza się do transakcji międzynarodowych.
  • Umowy cyfrowe: blockchain ułatwia udostępnianie i przechowywanie danych cyfrowych. Technologia ta jednocześnie staje na straży dokumentów i umów, które nie mogą zostać zmodyfikowane bez zgody wszystkich zaangażowanych w nich stron.
  • Zmniejszone wydatki: technologia blockchain może uprościć sposób zarządzania organizacjami charytatywnymi, automatyzując część procesów i zmniejszając całkowite koszty, zmniejszając liczbę pośredników uczestniczących w procesie uzyskania, a następnie przekazania środków.
  • Obniżone podatki: posługując się przykładem darczyńcy z USA, jeśli jego zapomoga zostanie wniesiona za pomocą Bitcoina, organizacja charytatywna przez niego obdarowana otrzyma pełną kwotę darowizny (bez podatków od zysków kapitałowych). Co więcej, darczyńca bęzie mógł ubiegać się o wyższą ulgę podatkową za tak dokonaną dotację.


Obawy i ograniczenia

Pomimo potencjalnych korzyści, krypto-filantropia niesie za sobą również pewne ograniczenia:

  • Zmienność: poza stablecoinami, większość kryptowalut podlega obrotowi na bardzo niestabilnych rynkach, a ich cena podlega dużym wahaniom.
  • Zabezpieczenia: jeśli klucze prywatne, które dają dostęp do funduszy, zostaną utracone - np. zgubione - nie ma możliwości ich odzyskania. Podobnie, jeśli klucze nie są odpowiednio zarządzane i zabezpieczone, osoby o złych intencjach mogą uzyskać nieautoryzowany dostępem do portfeli i mieć wolną drogę do ich wyprowadzenia (czyt.  kradzieży).
  • Społeczna świadomość i zrozumienie: większość ludzi uważa, że blockchain i kryptowaluty są skomplikowane. Co więcej, wielu potencjalnych darczyńców nie rozumie podstaw kryptowalut wystarczająco dobrze, aby zaufać systemowi lub wykorzystać go do darowizn charytatywnych


Prawdziwe przykłady wykorzystania Blockchain do filantropii

Krypto-filantropia zyskuje coraz większy rozgłos w charytatywnym świecie. W 2017 roku na przykład, światowa organizacja charytatywna Fidelity Charitable otrzymała równowartość 69 milionów dolarów w darowiznach kryptowalutowych. W tym samym roku anonimowy darczyńca znany jako Pine rozdał 55 milionów dolarów w przeliczeniu na Bitcoiny różnym organizacjom z całego świata za pośrednictwem utworzonego przez siebie tzw. Pineapple Fund.
Tak jak zostało to wspomniane na wstępie artykułu, Fundacja Charytatywna Blockchain (BCF) jest kolejnym godnym uwagi przykładem odpowiedzialnej organizacji charytatywnej. BCF jest organizacją non-profit, mającą na celu transformację tradycyjnej filantropii przy użyciu zdecentralizowanej platformy charytatywnej, która zapewnia całkowitą transparentność.


Wnioski

Krypto-filantropia w dalszym ciągu jest stosunkowo nowym sposobem dawania, przyjmowania i dystrybucji darowizn. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że technologia blockchain staje się coraz powszechniejsza i bardziej znana, zarówno organizacje charytatywne, jak i darczyńcy mogą uznać ją za jeden z bardziej atrakcyjnych sposobów przekazywania pomocy potrzebującym. Z tego miejsca rozsądnym wydaje się założyć, że skoro społeczeństwa coraz bardziej interesują się zarówno technologią blockchain, kryptowalutami jak i przekazywaniem dotacji za ich pomocą, organizacje charytatywne również będą coraz bardziej na nie otwarte.

Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.