Przyk艂ady wykorzystania Blockchain: Dzia艂alno艣膰 charytatywna
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Przyk艂ady wykorzystania Blockchain: Dzia艂alno艣膰 charytatywna

Przyk艂ady wykorzystania Blockchain: Dzia艂alno艣膰 charytatywna

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Feb 14, 2019Zaktualizowane Aug 7, 2023
5m

Blockchain dla organizacji charytatywnych: wprowadzenie do krypto-filantropii

Organizacje charytatywne bardzo cz臋sto napotykaj膮 przeszkody na drodze do ich sukcesu ze wzgl臋du na brak odpowiedniej przejrzysto艣ci ich dzia艂alno艣ci, kwesti臋 odpowiedzialno艣ci oraz ograniczenia zwi膮zane z dost臋pnymi sposobami przyjmowania darowizn. Krypto-filantropia (inaczej wykorzystanie technologii blockchain w celu u艂atwienia darowizn na cele charytatywne) oferuje alternatywne rozwi膮zanie wobec tradycyjnego podej艣cia do tematyki charytatywnej, polegaj膮ce na decentralizacji i bezpo艣rednimi transakcjami, kt贸re mog膮 pom贸c organizacjom bardziej efektywnie otrzymywa膰 darowizny, zdobywa膰 fundusze oraz przekazywa膰 je do potrzebuj膮cych.聽


Podstawy Blockchain

Powstanie technologii blockchain (a co za tym idzie system贸w blockchain) przynios艂o wiele korzy艣ci w r贸偶nych bran偶ach, poniewa偶 technologia 艂a艅cucha blok贸w zapewnia wi臋ksz膮 przejrzysto艣膰 i bezpiecze艅stwo danych. Chocia偶 sama koncepcja blockchain powsta艂a na d艂ugo przed pojawieniem si臋 Bitcoina, potencja艂 tej technologii dopiero od niedawna zyskuje coraz wi臋kszy rozg艂os.聽
Blockchain jest podstawowym sk艂adnikiem prawie wszystkich sieci kryptowalut. Blockchain, czyli inaczej 艂a艅cuch blok贸w zosta艂 opracowany przez Satoshiego Nakamoto (osob臋, lub grup臋 os贸b - do dzisiaj tego nie wiadomo) jako cyfrowa ksi臋ga rachunkowa dla Bitcoina, ale technologia ta zosta艂a od tego czasu zastosowana na wielu innych polach i okaza艂a si臋 ca艂kiem u偶yteczna nie tylko dla cyfrowych walut, ale tak偶e dla wielu innych rodzaj贸w komunikacji cyfrowej czy samego udost臋pniania danych.
Blockchain Bitcoina funkcjonuje jako rozproszona ksi臋gi (DLT), kt贸ra zabezpieczana jest dzi臋ki kryptografii i utrzymywana przez ogromn膮 sie膰 komputer贸w (w臋z艂贸w). Taka konstrukcja sieci umo偶liwia wykonywanie transakcji bez wzgl臋du na jakiekolwiek granice (np. polityczne, geograficzne) w ramach systemu P2P w 艣rodowisku niewymagaj膮cym od uczestnik贸w wzajemnego zaufania do siebie. Trustless - bo tak w j臋zyku angielskim definiuje si臋 blockchain - oznacza, 偶e u偶ytkownicy nie musz膮 ufa膰 sobie nawzajem, poniewa偶 wszystkie uczestnicz膮ce w sieci w臋z艂y musz膮 przestrzega膰 predefiniowanego zestawu regu艂 (okre艣lonych przez protok贸艂 Bitcoin).
Baza danych Bitcoina - inaczej Ledger - nie jest fizycznie przechowywana i udost臋pniana uczestnikom sieci z 偶adnego pojedynczego centrum danych ani serwera. To uczestnicy sieci (w臋z艂y) s膮 swoistymi serwerami za po艣rednictwem kt贸rych blockchain jest rozpowszechniany, przechowywany i zduplikowany. Odbywa si臋 to na niezliczon膮 ilo艣膰 w臋z艂贸w rozsianych po ca艂ym 艣wiecie. Oznacza to, 偶e za ka偶dym razem, gdy jaka艣 transakcja zostanie ostatecznie potwierdzona lub jakiekolwiek dane w sieci blockchain zostan膮 zmienione, ka偶dy uczestnik sieci musi zaktualizowa膰 swoj膮 w艂asn膮 wersj臋 艂a艅cucha blok贸w, zgodnie z tymi zdarzeniami (uczestnicy sieci musz膮 osi膮gn膮膰 porozumienie, tzw. konsensus w kwestii ka偶dej zmiany).
Blockchain z racji swojego rozproszonego charakteru i wynikaj膮cych z tego tytu艂u zalet z powodzeniem s艂u偶y ju偶 kilku organizacjom filantropijnym oraz fundacjom charytatywnym. Fundacja Binance Blockchain Charity Foundation (BCF) jest jedn膮 z takich organizacji, kt贸r膮 warto przy tej okazji przytoczy膰.


Darowizny w postaci kryptowalut

Przed kryptowalutami jest jeszcze d艂uga droga zanim osi膮gn膮 one odpowiedni stopie艅 adaptacji. Droga ta jest jeszcze d艂u偶sza je偶eli chodzi o ich zastosowanie w 艣wiecie charytatywnym. Na dzie艅 dzisiejszy darowizny w postaci kryptowalut przyjmuje kilka organizacji, jednak ich liczba stale ro艣nie.. 聽

Darczy艅cy, kt贸rzy chc膮 wykorzysta膰 kryptowaluty jako spos贸b na wsparcie wybranej organizacji zmuszeni s膮 obecnie ograniczenia swojej dzia艂alno艣ci jedynie do nielicznych organizacji, kt贸re wspieraj膮 tak膮 form臋 dotacji lub przeznaczenia wystarczaj膮co du偶ej kwoty dotacji jako pr贸by przekonania wybranej organizacji charytatywnej do przyj臋cia takiej formy zapomogi.

Zanim organizacja charytatywna rozpocznie otrzymywanie darowizn w postaci kryptowalut, musi wdro偶y膰 odpowiedni proces zarz膮dzania oraz dystrybucji tak uzyskanych funduszy w przejrzysty i skuteczny spos贸b. Zrozumienie podstaw kryptowalut oraz samej technologii blockchain - oraz tego jak tak uzyskane darowizny mo偶na przekszta艂ci膰 w pieni膮dz papierowy - ma kluczowe znaczenie dla skutecznej strategii wdro偶enia blockchain do bran偶y charytatywnej.


Potencjalne korzy艣ci krypto-filantropii

Krypto-filantropia zapewnia pewne znacz膮ce korzy艣ci dla organizacji charytatywnych oraz samych darczy艅c贸w, kt贸re obejmuj膮 m.in:

  • Ca艂kowit膮 przejrzysto艣膰: ka偶da transakcja oparta o kryptowaluty jest unikalna, co oznacza, 偶e mo偶na j膮 艂atwo 艣ledzi膰 za po艣rednictwem blockchain. Wy偶szy poziom przejrzysto艣ci i odpowiedzialno艣ci publicznej mo偶e przyczyni膰 si臋 do sk艂onienia wi臋kszej ilo艣ci darczy艅c贸w do przekazania dotacji, jednocze艣nie wzmacniaj膮c reputacj臋 organizacji charytatywnej jako tej uczciwej.
  • Globalny zasi臋g i decentralizacja: wi臋kszo艣膰 sieci blockchain charakteryzuje si臋 wysokim poziomem decentralizacji, co oznacza, 偶e nie s膮 one oparte ani nie musz膮 polega膰 na scentralizowanym rz膮dzie lub innej instytucji. W ten spos贸b fundusze mog膮 przej艣膰 bezpo艣rednio od darczy艅c贸w do organizacji charytatywnych, a zdecentralizowany charakter blockchain sprawia, 偶e technologia ta 艣wietnie sprawdza si臋 do transakcji mi臋dzynarodowych.
  • Umowy cyfrowe: blockchain u艂atwia udost臋pnianie i przechowywanie danych cyfrowych. Technologia ta jednocze艣nie staje na stra偶y dokument贸w i um贸w, kt贸re nie mog膮 zosta膰 zmodyfikowane bez zgody wszystkich zaanga偶owanych w nich stron.
  • Zmniejszone wydatki: technologia blockchain mo偶e upro艣ci膰 spos贸b zarz膮dzania organizacjami charytatywnymi, automatyzuj膮c cz臋艣膰 proces贸w i zmniejszaj膮c ca艂kowite koszty, zmniejszaj膮c liczb臋 po艣rednik贸w uczestnicz膮cych w procesie uzyskania, a nast臋pnie przekazania 艣rodk贸w.
  • Obni偶one podatki: pos艂uguj膮c si臋 przyk艂adem darczy艅cy z USA, je艣li jego zapomoga zostanie wniesiona za pomoc膮 Bitcoina, organizacja charytatywna przez niego obdarowana otrzyma pe艂n膮 kwot臋 darowizny (bez podatk贸w od zysk贸w kapita艂owych). Co wi臋cej, darczy艅ca b臋zie m贸g艂 ubiega膰 si臋 o wy偶sz膮 ulg臋 podatkow膮 za tak dokonan膮 dotacj臋.


Obawy i ograniczenia

Pomimo potencjalnych korzy艣ci, krypto-filantropia niesie za sob膮 r贸wnie偶 pewne ograniczenia:

  • Zmienno艣膰: poza stablecoinami, wi臋kszo艣膰 kryptowalut podlega obrotowi na bardzo niestabilnych rynkach, a ich cena podlega du偶ym wahaniom.
  • Zabezpieczenia: je艣li klucze prywatne, kt贸re daj膮 dost臋p do funduszy, zostan膮 utracone - np. zgubione - nie ma mo偶liwo艣ci ich odzyskania. Podobnie, je艣li klucze nie s膮 odpowiednio zarz膮dzane i zabezpieczone, osoby o z艂ych intencjach mog膮 uzyska膰 nieautoryzowany dost臋pem do portfeli i mie膰 woln膮 drog臋 do ich wyprowadzenia (czyt. 聽kradzie偶y).
  • Spo艂eczna 艣wiadomo艣膰 i zrozumienie: wi臋kszo艣膰 ludzi uwa偶a, 偶e blockchain i kryptowaluty s膮 skomplikowane. Co wi臋cej, wielu potencjalnych darczy艅c贸w nie rozumie podstaw kryptowalut wystarczaj膮co dobrze, aby zaufa膰 systemowi lub wykorzysta膰 go do darowizn charytatywnych


Prawdziwe przyk艂ady wykorzystania Blockchain do filantropii

Krypto-filantropia zyskuje coraz wi臋kszy rozg艂os w charytatywnym 艣wiecie. W 2017 roku na przyk艂ad, 艣wiatowa organizacja charytatywna Fidelity Charitable otrzyma艂a r贸wnowarto艣膰 69 milion贸w dolar贸w w darowiznach kryptowalutowych. W tym samym roku anonimowy darczy艅ca znany jako Pine rozda艂 55 milion贸w dolar贸w w przeliczeniu na Bitcoiny r贸偶nym organizacjom z ca艂ego 艣wiata za po艣rednictwem utworzonego przez siebie tzw. Pineapple Fund.
Tak jak zosta艂o to wspomniane na wst臋pie artyku艂u, Fundacja Charytatywna Blockchain (BCF) jest kolejnym godnym uwagi przyk艂adem odpowiedzialnej organizacji charytatywnej. BCF jest organizacj膮 non-profit, maj膮c膮 na celu transformacj臋 tradycyjnej filantropii przy u偶yciu zdecentralizowanej platformy charytatywnej, kt贸ra zapewnia ca艂kowit膮 transparentno艣膰.


Wnioski

Krypto-filantropia w dalszym ci膮gu jest stosunkowo nowym sposobem dawania, przyjmowania i dystrybucji darowizn. Bior膮c jednak pod uwag臋 fakt, 偶e technologia blockchain staje si臋 coraz powszechniejsza i bardziej znana, zar贸wno organizacje charytatywne, jak i darczy艅cy mog膮 uzna膰 j膮 za jeden z bardziej atrakcyjnych sposob贸w przekazywania pomocy potrzebuj膮cym. Z tego miejsca rozs膮dnym wydaje si臋 za艂o偶y膰, 偶e skoro spo艂ecze艅stwa coraz bardziej interesuj膮 si臋 zar贸wno technologi膮 blockchain, kryptowalutami jak i przekazywaniem dotacji za ich pomoc膮, organizacje charytatywne r贸wnie偶 b臋d膮 coraz bardziej na nie otwarte.

Udost臋pnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoj膮 wiedz臋 w praktyce, otwieraj膮c konto Binance ju偶 dzi艣.