Vi förklarar bevis på insats
Vi förklarar bevis på insats
HemArtiklar
Vi förklarar bevis på insats

Vi förklarar bevis på insats

Avancerad
Published Dec 6, 2018Updated Apr 12, 2022
7m

Vad är bevis på insats?

Konsensusalgoritmen bevis på insats introducerades redan 2011 på Bitcointalk-forumet för att lösa problemen med den nuvarande mest populära algoritmen som används – bevis på arbete. Även om de båda delar samma mål om att nå konsensus i blockkedjan är processerna för att nå målet helt annorlunda.


Hur fungerar det?

Bevis på insats-algoritmen använder en pseudo-slumpmässig valprocess för att välja en nod som ska validera nästa block, baserat på en kombination av faktorer som kan inkludera staking-åldern, randomiseringen och nodens kvantitet.

Det är viktigt att veta att i bevis på insats-system sägs block vara "smidda" snarare än att de utvinns. Kryptovalutor som använder bevis på insats börjar ofta med att sälja förutvunna coin eller så startar de med bevis på arbete-algoritmen och byter senare över till bevis på insats.

Där det i bevis på arbete-baserade system skapas mer och mer kryptovaluta som belöning för miners, använder bevis på insats-systemet vanligtvis transaktionsavgifter som belöning.

Användare som vill delta i smidesprocessen måste låsa in en viss mängd coin i nätverket som sin insats. Storleken på insatsen avgör chanserna för en nod att väljas som nästa validator för att skapa nästa block – ju större insats, desto större chanser. För att processen inte bara ska gynna de rikaste noderna i nätverket, läggs fler unika metoder till i urvalsprocessen. De två vanligaste metoderna är "randomiserat blockval" och "coinåldersval".

I metoden randomiserat blockval väljs validerarna ut genom att leta efter noder med en kombination av det lägsta hashvärdet och den högsta insatsen och eftersom storleken på insatserna är offentliga kan nästa nod som smider vanligtvis förutsägas av andra noder.

Metoden för val efter coinålder väljer noder baserat på hur länge deras token har satsats. Coinåldern beräknas genom att multiplicera antalet dagar som detta coin har hållits som insats med antalet coin som är insatta. När en nod väl har smidit ett block återställs deras coinålder till noll och de måste vänta en viss tid för att kunna smida ytterligare ett block – detta förhindrar noder med stora insatser från att dominera blockkedjan.

Varje kryptovaluta som använder bevis på insats-algoritmen har sin egen uppsättning regler och metoder kombinerade för vad de tror är den bästa möjliga kombinationen för dem och deras användare.

När en nod väljs för att skapa nästa block kommer den att kontrollera om transaktionerna i blocket är giltiga, signera blocket och sedan lägga till det i blockkedjan. Som belöning får noden transaktionsavgifterna som är associerade med transaktionerna i blocket.

Om en nod vill sluta försöka smida kommer dess insats tillsammans med de intjänade belöningarna att släppas efter en viss tid, vilket ger nätverket tid att verifiera att det inte finns några falska block som lagts till blockkedjan av noden.


Säkerhet

Insatsen fungerar som en ekonomisk motivation för förfalskarnoden att inte validera eller skapa falska transaktioner. Om nätverket upptäcker en falsk transaktion kommer förfalskarnoden att förlora en del av sin insats och sin rätt att delta som smed i framtiden. Så så länge som insatsen är högre än belöningen skulle valideraren förlora fler coin än hen skulle vinna i händelse av bedrägeriförsök.

För att effektivt kunna kontrollera nätverket och godkänna falska transaktioner måste en nod äga en majoritetsandel i nätverket, även känd som 51%-attacken. Beroende på värdet av en kryptovaluta skulle detta vara väldigt opraktiskt, eftersom du för att få kontroll över nätverket skulle behöva skaffa 51 % av det cirkulerande utbudet.
De främsta fördelarna med bevis på insats-algoritmen är energieffektivitet och säkerhet.
Ett större antal användare uppmuntras att köra noder, eftersom det är enkelt och prisvärt. Detta tillsammans med randomiseringsprocessen gör också nätverket mer decentraliserat, eftersom utvinningspooler inte längre behövs för att utvinna blocken. Och eftersom det finns mindre behov av att släppa många nya coin för en belöning, hjälper detta priset på ett visst coin att hålla sig mer stabilt.

Det är bra att komma ihåg att kryptovalutabranschen snabbt förändras och utvecklas. Det finns även flera andra algoritmer och metoder som utvecklas och experimenteras med.

Håll utkik efter mer innehåll och glöm inte att kolla in våra andra videor på Binance Academy!