Czym Jest Blockchainowy Most?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Blockchainowy Most?

Czym Jest Blockchainowy Most?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jun 22, 2022Zaktualizowane Nov 11, 2022
7m

TL;DR

Most blockchain to protokół łączący dwa blockchainy w celu umożliwienia interakcji między nimi. Jeśli posiadasz bitcoina, ale chcesz uczestniczyć w DeFi w sieci Ethereum, most blockchain pozwala zrobić to bez sprzedawania bitcoina. Bridge mają fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia interoperacyjności w przestrzeni blockchain.

 

Wprowadzenie

Aby zrozumieć, czym jest most blockchain, musisz najpierw zrozumieć, czym jest blockchain. Bitcoin, Ethereum i BNB Smart Chain to jedne z głównych ekosystemów blockchain, wszystkie opierające się na różnych protokołach konsensusu, językach programowania i regułach systemowych. 

Blockchain bridge to protokół łączący dwa odrębne ekonomicznie i technologicznie łańcuchy bloków, aby umożliwić interakcje między nimi. Protokoły te działają jak fizyczny most łączący jedną wyspę z drugą, przy czym w tym wypadku wyspy są oddzielnymi ekosystemami blockchain.

W ten sposób bridge umożliwiają tak zwaną interoperacyjność, co oznacza, że cyfrowe zasoby i dane hostowane na jednym łańcuchu bloków mogą wchodzić w interakcje z innym. Interoperacyjność jest kamieniem węgielnym internetu: Maszyny na całym świecie używają tego samego zestawu otwartych protokołów do komunikowania się ze sobą. W przestrzeni blockchain, gdzie istnieje wiele odrębnych protokołów, mosty są niezbędne, aby umożliwić podobną łatwość w wymianie danych i wartości. 


Dlaczego potrzebujemy mostów blockchain?  

W miarę rozwoju przestrzeni blockchain jednym z największych ograniczeń był brak możliwości współpracy różnych łańcuchów bloków. Każdy blockchain ma swoje własne reguły, tokeny, protokoły i smart kontrakty. Mosty blockchain pomagają przebić te bariery i połączyć odizolowane ekosystemy krypto. Połączona sieć łańcuchów bloków umożliwia płynną wzajemną wymianę tokenów i danych. 

Oprócz umożliwienia transferów między łańcuchami, mosty blockchain zapewniają również inne korzyści. Ułatwiają użytkownikom dostęp do nowych protokołów znajdujących się na innych łańcuchach, a także współpracę programistom z różnych społeczności. Innymi słowy, bridge są kluczowym elementem interoperacyjnej przyszłości branży blockchain.

 

Jak działają mosty blockchain? 

Najczęstszym przypadkiem użycia bridge'a jest transfer tokenów. Na przykład chcesz przenieść swoje bitcoiny (BTC) do sieci Ethereum. Jednym ze sposobów jest sprzedaż BTC, a następnie zakup etheru (ETH). Jednak wiązałoby się to z opłatami transakcyjnymi i naraziłoby Cię na zmienność cen. 

Alternatywnie możesz osiągnąć ten cel, używając mostu blockchain bez sprzedaży swojego krypto. Kiedy prześlesz przez most 1 BTC na portfel Ethereum, kontrakt bridge'a zablokuje Twoje BTC i utworzy równoważną ilość Wrapped BTC (WBTC), który jest tokenem ERC20 kompatybilnym z siecią Ethereum. BTC, które chcesz przenieść, zostaną zablokowana w smart kontrakcie, a równoważna ilość tokenów w docelowej sieci blockchain zostanie wydana lub zmintowana. Wrapped token to tokenizowana wersja innej kryptowaluty. Jest on powiązany z wartością zasobu, który reprezentuje i zazwyczaj można go na niego wymienić (odwrappować) w dowolnym momencie.

Z perspektywy użytkownika proces ten składa się z kilku kroków. Aby skorzystać na przykład z Binance Bridge, najpierw wybierz łańcuch, z którego chcesz przesłać tokeny i określ kwotę. Następnie zdeponuj krypto na adres wygenerowany przez Binance Bridge. Po wysłaniu krypto na adres, Binance Bridge wyśle Ci równoważną liczbę zwrappowanych tokenów na innym blockchainie. Jeśli chcesz skonwertować swoje środki z powrotem, po prostu przejdź przez ten sam proces z drugiej strony.

 

Jakie są rodzaje mostów blockchain? 

Mosty blockchain można kategoryzować według ich funkcji, mechanizmów i poziomów centralizacji. 

Kustodialne a niekustodialne mosty

Jedną z powszechnych kategoryzacji jest dzielenie mostów blockchain na dwa rodzaje: kustodialne (scentralizowane) i niekustodialne (zdecentralizowane). 

Mosty kustodialne wymagają od użytkowników zaufania do jednostki centralnej, która powinna prawidłowo i bezpiecznie obsługiwać system. Użytkownicy powinni przeprowadzić dokładny research, aby upewnić się, że dany podmiot jest godny zaufania. 

Mosty niekustodialne działają w sposób zdecentralizowany, opierając się na smart kontraktach do zarządzania procesami blokowania i mintowania kryptowalut, eliminując potrzebę ufania operatorowi mostu. W tym przypadku bezpieczeństwo systemu jest tak samo dobre, jak kod bazowy.

Mosty blockchain według funkcji

Inna klasyfikacja opiera się na sposobie funkcjonowania mostu blockchain. Niektóre przykłady obejmują mosty zwrappowanych aktywów oraz mosty sidechain.

Mosty zwrappowanych aktywów umożliwiają interoperacyjność krypto, na przykład przenoszenie bitcoinów do sieci Ethereum poprzez wrappowanie BTC w Wrapped BTC (WBTC), token ERC20 kompatybilny z siecią Ethereum. Mosty sidechain łączą nadrzędny blockchain z jego podrzędnym sidechainem, umożliwiając interoperacyjność między nimi. Są potrzebne, ponieważ łańcuch nadrzędny i łańcuch boczny mogą mieć różne mechanizmy konsensusu. Jednym z przykładów jest xDai Bridge, który łączy sieć główną Ethereum z Gnosis Chain (dawniej xDai blockchain), stabilnym sidechainem płatności opartym na Ethereum. xDai jest zabezpieczony zestawem walidatorów innych niż ci, które utrzymują sieć Ethereum. xDai Bridge umożliwia łatwy transfer wartości między dwoma łańcuchami.

Mosty Blockchain według mechanizmów 

Istnieją mosty jednokierunkowe i dwukierunkowe. Most jednokierunkowy oznacza, że użytkownicy mogą przesyłać zasoby tylko na jeden docelowy blockchain, ale nie z powrotem. Mosty dwukierunkowe umożliwiają bridge'owanie zasobów w obu kierunkach. 

 

Korzyści wynikające z mostów blockchain

Najważniejszą zaletą bridge'y jest możliwość poprawy interoperacyjności. 
Umożliwiają wymianę tokenów, zasobów i danych w różnych blockchainach, zarówno między protokołami warstwy 1 i warstwy 2, jak i różnymi sidechainami. Na przykład WBTC umożliwia użytkownikom bitcoinów eksplorację zdecentralizowanych aplikacji (dapps) i usług DeFi ekosystemu Ethereum. Interoperacyjny sektor blockchain ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu branży.

Kolejną zaletą mostów blockchain jest poprawa skalowalności. Niektóre bridge mogą obsługiwać dużą liczbę transakcji, poprawiając wydajność. Na przykład Ethereum-Polygon Bridge to zdecentralizowany most dwukierunkowy, który działa jako rozwiązanie skalujące dla sieci Ethereum. W rezultacie użytkownicy mogą korzystać z szybszych transakcji i niższych kosztów transakcyjnych.

 

Ryzyko związane z mostami blockchain

Oczywiście mosty blockchain mają pewne ograniczenia. Atakujący wykorzystywali już luki w smart kontraktach niektórych mostów blockchain. Ogromne ilości krypto zostały sprzeniewierzone przez złośliwych aktorów z mostów cross-chain. 

Kustodialne mosty z kolei narażają użytkowników na ryzyka związane z nadrorem. Scentralizowany podmiot stojący za kustodialnym bridgem mógłby teoretycznie ukraść fundusze użytkowników. Korzystając z kustodialnych rozwiązań, wybieraj uznane marki z wieloletnim stażem w branży. 

Kolejnym potencjalnym ograniczeniem technicznym są wąskie gardła dotyczące stawek transakcyjnych. Wąskie gardło przepustowości pojedynczego łańcucha może utrudnić interoperacyjność blockchainów na dużą skalę. 

Chociaż most może zmniejszyć przeciążenie w ruchliwej sieci, przeniesienie zasobów do innego łańcucha nie rozwiązuje problemu skalowalności, ponieważ użytkownicy nie zawsze będą mieli dostęp do tego samego pakietu aplikacji i usług. Na przykład niektóre aplikacje Ethereum nie są dostępne na Polygon Bridge, co ogranicza jego skuteczność skalującą. 

Wreszcie mosty blockchain mogą narazić podstawowe protokoły na ryzyko związane z rozbieżnością zaufania. Ponieważ bridge łączą różne łańcuchy bloków, ogólne bezpieczeństwo sieci jest tak silne, jak jej najsłabsze ogniwo. 

 

Jaka jest przyszłość mostów blockchain? 

Internet jest systemem rewolucyjnym, częściowo ze względu na wysoką interoperacyjność. Mosty blockchain mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia interoperacyjności i masowej adopcji branży. Umożliwiły kilka istotnych innowacji, dając użytkownikom możliwość wymiany zasobów między wieloma protokołami blockchain. Bridge znacznie wzrosły pod względem liczby mostów, użytkowników i całkowitego wolumenu transakcji.  

Zapotrzebowanie na nie będzie prawdopodobnie nadal rosło, gdy internet przesunie się w kierunku Web3. Przyszłe innowacje mogą zapewnić użytkownikom i programistom większą skalowalność i wydajność. Mogą powstać rozwiązania celujące w zagrożenia bezpieczeństwa związane z mostami. Mosty blockchain są integralną częścią podczas budowy interoperacyjnej, otwartej i zdecentralizowanej przestrzeni blockchain. 


Przemyślenia końcowe

Rozwój branży blockchain napędzają ciągłe innowacje. Istnieją pionierskie protokoły, takie jak sieci Bitcoin i Ethereum, a następnie niezliczona ilość alternatywnych łańcuchów bloków warstwy 1 i warstwy 2. Liczba monet i tokenów krypto wzrasta wykładniczo. 

Zważając na różne zestawy reguł i technologii, tokeny te potrzebują mostów, aby stworzyć połączony system. Ekosystem blockchain połączony mostami jest bardziej spójny i interoperacyjny, otwierając możliwości lepszej skalowalności i wydajności. W związku z licznymi atakami na mosty cross-chain trwają poszukiwania bezpieczniejszego i solidniejszego designu dla bridge'y.