Mis on plokiahela sild (Blockchain Bridge)?
Avaleht
Artiklid
Mis on plokiahela sild (Blockchain Bridge)?

Mis on plokiahela sild (Blockchain Bridge)?

Keskmine
Avaldatud Jun 22, 2022Värskendatud Nov 11, 2022
7m

TL;DR

Plokiahela sild on protokoll, mis ühendab kahte plokiahelat, et võimaldada nende vahelist suhtlust. Kui sul on Bitcoin, kuid soovid osaleda DeFi tegevuses Ethereumi võrgus, võimaldab plokiahela sild seda teha ilma oma Bitcoine müümata. Plokiahela sillad on plokiahela ruumis koostalitlusvõime saavutamiseks üliolulised.

 

Sissejuhatus

Et mõista, mis on plokiahela sild, pead kõigepealt mõistma, mis on plokiahel. Bitcoin, Ethereum ja BNB Smart Chain on mõned suuremad plokiahela ökosüsteemid, mis kõik põhinevad erinevatel konsensusprotokollidel, programmeerimiskeeltel ja süsteemireeglitel. 

Plokiahela sild on protokoll, mis ühendab kahte majanduslikult ja tehnoloogiliselt eraldiseisvat plokiahelat, et võimaldada nende vahelist suhtlust. Need protokollid toimivad füüsilise sillana, mis ühendab ühte saart teisega, kusjuures saared on eraldiseisvad plokiahela ökosüsteemid.

Seega võimaldavad plokiahela sillad nn koostalitlusvõimet, mis tähendab, et ühes plokiahelas majutatud digitaalsed varad ja andmed saavad suhelda teise plokiahelaga. Koostalitlusvõime on Interneti nurgakivi: masinad kogu maailmas kasutavad üksteisega rääkimiseks samu avatud protokolle. Plokiahela sillad on paljude erinevate protokollidega plokiahela keskkonnas olulised, et võimaldada sarnaselt andmete ja väärtuste vahetamist. 


Miks me vajame plokiahela sildu?  

Plokiahela keskkonna arenedes ja laienedes on üheks olulisemaks piiranguks olnud erinevate plokiahelate koostöövõime puudumine. Igal plokiahelal on oma reeglid, tokenid, protokollid ja nutikad lepingud. Plokiahela sillad aitavad neid kogumeid osadeks võtta ja isoleeritud krüptoökosüsteeme kokku viia. Omavahel ühendatud plokiahelate võrk võimaldab tokenite ja andmete sujuvat vahetamist. 

Peale ahelaüleste ülekannete võimaldamist pakuvad plokiahela sillad ka teisi eeliseid. Need võimaldavad kasutajatel juurdepääsu teiste kettide uutele protokollidele ja erinevate plokiahela kogukondade arendajatel koostööd teha. Teisisõnu, plokiahela sillad on plokiahela tööstuse koostalitlusvõimelise tuleviku kriitiline komponent.

 

Kuidas plokiahela sillad töötavad? 

Plokiahela silla kõige levinum kasutusvaldkond on tokeni ülekandmine. Näiteks soovid oma Bitcoini (BTC) kanda üle Ethereumi võrku. Üks võimalus on müüa oma BTC ja seejärel osta Ether (ETH). See aga tooks kaasa tehingutasusid ja tekitaks ohtu hindade kõikumisel. 

Teine võimalus seda eesmärki saavutada on kasutada plokiahela silda ilma oma krüptot müümata. Kui sa sildad 1 BTC Ethereumi rahakotti, lukustab plokiahela silla leping sinu BTC ja loob samaväärse koguse Wrapped BTC-d (WBTC), mis on Ethereumi võrguga ühilduv ERC20 token. BTC kogus, mida soovid portida, lukustatakse nutikas lepingus ja siht plokiahela võrgus väljastatakse või vermitakse samaväärsed tokenid. Pakitud token on teise krüptoraha tokeniseeritud versioon. See on seotud selle vara väärtusega, mida ta esindab, ja tavaliselt saab seda igal hetkel lunastada (lahti pakkida).

Kasutaja seisukohalt on selleks tegevuseks vaja teha paari asja. Näiteks Binance Bridge'i kasutamiseks vali esmalt kett, millelt soovid silda luua ja määra summa. Seejärel hoiustad krüpto Binance Bridge'i loodud aadressile. Pärast seda, kui krüpto on ajaakna jooksul aadressile saadetud, saadab Binance Bridge sulle teises plokiahelas samaväärse koguse mähitud tokeneid. Kui soovid oma vahendeid tagasi konverteerida, pead lihtsalt läbima vastupidise protsessi.

 

Mis tüüpi plokiahela sildu on olemas? 

Plokiahela sildu saab kategoriseerida vastavalt nende funktsioonidele, mehhanismidele ja tsentraliseerituse tasemetele. 

Hallatavad vs mittehallatavad sillad

Üks levinud kategoriseerimine on plokiahela sildade jagamine kahte tüüpi: hallatavad (tsentraliseeritud) ja mittehalatavad (detsentraliseeritud). 

Hallatavad sillad nõuavad, et kasutajad usaldaksid keskset üksust süsteemi nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks. Kasutajad peaksid selle üksuse usaldusväärsuse tagamiseks seda põhjalikult uurima. 

Hallatavad sillad toimivad detsentraliseeritult, tuginedes krüptoluku ja vermimise protsesside haldamiseks nutikatele lepingutele, eemaldades vajaduse usaldada sillaoperaatorit. Sel juhul on süsteemi turvalisus sama hea kui selle aluseks olev kood.

Plokiahela sillad funktsioonide järgi

Teise klassifikatsiooni aluseks on plokiahela silla toimimine. Mõned näited sisaldavad mähitud varade sildu ja külgahela sildu.

Pakendatud varade sillad võimaldavad krüpto koostalitlusvõimet, näiteks Bitcoinide teisaldamist Ethereumi võrku, mähkides BTC mähitud BTC-ks (WBTC), ERC20 tokeniks, mis ühildub Ethereumi võrguga. Külgahela sillad ühendavad vanem-plokiahela selle alam-külgahelaga, tekitades nende kahe vahel koostalitlusvõime. Neid on vaja, kuna vanem- ja külgahelal võivad olla erinevad konsensusmehhanismid. Üks näide on xDai Bridge, mis ühendab Ethereumi põhivõrgu Gnosis Chainiga (endine xDai plokiahel), Ethereumil põhineva stabiilsete maksete külgahelaga. xDai'd kaitsevad mitmed valideerijad, mis erinevad Ethereumi võrgu haldajatest. xDai sild võimaldab hõlpsat väärtuse ülekandmist kahe keti vahel.

Plokiahela sillad vastavalt mehhanismidele 

On ühesuunalised sillad ja kahesuunalised sillad. Ühesuunaline sild tähendab, et kasutajad saavad sillata varasid ainult ühe sihtkoha plokiahelaga, kuid mitte tagasi selle algsesse plokiahelasse. Kahesuunalised sillad võimaldavad varade sildamist mõlemas suunas. 

 

Plokiahela sildade eelised

Plokiahela sildade kõige olulisem eelis on võime parandada koostalitlusvõimet. 
Need võimaldavad vahetada tokeneid, varasid ja andmeid erinevate plokiahelate vahel, olgu see siis 1. ja 2. kihi protokollide või erinevate külgahelate vahel. Näiteks võimaldab WBTC Bitcoini kasutajatel uurida Ethereumi ökosüsteemi detsentraliseeritud rakendusi (dapps) ja DeFi teenuseid. Koostalitlusvõimeline plokiahela sektor on tööstuse tulevase edu jaoks kriitilise tähtsusega.

Teine plokiahela sildade eelis on skaleeritavuse parandamine. Mõned plokiahela sillad saavad hakkama suure hulga tehingutega, mis parandab tõhusust. Näiteks Ethereum-Polygon Bridge on detsentraliseeritud kahesuunaline sild, mis töötab kui Ethereumi võrgu skaleerimislahendus. Selle tulemusena saavad kasutajad kasu kiirematest tehingutest ja madalamatest tehingukuludest.

 

Plokiahela sildade riskid

Samas on plokiahela sildadel mõned piirangud. Ründajad on ära kasutanud mõnede plokiahela sildade nutikate lepingute nõrkusi. Pahatahtlikud osapooled on ahelatevahelistelt sildadelt omastanud tohutul hulgal krüptovarasid. 

Hallatavad sillad võivad kasutajatelel tekitada haldusega seotud riske. Haldussilla taga asuv tsentraliseeritud üksus võib teoreetiliselt varastada kasutajate raha. Haldussildu kasutades eelista kindlaid kaubamärke, millel on pikaajaline kogemus. 

Teine võimalik tehniline piirang on tehingumäära kitsaskohad. Ühe ahela läbilaskevõime kitsaskoht võib takistada suuremahulist plokiahela koostalitlusvõimet. 

Kuigi sild võib leevendada hõivatud võrgu ummikuid, ei lahenda varade teisaldamine teise keti skaleeritavuse probleemi, kuna kasutajatel ei ole alati juurdepääsu samale DAppide ja teenuste komplektile. Näiteks mõned Ethereumi DAppid pole Polygon Bridge'il saadaval, mis piirab selle skaleerimise efektiivsust. 

Viimaks võivad plokiahela sillad seada selle aluseks olevad protokollid ohtu, mis on seotud usalduse ebavõrdsusega. Kuna plokiahela sillad ühendavad erinevaid plokiahelaid, on omavahel ühendatud võrkude üldine turvalisus sama tugev kui kõige nõrgem lüli. 

 

Milline on plokiahela sildade tulevik? 

Internet on revolutsiooniline süsteem osaliselt tänu oma suurele koostalitlusvõimele. Plokiahela sillad on plokiahela tööstuse koostalitlusvõime ja massilise kasutuselevõtu parandamisel kriitilise tähtsusega. Need on võimaldanud mõningaid olulisi uuendusi, lubades kasutajatel vahetada varasid paljude plokiahela protokollide vahel. Plokiahela sildade ja kasutajate arv ning tehingute kogumaht on märkimisväärselt kasvanud.  

Kui Internet liigub Web3 suunas, siis tõenäoliselt kasvab jätkuvalt vajadus plokiahela sildade järele. Tulevased uuendused võivad pakkuda kasutajatele ja arendajatele suuremat mastaapsust ning tõhusust. Sildadega seotud turvariskide käsitlemiseks võiks olla uuenduslikke lahendusi. Plokiahela sillad on koostalitlusvõimelise, avatud ja detsentraliseeritud plokiahela ruumi loomise lahutamatu osa. 


Lõppmärkused

Pidevad uuendused viivad plokiahela tööstuse arengut edasi. Pioneeriprotokollidele, nagu Bitcoini ja Ethereumi võrgud, järgneb lugematu arv alternatiivseid 1. ja 2. kihi plokiahelaid. Krüptomüntide ja tokenite arv on hüppeliselt kasvanud. 

Eraldiseisvate reeglite ja tehnoloogiate puhul vajavad nad omavahel ühendamiseks plokiahela sildu. Sildadega ühendatud plokiahela ökosüsteem on sidusam ja koostalitlusvõimelisem, avades võimalused paremaks skaleerimiseks ning efektiivsuseks. Turvalisema ja vastupidavama sillakujunduse otsingud jätkuvad seoses arvukate rünnakutega ahelatevaheliste sildade vastu.