Mis on lubadega ja lubadeta plokiahelad?
Sisukord
Sissejuhatus
Mis on lubadega ja lubadeta plokiahelad?
Lühiajalugu ja taust
Peamised omadused:
Plussid ja miinused
Kas ma peaksin kasutama lubadega või lubadeta plokiahelat?
Lõppmärkused
Lisalugemist
Mis on lubadega ja lubadeta plokiahelad?
Avaleht
Artiklid
Mis on lubadega ja lubadeta plokiahelad?

Mis on lubadega ja lubadeta plokiahelad?

Keskmine
Avaldatud Feb 20, 2023Värskendatud Mar 23, 2023
6m

TL;DR

Lubadeta plokiahelaid saavad kasutada kõik. Kui vastad kindlatele nõuetele, siis võid isegi osaleda nende konsensuse mehhanismides. Bitcoin, Ethereum ja BNB Chain on kõik näited lubadeta plokiahelatest, mis on tavaliselt läbipaistvad ja detsentraliseeritud.

Seevastu lubadega plokiahelad vajavad liitumiseks kutset. Tavaliselt kasutatakse neid eraettevõtete regulatsioonides ja on kohandatud teatud kasutusjuhtudeks. Võimsus on piiratud väikese rühma valideerijatega, kes teevad võrgus enamiku otsuseid. Läbipaistvus võib olla piiratud, kuid võrgu uuendamise aeg ja mastaapsus on sageli oluliselt paranenud.

Sissejuhatus

Kas oled kunagi mõelnud, millist tüüpi plokiahelat sa peale töötõenduse (PoW) ja panuse tõenduse (PoS) kasutad? Iga plokiahelat võib tegelikult pidada kas lubadega või lubadeta. Nende kahe kategooria mõistmine võib aidata sul rohkem teada saada plokiahela omaduste ja nende muutumise kohta.  

Mis on lubadega ja lubadeta plokiahelad?

Plokiahelaid on rohkem kui ühte tüüpi. Üks olulisemaid erinevusi on, kas plokiahel on lubadega või lubadeta. Tõenäoliselt oled juba lubadeta valikuga tuttav, kus igaüks saab selle kasutamises ja käitamises oma panuse anda. Lisaks on võrgu kasutamise võimalus ja valideerimisprotsessiga liitumine kõigile avatud. Bitcoin, BNB Chain ja Ethereum on kõik näited lubadeta plokiahelatest.

Lubadega plokiahela puhul on vaja osalejatele osalemisloa andmist. Neid plokiahelaid kasutatakse tavaliselt privaatsetes keskkondades, näiteks organisatsioonis või ettevõttes. Näiteks võib ettevõte kasutada Hyperledger Fabricut plokiahela raamistik, mis võimaldab luua oma tarneahela süsteemi jaoks lubatud plokiahela. Kui soovid võrgus osaleda, peab administraator sulle spetsiaalselt juurdepääsu andma.

Lühiajalugu ja taust

Plokiahela tehnoloogia ajalugu algab Satoshi Nakamoto Bitcoini valgest raamatust. Valges raamatus tutvustatud tehnoloogia on lubadeta plokiahel, kus erapooletud kasutajad loovad konsensuse. Selline lubadeta trend on jätkunud, kuna Bitcoini mudel on mõjutanud mitut plokiahela põlvkonda. Bitcoini ja sellele järgnevate väärtused ja eetos sobivad avalikele lubadeta plokiahelatele.

Blokiahela omadused on osutunud atraktiivseks ka erarakenduste puhul. Selle stabiilsus, läbipaistvus (mõnedes aspektides) ja turvalisus on tekitanud soovi plokiahelate järele, mis pakuvad rohkem lubatud kogemust. 

Selle soovi realiseerimiseks on plokiahela arendajad loonud kolmandatele osapooltele kasutamiseks lubatud raamistikud või kohandatud plokiahelad. Nagu varem mainitud, on üks selline raamistik Hyperledger Fabric. Quorum, MultiChain ja Ethereum Geth pakuvad samuti ettevõtete vajadustele privaatseid struktuure.

Peamised omadused:

Alltoodud omadused ei kehti alati iga lubadega või lubadeta plokiahela kohta. Kuid üldiselt võib tõdeda, et enamik neist sobib esitatud arhetüüpidega.


Lubadega

Lubadeta 

Läbipaistvus

Piiratud 

Avatud

Kasutajad

Kutsega

Liitumiseks tasuta

Digitaalsed varad / tokenid

Haruldane

Levinud

Uuendatavuse konsensuse protsess

Lühike

Pikk

Skaleeritavus

Teostatav

Sageli väljakutseid pakkuv

Võrgu pädevus

Detsentraliseeritud

Plussid ja miinused

Lubadeta plokiahelad: eelised

 1. Detsentraliseerimise potentsiaal. Mitte iga lubadeta plokiahel ei ole detsentraliseeritud, kuid tavaliselt võivad need olla potentsiaalselt kõrgelt detsentraliseeritud. Igaüks võib soovi ja ressursside olemasolul konsensusmehhanismis osaleda või lubadeta võrku kasutada.

 2. Grupi konsensus. Kasutajad saavad võrgumuudatustega seoses aktiivselt kaasa rääkida ja nende üle otsustada. Valideerijad ja võrgukasutajad saavad ka „jalgadega hääletada“ ning ebapopulaarsete muudatuste tulemusena võib tekkida üks kahvlitest .

 3. Lihtne juurdepääs. Igaüks saab luua rahakoti ja lubadeta võrguga liituda, kuna need võrgud on kergesti ligipääsetavad ning neil on suhteliselt madalad sisenemisbarjäärid.

Lubadeta plokiahelad: puudused

 1. Skaleeritavuse probleemid. Lubadeta plokiahelad peavad toime tulema suure kasutajabaasi ja suure liiklusmahuga. Skaleeritavuse parandamiseks tehtavate võrguuuenduste tõhusaks rakendamiseks peavad nad läbima rühma konsensuse.

 2. Halvad osalejad. Kuna lubadeta plokiahelatega võib liituda igaüks, on sellistes võrkudes alati oht, et seal on pahatahtlikke osalejaid.

 3. Liigne läbipaistvus. Kõigil on võimalik enamikku teavet lubadeta plokiahelate kohta tasuta vaadata, mis põhjustab potentsiaalseid privaatsus- ja turvaprobleeme.

Lubadega plokiahelad: eelised

 1. Skaleeritavus. Lubadega plokiahelat haldab tavaliselt üksus, kellel on validaatorite üle teatav kontroll. Seetõttu saab täiendusi üsna lihtsalt rakendada.

 2. Lihtne kohandamine. Lubadega plokiahela saab ehitada kindlal eesmärgil, muutes selle puhul konkreetse funktsiooni täitmise tõhusaks. Kui vajadused peaks muutuma, saab plokiahelat hõlpsasti kohandada.

 3. Kontrollitud läbipaistvustase. Lubadega plokiahela operaator saab määrata võrgule sobiva läbipaistvuse taseme, olenevalt selle kasutusjuhtumist.

 4. Sisenemine ainult kutsega. Saad kindlalt kontrollida, kes saavad plokiahelas osaleda ja kes mitte.

Lubadega plokiahelad: puudused

 1. Tsentraliseerimine. Võimu kontrollib tõenäoliselt keskne üksus või väike rühm valideerijaid, mille on valinud plokiahela omanik. See tähendab, et võrgus tehtavad otsused ei hõlma tõenäoliselt kõiki sidusrühmi.

 2. Haavatavus seoses rünnakutega. Lubadega plokiahelatel on tavaliselt vähem valideerijaid, mis muudab nende konsensusmehhanismi rünnakute suhtes vähem vastupidavaks.

 3. Tsensuuri oht. Võrgukokkulepe või plokiahela operaatori juurutatud uuendused kujutavad endast tsensuuri ohtu. Plokiahela teavet võidakse muuta, kui piisavalt osalejaid on sellega nõus.

Kas ma peaksin kasutama lubadega või lubadeta plokiahelat?

Vastus sellele küsimusele on üsna lihtne. Kui soovid luua kõigile avatud teenust, on sul vaja lubadeta plokiahelat. Kuid lubadeta plokiahela olemasolu ei tähenda, et pead järgima standardseid põhimõtteid ja eesmärke. Tegelikult võib sinu kett olla tsentraliseeritud ja samal ajal lubadeta. Soovi korral võid lisada ka rohkem privaatsuselemente.

Kui soovid kasutada plokiahelat privaatses keskkonnas, näiteks ettevõttes või valitsuses, oleks sobivam lubadega plokiahel. Jällegi, sinu plokiahel ei pea järgima tavapäraseid lubatud plokiahelatega seotud omadusi, see võiks olla täiesti läbipaistev ja avalikkusele nähtav.

Lõppmärkused

Kuigi tõenäoliselt kohtad lubadeta plokiahelaid ainult krüptoinvestori või -kauplejana, on hea mõista, kuidas need erinevad lubadega plokiahelatest. Hajusraamatu tehnoloogiast (DLT) on lihtne omada ainulaadset vaadet, mis sobib läbipaistva, avaliku ja detsentraliseeritud krüptomudeliga. Need parameetrid võivad aga muutuda – tegelikult kasutavad paljud eraettevõtted lubadega plokiahelaid, mis ei sobi selliste plokiahelate tavapäraste tunnustega.

Lisalugemist