Co jsou blockchainy s kontrolou a bez kontroly přístupu?
Domů
Články
Co jsou blockchainy s kontrolou a bez kontroly přístupu?

Co jsou blockchainy s kontrolou a bez kontroly přístupu?

Pokročilí
Zveřejněno Feb 20, 2023Aktualizováno Jun 22, 2023
6m

TL;DR

Blockchainy bez kontroly přístupu může používat kdokoli. Pokud splňujete určité požadavky, můžete se dokonce podílet na jejich mechanismech konsenzu. Bitcoin, Ethereum a BNB Chain jsou příklady blockchainů bez kontroly přístupu, které jsou obvykle transparentní a decentralizované.

Když se ale chcete připojit k blockchainu s kontrolou přístupu, musíte mít pozvánku. Obvykle se používají v soukromých firmách a jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám. O většině síťových záležitostí rozhoduje malá skupina validátorů. To může sice omezovat transparentnost, ale často se tím výrazně zrychlí vylepšování sítě a škálovatelnost.

Úvod

Přemýšleli jste někdy, kam byste zařadili blockchain, který používáte – kromě rozdělení na proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS)? Každý blockchain je možné pokládat za buď s kontrolou, nebo bez kontroly přístupu. Když těmto dvěma kategoriím porozumíte, získáte lepší představu o vlastnostech a plynulosti takových blockchainů.  

Co jsou blockchainy s kontrolou a bez kontroly přístupu?

Existuje více než jeden typ blockchainu. Jedním z nejdůležitějších rozlišovacích prvků je, jestli blockchain má nebo nemá kontrolu přístupu. Variantu bez kontroly přístupu, kdy se na používání a provozování blockchainu může podílet kdokoli, už pravděpodobně znáte. Používání sítě a zapojení se do procesu ověřování je přístupné všem. Mezi blockchainy bez kontroly přístupu patří například Bitcoin, BNB Chain nebo Ethereum.

Blockchain s kontrolou přístupu vyžaduje po uživatelích povolení k přístupu. Tyto blockchainy se obvykle používají v soukromém prostředí, například v rámci nějaké organizace nebo podniku. Společnost může například využít blockchainový projekt Hyperledger Fabric a vytvořit pro svůj systém dodavatelského řetězce blockchain s kontrolou přístupu. Když budete chtít tuto síť využívat, přístup vám bude muset výslovně udělit její správce.

Stručná historie a souvislosti

Historie blockchainové technologie sahá až k bílé knize Bitcoinu od Satoshiho Nakamota. Technologie představená v této bílé knize je blockchain bez kontroly přístupu, kde konsenzu dosahují uživatelé, kteří se vzájemně neznají. Bitcoinový model ovlivnil několik generací blockchainu, a tak tento trend bez kontroly přístupu dodnes pokračuje. Hodnoty a principy Bitcoinu a jeho následníků jsou vhodné pro veřejné blockchainy bez kontroly přístupu.

Vlastnosti blockchainu se ale ukázaly být atraktivní i pro soukromá využití. Jeho neměnnost, transparentnost (v některých aspektech) a bezpečnost vyvolaly zájem o blockchainy s větší kontrolou přístupu. 

Vývojáři blockchainů proto vytvořili rámce s kontrolou přístupu a přizpůsobené blockchainy pro třetí strany. Jedním z takových řešení je i Hyperledger Fabric. Soukromé struktury pro potřeby podniků nabízí také Quorum, MultiChain nebo Ethereum Geth.

Hlavní vlastnosti

Níže uvedené vlastnosti neplatí vždy pro každý blockchain s kontrolou nebo bez kontroly přístupu, obecně ale většina z nich uvedeným archetypům odpovídá.


S kontrolou přístupu

Bez kontroly přístupu 

Transparentnost

Omezená 

Otevřené

Uživatelé

Na pozvání

Volný přístup

Digitální aktiva / tokeny

Zřídka

Běžně

Proces konsenzu při aktualizaci

Short

Zdlouhavé

Škálovatelnost

Zvládnutelná

Často náročná

Řízení sítě

Decentralizace

Klady a zápory

Blockchainy bez kontroly přístupu: výhody

 1. Potenciál pro decentralizaci: ne každý blockchain bez kontroly přístupu je decentralizovaný, ale obvykle má potenciál být vysoce decentralizovaný. Podílet se na mechanismu konsenzu nebo používat síť může kdokoli, pokud si to přeje a má k tomu prostředky.

 2. Skupinový konsenzus: uživatelé se mohou aktivně podílet na síťových změnách a rozhodovat o nich. Validátoři a uživatelé sítě mohou také „hlasovat nohama“ a nepopulární změny mohou vést k forkům sítě.

 3. Snadný přístup: sítě bez kontroly přístupu jsou snadno dostupné a mají relativně nízké bariéry vstupu, takže je může začít používat kdokoli, kdo si vytvoří peněženku.

Blockchainy bez kontroly přístupu: nevýhody

 1. Problémy se škálovatelností: blockchainy bez kontroly přístupu musí dokázat uspokojit velké množství uživatelů a vysoký objem provozu. Vylepšení sítě za účelem zlepšení škálovatelnosti musí projít skupinovým konsenzem.

 2. Subjekty s nekalými úmysly: vzhledem k tomu, že blockchain bez kontroly přístupu může začít používat kdokoli, riziko subjektů s nekalými úmysly bude existovat vždy.

 3. Nadměrná transparentnost: většina informací na blockchainech bez kontroly přístupu je volně přístupná komukoli, což vede k potenciálním obavám o soukromí a bezpečnost.

Blockchainy s kontrolou přístupu: výhody

 1. Škálovatelnost: blockchain s kontrolou přístupu obvykle provozuje subjekt, který má nad validátory určitou míru kontroly. Realizace vylepšení sítě proto bývá poměrně snadná.

 2. Snadné přizpůsobení: blockchain s kontrolou přístupu je možné vytvořit pro konkrétní účel, aby byl v určité funkci velmi efektivní. V případě změny potřeb je možné blockchain snadno přizpůsobit.

 3. Kontrolovaný stupeň transparentnosti: provozovatel blockchainu s kontrolou přístupu může v závislosti na konkrétním využití určit vhodnou úroveň transparentnosti sítě.

 4. Vstup pouze na pozvání: můžete řídit, kdo smí blockchain používat.

Blockchainy s kontrolou přístupu: nevýhody

 1. Centralizace: o většině záležitostí rozhoduje centralizovaný subjekt nebo malá skupina validátorů vybraná vlastníkem blockchainu. To znamená, že pravděpodobně ne všechny zúčastněné strany budou mít na rozhodnutí o síti vliv.

 2. Zranitelnost vůči útokům: blockchainy s kontrolou přístupu mají obvykle méně validátorů, takže jejich mechanismus konsenzu je méně odolný vůči útokům.

 3. Riziko cenzury: v případě tajných dohod nebo aktualizací sítě zavedených provozovatelem blockchainu může docházet k cenzuře. Když se na něčem shodne dostatečný počet subjektů, je možné informace na blockchainu změnit.

Mám používat blockchain s kontrolou, nebo bez kontroly přístupu?

Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá. Pokud chcete vytvořit službu otevřenou všem, potřebujete blockchain bez kontroly přístupu. Ale to, že máte blockchain bez kontroly přístupu, ještě neznamená, že musíte dodržovat standardní zásady a cíle. Váš blockchain bez kontroly přístupu může být klidně centralizovaný. A pokud si to přejete, můžete ho doplnit o další prvky ochrany soukromí.

Pokud chcete blockchain používat v soukromém prostředí, například ve firmě nebo státní správě, bude pro vás vhodnější blockchain s kontrolou přístupu. Takový blockchain se opět nemusí řídit obvyklými vlastnostmi souvisejícími s blockchainy s kontrolou přístupu – může být třeba zcela transparentní a otevřený veřejnosti.

Závěrem

I když se jako kryptoměnový investor nebo obchodník pravděpodobně setkáte pouze s blockchainy bez kontroly přístupu, je dobré vědět, v čem se od blockchainů s kontrolou přístupu liší. Přemýšlet o technologii distribuované účetní knihy jako o transparentním, veřejném a decentralizovaném kryptoměnovému modelu je snadné, ale tyto parametry se mohou změnit. Mnoho soukromých podniků ve skutečnosti používá blockchainy s kontrolou přístupu, které běžným znakům takových blockchainů neodpovídají.

Související články: