Czym Są Blockchainy Wymagające i Niewymagające Zezwolenia?
Spis Treści
Wprowadzenie
Czym Są Blockchainy Wymagające i Niewymagające Zezwolenia?
Krótka Historia i Tło
Główne Cechy
Plusy i Minusy
Czy Powinienem(-am) Używać Blockchaina Wymagającego Zezwolenia czy Niewymagającego?
Wnioski Końcowe
Dalsza Lektura
Czym Są Blockchainy Wymagające i Niewymagające Zezwolenia?
Strona Główna
Artykuły
Czym Są Blockchainy Wymagające i Niewymagające Zezwolenia?

Czym Są Blockchainy Wymagające i Niewymagające Zezwolenia?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Feb 20, 2023Zaktualizowane Mar 23, 2023
6m

TL;DR

Blockchainy niewymagające zezwolenia są otwarte dla każdego, kto chce z nich korzystać. Możesz nawet uczestniczyć w ich mechanizmach konsensusu, pod warunkiem, że spełniasz określone wymagania. Bitcoin, Ethereum i BNB Chain to przykłady blockchainów niewymagających zezwolenia, które są zazwyczaj przejrzyste i zdecentralizowane.

Z kolei blockchainy wymagające zezwolenia, potrzebują zaproszeń do przyłączenia się. Są one zazwyczaj używane w prywatnych ustawieniach biznesowych i dostosowane do określonych przypadków użycia. Władza jest ograniczona do małej grupy walidatorów, którzy podejmują większość decyzji dotyczących sieci. Przejrzystość może być ograniczona, ale czas aktualizacji sieci i skalowalność są często znacznie poprawione.

Wprowadzenie

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś(-aś) się nad typem blockchaina, którego używasz, poza proof-of-work (PoW), a proof-of-stake (PoS)? Każdy blockchain można tak naprawdę uznać za wymagający zezwolenia lub nie. Zrozumienie tych dwóch kategorii może pomóc ci dowiedzieć się więcej o cechach blockchaina i o tym, jak są one płynne.  

Czym Są Blockchainy Wymagające i Niewymagające Zezwolenia?

Istnieje więcej niż jeden rodzaj blockchaina. Jednym z najistotniejszych rozróżnień jest to, czy blockchain jest wymagającym zezwolenia czy też niewymagającym zezwolenia. Najprawdopodobniej znasz już odmianę niewymagającą zezwolenia, gdzie każdy może przyłożyć rękę do używania i uruchamiania. Również korzystanie z sieci i przyłączanie się do procesu walidacji, jest otwarte dla każdego. Bitcoin, BNB Chain, oraz Ethereum to przykłady blockchainów niewymagających zezwolenia.

Blockchain wymagający zezwolenia, żąda od uczestników pozwolenia na uczestnictwo. Te blockchainy są zwykle używane w ustawieniach prywatnych, takich jak w ramach organizacji lub firmy. Na przykład, firma może użyć ram blockchaina Hyperledger Fabric , aby stworzyć wymagający zezwolenia blockchain, dla swojego systemu łańcucha dostaw. Jeśli chciałbyś(-abyś) wziąć udział w sieci, musiałbyś(-abyś) otrzymać od administratora specjalne pozwolenie na dostęp.

Krótka Historia i Tło

Technologia Blockchain może być śledzona od whitepaper Bitcoina stworzonego przez Satoshi Nakamoto. Technologia przedstawiona w whitepaper to niewymagający zezwolenia blockchain, w którym niezrzeszeni użytkownicy generują konsensus. Ten trend niewymagający zezwolenia był kontynuowany, ponieważ model Bitcoina wpłynął na wiele generacji blockchainów. Wartości i etos Bitcoina i jego potomków nadają się do publicznych blockchainów niewymagających zezwolenia.

Cechy Blockchaina okazały się również atrakcyjne dla zastosowań prywatnych. Jego niezmienność, przejrzystość (w niektórych aspektach) i bezpieczeństwo stworzyły pragnienie blockchainów, które oferują doświadczenia w bardziej ograniczonym, wymagającym zezwolenia zakresie. 

Aby spełnić to pragnienie, deweloperzy blockchain stworzyli wymagające zezwolenia ramy, lub niestandardowe blockchainy do użytku przez strony zewnętrzne. Jak wcześniej wspomniano, Hyperledger Fabric jest jedną z takich ram. Quorum, MultiChain i Ethereum Geth również zapewniają prywatne struktury dla potrzeb przedsiębiorstw.

Główne Cechy

Poniższa charakterystyka nie zawsze ma zastosowanie do każdego blockchaina, wymagającego zezwolenia czy też nie. Jednak ogólnie rzecz biorąc, przekonasz się, że większość z nich pasuje do przedstawionych archetypów.


Wymagające Zezwolenia

Niewymagające Zezwolenia 

Transparentność

Ograniczona 

Otwórz

Użytkownicy

Zaproszenie

Bezpłatne dołączenie

Aktywa cyfrowe / tokeny

Rzadkie

Częste

Proces konsensusu w sprawie możliwości aktualizacji

Short

Długi

Skalowalność

Zarządzany

Często stanowiące wyzwanie

Organ sieciowy

Zdecentralizowany

Plusy i Minusy

Blockchainy niewymagające zezwolenia: Korzyści

 1. Potencjał decentralizacji. Nie każdy niewymagający zezwolenia blockchain jest zdecentralizowany, ale zazwyczaj mają one potencjał do bycia wysoce zdecentralizowanym. Każdy może uczestniczyć w mechanizmie konsensusu lub korzystać z sieci niewymagającej zezwoleń, jeśli chce i ma do tego odpowiednie zasoby.

 2. Konsensus grupowy. Użytkownicy mogą aktywnie uczestniczyć i decydować o zmianach w sieci. Walidatorzy i użytkownicy sieci mogą również wstrzymać się od głosowania, a niepopularne zmiany mogą prowadzić do sforkowanych wersji sieci.

 3. Łatwość dostępu. Każdy może stworzyć portfel i dołączyć do sieci niewymagającej zezwolenia, ponieważ sieci te są łatwo dostępne i mają stosunkowo niskie bariery wejścia.

Blockchainy niewymagające zezwolenia: Wady

 1. Wyzwania skalowalności. Blockchainy niewymagające zezwolenia, muszą obsługiwać duże bazy użytkowników i duży ruch. Aktualizacja sieci w celu poprawy skalowalności, musi przejść konsensus grupowy, aby została skutecznie wdrożona.

 2. Oszuści. Ponieważ każdy może dołączyć do blockchainów niewymagających zezwolenia, zawsze istnieje ryzyko oszustów w takich sieciach.

 3. Nadmierna przejrzystość. Większość informacji na blockchainach niewymagających zezwolenia jest wolna do wglądu dla każdego, co prowadzi do potencjalnych obaw, związanych z prywatnością i bezpieczeństwem.

Blockchainy wymagające zezwolenia: Korzyści

 1. Skalowalność. Blockchain wymagający zezwolenia jest zazwyczaj prowadzony przez podmiot, posiadający pewien stopień kontroli nad walidatorami. Aktualizacje mogą być więc realizowane dość łatwo.

 2. Łatwe dostosowanie. Blockchain wymagający zezwolenia może być zbudowany w konkretnym celu, dzięki czemu jest wydajny w określonej funkcji. W przypadku zmiany potrzeb, blockchaina można łatwo dostosować do nowych potrzeb.

 3. Kontrolowany stopień przejrzystości. Operator blockchaina wymagającego pozwolenia, może określić odpowiedni poziom przejrzystości dla sieci, w zależności od jej wykorzystania praktycznego.

 4. Dołączenie tylko na zaproszenie. Możesz dokładnie kontrolować, kto może a kto nie może uczestniczyć w blockchainie.

Blockchainy wymagające zezwolenia: Wady

 1. Centralizacja. Kontrola jest prawdopodobnie sprawowana przez centralny podmiot lub małą grupę walidatorów, wybranych przez właściciela blockchaina. Oznacza to, że decyzje dotyczące sieci, prawdopodobnie nie będą obejmować wszystkich interesariuszy.

 2. Podatność na ataki. Blockchainy wymagające zezwolenia mają zazwyczaj mniej walidatorów, przez co ich mechanizm konsensusu jest mniej odporny na ataki.

 3. Ryzyko cenzury. Zmowa sieciowa lub aktualizacje wprowadzone przez operatora blockchaina, stwarzają ryzyko cenzury. Gdyby wystarczająco dużo podmiotów zgodziło się na to, informacje na blockchainie mogłyby zostać zmienione.

Czy Powinienem(-am) Używać Blockchaina Wymagającego Zezwolenia czy Niewymagającego?

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Jeśli chcesz stworzyć usługę otwartą dla wszystkich, potrzebujesz blockchaina niewymagającego zezwoleń. Jednak posiadanie blockchaina niewymagającego zezwolenia nie oznacza, że musisz podążać za standardowym zestawem zasad i celów. W rzeczywistości, twój łańcuch może być scentralizowany i niewymagający zezwolenia w tym samym czasie. Jeśli chcesz, możesz również włączyć więcej elementów prywatności.

Jeśli chcesz używać blockchaina w środowisku prywatnym, takim jak biznes lub ustawienie rządowe, bardziej odpowiedni byłby blockchain wymagający zezwolenia. Ponownie, twój blockchain nie musi podążać za zwykłymi cechami związanymi z blockchainami wymagającymi zezwolenia; może być całkowicie przejrzysty i otwarty na widok publiczny.

Wnioski Końcowe

Nawet jeśli prawdopodobnie napotkasz jako inwestor krypto lub trader tylko blockchainy niewymagające zezwolenia, zrozumienie w jaki sposób różnią się one od blockchainów wymagających zezwolenia, jest przydatne. Łatwo jest mieć pojedynczy pogląd na technologię rozproszonych ksiąg (DLT), która pasuje do przejrzystego, publicznego i zdecentralizowanego modelu krypto. Parametry te mogą jednak ulec zmianie — w rzeczywistości wiele prywatnych przedsiębiorstw korzysta z blockchainów wymagających zezwolenia, które nie pasują do konwencjonalnych cech takich blockchainów.

Dalsza Lektura