Jaka jest różnica między Blockchainem a Bitcoinem?
Strona GłównaArtykuły

Jaka jest różnica między Blockchainem a Bitcoinem?

Początkujący
3mo ago
5m

Jaka jest różnica pomiędzy siecią Blockchain a Bitcoinem?

Terminologia obecna w świecie kryptowalut momentami może być dosyć myląca, a nawet niezrozumiała dla kogoś, kto dopiero rozpoczyna swoją przygodę z kryptowalutami. Powszechnie przyjęło się, że kiedy mówi się o technologii Blockchain, zamiennie stosuje się słowo Bitcoin. Z drugiej strony zdarza się również, że mówiąc o kryptowalutach w sposób ogólny ktoś użyje słowa Blockchain. Terminy te jednak nie powinny być stosowane wymiennie. Odnoszą się one do odrębnych, ale połączonych ze sobą koncepcji. Wchodząc do świata kryptowalut i technologii blockchain ważne jest aby zrozumieć różnice występujące tymi terminami. W niniejszym artykule przedstawimy Ci i nakreślimy podstawy technologii blockchain, kryptowalut oraz Bitcoina.

Bardzo, bardzo spłycona analogia

Przyjmijmy, że:

  • Witryny Internetowe, to tak naprawdę specyficzna technologia wykorzystywana do udostępniania informacji innym
  • Wyszukiwarki Internetowe to jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych sposobów korzystania z technologii stron internetowych.
  • Z kolei Google jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej znanych przykładów wyszukiwarek Internetowych


Odnosząc to do tematu artykułu:

  • Blockchain to specyficzna technologia używana do rejestrowania określonych informacji (w postaci bloków danych).
  • Kryptowaluty, to jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych sposobów wykorzystania i używania technologii blockchain.
  • Z kolei Bitcoin jest pierwszy i najpopularniejszym przykładem kryptowaluty

Łańcuch bloków (ang. Blockchain): Koncepcja

Większość sieci blockchain zaprojektowane są jako rozproszona oraz zdecentralizowana księga cyfrowa. Mówiąc prosto, blockchain jest cyfrową księgą, która jest w zasadzie elektroniczną wersją papierowej księgi rachunkowej i jest odpowiedzialna za rejestrowanie listy transakcji, które dokonywane są w ramach sieci.

Mówiąc dokładniej, blockchain jest dosłownie liniowym łańcuchem składającym się z wielu bloków danych, które są połączone i zabezpieczone ze sobą przez tzw. dowody kryptograficzne. Technologia Blockchain może być stosowana w innych działaniach, które niekoniecznie wymagają dokonywania operacji finansowych, ale w kontekście kryptowalut bloki te są odpowiedzialne za prowadzenie stałego zapisu wszystkich potwierdzonych w sieci transakcji.

Główne cechy technologii blockchain, a więc, to że jest m.in "rozproszona" oraz "zdecentralizowana" odnoszą się do sposobu, w jaki jest ona zorganizowana i utrzymywana. Aby zrozumieć różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami, pomyśl o typowych formach scentralizowanych ksiąg rachunkowych, takich jak publiczne książki telefoniczne czy transakcje kupna danego użytkownika widoczne w jego profilu na portalu aukcyjnym. W obu przypadkach co do zasady za księgę zawierającą te dane odpowiedzialna jest jedna organizacja: agencja rządowa lub właściciel portalu aukcyjnego. Oba przypadki ilustrują przykłady scentralizowanych i nie rozproszonych ksiąg (inaczej rejestrów danych), które dodatkowo posiadają co najwyżej jedną kopię tych danych. Rejestry te są prowadzone przez jeden podmiot i zwykle opierają się na pojedynczej bazie danych.

W przeciwieństwie do tego, sieć blockchain jest zwykle zbudowana jako rozproszony system, który działa jako zdecentralizowana księga. To oznacza, że fizycznie nie istnieje jedna główna kopia tej księgi (bowiem jest ona rozproszona) i nie posiada ona żadnego pojedynczego organu kontrolnego (bowiem jest zdecentralizowana). Mówiąc najprościej, każdy użytkownik, który zdecyduje się dołączyć i uczestniczyć w procesie utrzymywania sieci blockchain, przechowuje elektroniczną kopię danych blockchain (w większym lub mniejszym stopniu), która jest stale aktualizowana w przypadku pojawienia się nowych transakcji - a wszystko to dzieje się w synchronizacji z kopiami posiadanymi przez innych użytkowników sieci.

Innymi słowy, tak rozproszony system (ang. distributed system) jest utrzymywany przez zbiorową pracę wielu użytkowników, którzy rozsiani są po całym świecie. Ci użytkownicy w terminologii blockchain znani są jako węzły sieciowe (ang. network nodes), a wszystkie te węzły uczestniczą w procesie weryfikacji i walidowania poprawności zawartych w sieci transakcji, zgodnie z regułami ustalonymi w kodzie systemu. W związku z powyższym słownikowa władza sprawcza nad siecią rozłożona jest na wszystkich jej użytkowników - czyli jest zdecentralizowana (bo nie ma władzy centralnej).


Blockchain: Praktyka

Blockchain bierze swoją nazwę od sposobu organizacji rekordów w rejestrze: łańcucha połączonych bloków. Zasadniczo blok jest fragmentem danych, który zawiera, między innymi, listę ostatnich transakcji (analogicznie do wydrukowanej listy Twoich transakcji bankowych). Bloki, a także transakcje są publiczne i widoczne, ale po ich zatwierdzeniu nie można ich zmienić. Wraz z dodawaniem się nowych bloków do łańcucha tworzy się nierozerwalny zapis powiązanych ze sobą bloków. W artykule stale posługujemy się analogiami i przykładami, ale proces ten jest jednak o wiele bardziej złożony.

Jednym z głównych powodów, który sprawia, że sieci blockchain są tak odporne na modyfikacje, jest fakt, że bloki są połączone ze sobą oraz zabezpieczone przez dowody kryptograficzne. Aby móc tworzyć nowe bloki, uczestnicy sieci muszą angażować się w kosztowną i intensywną działalność obliczeniową zwaną górnictwem (lub inaczej kopaniem - ang. mining). Ogólnie rzecz ujmując górnicy (kopacze) są odpowiedzialni za weryfikację transakcji i grupowanie ich w nowo utworzone bloki, które następnie są dodawane do łańcucha bloków (jeśli zostaną przez nich spełnione określone warunki). Górnicy są również odpowiedzialni za wprowadzanie do systemu nowych jednostek kryptowaluty (np. Bitcoina), które są im przyznawane jako wynagrodzenie za dosłownie wykonaną przez nich pracę.

Każdy nowy potwierdzony blok jest powiązany z blokiem, który został dodany do łańcucha tuż przed nim. Piękno tej konfiguracji polega na tym, że praktycznie niemożliwe jest dokonanie modyfikacji danych zawartych w bloku po dodaniu go do łańcucha blokowego, ponieważ każdy z bloków chroniony jest przez reguły matematyczne oraz dowody kryptograficzne, a których rozwiązanie staje się droższe i bardziej czasochłonne z każdym kolejnym dodanym do sieci blokiem.

Podsumowując, blockchain to łańcuch połączonych ze sobą bloków danych, ułożonych w porządku chronologicznym i zabezpieczonych dowodami kryptograficznymi.


Kryptowaluty

Mówiąc najprościej, kryptowaluta jest cyfrową formą pieniądza, która wykorzystywana jest jako środek wymiany w ramach rozproszonej sieci użytkowników. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów bankowych, informacje o transakcjach wykonywanych za pośrednictwem kryptowalut co do zasady są publicznie dostępne w ramach cyfrowej księgi rachunkowej (sieci blockchain) oraz mogą być wykonywane bezpośrednio pomiędzy uczestnikami sieci blockchain na zasadzie (peer-to-peer) - czyli bez potrzeby angażowania w nie pośredników.

Prefix "Krypto" odnosi się do technik kryptograficznych wykorzystywanych do zabezpieczenia systemów kryptowalut oraz zapewnienia płynności w kwestii tworzenia nowych jednostek tych kryptowalut jak i walidacji transakcji.

Pomimo tego, że nie wszystkie kryptowaluty można “wykopać”, to jednak wiele z nich, podobnie jak Bitcoin, opiera swoje działanie na procesie kopania oraz charakteryzuje się powolnym i kontrolowanym wzrostem swojej podaży. Kopanie kryptowalut jest jednym z kilku sposobów tworzenia nowych jednostek danej kryptowaluty, który pozwala uniknąć ryzyko pojawienia się zjawiska infilacji, a które zagraża tradycyjnym walutom, takim jak Polski Złoty czy Dolar, a których rząd (lub emitent) jest w stanie kontrolować podaż.


Bitcoin

Bitcoin jest pierwszą kryptowalutą, jaką kiedykolwiek stworzono, a przy okazji jest też najbardziej znaną i medialną kryptowalutą. Bitcoin został stworzony w 2009 roku przez anonimowego programistę lub grupę programistów kryjących się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Bitcoin został stworzony jako niezależny i zdecentralizowany elektroniczny system płatności oparty na i zabezpieczony przez matematyczne dowody i kryptografię.

Pomimo tego, że jest najbardziej znany, Bitcoin nie jest jedyną kryptowalutą. Oprócz niego istnieje również wiele innych kryptowalut, z których każda posiada określone funkcje i mechanizmy oraz stworzona do innych celów. Co więcej, nie wszystkie kryptowaluty posiadają swoją własną sieć blockchain. Niektóre z kryptowalut zostały utworzone na bazie innej sieci blockchain, a inne z kolei zostały stworzone całkowicie od zera.

Podobnie jak większość kryptowalut, Bitcoin posiada ograniczoną podaż, co oznacza, że po osiągnięciu maksymalnego założonego pułapu podaży, system nie pozwoli na wygenerowanie (czyt. wykopanie) kolejnych Bitcoinów. Chociaż podejście do podaży jest inne w zależności od projektu, maksymalna podaż w przypadku Bitcoina wynosi 21 milionów jednostek. Zazwyczaj całkowita podaż danej kryptowaluty (ang. total supply) jest informacją dostępną publicznie, która jest definiowana podczas tworzenia się kryptowaluty.

Protokół oraz kod Bitcoin jest otwarto-źródłowy (ang. open-source) dzięki czemu każdy może przejrzeć go w szczegółach, analizować lub po prostu skopiować i wykorzystać do własnych celów. Bitcoin swój sukces zawdzięcza rzeszy programistów, którzy w różny sposób i w różnych okresach przyczynili się do tego, aby wyglądał tak jak wygląda dzisiaj i był tak powszechny na świecie.