Rozdíl mezi blockchainem a Bitcoinem
Domů
Články
Rozdíl mezi blockchainem a Bitcoinem

Rozdíl mezi blockchainem a Bitcoinem

Začátečníci
Zveřejněno Nov 28, 2018Aktualizováno Aug 17, 2023
6m

Pro nováčky ve světe kryptoměn může být používaná terminologie poměrně matoucí nebo dokonce zavádějící. Když někteří lidé mluví o blockchainové technologii, myslí tím Bitcoin, zatímco jiní blockchain zmiňují, když mluví o obecně kryptoměnách. Tyto termíny ale ve skutečnosti nejsou zaměnitelné. Označují odlišné, ale související koncepty, a proto je důležité rozdílům mezi nimi porozumět. V tomto článku vám představíme základy blockchainové technologie, kryptoměn a Bitcoinu.


Zcela základní analogie

Představte si následující:

  • Webové stránky jsou specifická technologie, která slouží ke sdílení informací.

  • Vyhledávače jsou jedním z nejoblíbenějších a nejznámějších způsobů využití technologie webových stránek.

  • Google je pak zase jedním z nejoblíbenějších a nejznámějších příkladů vyhledávače.


Podobně:

  • Blockchain je specifická technologie používaná k záznamu informací (bloků dat).

  • Kryptoměny jsou jedním z nejoblíbenějších a nejznámějších způsobů využití blockchainu.

  • Bitcoin je pak zase prvním a nejoblíbenějším příkladem kryptoměny.


Blockchain: koncept

Většina blockchainů je navržena jako distribuovaná a decentralizovaná digitální účetní kniha. Zjednodušeně řečeno, blockchain je digitální účetní kniha, která je v podstatě elektronickou verzí papírové účetní knihy a slouží k zaznamenávání seznamu transakcí.

Přesněji řečeno, blockchain je lineární řetězec bloků, které jsou propojeny a zabezpečeny kryptografickými důkazy. Blockchainová technologie nachází uplatnění i v jiných oblastech, které nutně nevyžadují finanční operace, ale v kontextu kryptoměn je jejím úkolem uchovávat trvalý záznam všech potvrzených transakcí.

„Distribuovaný“ a „decentralizovaný“ odkazují na způsob, jakým je účetní kniha strukturována a udržována. Rozdíl mezi nimi si můžete představit tak, že se zamyslíte nad běžnými formami centralizovaných účetních knih, jako jsou bankovní záznamy o výběrech z bankomatů, katastr nemovitostí nebo seznam prodaných položek na webu eBay. Ve všech případech je účetní kniha pod kontrolou pouze jedné organizace: banky, orgány veřejné správy nebo eBay. Dalším společným faktorem je, že existuje pouze jedna hlavní kopie účetní knihy a všechny ostatní jsou pouze zálohami, které nejsou oficiálním záznamem. Tradiční účetní knihy jsou tedy centralizované, protože je má pod kontrolou jeden subjekt a obvykle se spoléhají na jednu databázi.

Naproti tomu blockchain má obvykle strukturu distribuovaného systému, který funguje jako decentralizovaná účetní kniha. To znamená, že neexistuje jedna hlavní kopie účetní knihy (je distribuovaná) s jedním orgánem, který ji má pod kontrolou (je decentralizovaná). Prostě každý uživatel, který se rozhodne podílet se na udržování blockchainové sítě, drží elektronickou kopii blockchainových dat, která se často aktualizuje všemi nejnovějšími transakcemi, a to synchronizovaně s kopiemi ostatních uživatelů.

Distribuovaný systém je jinými slovy udržován společnou prací mnoha uživatelů, kteří se nachází všude možně po světě. Těmto uživatelům se také říká síťové uzly a všechny tyto uzly ověřují a validují transakce podle pravidel daného systému. Moc je tedy decentralizovaná (neexistuje žádný ústřední orgán).


Blockchain: praxe

Termín blockchain je odvozený od způsobu, jakým se uspořádávají záznamy – v řetězci propojených bloků. Blok je v podstatě soubor dat, který obsahuje mimo jiné seznam posledních transakcí (jako tištěná stránka se záznamy). Bloky jsou stejně jako transakce veřejné a viditelné, ale nelze je měnit (jako kdybyste každou stránku vložili do zapečetěné skleněné vitríny). Přidáváním nových bloků na blockchain vzniká souvislý záznam propojených bloků (podobně jako ve fyzické účetní knize s mnoha stránkami záznamů). Toto bylo velmi jednoduché přirovnání, celý proces je mnohem složitější.

Jedním z hlavních důvodů, proč jsou blockchainy tak odolné vůči úpravám, je skutečnost, že jednotlivé bloky jsou propojeny a zabezpečeny kryptografickými důkazy. Když chtějí účastníci sítě vytvářet nové bloky, musí se zapojit do nákladné a intenzivní výpočetní činnosti známé jako těžba. Těžaři jsou v podstatě zodpovědní za ověřování transakcí a jejich seskupování do nově vytvořených bloků, které se potom přidávají na blockchain (když jsou splněny určité podmínky). Jsou také zodpovědní za emisi nových coinů do systému, kterými jsou odměňování za svou práci.

Každý nový potvrzený blok je propojený s blokem, který mu bezprostředně předcházel. Krása této struktury spočívá v tom, že jakmile přidáte data v bloku na blockchain, je prakticky nemožné je změnit, protože jsou zabezpečena kryptografickými důkazy, které jsou velmi nákladné a jejich zrušení je mimořádně obtížné.

Abychom si to shrnuli, blockchain je řetězec propojených bloků dat, které jsou uspořádány v chronologickém pořadí a zabezpečeny kryptografickými důkazy.


Kryptoměna

Kryptoměna je zjednodušeně řečeno digitální podoba peněz, která se v rámci distribuované sítě uživatelů používá jako prostředek směny. Na rozdíl od tradičních bankovních systémů je možné tyto transakce sledovat prostřednictvím veřejné digitální účetní knihy (blockchainu) a účastníci sítě je mohou provádět přímo mezi sebou (peer-to-peer) bez potřeby zprostředkovatelů.

„Krypto“ v názvu kryptoměn odkazuje na kryptografické techniky používané k zabezpečení ekonomického systému, zajištění bezproblémového vytváření nových kryptoměnových jednotek a ověřování transakcí.

I když ne všechny kryptoměny je možné těžit, u mnoha z těch, které jsou stejně jako Bitcoin závislé na procesu těžby, dochází k pomalému, kontrolovanému růstu jejich množství v oběhu. Těžba je proto jediným způsobem, jak vytvářet nové jednotky těchto kryptoměn. Zároveň se tím eliminuje riziko inflace hrozící tradičním fiat měnám, u kterých může nabídku peněz v oběhu řídit vláda.


Bitcoin

Bitcoin je první kryptoměna, která byla kdy vytvořena, a je přirozeně i nejznámější. Bitcoin představil v roce 2009 pseudonymní vývojář Satoshi Nakamoto. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit nezávislý a decentralizovaný elektronický platební systém postavený na matematických důkazech a kryptografii.

I když je Bitcoin nejznámější, není jedinou kryptoměnou. Existuje mnoho dalších kryptoměn, které mají své specifické vlastnosti a mechanismy. Navíc ne všechny kryptoměny mají vlastní blockchain. Některé vznikly na už existujícím blockchainu, zatímco jiné byly vybudovány zcela na zelené louce.

Bitcoin má stejně jako většina kryptoměn omezenou nabídku, což znamená, že po dosažení maximální nabídky nebude systém generovat žádné další bitcoiny. Maximální nabídka se u jednotlivých kryptoměn liší. U Bitcoinu je stanovena na 21 milionů jednotek. Celková nabídka je obvykle veřejná informace a stanovuje se při vytvoření kryptoměny. Množství bitcoinů v oběhu a jejich cenu najdete na informačním portálu Binance.

Bitcoinový protokol používá otevřený zdrojový kód, takže si ho kdokoli může prohlédnout nebo zkopírovat. Na vývoji tohoto projektu se podílí mnoho vývojářů z celého světa.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.