Skillnaden mellan blockkedja och Bitcoin
Hem
Artiklar
Skillnaden mellan blockkedja och Bitcoin

Skillnaden mellan blockkedja och Bitcoin

Nybörjare
Publicerad Nov 28, 2018Uppdaterad Aug 17, 2023
6m

För nykomlingar inom kryptovaluta kan terminologin vara ganska förvirrande och till och med vilseledande. Vissa hänvisar till Bitcoin när de pratar om blockkedjeteknik, medan andra kommer att nämna blockkedjan när de pratar om kryptovalutor i allmänhet. Dessa termer är emellertid inte riktigt desamma: de hänvisar till distinkta men anslutna begrepp. Därför är det viktigt att förstå skillnaderna mellan dem. Nu ger vi dig grunderna inom blockkedjeteknik, kryptovalutor och Bitcoin.


En mycket grundläggande analogi

Tänk på detta:

  • Webbplatser är en specifik teknik som används för att dela information.

  • Sökmotorer är ett av de mest populära och välkända sätten att använda webbplatsteknik.

  • Google är i sin tur ett av de mest populära och välkända exemplen på en sökmotor.


Vi kan jämföra dem så här:

  • Blockkedjan är en specifik teknik som används för att registrera information (datablock).

  • Kryptovaluta är ett av de mest populära och välkända sätten att använda blockkedjan på.

  • Bitcoin är i sin tur det första och mest populära exemplet på en kryptovaluta.


Blockkedjan: konceptet

De flesta blockkedjor är utformade som en distribuerad och decentraliserad digital huvudbok. Enkelt uttryckt är blockkedjan en digital huvudbok som i grunden är en elektronisk version av en huvudbok av papper, och den ansvarar för att registrera en lista över transaktioner.

Mer specifikt är en blockkedja en linjär kedja av flera block som är anslutna och säkrade med kryptografiska bevis. Blockkedjeteknik kan också tillämpas i andra aktiviteter som inte nödvändigtvis kräver finansiell verksamhet, men i kryptovalutasammanhanget är de ansvariga för att hålla ett permanent register över alla bekräftade transaktioner.

"Distribuerad" och "decentraliserad" avser hur huvudboken är strukturerad och underhålls. För att förstå skillnaden kan du tänka på vanliga former av centraliserade huvudböcker såsom offentliga register över husförsäljning, en banks register över bankomatuttag eller eBays lista över sålda saker. I samtliga fall kontrollerar endast en organisation huvudboken: en myndighet, banken eller eBay. En annan vanlig faktor är att det bara finns en huvudkopia av huvudboken, och allt annat är helt enkelt en säkerhetskopia som inte är den officiella posten. Därför centraliseras traditionella huvudböcker, eftersom de underhålls av en enda enhet och vanligtvis är beroende av en enda databas.

Däremot byggs en blockkedja vanligtvis som ett distribuerat system som fungerar som en decentraliserad huvudbok. Detta innebär att det inte finns en enda kopia av huvudboken (distribuerad) och ingen enskild myndighet i kontroll (decentraliserad). Enkelt uttryckt behåller varje användare som bestämmer sig för att gå med och delta i processen att upprätthålla ett blockkedjenätverk och ha en elektronisk kopia av blockkedjedata, som ofta uppdateras med alla de senaste transaktionerna och synkroniseras med de andra användarnas kopior.

Med andra ord upprätthålls ett distribuerat system av många användares kollektiva arbete, som är spritt över hela världen. Dessa användare är även kända som nätverksnoder, och alla dessa noder deltar i processen att verifiera och validera transaktioner, enligt systemets regler. Följaktligen är makten decentraliserad (det finns ingen central myndighet).


Blockkedjan: i praktiken

Blockkedjan har fått sitt namn från hur poster är organiserade: i en kedja av länkade block. I grund och botten är ett block en bit data som bland annat innehåller en lista över de senaste transaktionerna (som en tryckt sida med poster). Blocken är liksom transaktionerna offentliga och synliga, men de kan inte ändras (som att sätta varje sida i en förseglad glaslåda). När nya block läggs till blockkedjan bildas en kontinuerlig registrering av länkade block (som en fysisk huvudbok och dess många sidor med poster). Detta var en mycket enkel analogi, men processen är mycket mer komplex än så.

En av de främsta anledningarna till att blockkedjor är så resistenta mot modifiering är det faktum att blocken är länkade och säkrade med kryptografiska bevis. För att producera nya block måste deltagarna i nätverket delta i en kostsam och intensiv beräkningsaktivitet som kallas utvinning. I grund och botten är miners ansvariga för att verifiera transaktioner och gruppera dem i nyskapade block som sedan läggs till blockkedjan (om vissa villkor är uppfyllda). De är också ansvariga för att införa nya coin i systemet, som utfärdas som belöning för deras jobb.

Varje nytt bekräftat block är kopplat till blocket som kom direkt före det. Det fina med denna installation är att det är praktiskt taget omöjligt att ändra data i ett block när det har lagts till i blockkedjan eftersom de är säkrade med kryptografiska bevis som är mycket kostsamma att producera och extremt svåra att ångra.

Sammanfattningsvis är en blockkedja en kedja av länkade datablock som är organiserade i kronologisk ordning och säkrade med kryptografiska bevis.


Kryptovaluta

Enkelt uttryckt är en kryptovaluta en digital form av pengar som används som ett utbytesmedium inom ett distribuerat nätverk av användare. Till skillnad från traditionella banksystem spåras dessa transaktioner genom en offentlig digital huvudbok (blockkedja) och kan ske direkt mellan deltagarna (peer-to-peer) utan behov av mellanhänder.

"Krypto" avser de kryptografiska tekniker som används för att säkra det ekonomiska systemet och för att säkerställa att skapandet av nya kryptovalutaenheter och valideringen av transaktioner går smidigt.

Även om inte alla kryptovalutor är utvinningsbara är många, precis som Bitcoin, beroende av utvinningsprocessen och ha en långsam och kontrollerad tillväxt av deras cirkulerande tillgång. Därför är utvinning det enda sättet att skapa nya enheter av dessa coin, och detta undviker riskerna för inflation som hotar de traditionella fiatvalutorna, där en regering kan kontrollera penningmängden.


Bitcoin

Bitcoin är den första kryptovalutan som någonsin skapats, och är naturligtvis den mest kända. Den introducerades 2009 av den pseudonyma utvecklaren Satoshi Nakamoto. Huvudidén var att skapa ett oberoende och decentraliserat elektroniskt betalningssystem baserat på matematiska bevis och kryptografi.

Trots att den är den mest kända är Bitcoin inte ensam. Det finns många andra kryptovalutor, var och en med sina egna speciella funktioner och mekanismer. Dessutom har inte alla kryptovalutor sin egen blockkedja. Vissa skapades ovanpå en redan befintlig blockkedja, medan andra skapades helt från grunden.

Som de flesta kryptovalutor har Bitcoin en begränsad tillgång, vilket innebär att inga fler Bitcoins kommer att genereras av systemet efter att maxutbudet har uppnåtts. Även om detta varierar från projekt till projekt är maxutbudet av Bitcoin inställt på 21 miljoner enheter. Vanligtvis är den totala tillgången offentlig information som definieras när kryptovalutan skapas. Du kan kontrollera den cirkulerande tillgången och Bitcoin-priset på Binance Info.

Bitcoin-protokollet är öppen källkod, och vem som helst kan granska eller kopiera koden. Många utvecklare runt om i världen bidrar till utvecklingen av projektet.

Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.