Διαφορά μεταξύ Blockchain και Bitcoin
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Διαφορά μεταξύ Blockchain και Bitcoin

Διαφορά μεταξύ Blockchain και Bitcoin

Έχει δημοσιευτεί Nov 28, 2018Έχει ενημερωθεί Aug 17, 2023
6m

Για τους νέους στα κρυπτονομίσματα, η ορολογία μπορεί να είναι αρκετά συγκεχυμένη, ακόμη και παραπλανητική. Μερικοί αναφέρονται στο Bitcoin όταν μιλούν για την τεχνολογία blockchain, ενώ άλλοι θα αναφέρουν το blockchain όταν μιλούν για κρυπτονομίσματα γενικά. Ωστόσο, αυτοί οι όροι δεν είναι πραγματικά ανταλλάξιμοι: αναφέρονται σε διακριτές αλλά συνδεδεμένες έννοιες. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις διαφορές μεταξύ τους. Παρουσιάζουμε εδώ τα στοιχεία για την τεχνολογία blockchain, τα κρυπτονομίσματα και το Bitcoin.


Μια πολύ βασική αναλογία

Αναλογιστείτε το εξής:

  • Οι ιστότοποι είναι μια συγκεκριμένη τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση πληροφοριών.

  • Οι μηχανές αναζήτησης είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και γνωστούς τρόπους χρήσης της τεχνολογίας των ιστοτόπων.

  • Με τη σειρά του, το Google είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και γνωστά παραδείγματα μηχανής αναζήτησης.


Αντίστοιχα:

  • Το Blockchain είναι μια συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την καταγραφή πληροφοριών (Block δεδομένων).

  • Το κρυπτονομίσματα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και γνωστούς τρόπους χρήσης του blockchain.

  • Με τη σειρά του, το Bitcoin είναι το πρώτο και πιο δημοφιλές παράδειγμα κρυπτονομίσματος.


Blockchain: Έννοια

Τα περισσότερα blockchain έχουν σχεδιαστεί ως ένα κατανεμημένο και αποκεντρωμένο ψηφιακό καθολικό. Με απλά λόγια, το blockchain είναι ένα ψηφιακό καθολικό, το οποίο ουσιαστικά είναι μια ηλεκτρονική έκδοση ενός έντυπου καθολικού και είναι υπεύθυνο για την καταγραφή μιας λίστας συναλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα, ένα blockchain είναι μια γραμμική αλυσίδα πολλαπλών Block, τα οποία συνδέονται και ασφαλίζονται με κρυπτογραφικά αποδεικτικά. Η τεχνολογία Blockchain μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε άλλες δραστηριότητες που δεν απαιτούν απαραιτήτως χρηματοοικονομικές πράξεις, αλλά, στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων, είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση ενός μόνιμου αρχείου όλων των επιβεβαιωμένων συναλλαγών.

Οι όροι "κατανεμημένο" και "αποκεντρωμένο" αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο και συντηρείται το καθολικό. Για να καταλάβετε τη διαφορά, σκεφτείτε κοινές μορφές κεντρικών καθολικών, όπως τα δημόσια αρχεία πωλήσεων κατοικιών, το αρχείο μιας τράπεζας για αναλήψεις από ATM ή τη λίστα με πωλήσεις στο eBay. Σε κάθε περίπτωση, μόνο ένας οργανισμός ελέγχει το καθολικό: μια κρατική υπηρεσία, η τράπεζα ή το eBay. Ένας ακόμα κοινός παράγοντας είναι ότι υπάρχει μόνο ένα κύριο αντίγραφο του καθολικού και οτιδήποτε άλλο είναι απλώς ένα αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο δεν είναι το επίσημο αρχείο. Επομένως, τα παραδοσιακά καθολικά είναι κεντρικά, επειδή διατηρούνται από μια μεμονωμένη οντότητα και συνήθως εξαρτώνται από μια ενιαία βάση δεδομένων.

Αντίθετα, ένα blockchain συνήθως δημιουργείται ως ένα κατανεμημένο σύστημα το οποίο λειτουργεί ως αποκεντρωμένο καθολικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα αντίγραφο του καθολικού (κατανεμημένο) και καμία ενιαία αρχή που έχει τον έλεγχο (αποκεντρωμένο). Με απλά λόγια, κάθε χρήστης που αποφασίζει να εγγραφεί και να συμμετάσχει στη διαδικασία διατήρησης ενός δικτύου blockchain διατηρεί ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων του blockchain, το οποίο ενημερώνεται συχνά με όλες τις τελευταίες συναλλαγές, σε συγχρονισμό με τα αντίγραφα του άλλου χρήστη.

Με άλλα λόγια, ένα κατανεμημένο σύστημα διατηρείται από τη συλλογική εργασία πολλών χρηστών, οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι χρήστες είναι γνωστοί και ως κόμβοι δικτύου και όλοι αυτοί οι κόμβοι συμμετέχουν στη διαδικασία επαλήθευσης και επικύρωσης των συναλλαγών, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος. Κατά συνέπεια, η εξουσία είναι αποκεντρωμένη (δεν υπάρχει κεντρική αρχή).


Blockchain: Πράξη

Το Blockchain πήρε το όνομά του από τον τρόπο οργάνωσης των αρχείων: μια αλυσίδα (chain) συνδεδεμένων block. Βασικά, ένα block είναι ένα κομμάτι δεδομένων το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, μια λίστα πρόσφατων συναλλαγών (όπως μια τυπωμένη σελίδα με καταχωρήσεις). Τα block, καθώς και οι συναλλαγές, είναι δημόσια και ορατά, αλλά δεν μπορούν να τροποποιηθούν (σαν να τοποθετούμε κάθε σελίδα σε ένα σφραγισμένο γυάλινο κουτί). Καθώς προστίθενται νέα block στο blockchain, σχηματίζεται μια συνεχής εγγραφή συνδεδεμένων block (όπως ένα φυσικό καθολικό με πολλές σελίδες εγγραφών). Αυτή ήταν μια πολύ απλή αναλογία, αλλά η διαδικασία είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτήν.

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους τα Blockchain είναι τόσο ανθεκτικά στις τροποποιήσεις είναι το γεγονός ότι τα block συνδέονται και ασφαλίζονται με κρυπτογραφικά αποδεικτικά. Προκειμένου να παραχθούν νέα block, οι συμμετέχοντες στο δίκτυο πρέπει να συμμετέχουν σε μια δαπανηρή και εντατική υπολογιστική δραστηριότητα, γνωστή ως εξόρυξη. Στην ουσία, οι εξορύκτες είναι υπεύθυνοι για την επαλήθευση των συναλλαγών και την ομαδοποίησή τους σε block που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, τα οποία στη συνέχεια προστίθενται στο blockchain (αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις). Είναι επίσης υπεύθυνοι για την εισαγωγή νέων νομισμάτων στο σύστημα, τα οποία εκδίδονται ως ανταμοιβή για τη δουλειά τους.

Κάθε νέο επιβεβαιωμένο block συνδέεται με το block που βρίσκεται αμέσως πριν από αυτό. Η ομορφιά αυτής της ρύθμισης είναι ότι είναι πρακτικά αδύνατο να αλλάξουν τα δεδομένα σε ένα block αφού προστεθούν στο blockchain, επειδή είναι ασφαλισμένα με κρυπτογραφικά αποδεικτικά, η παραγωγή των οποίων είναι δαπανηρή και η αναίρεσή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Συνοψίζοντας, ένα Blockchain είναι μια αλυσίδα συνδεδεμένων Block δεδομένων τα οποία είναι οργανωμένα με χρονολογική σειρά και είναι ασφαλισμένα με κρυπτογραφικά αποδεικτικά.


Κρυπτονομίσματα

Με απλά λόγια, ένα κρυπτονόμισμα είναι μια ψηφιακή μορφή χρήματος, η οποία χρησιμοποιείται ως μέσο ανταλλαγής σε ένα κατανεμημένο δίκτυο χρηστών. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα, αυτές οι συναλλαγές παρακολουθούνται μέσω ενός δημόσιου ψηφιακού καθολικού (το blockchain) και μπορεί να πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (peer-to-peer) χωρίς να χρειάζονται μεσάζοντες.

Ο όρος "κρύπτο" αναφέρεται στις κρυπτογραφικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια του οικονομικού συστήματος και για τη διασφάλιση ότι η δημιουργία νέων μονάδων κρυπτονομισμάτων και η επικύρωση των συναλλαγών εξελίσσονται ομαλά.

Αν και δεν εξορύσσονται όλα τα κρυπτονομίσματα, τα πολλά που, όπως το Bitcoin, εξαρτώνται από τη διαδικασία εξόρυξης, έχουν αργή και ελεγχόμενη αύξηση του συνολικού δημόσια διαθέσιμου όγκου τους. Επομένως, η εξόρυξη είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν νέες μονάδες από αυτά τα νομίσματα και έτσι αποφεύγουν τον κίνδυνο του πληθωρισμού που απειλεί τα παραδοσιακά νομίσματα fiat, στην περίπτωση των οποίων μια κυβέρνηση είναι σε θέση να ελέγξει την προσφορά χρήματος.


Bitcoin

Το Bitcoin είναι το πρώτο κρυπτονόμισμα που δημιουργήθηκε και είναι, φυσικά, το πιο διάσημο. Κυκλοφόρησε το 2009 από έναν προγραμματιστή με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto. Η κύρια ιδέα ήταν να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο και αποκεντρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, βασισμένο σε μαθηματικές αποδείξεις και κρυπτογράφηση.

Παρά το γεγονός ότι είναι το πιο γνωστό, το Bitcoin δεν είναι μοναδικό. Υπάρχουν πολλά άλλα κρυπτονομίσματα, το καθένα με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μηχανισμούς. Επιπλέον, δεν έχουν όλα τα κρυπτονομίσματα το δικό τους blockchain. Μερικά δημιουργήθηκαν πάνω σε ένα ήδη υπάρχον blockchain, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν εντελώς από την αρχή.

Όπως τα περισσότερα κρυπτονομίσματα, το Bitcoin έχει περιορισμένη προσφορά, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα δημιουργηθούν περισσότερα Bitcoin από το σύστημα, αφού επιτευχθεί η μέγιστη παροχή. Αν και αυτό διαφέρει ανάλογα με το έργο, η μέγιστη παροχή Bitcoin έχει οριστεί στις 21 εκατομμύρια μονάδες. Συνήθως, η συνολική παροχή είναι μια δημόσια πληροφορία, η οποία ορίζεται κατά τη δημιουργία του κρυπτονομίσματος. Μπορείτε να δείτε τον συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο και την τιμή του Bitcoin στην ενότητα Πληροφορίες Binance.

Το πρωτόκολλο του Bitcoin είναι ανοιχτού κώδικα και όλοι μπορούν να ελέγξουν ή να αντιγράψουν τον κώδικα. Πολλοί προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο συμβάλλουν στην ανάπτυξη του έργου.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.