Τι είναι τα Blockchain με άδεια και άνευ άδειας;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι τα Blockchain με άδεια και άνευ άδειας;

Τι είναι τα Blockchain με άδεια και άνευ άδειας;

Έχει δημοσιευτεί Feb 20, 2023Έχει ενημερωθεί Jun 22, 2023
6m

TL;DR

Τα blockchain άνευ άδειας είναι ανοιχτά για να τα χρησιμοποιούν όλοι. Μπορείτε να συμμετέχετε ακόμη και στους μηχανισμούς συναίνεσής τους, εάν πληροίτε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το Bitcoin, το Ethereum και το BNB Chain είναι όλα παραδείγματα blockchain άνευ άδειας, τα οποία είναι συνήθως διαφανή και αποκεντρωμένα.

Τα blockchain με άδεια, από την άλλη, απαιτούν προσκλήσεις για συμμετοχή. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα και είναι προσαρμοσμένα για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης. Η ισχύς περιορίζεται σε μια μικρή ομάδα επικυρωτών, οι οποίοι παίρνουν τις περισσότερες αποφάσεις για το δίκτυο. Η διαφάνεια μπορεί να είναι περιορισμένη, αλλά ο χρόνος αναβάθμισης του δικτύου και η κλιμάκωση συχνά βελτιώνονται σημαντικά.

Εισαγωγή

Έχετε σκεφτεί ποτέ τον τύπο blockchain που χρησιμοποιείτε πέρα από το proof-of-work (PoW) ή το proof-of-stake (PoS); Κάθε blockchain μπορεί στην πραγματικότητα να θεωρηθεί είτε Blockchain με άδεια είτε άνευ άδειας. Η κατανόηση αυτών των δύο κατηγοριών μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά ενός blockchain και πόσο ρευστά είναι.  

Τι είναι τα Blockchain με άδεια και άνευ άδειας;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι Blockchain. Μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις είναι εάν ένα blockchain είναι με άδεια ή άνευ άδειας. Πιθανότατα γνωρίζετε ήδη την κατηγορία των blockchain άνευ άδειας, στην οποία ο καθένας μπορεί να συμμετέχει στη χρήση και τη λειτουργία της. Η χρήση του δικτύου και η συμμετοχή στη διαδικασία επικύρωσης είναι επίσης ανοιχτά προς όλους. Το Bitcoin, το BNB Chain και το Ethereum είναι όλα παραδείγματα blockchain άνευ άδειας.

Ένα blockchain με άδεια απαιτεί από τους συμμετέχοντες να λάβουν άδεια συμμετοχής. Αυτά τα blockchain χρησιμοποιούνται συνήθως σε ιδιωτικά περιβάλλοντα, όπως σε έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο blockchain Hyperledger Fabric για τη δημιουργία ενός Blockchain με άδεια, για το σύστημα της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο δίκτυο, θα χρειαστείτε έναν διαχειριστή για να εκχωρήσει πρόσβαση συγκεκριμένα σε εσάς.

Σύντομη ιστορία και υπόβαθρο

Η τεχνολογία Blockchain μπορεί να ανιχνευθεί στο Whitepaper του Bitcoin από τον Satoshi Nakamoto. Η τεχνολογία που παρουσιάζεται στο Whitepaper είναι ένα Blockchain άνευ άδειας, στο οποίο οι χρήστες που δεν είναι ευθυγραμμισμένοι δημιουργούν συναίνεση. Αυτή η τάση άνευ άδειας συνεχίστηκε, καθώς το μοντέλο του Bitcoin έχει επηρεάσει πολλές γενιές blockchain. Οι αξίες και το ήθος του Bitcoin και των απογόνων του ταιριάζουν σε δημόσια Blockchain άνευ άδειας.

Τα χαρακτηριστικά του blockchain έχουν αποδειχθεί ελκυστικά και για ιδιωτικές εφαρμογές. Το αμετάβλητο, η διαφάνεια (σε ορισμένες πτυχές) και η ασφάλειά του έχουν δημιουργήσει την επιθυμία για blockchain τα οποία προσφέρουν μια εμπειρία με άδεια σε μεγαλύτερο βαθμό. 

Για να εκπληρώσουν αυτήν την επιθυμία, οι προγραμματιστές blockchain έχουν δημιουργήσει πλαίσια με άδεια ή προσαρμοσμένα Blockchain για χρήση από τρίτους. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Hyperledger Fabric είναι ένα τέτοιο πλαίσιο. Το Quorum, το MultiChain και το Ethereum Geth παρέχουν επίσης ιδιωτικές δομές για τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Βασικά χαρακτηριστικά

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν ισχύουν πάντα για όλα τα blockchain με άδεια ή άνευ άδειας. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, θα δείτε ότι τα περισσότερα από αυτά ταιριάζουν με τα πρότυπα που παρουσιάζονται.


Με άδεια

Άνευ άδειας 

Διαφάνεια

Περιορισμένη 

Ανοιχτή

Χρήστες

Με πρόσκληση

Δωρεάν συμμετοχή

Ψηφιακά περιουσ. στοιχεία / Token

Σπάνια

Κοινά

Διαδικασία αναβάθμισης συναίνεσης

Βραχυπρόθεσμη

Εκτενής

Κλιμάκωση

Διαχειρίσιμη

Συχνά απαιτητική

Αρχή του δικτύου

Αποκεντρωμένο

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Blockchain άνευ άδειας: Οφέλη

 1. Δυνατότητα αποκέντρωσης. Δεν είναι όλα τα blockchain άνευ άδειας αποκεντρωμένα, αλλά συνήθως έχουν τη δυνατότητα να είναι αποκεντρωμένα σε μεγάλο βαθμό. Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει στον μηχανισμό συναίνεσης ή να χρησιμοποιήσει ένα δίκτυο άνευ άδειας εάν το επιθυμεί και έχει τους πόρους να το κάνει.

 2. Ομαδική συναίνεση. Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να αποφασίζουν για αλλαγές στο δίκτυο. Οι επικυρωτές και οι χρήστες του δικτύου μπορούν επίσης να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους με τη ψήφο τους και οι αλλαγές οι οποίες δεν είναι δημοφιλείς μπορούν να οδηγήσουν σε εκδόσεις του δικτύου με fork.

 3. Ευκολία πρόσβασης. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα πορτοφόλι και να συμμετέχει σε ένα δίκτυο άνευ άδειας, καθώς αυτά τα δίκτυα είναι εύκολα προσβάσιμα και έχουν σχετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου.

Blockchain άνευ άδειας: Μειονεκτήματα

 1. Προκλήσεις κλιμάκωσης.Τα blockchain άνευ άδειας πρέπει να διαχειρίζονται μεγάλες βάσεις χρηστών και μεγάλο όγκο επισκεψιμότητας. Οι αναβαθμίσεις του δικτύου για βελτίωση της κλιμάκωσης πρέπει να έχουν τη συναίνεση της ομάδας για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά.

 2. Κακόβουλοι παράγοντες. Καθώς όλοι μπορούν να εγγραφούν σε blockchain άνευ άδειας, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κακόβουλων παραγόντων σε τέτοια δίκτυα.

 3. Υπερβολική διαφάνεια. Οι περισσότερες πληροφορίες στα Blockchain άνευ άδειας είναι δωρεάν για να τις δει οποιοσδήποτε, γεγονός που οδηγεί σε πιθανές ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια.

Blockchain με άδεια: Οφέλη

 1. Κλιμάκωση. Ένα blockchain με άδεια συνήθως εκτελείται από μια οντότητα με κάποιο βαθμό ελέγχου στους επικυρωτές. Επομένως, οι αναβαθμίσεις μπορούν να εφαρμοστούν αρκετά εύκολα.

 2. Εύκολη προσαρμογή. Ένα blockchain με άδεια μπορεί να δημιουργηθεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό, καθιστώντας το αποτελεσματικό σε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Εάν χρειάζεται αλλαγή, το blockchain μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα.

 3. Ελεγχόμενος βαθμός διαφάνειας. Ένας χειριστής blockchain με άδεια μπορεί να καθορίσει ένα κατάλληλο επίπεδο διαφάνειας για το δίκτυο, ανάλογα με την περίπτωση χρήσης του.

 4. Είσοδος μόνο με πρόσκληση. Μπορείτε να ελέγξετε ακριβώς ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να συμμετέχει στο blockchain.

Blockchain με άδεια: Μειονεκτήματα

 1. Κεντρικό. Η ισχύς πιθανότατα ελέγχεται από μια κεντρική οντότητα ή μια μικρή ομάδα επικυρωτών η οποία επιλέγεται από τον ιδιοκτήτη του blockchain. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις του δικτύου πιθανότατα δεν θα περιλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερόμενους.

 2. Ευπάθεια σε επιθέσεις. Τα blockchain με άδεια έχουν συνήθως λιγότερους επικυρωτές, καθιστώντας τον μηχανισμό συναίνεσής τους λιγότερο ανθεκτικό στις επιθέσεις.

 3. Κίνδυνος λογοκρισίας. Η συμπαιγνία δικτύου ή οι ενημερώσεις που εισάγονται από τον χειριστή του blockchain ενέχουν τον κίνδυνο λογοκρισίας. Εάν συμφωνήσουν σε αυτό αρκετοί παράγοντες, οι πληροφορίες στο blockchain θα μπορούσαν να τροποποιηθούν.

Να χρησιμοποιήσω Blockchain με άδεια ή άνευ άδειας;

Η απάντηση είναι αρκετά απλή. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια υπηρεσία ανοιχτή προς όλους, χρειάζεστε ένα blockchain άνευ άδειας. Ωστόσο, εάν έχετε ένα blockchain άνευ άδειας δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείτε το τυπικό σύνολο αρχών και στόχων. Στην πραγματικότητα, το blockchain σας θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα κεντρικό και άνευ άδειας. Θα μπορούσατε επίσης να συμπεριλάβετε περισσότερα στοιχεία απορρήτου εάν το επιθυμείτε.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα Blockchain σε ιδιωτικό περιβάλλον, όπως μια επιχείρηση ή ένα κράτος, ένα Blockchain με άδεια θα ήταν πιο κατάλληλο. Το blockchain σας δεν χρειάζεται να ακολουθεί τα συνήθη χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα Blockchain με άδεια. Θα μπορούσε να είναι απολύτως διαφανές και ανοιχτό για το κοινό.

Συμπεράσματα

Παρόλο που πιθανότατα θα συναντήσετε Blockchain άνευ άδειας μόνο ως επενδυτές κρύπτο, είναι χρήσιμο να κατανοήσετε πώς διαφέρουν από τα Blockchain με άδεια. Είναι εύκολο να έχετε μια μοναδική άποψη για την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger technology, ή DLT) η οποία ταιριάζει στο διαφανές, δημόσιο και αποκεντρωμένο μοντέλο κρύπτο. Ωστόσο, αυτές οι παράμετροι μπορούν να αλλάξουν - στην πραγματικότητα, πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν Blockchain με άδεια τα οποία δεν ταιριάζουν με τα συμβατικά χαρακτηριστικά τέτοιων blockchain.

Για περαιτέρω ανάγνωση