Prípady použitia blockchainu: Digitálna identita
Domov
Články
Prípady použitia blockchainu: Digitálna identita

Prípady použitia blockchainu: Digitálna identita

Začiatočník
Zverejnené Jul 8, 2019Aktualizované Sep 25, 2023
5m

Zhrnutie

Spomedzi mnohých nových prípadov použitia technológie blockchain je správa a overovanie digitálnej identity pravdepodobne jedným z najsľubnejších. Len v roku 2018 boli porušením ochrany osobných údajov zasiahnuté miliardy ľudí na celom svete. Existuje nepopierateľná potreba bezpečnejších spôsobov ukladania, prenosu a overovania citlivých informácií. V tejto súvislosti môžu blockchainové systémy priniesť cenné riešenia niektorých problémov, ktorým čelí väčšina centralizovaných databáz.


Ako sa dá blockchain aplikovať do systémov digitálnej identity?

V podstate, keď sa súbor zaznamená na blockchainovom systéme, autentickosť jeho informácií je zabezpečená mnohými uzlami, ktoré udržiavajú sieť. Inými slovami, „séria požiadaviek“ od viacerých používateľov podporuje platnosť všetkých zaznamenaných údajov.

V takomto scenári môžu byť uzly siete kontrolované oprávnenými agentúrami alebo vládnymi inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za overovanie a validáciu digitálnych záznamov. V podstate každý uzol môže „hlasovať“ o pravosti údajov, takže súbory možno použiť rovnako ako oficiálny dokument, ale so zvýšenou úrovňou bezpečnosti.


Úloha kryptografie

Je dôležité pochopiť, že systém identity založený na blockchaine nevyžaduje priame alebo explicitné zdieľanie citlivých informácií. Namiesto toho môžu byť digitálne údaje zdieľané a overené pomocou kryptografických techník, ako sú hašovacie funkcie, digitálne podpisy a dôkazy s nulovou znalosťou.

Pomocou hašovacích algoritmov je možné previesť akýkoľvek dokument na hash (dlhý reťazec písmen a čísel). V tomto prípade hash predstavuje všetky informácie použité na jeho vytvorenie a funguje ako digitálny odtlačok prsta. Okrem toho môžu vládne inštitúcie alebo iné dôveryhodné subjekty poskytnúť digitálne podpisy, aby dokument získal oficiálnu platnosť.

Občan by napríklad mohol poskytnúť svoj dokument autorizovanej agentúre, aby mohla vygenerovať jedinečný hash (digitálny odtlačok prsta). Agentúra potom môže vytvoriť digitálny podpis, ktorý potvrdí platnosť tohto hashu, čo znamená, že ho možno použiť ako oficiálny dokument.

Okrem toho dôkazy s nulovou znalosťou umožňujú zdieľanie a overovanie identifikačných údajov alebo totožnosti bez zverejnenia akýchkoľvek informácií. To znamená, že aj keď sú údaje zašifrované, ich pravosť je stále možné overiť. Inými slovami, mohli by ste použiť dôkazy s nulovou znalosťou, aby ste dokázali, že máte dostatočný vek na to, aby ste šoférovali alebo vstúpili do klubu bez toho, aby ste prezradili presný dátum svojho narodenia.


Nezávislá totožnosť

Koncept nezávislej totožnosti sa vzťahuje na model, v ktorom má každý jednotlivý používateľ plnú kontrolu nad svojimi údajmi, ktoré by mohli byť uložené v osobných peňaženkách (podobných kryptopeňaženkám). V tomto kontexte by sa používateľ mohol rozhodnúť, kedy a ako sa budú jeho informácie zdieľať. Niekto by si napríklad mohol uložiť identifikačné údaje svojej kreditnej karty do osobnej peňaženky a potom použiť svoj súkromný kľúč na podpísanie transakcie, ktorá tieto informácie odošle. To mu umožní preukázať, že je skutočným vlastníkom tejto kreditnej karty.

Zatiaľ čo technológia blockchain sa väčšinou používa na ukladanie a výmenu kryptomien, možno ju použiť aj na zdieľanie a overovanie osobných dokumentov a podpisov. Osoba môže napríklad požiadať vládnu agentúru, aby podpísala jeho štatút akreditovaného investora, a potom potvrdenie tejto skutočnosti preniesť na maklérsku spoločnosť prostredníctvom protokolu s nulovou znalosťou. Na základe toho by si maklérska spoločnosť mohla byť istá, že investor bol riadne akreditovaný, aj keď nemá žiadne podrobné informácie o jeho čistom majetku alebo príjme.


Potenciálne výhody

Implementácia kryptografie a blockchainu v digitálnej identite môže poskytnúť minimálne dve hlavné výhody. Prvou je, že používatelia môžu mať lepšiu kontrolu nad tým, ako a kedy sa používajú ich osobné údaje. Tým by sa výrazne znížili riziká spojené s ukladaním citlivých údajov v centralizovaných databázach. Blockchainové siete môžu tiež poskytnúť vyššiu úroveň súkromia pomocou kryptografických systémov. Ako už bolo spomenuté, protokoly s nulovou znalosťou umožňujú používateľom preukázať platnosť ich dokumentov bez potreby zdieľať podrobnosti o nich.

Druhou výhodou je fakt, že systémy digitálneho ID založené na blockchaine môžu byť spoľahlivejšie ako tie tradičné. Napríklad použitie digitálnych podpisov by mohlo relatívne zjednodušiť overenie zdroja tvrdenia o používateľovi. Okrem toho by blockchainové systémy sťažili osobe sfalšovať určitú informáciu a mohli by účinne chrániť všetky druhy údajov pred podvodmi.


Potenciálne obmedzenia

Rovnako ako v mnohých prípadoch použitia blockchainu, aj pri používaní technológie pre systémy digitálnej identifikácie existujú určité výzvy. Pravdepodobne najťažším problémom je skutočnosť, že tieto systémy by boli stále zraniteľné voči typu zákernej činnosti známej ako krádež syntetickej identity.

Syntetická identita je kombinácia platných informácií od rôznych jednotlivcov na vytvorenie úplne novej identity. Keďže každá informácia použitá na vytvorenie syntetickej identity je presná, niektoré systémy môžu byť oklamané, aby rozpoznali tie falošné ako pravé. Tento druh útoku je vo veľkej miere používaný zločincami pri podvodoch s kreditnými kartami. 

Problém sa však dá zmierniť používaním digitálnych podpisov, takže vymyslené kombinácie dokumentov nebudú akceptované ako záznamy na blockchaine. Vládna inštitúcia by napríklad mohla poskytnúť individuálny digitálny podpis pre každý dokument, ale aj spoločný digitálny podpis pre všetky dokumenty zaregistrované tým istým jednotlivcom.

Ďalším bodom pozornosti je možnosť útokov 51 %, čo je pravdepodobnejšie v malých blockchainových sieťach. Útok 51 % má potenciál reorganizovať blockchain a v podstate zmeniť jeho záznamy. Tento problém sa týka najmä verejných blockchainov, kde sa do procesu overovania a validácie blokov môže zapojiť ktokoľvek. Našťastie súkromné blockchainy môžu znížiť pravdepodobnosť takýchto útokov, pretože ako overovatelia by boli iba dôveryhodné subjekty. To by však predstavovalo viac centralizovaný a menej demokratický model.


Záverečné myšlienky

Napriek nedostatkom a obmedzeniam má technológia blockchain veľký potenciál zmeniť spôsob overovania, ukladania a zdieľania digitálnych údajov. Zatiaľ čo mnohé spoločnosti a startupy už skúmajú možnosti, ešte stále je potrebné urobiť veľa. Napriek tomu v najbližších rokoch určite uvidíme viac služieb zameraných na správu digitálnych ID. A s najväčšou pravdepodobnosťou to bude blockchain, ktorý bude ich ústrednou súčasťou.