Vysvetlenie Proof of Burn
Domov
Články
Vysvetlenie Proof of Burn

Vysvetlenie Proof of Burn

Stredne pokročilý
Zverejnené Dec 5, 2018Aktualizované Aug 17, 2023
5m

Zatiaľ čo väčšina blockchainových systémov používa algoritmy konsenzu Proof of Work (PoW) alebo Proof of Stake (PoS), momentálne sa ako alternatíva k týmto algoritmom testuje Proof of Burn (PoB).

Vo všeobecnosti sú algoritmy konsenzu blockchainu zodpovedné za udržiavanie bezpečnosti siete a za overovanie a potvrdzovanie transakcií.

Blockchain používajúci algoritmus Proof of Work (napríklad Bitcoin) vytvára scenár, v ktorom ťažiari súťažia o nájdenie platného riešenia zložitého kryptografického problému. Prvý ťažiar, ktorý nájde riešenie pre určitý blok, pošle svoj dôkaz o práci (hash bloku) do zvyšku siete. Distribuovaná sieť uzlov potom overí, či je tento dôkaz platný alebo nie. Ak je blok platný, ťažiar získa právo natrvalo pridať tento blok do blockchainu a zároveň získa odmenu vo forme novovytvorených bitcoinov.

Čo sa týka blockchainov používajúcich algoritmus Proof of Stake, tie fungujú iným spôsobom. Namiesto použitia hašovacích funkcií používa algoritmus PoS digitálne podpisy, ktoré dokazujú vlastníctvo coinov. Potvrdzovanie nových blokov vykonávajú takzvaní raziči, ktorí sa vyberajú deterministickým spôsobom. Čím viac stakovaných coinov, tým vyššia šanca byť vybraný ako validátor. Na rozdiel od systémov PoW však väčšina systémov PoS neposkytuje odmeny za blok. Razič za overenie bloku získa iba poplatky za transakciu.

Hoci algoritmus Proof of Burn vykazuje podobnosť s algoritmami PoW a PoS, má svoj vlastný špecifický spôsob dosiahnutia konsenzu a schválenia blokov.


Proof of Burn (PoB)

Existuje viac ako jedna verzia PoB, ale koncept Proof of Burn, ktorý idealizoval Iain Stewart, je pravdepodobne najuznávanejší v rámci priestoru kryptomien. Bol navrhnutý ako udržateľnejšia alternatíva k algoritmu konsenzu PoW.

Proof of Burn v podstate vyzerá ako algoritmus Proof of Work, ale so zníženou spotrebou energie. Proces overovania blokov sietí používajúcich algoritmus PoB si nevyžaduje používanie výkonných výpočtových zdrojov a nezávisí od výkonného ťažobného hardvéru (ako napríklad ASIC). Namiesto toho sa kryptomeny zámerne spália ako spôsob „investovania“ zdrojov do blockchainu, takže od kandidátov na ťaženie sa nevyžaduje investovanie fyzických zdrojov. V systémoch PoB ťažiari investujú do virtuálnych ťažobných zariadení (alebo virtuálnej ťažobnej sily).

Inými slovami, spálením coinov môžu používatelia preukázať svoju oddanosť sieti a získať právo „ťažiť“ a overovať transakcie. Keďže proces pálenia coinov predstavuje virtuálnu ťažobnú silu, čím viac coinov používateľ spáli v prospech systému, tým väčšiu ťažobnú silu má a tým vyššia je šanca, že bude vybraný ako validátor ďalšieho bloku.


Ako funguje Proof of Burn?

Stručne povedané, proces pálenia coinov pozostáva z ich odoslania na verejnú overiteľnú adresu, kde sa stanú nedostupnými a nepoužiteľnými. Takéto adresy (spaľovne) sa generujú náhodne bez toho, aby k nim bol priradený privátny kľúč. Proces spaľovania coinov prirodzene znižuje dostupnosť coinov na trhu a vytvára ekonomický nedostatok, čo spôsobuje potenciálne zvýšenie ich hodnoty. Ale viac než to, pálenie coinov je ďalší spôsob, ako investovať do bezpečnosti siete.

Jedným z dôvodov, prečo sú blockchainy používajúce konsenzus Proof of Work bezpečné, je skutočnosť, že ťažiari musia investovať veľa zdrojov, aby boli ziskoví. To znamená, že ťažiar PoW je vo všetkých ohľadoch stimulovaný, aby konal čestne a pomohol sieti a tým zabránil plytvaniu svojich počiatočných investícií. 

Táto myšlienka je podobná aj pre algoritmy Proof of Burn. Namiesto investovania do elektriny, práce a výpočtovej sily sa však predpokladá, že blockchainy PoB budú zabezpečené investíciou prostredníctvom pálenia coinov a ničím iným.

Podobne ako pri blockchainoch používajúcich PoW, aj systémy používajúce PoB budú poskytovať odmeny za blok ťažiarom a očakáva sa, že v určitom časovom období odmeny pokryjú počiatočnú investíciu vo forme spálených coinov.

Ako už bolo uvedené, existujú rôzne spôsoby implementácie algoritmu konsenzu Proof of Burn. Zatiaľ čo niektoré projekty vykonávajú ťažbu PoB spaľovaním bitcoinov, iné dosahujú konsenzus spaľovaním vlastného natívneho coinu.


Porovnanie: Proof of Work/Proof of Stake

Jedna vec, ktorú majú PoB a PoS spoločnú, je skutočnosť, že validátori blokov musia investovať svoje coiny, aby sa mohli zúčastniť mechanizmu konsenzu. Blockchainy používajúce PoS však vyžadujú, aby raziči stakovali svoje coiny, väčšinou ide o ich uzamknutie. Ak sa však rozhodnú opustiť sieť, môžu si tieto coiny vziať späť a predať ich na trhu. V tomto scenári preto neexistuje trvalý nedostatok na trhu. Coiny sa totižto stiahnu z obehu len na určité obdobie. Na druhej strane validátori blokov PoB musia svoje coiny navždy zničiť, čím sa vytvára trvalý ekonomický nedostatok.


Výhody a nevýhody algoritmu Proof of Burn

Tu uvedené výhody/nevýhody sú založené na všeobecných argumentoch podporcov algoritmu PoB. Nemali by sa považovať za preukázané fakty. Vo vzťahu k týmto argumentom existujú spory, ktoré si vyžadujú ďalšie testovanie, aby sa potvrdilo, či sú platné alebo neplatné.


Výhody 

  • Vyššia udržateľnosť. Nižšia spotreba energie. 

  • Nie je potrebný ťažobný hardvér. Pálenia coinov slúžia ako virtuálne ťažobné zariadenia.

  • Pálenia coinov znižujú zásobu v obehu (nedostatok na trhu).

  • Podpora dlhodobej oddanosti ťažiarov.

  • Distribúcia coinov/ťaženia je spravidla menej centralizovaná.


Nevýhody 

  • Niektorí hovoria, že algoritmus PoB v skutočnosti nie je ekologický, pretože spálené bitcoiny sú vytvorené ťažbou PoW, čo si vyžaduje veľa zdrojov.

  • Nie je preukázané, že funguje vo väčšom rozsahu. Na potvrdenie účinnosti a bezpečnosti je potrebné ďalšie testovanie.

  • Overovanie práce ťažiarov zvykne byť oneskorené. Nie je taký rýchly ako blockchainy používajúce algoritmus Proof of Work.

  • Proces pálenia coinov nie je vždy transparentný alebo ľahko overiteľný bežným používateľom.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.