Vi förklarar bevis på förbränning
Hem
Artiklar
Vi förklarar bevis på förbränning

Vi förklarar bevis på förbränning

Avancerad
Publicerad Dec 5, 2018Uppdaterad Feb 23, 2023
5m

Även om de flesta blockkedjesystem antingen använder konsensusalgoritmen bevis på arbete (PoW) eller bevis på insats (PoS), testas bevis på bränning (PoB) som ett möjligt alternativ till dem.

Generellt sett är blockkedjornas konsensusalgoritmer ansvariga för att hålla nätverket säkert samt för att verifiera och validera transaktioner.

En blockkedja med bevis på arbete (PoW), såsom Bitcoin, skapar ett scenario där miners tävlar om att hitta en giltig lösning på ett komplext kryptografiskt problem. Den första minern som hittar en lösning för ett visst block sänder sitt bevis på arbete (blockets hash) till resten av nätverket. Det distribuerade nätverket av noder kommer då att verifiera om beviset är giltigt eller inte. Om det är giltigt tjänar minern rätten att permanent lägga till det blocket i blockkedjan och belönas också med nyligen genererade bitcoin.

När det gäller blockkedjor med bevis på insats (PoS) fungerar konsensusalgoritmen på ett annat sätt. Istället för att använda hashfunktioner använder PoS-algoritmen digitala signaturer som bevisar ägandet av coin. Valideringen av nya block görs av de så kallade blockskaparna eller -präglarna, som väljs på ett deterministiskt sätt. Ju fler coin som satsas, desto större chans är det att väljas som blockvaliderare. Till skillnad från PoW-system ger dock majoriteten av PoS-systemen inte blockbelöningar och allt som en miner får från att validera ett block är transaktionsavgifterna.

Även om algoritmen bevis på bränning (PoB) har likheter med PoW och PoS, har den sitt eget speciella sätt att nå konsensus och validera block på.


Bevis på bränning (PoB)

Det finns mer än en version av PoB, men begreppet bevis på bränning (PoB) som föddes av Iain Stewart är förmodligen det mest kända i kryptovalutavärlden. Det föreslogs som ett mer hållbart alternativ till konsensusalgoritmen PoW.

Bevis på bränning (Proof of Burning/PoB) ser i stort sett ut som algoritmen bevis på arbete (PoW), men har reducerad energiförbrukning. Blockvalideringsprocessen för PoB-baserade nätverk kräver inte användningen av kraftfulla beräkningsresurser och behöver inte kraftfull utvinningshårdvara (som ASIC:er). Istället bränns kryptovalutor avsiktligt som ett sätt att ”investera” resurser i blockkedjan, så kandidatminers är inte skyldiga att investera fysiska resurser. I PoB-system investerar miners i virtuella utvinningsriggar (eller virtuell utvinningskraft).

Genom att utföra coinbränningar kan användarna med andra ord visa sitt engagemang för nätverket, samt få rätten att ”utvinna” och validera transaktioner. Eftersom processen med att bränna coin representerar virtuell utvinning, gäller att desto fler coin en användare bränner till förmån för systemet, desto mer utvinningskraft har hen och därmed desto högre är chansen att väljas som nästa blockvaliderare.


Hur fungerar bevis på bränning (PoB)?

Kort sagt består processen med att bränna coin av att skicka dessa till en offentlig verifierbar adress där de blir otillgängliga och värdelösa. Vanligtvis genereras dessa adresser (även kallade ätande adresser) slumpmässigt, utan att någon privat nyckel associeras med dem. Naturligtvis minskar processen med att bränna coin marknadstillgängligheten och skapar en ekonomisk brist, vilket orsakar en potentiell ökning av dess värde. Coinbränning är dessutom ett annat sätt att investera i nätverkets säkerhet.

En av anledningarna till att blockkedjorna med bevis på arbete (PoW) är säkra är det faktum att miners måste investera massor av resurser för att äntligen bli lönsamma. Detta innebär att en PoW-miner kommer att ha alla incitament att agera ärligt och hjälpa nätverket för att förhindra att de initiala investeringarna slösas bort. 

Idén är liknande för algoritmer med bevis på bränning (PoB). Men istället för att investera i el, arbetskraft och beräkningskraft, säkras PoB-blockkedjor av investeringen genom coinbränning och inget annat.

PoB-systemen liknar PoW-blockkedjorna eftersom de ger blockbelöningar till miners och inom en viss tidsperiod förväntas belöningarna täcka den initiala investeringen av alla brända coin.

Som tidigare nämnts finns det olika sätt att implementera konsensusalgoritmen bevis på bränning (PoB). Även om vissa projekt utför sin PoB-utvinning genom bränning av bitcoin, uppnår andra konsensus genom att bränna sitt eget original-coin.


Bevis på bränning (Proof of Burning/PoB) kontra bevis på insats (PoS)

En sak som PoB och PoS har gemensamt är det faktum att blockvaliderarna måste investera sina coin för att kunna delta i konsensusmekanismen. PoS-blockkedjor kräver dock skapare för att satsa sina coin, vilka vanligtvis låser dem. Men om de bestämmer sig för att lämna nätverket kan de ta tillbaka dessa coin och sälja dem på marknaden. Därför finns det ingen permanent brist på marknaden i ett sådant scenario, eftersom coin bara tas ur omlopp under en viss tidsperiod. Å andra sidan måste PoB-blockvaliderarna förstöra sina coin för alltid, vilket skapar en permanent ekonomisk brist.


Fördelar och nackdelar med bevis på bränning (PoB)

Fördelarna och nackdelarna som anges här är baserade på PoB-anhängarnas allmänna argument och bör inte betraktas som bevisade fakta. Det finns kontroverser i dessa argument, som kräver ytterligare testning för att bekräftas som giltiga eller ogiltiga.


Fördelar 

  • Mer hållbart. Minskad strömförbrukning. 

  • Inget behov av utvinningshårdvara. Coinbränningar är virtuella utvinningsriggar.

  • Coinbränningar minskar den cirkulerande tillgången (ger en brist på marknaden).

  • Uppmuntrar till ett långsiktigt engagemang från miners.

  • Coinfördelningen/utvinningen tenderar att vara mindre centraliserad.


Nackdelar 

  • Vissa menar att PoB inte är riktigt miljövänligt, eftersom bitcoin som bränns genereras genom PoW-utvinning, vilket kräver mycket resurser.

  • Har inte visat sig fungera i större skalor. Mer testning behökontra för att bekräfta dess effektivitet och säkerhet.

  • Verifieringen av miners arbete tenderar att försenas. Det är inte lika snabbt som i blockkedjor med bevis på arbete (PoW).

  • Processen att bränna coin är inte alltid transparent eller lätt verifierbar av den genomsnittliga användaren.

Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.