3 obľúbené kryptomosty a ako fungujú
Obsah
Úvod
Čo je kryptomost?
Typy mostov
Most Solana Wormhole
Most Avalanche
Most Polygon
Záverečné myšlienky
Prečítajte si tiež:
3 obľúbené kryptomosty a ako fungujú
Domov
Články
3 obľúbené kryptomosty a ako fungujú

3 obľúbené kryptomosty a ako fungujú

Stredne pokročilý
Zverejnené Nov 30, 2022Aktualizované Feb 1, 2023
7m

Zhrnutie

Kryptomosty sú nevyhnutné na umožnenie interoperability medzi rôznymi blockchainmi. Spájajú predtým izolované kryptoekosystémy a umožňujú používateľom zdieľať údaje a prenášať aktíva medzi nezávislými blockchainmi, z ktorých každý má vlastné technologické a ekonomické pravidlá. 

Kryptomosty možno rozdeliť na mosty s tretími stranami, mosty bez tretích strán, jednosmerné a obojsmerné. Solana Wormhole Bridge, Avalanche Bridge a Polygon Bridge patria k populárnym kryptomostom používaným na presun aktív. Každý z nich ponúka jedinečné výhody.

Úvod

Blockchainy v podstate nie sú interoperabilné. To znamená, že údaje a aktíva na jednom blockchaine nie je možné preniesť do iného blockchainu. S cieľom uľahčiť prenos údajov a aktív, mnohé projekty riešia tento problém budovaním kryptomostov medzi nimi. Každý kryptomost však spája iba konkrétne blockchainy, nejde preto o univerzálne riešenie.

Ak určitý projekt napríklad postaví most medzi ETH a BTC, tento most nemožno použiť na presun aktív z XRP do ETH. Ďalším obmedzením je, že most môžu používať iba používatelia, ktorí majú kryptopeňaženky kompatibilné s konkrétnym mostom.

Čo je kryptomost?

Kryptomost je protokol, ktorý umožňuje dvom alebo viacerým blockchainom spolupracovať a zdieľať navzájom údaje. Spája blockchainy, takže používatelia v jednej sieti sa môžu zúčastňovať aktivít druhej siete. To umožňuje používateľom kryptomien využívať ich držby mimo pôvodných reťazcov.

Blockchainy sa líšia vo viacerých ohľadoch: tokenmi, mechanizmami konsenzu, komunitami a modelmi riadenia. Kryptomost uľahčuje interoperabilitu medzi blockchainmi, pretože umožňuje prenos údajov a kryptoaktív medzi rôznymi reťazcami.

Kryptomosty tiež umožňujú blockchainom využívať silné stránky tých druhých. Bitcoin napríklad nemusí rekonštruovať svoj blockchain, aby začlenil smart kontrakty, pretože túto medzeru môžu vyplniť iné siete.

Okrem toho, kryptomosty umožňujú vývojárom komunikovať a spolupracovať bez ohľadu na to, pre ktorú sieť pracujú. Protokoly sa preto môžu ľahšie spájať a stavať na funkciách a prípadoch použitia tých druhých.

Kryptomosty zvyčajne premosťujú tokeny z jednej siete do druhej tak, že ich zabalia. Ide o postup, pri ktorom most uzamkne pôvodný token do smart kontraktu a vytvorí ekvivalentné množstvo zabalených tokenov, ako napríklad WETH pre ETH alebo WBNB pre BNB.

Na zabezpečenie interoperability v kryptoekosystéme sa zameriavajú aj iné technológie. Jedným z takýchto príkladov sú protokoly vrstvy 0. Vrstva 0 umožňuje iným blockchainom stavať na nich tým, že im ponúka spoločnú základnú vrstvu. Blockchain preto nepotrebuje mosty, pretože každý blockchain postavený na vrstve 0 je spojený s ostatnými blockchainmi hneď od začiatku.

Typy mostov

Mosty využívajúce tretie strany

Tieto mosty sú závislé od centrálneho subjektu alebo systému. Ich súčasťou sú externí overovatelia na zabezpečenie bezpečného prenosu údajov a hodnoty. Znamená to však aj to, že od používateľov vyžadujú, aby sa vzdali kontroly nad svojimi kryptoaktívami, čo je v rozpore s étosom kryptomien, ktorého základom je vlastníctvo.

Mosty bez tretích strán

Na rozdiel od predchádzajúcich, tieto mosty nevyužívajú tretie strany. Namiesto toho fungujú decentralizovaným spôsobom využívaním smart kontraktov, ktoré riadia proces interoperability. Používatelia si tak môžu ponechať vlastníctvo svojich kryptomien. Zatiaľ čo používatelia mostov využívajúcich tretie osoby sa musia spoliehať na reputáciu prevádzkovateľov mosta, používatelia mostov bez tretích strán sa namiesto toho pozerajú na základný kód. 

Jednosmerné mosty

Jednosmerné mosty umožňujú používateľom presúvať kryptomeny do inej siete bez možnosti ich posielania späť tou istou cestou. To znamená, že by sa mali používať iba na jednosmerné transakcie.

Obojsmerné mosty

Obojsmerné mosty, na druhej strane, umožňujú prevod aktív oboma smermi. Predstavujú plynulejší spôsob prenosu údajov a kryptomien medzi dvoma sieťami. Vďaka tomu poskytujú väčšie pohodlie pre používateľa, ktorý na odosielanie a prijímanie kryptomien často používa dve siete.

Most Solana Wormhole

Obojsmerný most Wormhole sa snaží umožniť rýchly a lacný pohyb tokenizovaných aktív medzi blockchainmi využívaním štrukturálnych výhod (rýchlosť a nízke náklady) blockchainu Solana.

Blockchain Solana vytvoril most Wormhole s cieľom vyriešiť bežné problémy s decentralizovanými financiami (DeFi), ako sú vysoké poplatky gas, odchýlka a preťaženie siete. Pri uvedení na trh v roku 2020, ponúkal decentralizovaný spôsob premostenia tokenov ERC-20 a SPL medzi reťazcami Ethereum a Solana. V súčasnosti Solana Wormhole umožňuje prevod kryptomien medzi 17 reťazcami.

Most Wormhole bol vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Certus One, ktorá prevádzkuje uzly pre blockchainy a poskytuje služby zabezpečenia infraštruktúry pre blockchainy typu Proof-of-Stake (PoS). Keďže vývojári môžu použiť Wormhole na prístup k sieti Solana, nie je potrebný kryptoprojekt na prepísanie ich vlastných základných kódov pre reťazec Solana. 

Most funguje na základe decentralizovaných medzisieťových orákul. Títo takzvaní „strážcovia“ prevádzajú tokeny z jedného reťazca do druhého tak, že tokeny uzamknú alebo spália na jednom reťazci a vyrazia alebo uvoľnia na druhom.

„Strážcovia“ sú riadení operátormi uzlov, ako sú validátori reťazca Solana a zainteresované strany ekosystému. Zosúladená štruktúra stimulov s reťazcom Solana im môže pomôcť s udržaním spoľahlivosti mosta.

Most Avalanche

Ďalší obojsmerný most, Avalanche Bridge (AB), bol postavený špeciálne pre maloobchodných používateľov a spustený v júli 2021 spoločnosťou Ava Labs. Most slúži ako náhrada za predchádzajúci most s názvom Avalanche-Ethereum Bridge (AEB). Môže sa pochváliť poplatkami, ktoré sú približne 5-krát nižšie ako poplatky jeho predchodcu.

Okrem toho sa AB snaží ďalej zlepšovať skúsenosti používateľov s prevádzaním aktív tým, že sa zameriava na bezpečnosť, rýchlejšie dokončenie transakcií a nižšie poplatky. AB tiež spája EthereumAvalanche tým, že používateľom umožňuje prevádzať tokeny Ethereum ERC-20 do hlavnej siete Avalanche. 

Most AB je postavený na súkromnej kódovej základni (nazývanej tiež „Intel SGX“) a strážcoch. Aplikácia Intel SGX je súkromná enkláva, ktorá vytvára bezpečnejšie výpočtové prostredie tým, že uľahčuje operácie v uzavretom priestore a zabezpečuje, že most je odolný voči neoprávnenej manipulácii.

Hlavnou úlohou dozorcu je sledovať blockchainy Avalanche a Ethereum. Kedykoľvek správca zbadá, že do mosta Ethereum Avalanche prichádza token ERC-20, zaregistruje transakciu do enklávy Intel SGX.

Keď sa však tokeny posielajú z Avalanche do Ethereum, enkláva potvrdí, že zabalené coiny ERC-20 sa najskôr spália, aby vyslali signál na prevod ekvivalentnej sumy do reťazca Ethereum. Nakoniec, keď je transakcia potvrdená, token sa buď uzamkne a vyrazí alebo spáli a uvoľní.

Most Polygon

Most Polygon, ktorý nevyužíva služby tretích strán, bol prvýkrát navrhnutý začiatkom roku 2020 tímom reťazca Polygon s cieľom zvýšiť interoperabilitu medzi sieťami Polygon a Ethereum. Most bol spustený neskôr v tom istom roku.

V súčasnosti umožňuje používateľom prenášať tokeny a nezameniteľné tokeny (NFT) medzi reťazcami Ethereum a Polygon. Používatelia teraz môžu využívať popularitu siete Ethereum a zároveň nižšie poplatky a rýchlejšie časy transakcií siete Polygon.

Polygón má dva mosty, cez ktoré môžu používatelia prenášať aktíva: most Proof of Stake (PoS) a most Plasma. Prvý uvedený zabezpečuje svoju sieť používaním algoritmu konsenzu PoS. Zatiaľ čo vklady sú na moste PoS ukončené takmer okamžite, výbery môžu niekedy trvať dlhšie. Tento most podporuje prenos tokenov ether a ďalších bežných tokenov ERC.

Most Plasma využíva na ponúknutie vyššej bezpečnosti škálovacie riešenie Ethereum Plasma. Používatelia môžu použiť tento most na prevod natívneho tokenu reťazca Polygon, MATIC, a určitých tokenov Ethereum (ETH, ERC-20 a ERC-721). 

Premostenie tokenov použitím mosta Polygon prebieha podľa štandardnej logiky premosťovania. Tokeny, ktoré opúšťajú sieť Ethereum, sa zablokujú a rovnaký počet tokenov sa vyrazí v sieti Polygon, na báze 1 : 1. Podobne, pri premosťovaní tokenov do siete Ethereum sa viazané tokeny na sieti Polygon spália a odomknú sa tokeny v sieti Ethereum.

Záverečné myšlienky

Zatiaľ čo vďaka kryptomostom je kryptoekosystém interoperabilnejší, vždy by ste si mali urobiť prieskum, aby ste si vybrali najvhodnejší most na vaše použitie.

Pamätajte, že premostenie nemení cirkulujúcu dodávku kryptomeny, ktorú chcete previesť. Mosty jednoducho uzamknú tokeny na odosielajúcej sieti a vyrazia nové tokeny na prijímacej strane, čím sa vytvoria zabalené tokeny.

Ak sa zabalené tokeny odošlú späť do natívneho reťazca, spália sa skôr, než sa pôvodné tokeny uvoľnia na druhej strane.

Prečítajte si tiež: