Τι είναι οι αλυσίδες εφαρμογών (Blockchain για συγκεκριμένες εφαρμογές);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι οι αλυσίδες εφαρμογών (Blockchain για συγκεκριμένες εφαρμογές);

Τι είναι οι αλυσίδες εφαρμογών (Blockchain για συγκεκριμένες εφαρμογές);

Έχει δημοσιευτεί Apr 11, 2024Έχει ενημερωθεί Jun 10, 2024
6m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Οι αλυσίδες εφαρμογών είναι ειδικά blockchain που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν τις ανάγκες συγκεκριμένων εφαρμογών.

  • Οι αλυσίδες εφαρμογών μπορούν να ενισχύσουν την κλιμάκωση χάρη στην κατανομή πόρων σε συγκεκριμένες εφαρμογές και να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία μέσω της αρθρωτής αρχιτεκτονικής.

  • Ορισμένα παραδείγματα αλυσίδων εφαρμογών είναι τα parachain του Polkadot, τα δευτερεύοντα δίκτυα Avalanche και οι ζώνες Cosmos.

Εισαγωγή

Οι αλυσίδες εφαρμογών αναδείχθηκαν ως blockchain που έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών. Σε αυτό το άρθρο, θα μελετήσουμε τι είναι οι αλυσίδες εφαρμογών, θα εξετάσουμε ορισμένα από τα πλεονεκτήματά τους, θα τις συγκρίνουμε με τα blockchain επιπέδου 1 και θα δούμε μερικά παραδείγματα αλυσίδων εφαρμογών.

Τι είναι οι αλυσίδες εφαρμογών;

Οι αλυσίδες εφαρμογών είναι ειδικά blockchain που έχουν σχεδιαστεί για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αντίθετα με τα blockchain γενικού σκοπού που προσφέρουν διάφορες εφαρμογές, οι αλυσίδες εφαρμογών εστιάζουν σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτή η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συναλλαγών, προμηθειών, λειτουργιών έξυπνων συμβάσεων και πολλών άλλων παραγόντων που προσαρμόζονται στις ανάγκες συγκεκριμένων εφαρμογών.

Πώς λειτουργούν οι αλυσίδες εφαρμογών;

Οι αλυσίδες εφαρμογών λειτουργούν βάσει των θεμελιωδών αρχών της τεχνολογίας blockchain, αλλά με αλλαγές που τις προσαρμόζουν στις ανάγκες συγκεκριμένων εφαρμογών. Κάθε αλυσίδα εφαρμογών διαθέτει τους πόρους της σε μια συγκεκριμένη εργασία, διασφαλίζοντας ότι δεν θα αναλωθούν σε άσχετες εφαρμογές. 

Οι αλυσίδες εφαρμογών χρησιμοποιούν διάφορους μηχανισμούς ομοφωνίας, όπως Proof of Work (PoW) ή Proof of Stake (PoS), οι οποίοι είναι περισσότερο κατάλληλοι για συγκεκριμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, μια αλυσίδα εφαρμογών για μια χρηματοοικονομική εφαρμογή μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαφορετικό μηχανισμό ομοφωνίας από αυτόν που έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Επιπλέον, οι έξυπνες συμβάσεις στις αλυσίδες εφαρμογών μπορούν να σχεδιαστούν με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών. Αυτό προσφέρει μια πιο σύνθετη λογική συμβάσεων που μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα συγκεκριμένων εφαρμογών.

Συνήθως, η αρχιτεκτονική των ολοκληρωμένων αλυσίδων εφαρμογών αποτελείται από πέντε επίπεδα:

1. Επίπεδο δικτύου. Αυτό το επίπεδο διαχειρίζεται τις λειτουργίες του δικτύου peer-to-peer. Δίνει τη δυνατότητα στους κόμβους εντός του blockchain να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να συμμετέχουν σε διαδικασίες επικύρωσης συναλλαγών.

2. Επίπεδο εφαρμογής. Αυτό το επίπεδο υποστηρίζει εφαρμογές που εκτελούνται στο blockchain. Διαθέτει διεπαφές που μπορούν να χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εποπτεία των λειτουργιών αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApp).

3. Επίπεδο δεδομένων. Το επίπεδο δεδομένων αναλαμβάνει την οργάνωση και την αποθήκευση των πληροφοριών στο blockchain. Σε αυτό περιλαμβάνονται η διατήρηση της κατάστασης του blockchain, η καταγραφή των στοιχείων συναλλαγών και η διαχείριση των δεδομένων των έξυπνων συμβάσεων.

4. Επίπεδο ομοφωνίας. Αυτό το επίπεδο εφαρμόζει τον αλγόριθμο ομοφωνίας της αλυσίδας εφαρμογών. Μπορεί να ενσωματώσει διάφορους αλγορίθμους ομοφωνίας, όπως το Proof of Work (PoW) ή το Proof of Stake (PoS).

5. Επίπεδο έξυπνων συμβάσεων. Αυτό το επίπεδο διευκολύνει την αυτοματοποίηση, την επαλήθευση και την εκτέλεση των έξυπνων συμβάσεων.

Πλεονεκτήματα των αλυσίδων εφαρμογών

Κλιμάκωση

Οι αλυσίδες εφαρμογών αναθέτουν πόρους για να εστιάσουν σε μια συγκεκριμένη εργασία ή λειτουργία. Αυτή η εξειδίκευση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη διεκπεραιωτική ικανότητα συναλλαγών και μειωμένο χρόνο αδράνειας για συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό βοηθά να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις κλιμάκωσης των blockchain γενικού σκοπού.

Αρθρωτή δομή

Οι αλυσίδες εφαρμογών διακρίνονται από την αρθρωτή αρχιτεκτονική τους, η οποία τις διαφοροποιεί από τα blockchain γενικού σκοπού που συνήθως διαθέτουν μονολιθικό σχεδιασμό. Η αρθρωτή δομή προσφέρει στους προγραμματιστές την ευελιξία να προσαρμόζουν τις λειτουργίες του blockchain σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων dApp.

Διαλειτουργικότητα

Οι αλυσίδες εφαρμογών σχεδιάστηκαν για να υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα, καθώς διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών dApp. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες μιας εφαρμογής να έχουν εύκολη πρόσβαση στις δυνατότητες μιας άλλης.

Αλυσίδες εφαρμογών και blockchain επιπέδου 1

Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική των αλυσίδων εφαρμογών είναι προσαρμόσιμη και μπορεί να εναρμονιστεί με διαφορετικά επίπεδα blockchain, γεγονός που τους επιτρέπει είτε να αναπτυχθούν σε υπάρχοντα δίκτυα είτε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Αντίθετα, τα blockchain επιπέδου 1 διαθέτουν μια ομοιόμορφη δομή με ένα σύνολο καθορισμένων κανόνων που πρέπει να ακολουθούν οι συμμετέχοντες του δικτύου, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων dApp.

Αλγόριθμος ομοφωνίας

Οι αλυσίδες εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανισμούς ομοφωνίας που ταιριάζουν καλύτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υποκείμενο επίπεδο στο οποίο έχουν αναπτυχθεί ή αν λειτουργούν αυτόνομα. Αντίθετα, τα blockchain επιπέδου 1 είναι συνήθως συνδεδεμένα με τα εγγενή μοντέλα ομοφωνίας, όπως το PoW ή το PoS, τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο προσαρμόσιμα σε συγκεκριμένες εφαρμογές, αλλά προσφέρουν μια σταθερή και ομοιόμορφη μέθοδο επίτευξης ομοφωνίας.

Κλιμάκωση

Οι αλυσίδες εφαρμογών έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν προτεραιότητα στην κλιμάκωση στα πλαίσια συγκεκριμένων εφαρμογών, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλή διεκπεραιωτική ικανότητα συναλλαγών και χαμηλό χρόνο αδράνειας. Αντίθετα, τα blockchain επιπέδου 1 αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα κλιμάκωσης, καθώς υποστηρίζουν μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Αλυσίδες εφαρμογών και πλευρικές αλυσίδες

Παρόλο που τόσο οι αλυσίδες εφαρμογών όσο και οι πλευρικές αλυσίδες επικοινωνούν με τη βασική αλυσίδα, οι πλευρικές αλυσίδες έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν διάφορες εργασίες. Επομένως, αντίθετα με τις αλυσίδες εφαρμογών, οι πλευρικές αλυσίδες εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς και δεν είναι προσαρμοσμένες σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Παραδείγματα αλυσίδων εφαρμογών

Parachain Polkadot

Τα parachain του Polkadot είναι ανεξάρτητα blockchain που λειτουργούν παράλληλα εντός του οικοσυστήματος Polkadot. Συνδέονται με την αλυσίδα αναμετάδοσης του Polkadot και αξιοποιούν την ασφάλειά της. Τα parachain είναι ίδια με τις αλυσίδες εφαρμογών, καθώς μπορούν να διαθέτουν τα δικά τους Tokenomics, μοντέλα διακυβέρνησης και λειτουργικότητα, με αποτέλεσμα να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων εφαρμογών.

Δευτερεύοντα δίκτυα Avalanche

Τα δευτερεύοντα δίκτυα Avalanche αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά blockchain που δημιουργήθηκαν εντός του δικτύου Avalanche. Παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης blockchain για συγκεκριμένες εφαρμογές, με κάθε δευτερεύον δίκτυο να υποστηρίζεται από το μοναδικό του σύνολο επικυρωτών που συμφωνούν για την κατάσταση ενός συνόλου blockchain.

Ζώνες Cosmos

Οι ζώνες Cosmos λειτουργούν ως ανεξάρτητα blockchain που συνδέονται με τον κόμβο του Cosmos, λειτουργώντας ως ισοδύναμο των αλυσίδων εφαρμογών στο οικοσύστημα του Cosmos. Χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ blockchain (IBC) για τη μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο.

Συμπεράσματα

Οι αλυσίδες εφαρμογών είναι blockchain που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων εφαρμογών, παρέχοντας μεγαλύτερη κλιμάκωση και ευελιξία σε σύγκριση με blockchain γενικού σκοπού. Είναι προσαρμόσιμες, ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να επιλέγουν συγκεκριμένες παραμέτρους που ταιριάζουν στις εφαρμογές τους. Συνεπώς, οι αλυσίδες εφαρμογών μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της απόδοσης και της αποδοτικότητας συγκεκριμένων εφαρμογών, μειώνοντας παράλληλα τον φόρτο λειτουργίας των αλυσίδων γενικού σκοπού.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.