Co jsou appchainy (blockchainy pro konkrétní aplikace)?
Domů
Články
Co jsou appchainy (blockchainy pro konkrétní aplikace)?

Co jsou appchainy (blockchainy pro konkrétní aplikace)?

Pokročilí
Zveřejněno Apr 11, 2024Aktualizováno Jun 10, 2024
6m

Hlavní body

  • Appchainy jsou specializované blockchainy navržené pro potřeby konkrétních aplikací.

  • Appchainy mohou přidělováním zdrojů specifických pro konkrétní aplikace zlepšit škálovatelnost a prostřednictvím modulární architektury mohou nabídnout větší flexibilitu.

  • Mezi příklady appchainů patří parachainy sítě Polkadot, podsítě blockchainu Avalanche nebo zóny ekosystému Cosmos.

Úvod

Appchainy vznikly jako blockchainy navržené tak, aby vyhověly požadavkům jednotlivých aplikací. V tomto článku prozkoumáme, co jsou appchainy, projdeme si některé jejich výhody, porovnáme je s blockchainy první vrstvy a podíváme se na několik příkladů appchainů.

Co jsou appchainy?

Appchainy jsou specializované blockchainy navržené pro konkrétní funkci. Na rozdíl od univerzálních blockchainů s různými aplikacemi se appchainy zaměřují na specifické aplikace. Tento přístup umožňuje přizpůsobit zpracování transakcí, poplatky, funkce chytrých kontraktů a mnoho dalších aspektů potřebám konkrétních aplikací.

Jak appchainy fungují?

Appchainy pracují se stejnými hlavními principy blockchainové technologie, ale prostřednictvím určitých změn se přizpůsobují potřebám jednotlivých aplikací. Každý appchain vyhrazuje své zdroje konkrétnímu úkolu, aby se nevydávaly za nesouvisející aplikace. 

Appchainy mohou využívat různé mechanismy konsenzu, jako je Proof of Work (PoW) nebo Proof of Stake (PoS), podle vhodnosti pro jednotlivé aplikace. Například appchain pro finanční aplikaci se může rozhodnout použít jiný mechanismus konsenzu než appchain pro řízení dodavatelského řetězce. 

Chytré kontrakty v rámci appchainů mohou být navíc speciálně navržené tak, aby vyhovovaly požadavkům jednotlivých aplikací, což umožňuje složitější smluvní logiku, která může u jednotlivých aplikací zvýšit funkčnost a efektivitu.

Architektura plnohodnotných appchainů je obvykle tvořena pěti vrstvami:

1. Síťová vrstva: tato vrstva spravuje funkce peer-to-peer sítě. Blockchainovým uzlům umožňuje komunikovat, vyměňovat si data a ověřovat transakce.

2. Aplikační vrstva: na této vrstvě se nachází aplikace běžící na blockchainu. Nabízí rozhraní, která mohou vývojáři využít k vytváření, spouštění a dohledu nad provozem decentralizovaných aplikací.

3. Datová vrstva: datová vrstva je zodpovědná za organizaci a ukládání blockchainových informací. Sem se řadí udržování stavu blockchainu, zaznamenávání podrobností o transakcích a zpracování dat chytrých kontraktů.

4. Vrstva konsenzu: tato vrstva implementuje algoritmus konsenzu appchainu. Může jím být například Proof of Work (PoW) nebo Proof of Stake (PoS).

5. Vrstva chytrých kontraktů: tato vrstva usnadňuje automatizaci, ověřování a vymáhání chytrých kontraktů.

Výhody appchainů

Škálovatelnost

Appchainy přidělují zdroje se zaměřením na konkrétní úlohu nebo funkci. Tato specializace může u jednotlivých aplikací vést k vyšší propustnosti transakcí a nižší latenci, což pomáhá řešit problémy se škálovatelností univerzálních blockchainů.

Modularita

Appchainy se vyznačují modulární architekturou. Ta je odlišuje od univerzálních blockchainů, které obvykle používají jednotný design. Modulární struktura poskytuje vývojářům flexibilitu přizpůsobit funkce blockchainu konkrétním potřebám jednotlivých decentralizovaných aplikací.

Interoperabilita

Appchainy jsou navržené tak, aby podporovaly interoperabilitu a usnadňovaly komunikaci mezi různými decentralizovanými aplikacemi, což umožňuje uživatelům jedné aplikace snadný přístup k výhodám jiné.

Appchainy vs. blockchainy první vrstvy

Architektura

Architektura appchainů je přizpůsobitelná a je možné ji sladit s různými blockchainovými vrstvami, takže je lze buď vybudovat na stávajících sítích, nebo mohou fungovat nezávisle. Naproti tomu blockchainy první vrstvy mají jednotnou strukturu se souborem definovaných pravidel, který musí účastníci sítě dodržovat, což omezuje jejich schopnost přizpůsobit se konkrétním potřebám jednotlivých decentralizovaných aplikací.

Algoritmus konsenzu

Appchainy mohou implementovat mechanismy konsenzu, které jsou nejvhodnější pro jejich konkrétní využití. To se může lišit v závislosti na základní vrstvě, na které jsou postaveny, nebo na tom, jestli fungují autonomně. Naopak blockchainy první vrstvy jsou obvykle vázané na své inherentní modely konsenzu, jako jsou PoW nebo PoS, které nemusí být tak přizpůsobitelné konkrétním aplikacím, ale poskytují stabilní a jednotnou metodu k dosažení konsenzu.

Škálovatelnost

Appchainy jsou navržené tak, aby v kontextu jednotlivých aplikací upřednostňovaly škálovatelnost, což může vést k vysoké propustnosti transakcí a nízké latenci. Naproti tomu blockchainy první vrstvy mají často se škálovatelností problémy, protože uspokojují potřeby široké škály aplikací.

Appchainy vs. sidechainy

Přestože appchainy i sidechainy komunikují s hlavním blockchainem, sidechainy provádí řadu úloh. Na rozdíl od appchainů tedy sidechainy slouží více účelům a nejsou přizpůsobené konkrétní aplikaci.

Příklady appchainů

Parachainy sítě Polkadot

Parachainy sítě Polkadot jsou samostatné blockchainy, které v ekosystému Polkadot fungují paralelně. Jsou připojeny k blockchainu Polkadot Relay Chain a těží z jeho zabezpečení. Parachainy jsou stejné jako appchainy, protože mohou mít vlastní tokenomiku, modely správy a funkce, takže se umí přizpůsobit konkrétním potřebám jednotlivých aplikací.

Podsítě blockchainu Avalanche

Podsítě blockchainu Avalanche jsou samostatné blockchainy vytvořené v rámci blockchainu Avalanche. Umožňují vývoj blockchainů pro konkrétní aplikace, kdy každou podsíť zabezpečuje jedinečná sada validátorů, kteří se shodují na stavu několika blockchainů.

Zóny ekosystému Cosmos

Zóny ekosystému Cosmos fungují jako nezávislé blockchainy propojené s Cosmos Hubem a v ekosystému Cosmos jsou ekvivalentem appchainů. K přenosu dat v síti používají protokol IBC (Inter-Blockchain Communication).

Závěrem

Appchainy jsou blockchainy navržené tak, aby sloužily specifickým potřebám konkrétních aplikací, a ve srovnání s univerzálními blockchainy nabízí větší škálovatelnost a flexibilitu. Jsou přizpůsobitelné a vývojářům umožňují vybrat si konkrétní parametry, které vyhovují jejich aplikacím. Appchainy jako takové mohou pomoct zvýšit výkon a efektivitu jednotlivých aplikací a zároveň snížit zatížení univerzálních blockchainů.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.