Co je Cosmos (ATOM)?
Domů
Články
Co je Cosmos (ATOM)?

Co je Cosmos (ATOM)?

Pokročilí
Zveřejněno Nov 4, 2021Aktualizováno Feb 1, 2023
7m

TL;DR


Cosmos je ekosystém sítí a nástrojů pro vytváření interoperabilních blockchainů. Jeho hlavní chain Cosmos Hub funguje jako hlavní kniha pro kompatibilní blockchainy zvané zóny. Každá zóna je vysoce přizpůsobitelná a umožňuje vývojářům navrhnout vlastní kryptoměnu s vlastním nastavením validace bloků a dalšími funkcemi.

Tyto zóny se vytvářejí pomocí Cosmos SDK, které poskytuje základy potřebné pro vývoj blockchainu Cosmos. Výchozí konsenzuální vrstva Cosmos SDK, Tendermint Core, poskytuje mechanismus konsenzu založený na validátorech, který je použitelný ve více blockchainech Cosmos. Každá zóna si však může přesně zvolit, jak budou její validátoři vybírány.

Pro mainnet Cosmos Hubu vybere blockchain 100 validátorů z horní sady uzlů, kteří stakují ATOM, užitkový coin blockchainu. Hlasovací právo je každému validátorovi přiděleno na základě výše stakovaného ATOM. Vedoucí validátor pak navrhuje nové bloky, o kterých hlasují ostatní. Úspěšné bloky poskytují odměnu za blok, která je přidělena validátorovi a sdílena s uživateli, kteří stakují ATOM za zvoleným validátorem.

Kromě mechanismu konsenzu Cosmos Hubu se ATOM používá také k placení transakčních poplatků a k účasti na hlasováních o správě. Validátoři se také musí účastnit návrhů, jinak jim hrozí sankce.


Úvod

Vedle škálovatelnosti byla ve světě blockchainu vždy klíčovým problémem k řešení interoperabilita. Po více než deseti letech od vzniku prvního blockchainu Bitcoinu máme nyní řadu možností, pokud jde o interoperabilní blockchainové sítě. Cosmos je pravděpodobně jednou z nejpopulárnějších možností, spolu s jeho mechanismem konsenzu Tendermint a open-source nástroji pro vývojáře. Pojďme prozkoumat, proč právě Cosmos zůstal oblíbenou volbou a jak umožňuje snadnou spolupráci blockchainů.


Jak Cosmos (ATOM) funguje?

Cosmos je projekt, který se zaměřuje na vytváření sítě různých blockchainů, které jsou interoperabilní. Síť Cosmos, kterou v roce 2014 založili Ethan Buchman a Jae Kwon, se skládá z Proof of Stake mainnetu blockchainu a přizpůsobených blockchainů známých jako Zóny. 
Hlavní chain, Cosmos Hub, přenáší aktiva a data mezi připojenými zónami a poskytuje sdílenou úroveň zabezpečení. To vše funguje společně pomocí Tendermintu, vlastního mechanismu konsenzu Cosmosu, a obecného aplikačního rozhraní. Poplatky v Cosmosu se platí v kryptoměně sítě ATOM.

Síť Cosmos je rozdělena do tří různých vrstev:

1. Síťování – umožňuje potvrzením transakcí a dalším konsenzuálním zprávám komunikovat s blockchainy hubu.
2. Aplikace – aktualizuje síť o nový stav transakcí a zůstatků.
3. Konsensus – organizuje uzly podle toho, jak se dohodnou na přidávání nových transakcí.
Tyto tři vrstvy jsou kombinovány prostřednictvím souboru nástrojů a aplikací s otevřeným zdrojovým kódem. Například Tendermint balí síťové a konsensuální vrstvy do hotového nástroje. Vývojáři blockchainu používající Tendermint se musí soustředit pouze na aplikační vrstvu, což jim šetří čas a zdroje.


Co je Cosmos Hub?

Cosmos Hub je primární blockchain Cosmos, který propojuje další přizpůsobené blockchainy známé jako Zóny. K tomu slouží sledování stavu každé zóny prostřednictvím komunikačního protokolu IBCP (Inter-Blockchain Communication Protocol). Prostřednictvím tohoto protokolu mohou informace snadno putovat mezi všemi zónami připojenými ke Cosmos Hubu.

Cosmos Hub funguje jako centrální účetní kniha ekosystému, kde si zóny vyměňují zprávy IBC. IBC používá dva druhy transakcí: IBCBlockCommitTx a IBCPacketTx. První z nich sděluje hash nejnovějšího bloku v dané zóně. Druhá umožňuje zóně prokázat, že informační paket je legitimní a byl zveřejněn aplikací odesílatele.

Představme si, že spolu chtějí komunikovat dvě decentralizované aplikace ve dvou různých zónách. Za tímto účelem jsou zprávy IBC odeslány do Cosmos Hubu, který interakci zaznamená. Zprávy jsou předávány prostřednictvím Cosmos Hubu a každá zóna také zaznamenává výsledky svých interakcí na svých vlastních blockchainech. O činnosti pak existuje evidence přes tři samostatné blockchainy. Díky této schopnosti blockchainů vzájemně komunikovat získal Cosmos přezdívku „Internet blockchainů“.


Co jsou zóny Cosmos?

Vlastní blockchainy Cosmos, známé jako zóny, se používají pro širokou škálu různých aplikací. Tento termín je alternativním názvem pro sidechainy, které už možná znáte z blockchainových projektů, jako je Polygon. Každá zóna může ověřovat své vlastní transakce, razit tokeny a implementovat vlastní vývoj. I přes tyto rozdíly jsou všechny zóny stále interaktivní s jakoukoli jinou zónou v systému Cosmos, pokud k tomu mají oprávnění.
Zóny používají architekturu Hub & Spoke, kde huby fungují jako směrovače pro různé zóny. Jedním z nejoblíbenějších je Cosmos Hub, ale existují i jiné huby. Každý může vytvořit blockchain Hubu nebo zónu, protože síť je zcela bez povolení. Každá zóna nebo hub má však pravomoc odmítnout připojení jiných blockchainů k nim. 
Připojením k hubu se může blockchain připojit k jakékoli zóně připojené ke stejnému hubu. Huby se mohou připojit i k sobě navzájem. Kdokoli také může forkovat Cosmos Hub a spustit vlastní verzi, stejně jako to udělal Binance Chain v roce 2019.


Co je Cosmos SDK?

Cosmos SDK je open-source sada pro vývoj softwaru, která uživatelům umožňuje vytvářet vlastní blockchainy. Výchozím konsenzuálním protokolem Cosmos SDK je Tendermint Core, ale existuje celá řada různých předpřipravených modulů, které můžete použít. Použití Cosmos SDK celý proces značně zjednodušuje a nabízí všechny standardy, které byste při vytváření blockchainu očekávali. 
Je vysoce přizpůsobitelný pomocí zásuvných (plug-in) modulů, takže uživatelé mohou navrhovat nové funkce a vlastnosti. Pomocí Cosmos SDK lze vytvářet jak veřejné blockchainy typu Proof of Stake, tak blockchainy Proof of Authority s kontrolou přístupu. Binance Chain je jen jedním z příkladů blockchainu vytvořeného pomocí Cosmos SDK.


Co je ATOM?

ATOM je nativní coin Cosmos, který má tři hlavní způsoby použití:

1. Uživatelé musí platit své transakční poplatky pomocí coinu ATOM, a to úměrně požadovanému výpočetnímu výkonu.
2. ATOM se také používá k účasti v systému správy Cosmos Hub. Čím více ATOMů držíte, tím větší hlasovací právo máte při rozhodování o platformě.
3. Coin se stakuje za validátory jako odměny za účast na konsenzuálním algoritmu.
ATOM byl distribuován prostřednictvím prvotní nabídky kryptoměny (ICO) a nemá žádný limit nabídky, což z něj činí inflační coin. To je způsobeno tím, že Tendermint Core odměňuje stakery čerstvě vyraženým ATOMem. Míra inflace se upravuje v reálném čase na základě stakované částky a počtu stakerů.


Jak koupit ATOM?

ATOM si můžete snadno koupit na burze Binance. Pokud jste si ještě nezaložili účet na burze Binance nebo neprovedli KYC a AML, určitě tak před nákupem ATOM učiňte. Kroky k tomu jsou snadné:
1. Přihlaste se ke svému účtu Binance a přejděte myší na kartu [Obchod]. Zvolte buď [Klasické], nebo [Pokročilé] obchodní rozhraní.


2. Přejeďte myší přes obchodní pár zobrazený vlevo, vyhledejte ATOM a vyberte vhodný obchodní pár. V našem příkladu použijeme [ATOM/BUSD].

 

3. Vyberte požadovaný typ příkazu a zadejte množství, které chcete zakoupit. Zde jsme zvolili příkaz market. Překontrolujte údaje příkazu a kliknutím na tlačítko [Koupit ATOM] odešlete příkaz.Co je Tendermint?

Tendermint je protokol, který poskytuje jak mechanismus konsenzu blockchainu (Tendermint Core), tak nástroj (Tendermint ABCI), který umožňuje aplikacím připojit se k mechanismu konsenzu Tendermint Core. Tendermint Core je výchozí konsenzuální protokol systému Cosmos, který je zároveň odolný vůči byzantské chybě (BFT). BFT jednoduše znamená, že potvrzování nových transakcí lze provádět i s nespolupracujícími nebo dokonce škodlivými účastníky.

V Tendermint Core validátoři provozují uzly, které udržují kopii dat blockchainu. Ne každý plný uzel je validátor, protože v Cosmos Hubu je limit 100 validátorů. Validátoři, kteří potvrzují transakce, hlasují o nových blocích, které mají být přidány do chainu.

Validátoři získají svou pozici tím, že stakují ATOM jako uzel. Prvních 100 uzlů podle hodnoty stakování se pak stane validátory s hlasovací silou úměrnou hodnotě stakovaných ATOMů. Uživatelé mohou také delegovat svůj ATOM za validátory výměnou za část odměny za blok. 

Tento mechanismus motivuje validátory k slušnému chování, protože uživatelé mohou snadno stakovat svůj ATOM za spolehlivější možnosti. Pro přidání nových bloků dosáhne skupina 100 validátorů konsenzu o každém bloku prostřednictvím hlasování. Hlasování probíhá v kolech na základě návrhů bloků od leadera.


Proč je Tendermint důležitý?

Tendermint (BFT) se stal oblíbeným díky:

1. Vhodnosti pro veřejné a soukromé blockchainyTendermint (BFT) se zabývá pouze síťovou a konsenzuální vrstvou blockchainu Cosmos. Nastiňuje, jak se validátoři dohodnou na transakcích a jak sdílejí informace, ale vývojáři mohou aplikační vrstvu stále přizpůsobovat. Každá zóna si může zvolit, jakým způsobem budou vybráni její validátoři a zda bude blockchain veřejný nebo s kontrolou přístupu.
2. Vysokému výkonu. Tendermint (BFT) má dobu tvorby bloku přibližně 1 sekundu a dokáže také zpracovat tisíce transakcí za sekundu.
3. Okamžitému dokončení transakce. Transakce jsou potvrzeny ihned po vytvoření bloku (pokud je většina síťových validátorů poctivá). Ve srovnání s blockchainy, jako je Ethereum (ETH) nebo Bitcoin (BTC), mohou uživatelé Cosmosu bez obav přijímat transakce s menším počtem potvrzení bloků.
4. Bezpečnost.  Pokud se blockchain rozvětví a vytvoří dvě různé historie transakcí, je snadné vyvodit odpovědnost a zajistit důvod, proč se tak stalo.


Závěrem

Cosmos byl jedním z prvních dostupných řešení pro vytváření interoperabilních blockchainů a zůstal oblíbenou volbou. Tendermint (BFT) a Cosmos SDK jsou dodnes výkonné nástroje, které se používají při vytváření blockchainů. Od roku 2017 jsme však zaznamenali větší zaměření na sidechainy, které spolupracují s blockchainy s vysokým provozem, jako je Ethereum. Zda bude tento trend pokračovat, se teprve ukáže. Nicméně Cosmos má v plánu rozšířit současné trendy včetně NFT, zajištění v DeFi a interchainovému stakování, což mu dává šanci svézt se na jejich popularitě i v budoucnu.