Mis on Cosmos (ATOM)?
Avaleht
Artiklid
Mis on Cosmos (ATOM)?

Mis on Cosmos (ATOM)?

Keskmine
Avaldatud Nov 4, 2021Värskendatud Feb 1, 2023
7m

TL;DR

Cosmos on võrkude ja tööriistade ökosüsteem koostalitlusvõimeliste plokiahelate loomiseks. Selle peamine ahel Cosmos Hub toimib ühilduvate plokiahelate, mida nimetatakse tsoonideks, keskse arvestusraamatuna. Iga tsoon on suurel määral kohandatav, võimaldades arendajatel luua oma krüptovaluuta koos kohandatavate ploki valideerimise sätetega ja muude funktsioonidega.

Need tsoonid luuakse Cosmos SDK abil, mis pakub Cosmose plokiahela arendamiseks vajalikud põhialused. Cosmos SDK vaikimisi konsensuskiht Tendermint Core pakub valideerijapõhist konsensusmehhanismi, mida saab kasutada mitmes Cosmose plokiahelas. Igas tsoonis saab aga täpselt määrata, kuidas sinna valideerijaid valitakse.

Cosmos Hubi põhivõrgu jaoks valib plokiahel sõlmede hulgast 100 valideerijat, kes on kõige rohkem panustanud plokiahela kasutusmünti ATOM‑isse. Hääletusõigus määratakse igale valideerijale vastavalt panustatud ATOM‑i kogusele. Seejärel pakub juhtvalideerija teistele hääletamiseks uusi plokke. Edukad valideerimised pakuvad plokipreemiat, mis antakse valideerijale ja jagatakse kasutajatega, kes toetavad enda poolt valitud valideerijat ATOM‑i panustamisega.

Lisaks Cosmos Hubi konsensusmehhanismile kasutatakse ATOM‑i ka tehingutasude maksmiseks ja juhtimishääletustel osalemiseks. Valideerijad peavad samuti osalema ettepanekute hääletamisel või karistuste rakendamisel.


Sissejuhatus

Skaleeritavus ja koostalitlusvõime on plokiahelate maailmas alati olnud võtmeprobleem. Pärast üle kümne aasta möödumist Bitcoini plokiahela loomisest on nüüd olemas juba koostalitlusvõimelised plokiahelavõrgud ja mitmesugused võimalused nendega seoses. Cosmos on võib‑olla üks populaarsemaid valikuid oma Tenderminti konsensusmehhanismi ja avatud lähtekoodiga arendustööriistadega. Uurime täpsemalt, miks Cosmos on populaarne valik ja kuidas see võimaldab plokiahelatel hõlpsalt koos töötada.


Kuidas Cosmos (ATOM) töötab?

Cosmos on projekt, mida kasutatakse erinevate koostalitlusvõimeliste plokiahelate võrgustiku loomiseks. 2014. aastal Ethan Buchmani ja Jae Kwoni poolt asutatud Cosmose võrk koosneb panusetõendusega plokiahela põhivõrgust ja sellega kohandatud plokiahelatest, mida nimetatakse tsoonideks. 

Peamine ahel Cosmos Hub edastab tehinguid ja andmeid ühendatud tsoonide vahel ning pakub jagatud turvakihti. Need kõik töötavad koos, kasutades Tenderminti, Cosmose kohandatud konsensusmehhanismi, ja üldist rakendusliidest. Cosmose teenustasud makstakse võrgu krüptos ehk ATOM‑is.

Cosmose võrk on jagatud kolmeks erinevaks kihiks:

1. Võrgustik – võimaldab läbi keskse plokiahela saata tehingukinnitusi ja muid konsensussõnumeid teiste ahelate vahel.

2. Rakendus – uuendab võrgu olekut tehingute ja saldode lisamise kaudu.

3. Konsensus – korraldab sõlmede tegevuse vastavalt sellele, kuidas lepitakse kokku uute tehingute lisamises.

Need kolm kihti on ühendatud avatud lähtekoodiga tööriistade ja rakenduste kogumi kaudu. Näiteks pakib Tendermint võrgustiku ja konsensuse kihid kasutusvalmis mootorisse. Tenderminti kasutavate plokiahelate arendajad peavad keskenduma ainult rakenduskihile, säästes nõnda aega ja ressursse.


Mis on Cosmos Hub?

Cosmos Hub on Cosmose peamine plokiahel, mis ühendab omavahel teised kohandatud plokiahelad, mida nimetatakse tsoonideks. See jälgib iga tsooni olekut plokiahelate vahelise sideprotokolli (IBCP) kaudu. Selle protokolli kaudu saab teave hõlpsasti liikuda kõigi Cosmos Hubiga ühendatud tsoonide vahel.

Cosmos Hub toimib ökosüsteemi keskse arvestusraamatuna, kus tsoonid vahetavad IBC sõnumeid. IBC kasutab kahte tüüpi sõnumeid: IBCBlockCommitTx ja IBCPacketTx. Esimene edastab mis tahes tsooni viimase ploki räsi. Teine võimaldab tsoonil tõestada, et teabepakett on legitiimne ja selle avaldas saatja rakendus.

Kujutame ette, et kaks DAppi kahes erinevas tsoonis soovivad omavahel suhelda. Selleks saadetakse IBC sõnumid Cosmos Hubi, mis salvestab suhtluse. Sõnumid saadakse kätte samuti Cosmos Hubi kaudu ja iga tsoon salvestab suhtluse tulemused ka oma plokiahelasse. Seejärel on tõendid nimetatud suhtluse kohta kolmes eraldi plokiahelas. Selline võime plokiahelad omavahel suhtlema panna on andnud Cosmosele hüüdnime „Plokiahelate Internet".


Mis on Cosmose tsoonid?

Cosmose kohandatud plokiahelaid, mida nimetatakse tsoonideks, kasutatakse paljude erinevate rakenduste jaoks. See termin on külgahelate alternatiivne nimi, mis võib sulle juba tuttav olla plokiahelaprojektidest nagu Polygon. Iga tsoon saab autentida oma tehinguid, vermida tokeneid ja rakendada kohandatud arendusi. Isegi kõigi oma erinevustega on kõik tsoonid ikkagi võimelised suhtlema mis tahes teise Cosmose süsteemi tsooniga, kui neile on antud selleks luba.

Tsoonid kasutavad süsteemi nimega Hub & Spoke, kus keskne plokiahel toimib erinevate tsoonide ruuteritena. Cosmos Hub on üks populaarsemaid, kuid on ka teisi keskseid plokiahelaid. Igaüks saab luua keskse plokiahela või oma tsooni, kuna võrk on täiesti avatud. Kuid igal tsoonil või kesksel plokiahelal on õigus keelduda teiste plokiahelatega ühenduse loomisest. 

Kui plokiahel on keskse ahelaga ühenduses, saab ta sidet pidada mistahes sama keskse ahelaga ühenduses oleva tsooniga. Kesksed ahelad saavad ka omavahel sidet pidada. Samuti saab igaüks luua Cosmos Hubist kahvli ja käivitada oma versiooni, nagu Binance Chain tegi 2019. aastal.


Mis on Cosmos SDK?

Cosmos SDK on avatud lähtekoodiga tarkvaraarenduse tööriist, mis võimaldab kasutajatel luua kohandatud plokiahelaid. Cosmos SDK vaikimisi konsensusprotokoll on Tendermint Core, kuid saad kasutada mitmesuguseid valmisehitatud mooduleid. Cosmos SDK kasutamine lihtsustab protsessi oluliselt ja pakub kõiki standardeid, mida peaksid plokiahela loomisel kasutama. 

See on kohandatav pluginate abil, nii et kasutajad saavad lisada uusi funktsioone ja omadusi. Cosmos SDK‑ga saab teha nii avalikke panusetõenduse plokiahelaid kui ka juurdepääsuõigustega volitustõenduse plokiahelaid. Binance Chain on vaid üks näide Cosmos SDK abil tehtud plokiahelast.


Mis on ATOM?

ATOM on Cosmose natiivne münt, millel on kolm peamist kasutusvaldkonda:

1. Kasutajad maksavad tehingutasud ATOM‑is, proportsionaalselt vastavalt arvutusvõimsusele.

2. ATOM‑it kasutatakse ka Cosmos Hubi juhtimissüsteemis osalemiseks. Mida rohkem ATOM‑it sul on, seda suurem on sinu hääleõigus otsuste tegemisel.

3. Konsensusalgoritmis osaledes panustatakse oma valideerijatele preemiate teenimiseks.

ATOM‑it levitati esmase mündipakkumise (ICO) kaudu ja kuna pakkumine ei ole piiratud, nimetatakse seda inflatsioonimündiks. See tuleneb asjaolust, et Tendermint Core premeerib panustajaid värskelt vermitud ATOM‑itega. Inflatsioonimäär kohandub reaalajas, sõltuvalt panustatud summast ja panustajate arvust.


Kuidas ATOM‑it osta?

ATOM‑it saab hõlpsalt osta Binance'i börsil. Kui sa pole Binance'i kontot registreerinud ja klienditundmise ja rahapesu tõkestamise protseduure läbi teinud, tee seda enne ATOMi ostmist kindlasti. Toimingud on lihtsad:

1. Logi sisse oma Binance'i kontole ja liiguta hiirekursor vahekaardile [Kauplemine]. Vali kauplemisvaade [Klassikaline] või [Laiendatud].


2. Liigu kursoriga vasakul kuvatud kauplemispaari kohale, otsi üles ATOM ja vali sobiv kauplemispaar. Meie näites kasutame paari [ATOM/BUSD].

 

3. Vali soovitud orderi tüüp ja sisesta summa, mida soovid osta. Siin oleme valinud turuhinnaga orderi. Kontrolli oma orderi üksikasjad üle ja klõpsa ostu sooritamiseks [Osta ATOM].Mis on Tendermint?

Tendermint on protokoll, mis pakub nii plokiahela konsensusmehhanismi (Tendermint Core) kui ka tööriista (Tendermint ABCI), mis võimaldab rakendustel ühenduda Tendermint Core konsensusmootoritega. Tendermint Core on Cosmose vaikimisi konsensusprotokoll, millel on ka Bütsantsi tõrketaluvus (BFT). BFT tähendab lihtsamalt öeldes seda, et uusi tehinguid on võimalik kinnitada ka koostööd mittetegevate või isegi pahatahtlike osalejatega.

Tendermint Core'iga käitavad valideerijad sõlme, mis säilitavad plokiahela andmete koopia. Mitte iga täissõlm ei ole valideerija, kuna Cosmos Hubis on kuni 100 valideerijat. Tehinguid kinnitavad valideerijad hääletavad ahelasse lisatavate uute plokkide üle.

Valideerijateks saavad need, kes panustavad sõlme ATOM‑it. Panuse väärtuse järgi 100 parimat sõlme saavad seejärel valideerijateks ja nende hääleõigus on võrdeline panustatud ATOM‑iga. Kasutajad saavad samuti oma ATOM‑i delegeerida valideerijatele, saades vastutasuks osa plokipreemiast. 

See mehhanism motiveerib valideerijaid, kuna kasutajad saavad hõlpsasti panustada oma ATOM‑i kõige usaldusväärsematele valideerijatele. Uute plokkide lisamiseks peavad 100 valideerijat saavutama iga ploki osas hääletamise teel konsensuse. Hääletamine toimub voorudes juhi poolt tehtud plokiettepanekute alusel.


Miks on Tendermint oluline?

Tendermint (BFT) on osutunud populaarseks tänu järgmisele:

1. Sobivus avalike ja privaatsete plokiahelate jaoksTendermint (BFT) on seotud ainult Cosmose plokiahelate võrgu- ja konsensuskihtidega. Selles määratakse, kuidas valideerijad tehingutes kokku lepivad ja teavet jagavad, kuid arendajad saavad siiski rakenduskihti kohandada. Iga tsoon saab valida, kuidas tema valideerijaid valitakse ja kas plokiahel on avalik või privaatne.

2. Kõrge jõudlus. Tenderminti (BFT) ploki lisamise aeg on umbes 1 sekund ja see suudab töödelda tuhandeid tehinguid sekundis.

3. Tehingu kohene lõpetamine. Tehingud kinnitatakse kohe pärast ploki loomist (kui enamik võrgu valideerijaid on ausad). Võrreldes plokiahelatega nagu Ethereum (ETH) või Bitcoin (BTC), saavad Cosmose kasutajad tehinguid vastu võtta vähemate plokikinnitustega.

4. Turvalisus. Kui plokiahelas tekib kaks erinevat tehinguajalugu, on lihtne jälgida ja kindlaks teha põhjus, miks see juhtus.


Lõppmärkused

Cosmos oli üks esimesi lahendusi koostalitlusvõimeliste plokiahelate loomiseks ja on jäänud tänaseni populaarseks valikuks. Tendermint (BFT) ja Cosmos SDK on mõlemad võimsad tööriistad, mida tänapäeval plokiahelate loomisel kasutatakse. Alates 2017. aastast on aga populaarsemaks muutunud külgahelad, mis töötavad suure liiklusega plokiahelatega nagu Ethereum. Kas see trend jätkub, näitab tulevik. Sellegipoolest kavatseb Cosmos laiendada praegust tootevalikut, sealhulgas NFT‑sid, DeFi tagatisi ja ahelatevahelist panustamist, millega suurendab tulevikus oma populaarsust ilmselt veelgi.