Czym Jest Cosmos (ATOM)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Cosmos (ATOM)?

Czym Jest Cosmos (ATOM)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Nov 4, 2021Zaktualizowane Feb 1, 2023
7m

TL;DR


Cosmos to ekosystem sieci i narzędzi do tworzenia interoperacyjnych blockchainów. Jego główny łańcuch Cosmos Hub działa jako centralny rejestr dla kompatybilnych blockchainów zwanych Strefami (z ang. "Zones"). Każda Strefa jest wysoce konfigurowalna, umożliwiając programistom projektowanie własnej kryptowaluty z niestandardowymi ustawieniami walidacji bloków i innymi funkcjami.

Strefy te są tworzone przy użyciu pakietu Cosmos SDK, który zapewnia podstawy potrzebne do opracowania blockchaina Cosmos. Domyślna warstwa konsensusu Cosmos SDK, Tendermint Core, zapewnia mechanizm konsensusu oparty na walidatorze, który można wykorzystać w wielu blockchaninach Cosmos. Każda Strefa może jednak precyzyjnie określić sposób wyboru jej walidatorów.

W przypadku sieci głównej Cosmos Hub, blockchain wybiera 100 walidatorów z najwyższego zestawu węzłów stakujących ATOM, monetę użytkową blockchainu. Prawo głosu jest przydzielane każdemu walidatorowi na podstawie postawionej kwoty ATOM. Następnie lider walidatorów proponuje nowe bloki, nad którymi inni mogą głosować. Udane bloki zapewniają nagrodę, przyznawaną walidatorowi i udostępnioną użytkownikom, którzy stakowali ATOM za wybranym walidatorem.

Oprócz mechanizmu konsensusu Cosmos Hub, ATOM jest również używany do uiszczania opłat transakcyjnych i brania udziału w głosowaniach dotyczących zarządzania. Walidatorzy muszą również brać udział w składaniu wniosków lub stawić czoła sankcjom.


Wprowadzenie

Wraz ze skalowalnością, interoperacyjność zawsze była kluczowym problemem do rozwiązania w świecie blockchaina. Po ponad dekadzie od pierwszego blockchaina Bitcoin, posiadamy teraz wiele opcji, jeśli chodzi o interoperacyjne sieci blockchain. Cosmos jest prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych wyborów, wraz z mechanizmem konsensusu Tendermint i narzędziami programistycznymi typu open source. Przyjrzyjmy się dokładnie, dlaczego Cosmos pozostał popularnym wyborem i w jaki sposób umożliwia łatwą współpracę blockchainów.


Jak działa Cosmos (ATOM)?

Cosmos to projekt, który koncentruje się na tworzeniu sieci różnych interoperacyjnych blockchainów. Założona w 2014 roku przez Ethana Buchmana i Jae Kwona sieć Cosmos składa się z sieci głównej blockchainu Proof of Stake oraz niestandardowych blockchainów znanych jako Strefy. 
Główny łańcuch, Cosmos Hub, przesyła zasoby i dane między połączonymi Strefami i zapewnia wspólną warstwę bezpieczeństwa. Wszystkie one współpracują ze sobą przy użyciu Tendermint, niestandardowego mechanizmu konsensusu Cosmos i ogólnego interfejsu aplikacji. Opłaty w Cosmos są płatne w sieci krypto ATOM.

Sieć Cosmos jest podzielona na trzy różne warstwy:

1. Networking - Pozwala potwierdzeniom transakcji i innym komunikatom konsensusu komunikować się z hubem blockchainów.
2. Aplikacja - Aktualizuje sieć o nowy stan transakcji i sald.
3. Konsensus - Organizuje węzły w sposób, w jaki zgadzają się na dodawanie nowych transakcji.
Te trzy warstwy są połączone za pomocą zestawu narzędzi i aplikacji typu open source. Na przykład Tendermint pakuje warstwy sieciowe i konsensusowe w gotowy do użycia silnik. Deweloperzy Blockchainu korzystający z Tenderminta muszą jedynie skupić się na warstwie aplikacji, oszczędzając czas i zasoby.


Czym jest Cosmos Hub?

Cosmos Hub to główny blockchain firmy Cosmos, który łączy inne niestandardowe blockchainy znane jako Strefy. Robiąc to, śledzi stan każdej Strefy za pośrednictwem Inter-Blockchain Communication Protocol (IBCP). Dzięki temu protokołowi informacje mogą łatwo podróżować między dowolną Strefą połączoną z Cosmos Hub.

Cosmos Hub działa jako scentralizowany rejestr dla ekosystemu, w którym Strefy wymieniają wiadomości IBC. IBC używa dwóch rodzajów transakcji: IBCBlSockCommitTx i IBCPacketTx. Pierwsza komunikuje hash ostatniego bloku w dowolnej Strefie. Druga pozwala Strefie udowodnić, że pakiet informacji jest prawdziwy i został opublikowany przez aplikację nadawcy.

Wyobraźmy sobie, że dwa DApps w dwóch różnych Strefach chcą się ze sobą komunikować. W tym celu wiadomości IBC są wysyłane do Cosmos Hub, które rejestruje interakcję. Wiadomości są przekazywane za pośrednictwem Cosmos Hub, a każda Strefa rejestruje również wyniki ich interakcji na własnych blockchainach. Istnieją zatem dowody na trzy oddzielne blockchainy aktywności. Ta zdolność blockchainów do interakcji między sobą dała Cosmos przydomek „The Internet of Blockchains”.


Czym są Strefy Cosmos?

Niestandardowe blockchainy Cosmos, znane jako Strefy, są używane w wielu różnych zastosowaniach. Termin ten jest alternatywną nazwą dla sidechainów, które być może znasz już z projektów blockchain, takich jak Polygon. Każda Strefa może uwierzytelniać własne transakcje, tworzyć tokeny i wdrażać niestandardowe rozwiązania. Nawet z tymi różnicami, wszystkie Strefy mogą nadal współdziałać z każdą inną Strefą w systemie Cosmos, o ile mają na to pozwolenie.
Strefy wykorzystują architekturę Hub & Spoke, w której Huby działają jak routery dla różnych Stref. Cosmos Hub jest jednym z najpopularniejszych, ale istnieją również inne Huby. Każdy może utworzyć Hub blockchaina lub Strefę, ponieważ sieć niewymaga pozwolenia. Ale każda Strefa lub Hub może odmówić połączenia z innymi blockchainami. 
Łącząc się z Hubem, blockchain może połączyć się z dowolną Strefą połączoną z tym samym Hubem. Huby mogą również łączyć się ze sobą. Ponadto każdy może forkować Cosmos Hub i uruchomić własną wersję, tak jak zrobił to Binance Chain w 2019 roku.


Czym jest Cosmos SDK?

Cosmos SDK to zestaw programistyczny typu open source, który umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych blockchainów. Domyślnym protokołem konsensusu Cosmos SDK jest Tendermint Core , ale istnieje wiele różnych wstępnie utworzonych modułów, których można użyć. Korzystanie z pakietu Cosmos SDK znacznie upraszcza proces i oferuje wszystkie standardy, których można oczekiwać przy tworzeniu blockchainu. 
Jest wysoce konfigurowalny za pomocą wtyczek, dzięki czemu użytkownicy mogą projektować nowe funkcje i cechy. Za pomocą Cosmos SDK można tworzyć zarówno publiczne blockchainy Proof of Stake, jak i autoryzowane blockchainy Proof of Authority. Binance Chain to tylko jeden przykład blockchainu stworzonego przy użyciu Cosmos SDK.


Czym jest ATOM?

ATOM to natywna moneta Cosmos, która ma trzy główne zastosowania:

1. Użytkownicy muszą uiszczać opłaty transakcyjne za pomocą ATOM, proporcjonalne do wymaganej mocy obliczeniowej.
2. ATOM jest również używany do uczestniczenia w systemie zarządzania Cosmos Hub. Im więcej posiadasz ATOM'u, tym większą masz siłę głosu w decyzjach dotyczących platformy.
3. Moneta jest stakowana za walidatorami za nagrody przyznawane za udział w algorytmie konsensusu.
ATOM był dystrybuowany za pośrednictwem Initial Coin Offering (ICO) i nie ma limitu podaży, co czyni go monetą inflacyjną. Wynika to z tego, że Tendermint Core nagradza stakerów świeżo stworzonym ATOMem. Stopa inflacji dostosowuje się w czasie rzeczywistym na podstawie stakowanej kwoty i liczby stakujących.


Jak kupić ATOM?

Z łatwością kupisz ATOM na giełdzie Binance. Jeśli nie zarejestrowałeś(-aś) się na Binance lub nie wypełniłeś(-aś) KYC i AML , upewnij się, że zrobiłeś(-aś) to przed zakupem ATOM. Kroki są proste:
1. Zaloguj się do swojego konta Binance i najedź myszą na zakładkę [Handel]. Wybierz widok handlu [Klasyczny] lub [Zaawansowany].


2. Najedź myszą na parę handlową wyświetlaną po lewej stronie, wyszukaj ATOM i wybierz odpowiednią parę handlową. W naszym przykładzie użyjemy [ATOM/BUSD].

 

3. Wybierz preferowany rodzaj zlecenia, i wprowadź kwotę, którą chcesz kupić. Tutaj wybraliśmy zlecenie market . Dokładnie sprawdź szczegóły zlecenia i kliknij [Kup ATOM], aby przesłać swój zakup.Czym jest Tendermint?

Tendermint to protokół, który zapewnia zarówno mechanizm konsensusu blockchain (Tendermint Core), jak i narzędzie (Tendermint ABCI), które umożliwia aplikacjom łączenie się z silnikami konsensusu Tendermint Core. Tendermint Core to domyślny protokół konsensusu Cosmos, który jest również Odporny na Problem Generałów Bizantyjskich (BFT). BFT oznacza po prostu, że potwierdzenie nowych transakcji nadal można wykonać z niewspółpracującymi lub nawet złośliwymi uczestnikami.

Dzięki Tendermint Core walidatorzy uruchamiają węzły, które przechowują kopię danych bockchaina. Nie każdy pełny węzeł jest walidatorem, ponieważ w Cosmos Hub istnieje limit 100 walidatorów. Walidatorzy, którzy potwierdzają transakcje, głosują na nowe bloki, które mają zostać dodane do łańcucha.

Walidatorzy uzyskują swoją pozycję poprzez staking ATOM jako węzły. 100 najlepszych węzłów, według wartości stakingu, staje się następnie walidatorami z siłą głosu proporcjonalną do stakowanego ATOM'u. Użytkownicy mogą również delegować swoje ATOM'y za walidatorów w zamian za część nagrody blokowej. 

Ten mechanizm zachęca walidatorów do porządnego zachowywania się, ponieważ użytkownicy mogą w łatwy sposób stakować swój ATOM za bardziej niezawodnymi opcjami. Aby dodać nowe bloki, zestaw 100 walidatorów osiąga konsensus w każdym bloku poprzez głosowanie. Głosowanie odbywa się w rundach na podstawie propozycji blokowych lidera.


Dlaczego Tendermint jest ważny?

Tendermint (BFT) okazał się popularny ze względu na:

1. Przydatność dla publicznych i prywatnych blockchainówTendermint (BFT) zajmuje się tylko warstwami networkingowymi i konsensusowymi blockchainów Cosmos. Opisuje, w jaki sposób walidatorzy uzgadniają transakcje i udostępniają informacje, ale programiści mogą nadal dostosowywać warstwy aplikacji. Każda Strefa może wybrać, w jaki sposób dobierani są jej walidatory i czy blockchain jest publiczny, czy autoryzowany.
2. Wysoka wydajność. Tendermint (BFT) ma czas blokowania około 1 sekundy i może również przetwarzać tysiące transakcji na sekundę.
3. Natychmiastowa ostateczność transakcji. Transakcje są potwierdzane natychmiast po utworzeniu bloku (o ile większość walidatorów sieci jest uczciwa). W porównaniu do blockchainów, takich jak Ethereum  (ETH) lub Bitcoin (BTC), użytkownicy Cosmos mogą śmiało akceptować transakcje z mniejszą liczbą potwierdzeń bloków.
4. Bezpieczeństwo. Jeśli blockchain ulega forkowi, tworząc dwie różne historie transakcji, łatwo jest zachować odpowiedzialność i zabezpieczyć powód, dla którego tak się stało.


Przemyślenia końcowe

Cosmos był jednym z pierwszych dostępnych rozwiązań do tworzenia interoperacyjnych blockchainów i dalej pozostał popularną opcją. Tendermint (BFT) i Cosmos SDK to wciąż potężne narzędzia, które są dziś używane do tworzenia blockchainów. Jednak od 2017 roku bardziej skupiamy się na sidechainach, które współpracują z blockchainami o dużym natężeniu, takimi jak Ethereum. Czy ten trend się utrzyma, to dopiero się okaże. Niemniej jednak Cosmos planuje rozszerzyć obecne trendy, w tym NFT, kolateralizację DeFi i stakowanie między łańcuchami, co daje mu szansę na zwiększenie popularności w przyszłości.