Kas yra programų grandinės (programoms skirtos blokų grandinės)?
Pradžia
Straipsniai
Kas yra programų grandinės (programoms skirtos blokų grandinės)?

Kas yra programų grandinės (programoms skirtos blokų grandinės)?

Paskelbta Apr 11, 2024Naujinta Jun 10, 2024
6m

Pagrindiniai pranašumai

  • Programų grandinės yra specializuotos blokų grandinės, skirtos individualių programų poreikiams pildyti.

  • Programų grandinės gali padidinti iÅ¡plečiamumą, paskirstydamos programai bÅ«dingus iÅ¡teklius, ir suteikti daugiau lankstumo dėl modulinės architektÅ«ros.

  • Keli programų grandinių pavyzdžiai: Polkadot paragrandinės, Avalanche potinkliai ir Cosmos zonos.

Įvadas

Programų grandinės pradėtos naudoti kaip blokų grandinės, skirtos individualių programų poreikiams pildyti. Šiame straipsnyje išnagrinėsime, kas yra programų grandinės, apžvelgsime kai kuriuos jų pranašumus, palyginsime jas su 1 sluoksnio blokų grandinėmis ir apžvelgsime kelis programų grandinių pavyzdžius.

Kas yra programų grandinės?

Programų grandinės yra specializuotos blokų grandinės, skirtos konkrečiai funkcijai. Kitaip nei bendrosios paskirties blokų grandinės, kurios siūlo įvairias programas, programų grandinės yra orientuotos į atskiras programas. Šis metodas leidžia apdoroti sandorius, mokesčius, išmaniųjų sutarčių funkcijas ir daugelį kitų veiksnių pritaikyti pagal konkrečių programų poreikius.

Kaip veikia programų grandinės?

Programų grandinės veikia remdamosi pagrindiniais blokų grandinės technologijos principais, truputį pakoreguotais, kad būtų galima taikyti pagal atskirų programų poreikius. Kiekvienos programos grandinė paskiria savo išteklius konkrečiai užduočiai, užtikrindama, kad jie nebūtų išleidžiami nesusijusioms programoms. 

Programų grandinės gali įdiegti įvairius sutarimo mechanizmus, tokius kaip Proof-of-Work (PoW) arba statymo įrodymas (PoS), labiausiai tinkamus atskiroms programoms. Pavyzdžiui, finansinės programos grandinė gali pasirinkti naudoti kitokį sutarimo mechanizmą nei pritaikytas tiekimo grandinės valdymui. 

Be to, išmanieji sandoriai programų grandinėse gali būti specialiai sukurti taip, kad atitiktų atskirų programų poreikius. Tai leidžia vykdyti sudėtingesnę sandorių logiką, kuri gali pagerinti atskirų programų funkcionalumą ir efektyvumą.

Paprastai visapusiškų programų grandinių architektūrą sudaro penki toliau išvardyti sluoksniai.

1. Tinklo sluoksnis. Šiame sluoksnyje valdomos vieno lygmens tinklo funkcijos. Jame blokų grandinės mazgai gali bendrauti, keistis duomenimis ir dalyvauti sandorių patvirtinimo procesuose.

2. Programos sluoksnis. Šiame sluoksnyje laikomi programų ištekliai, vykdomi blokų grandinėje. Jame pateikiamos sąsajos, kurias kūrėjai gali naudoti kurdami, diegdami ir prižiūrėdami decentralizuotų programų (DApps) sandorius.

3. Duomenų sluoksnis. Duomenų sluoksnis yra atsakingas už blokų grandinės informacijos tvarkymą ir saugojimą. Jo funkcijos apima blokų grandinės būsenos išlaikymą, sandorių informacijos įrašymą ir išmaniųjų sandorių duomenų tvarkymą.

4. Sutarimo sluoksnis. Šiame sluoksnyje įgyvendinamas programos grandinės sutarimo algoritmas. Jis gali apimti įvairius sutarimo algoritmus, tokius kaip Proof-of-Work (PoW) arba statymo įrodymas (PoS).

5. Išmaniųjų sandorių sluoksnis. Šis sluoksnis palengvina išmaniųjų sandorių automatizavimą, patvirtinimą ir vykdymą.

Programų grandinių pranašumai

Išplečiamumas

Programų grandinės paskirsto išteklius, kad sutelktų juos konkrečiai užduočiai ar funkcijai. Ši specializacija gali padidinti sandorių pralaidumą ir sumažinti atskirų programų vėlavimą. Tai padeda išspręsti bendrosios paskirties blokų grandinių išplėtimo problemas.

Modulinis pobūdis

Programų grandinės pasižymi moduline architektūra, tuo jos skiriasi nuo bendrosios paskirties blokų grandinių, kurios paprastai pasižymi monolitine konstrukcija. Modulinė struktūra suteikia kūrėjams lankstumo pritaikyti blokų grandinės funkcijas pagal konkrečius atskirų DApp poreikius.

Funkcinis suderinamumas

Blokų grandinės skirtos sąveikai palaikyti, palengvinant ryšį tarp skirtingų DApp. Tai leidžia vienos programos naudotojams lengvai pasinaudoti kitos programos pranašumais.

Programų grandinės ir 1 sluoksnio blokų grandinės

Architektūra

Programų grandinių architektūra yra pritaikoma ir gali būti derinama su skirtingais blokų grandinės sluoksniais, todėl jas galima sukurti taip, kad veiktų esamuose tinkluose arba savarankiškai. O 1 sluoksnio blokų grandinės yra vienodos struktūros, su rinkiniu apibrėžtų taisyklių, kurių tinklo dalyviai turi laikytis ir kurios riboja jų galimybes prisitaikyti prie atskirų DApp konkrečių poreikių.

Sutarimo algoritmas

Programų grandinės gali įdiegti sutarimo mechanizmus, kurie labiausiai tiktų konkrečiam jų naudojimo atvejui. Šie mechanizmai gali skirtis, atsižvelgiant į pagrindinį sluoksnį, kuriame jie sukurti, arba dėl to, kad jie veikia autonomiškai. Ir atvirkščiai – 1 sluoksnio blokų grandinės paprastai yra susietos su jiems būdingais sutarimo modeliais, tokiais kaip PoW arba PoS, kurių gali nepavykti pritaikyti konkrečioms programoms, tačiau jie teikia stabilų ir vienodą sutarimo siekimo būdą.

Išplečiamumas

Programų grandinės skirtos teikti pirmenybę išplečiamumui atskirų programų kontekste, o tai gali lemti didelį sandorių pralaidumą ir nedidelį vėlavimą. O 1 sluoksnio blokų grandinės dažnai susiduria su išplečiamumo problemomis, nes jos pritaikytos įvairioms programoms.

Programų grandinės ir papildomos grandinės

Nors ir programų grandinės, ir papildomos grandinės palaiko ryšį su pagrindine grandine, papildomos grandinės skirtos įvairioms užduotims atlikti. Taigi, skirtingai nei programų grandinės, papildomos grandinės tinkamos keliems tikslams ir nėra pritaikytos konkrečiai programai.

Programų grandinių pavyzdžiai

Polkadot paragrandinės

Polkadot paragrandinės yra atskiros blokų grandinės, kurios veikia lygiagrečiai Polkadot ekosistemoje. Jos yra sujungtos su Polkadot Relay grandine ir naudojasi jos saugumu. Paragrandinės yra tapačios programų grandinėms, nes gali turėti savo žetonomiką, valdymo modelius ir funkcionalumą, todėl jos pritaikomos atskirų programų konkretiems poreikiams.

Avalanche potinkliai

Avalanche potinkliai yra atskiros blokų grandinės, sukurtos Avalanche tinkle. Jie leidžia kurti konkrečioms programoms skirtas blokų grandines, o kiekvieną potinklį palaiko unikalus tvirtintojų rinkinys, kuris susitaria dėl blokų grandinių rinkinio būsenos.

Cosmos zonos

Cosmos zonos veikia kaip nepriklausomos blokų grandinės, susietos su Cosmos Hub, veikiančios kaip programų grandinių atitikmuo Cosmos ekosistemoje. Jos naudoja Inter-Blockchain Communication (IBC) protokolą duomenims tinkle perkelti.

Baigiamosios mintys

Programų grandinės yra blokų grandinės, skirtos specifiniams konkrečių programų poreikiams tenkinti, užtikrinančios didesnį išplečiamumą ir lankstumą, palyginti su bendrosios paskirties blokų grandinėmis. Jos yra pritaikomos, todėl kūrėjai gali pasirinkti konkrečius parametrus, atitinkančius jų programas. Taigi programų grandinės gali padėti pagerinti atskirų programų našumą ir efektyvumą, kartu sumažinti bendrosios paskirties grandinių apkrovą.

Papildoma literatūra

Atsakomybės atsisakymas: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius konsultantus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.