Kas ir lietojumķēdes (lietotnēm pielāgotas blokķēdes)?
Sākums
Raksti
Kas ir lietojumķēdes (lietotnēm pielāgotas blokķēdes)?

Kas ir lietojumķēdes (lietotnēm pielāgotas blokķēdes)?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Apr 11, 2024Atjaunināts Jun 10, 2024
6m

Galvenās atziņas

  • Lietojumķēdes ir specializētas blokķēdes, kas izstrādātas atbilstoÅ¡i noteiktu lietotņu vajadzÄ«bām.

  • Lietojumķēdes var uzlabot mērogojamÄ«bu, izmantojot lietotnēm pielāgotu resursu pieÅ¡Ä·Ä«rumu, un piedāvā lielāku elastÄ«bu, pateicoties modulārajai uzbÅ«vei.

  • Kā lietojumķēžu piemērus var minēt Polkadot paraķēdes, Avalanche apakÅ¡tÄ«klus un Cosmos zonas.

Ievads

Lietojumķēdes radās kā īpašas blokķēdes, kas izstrādātas atbilstoši noteiktu lietotņu prasībām. Šajā rakstā noskaidrosim, kas ir lietojumķēdes un kādas ir to priekšrocības, salīdzināsim tās ar 1. slāņa blokķēdēm un apskatīsim dažus lietojumķēžu piemērus.

Kas ir lietojumķēdes?

Lietojumķēdes ir specializētas blokķēdes, kas paredzētas noteiktai funkcijai. Atšķirībā no vispārēja lietojuma blokķēdēm, kurās pieejamas dažādas lietotnes, lietojumķēdes ir orientētas uz atsevišķām lietotnēm. Šī pieeja ļauj pielāgot darījumu apstrādi, komisijas maksas, viedo līgumu funkcionalitāti un daudzus citus faktorus atbilstoši noteiktu lietotņu vajadzībām.

Kā darbojas lietojumķēdes?

Lietojumķēžu darbība ir balstīta uz blokķēdes tehnoloģijas pamatprincipiem, taču ir veiktas noteiktas izmaiņas, lai padarītu tās piemērotas atsevišķu lietotņu vajadzībām. Katra lietojumķēde novirza savus resursus konkrētam uzdevumam, gādājot, lai tie netiktu tērēti nekādiem citiem mērķiem. 

Lietojumķēdes var izmantot dažādus konsensa mehānismus, piemēram, darba apliecinājumu (PoW) vai likmes apliecinājumu (PoS), kas ir piemērotākie atsevišķām lietotnēm. Piemēram, finanšu lietojumķēde varētu izmantot atšķirīgu konsensa mehānismu no tiem, kas tiek izmantoti piegādes ķēdes pārvaldībai. 

Turklāt lietojumķēžu viedie līgumi var būt īpaši piemēroti atsevišķu lietotņu prasībām. Tādējādi var nodrošināt sarežģītāku līgumu loģiku, kas var uzlabot atsevišķu lietotņu funkcionalitāti un efektivitāti.

Parasti pilnvērtīgu lietojumķēžu arhitektūrā ietilpst pieci slāņi:

1. Tīkla slānis. Šīs slānis pārvalda vienādranga tīkla funkcionalitāti. Tas ļauj blokķēdes tīkla mezgliem sazināties, apmainīties ar datiem un piedalīties darījumu validēšanas procesos.

2. Lietotņu slānis. Šajā slānī tiek izvietotas attiecīgajā blokķēdē balstītās lietotnes. Tas nodrošina saskarnes, ko izstrādātāji var izmantot decentralizēto lietotņu (DApp) izstrādei, izvietošanai un darbības uzraudzībai.

3. Datu slānis. Datu slānis ir atbildīgs par blokķēdes informācijas organizēšanu un glabāšanu. Tas ietver blokķēdes stāvokļa uzturēšanu, darījumu informācijas reģistrēšanu un viedo līgumu datu pārvaldību.

4. Konsensa slānis. Šajā slānī tiek īstenots lietojumķēdes konsensa algoritms. Tas var ietvert dažādus konsensa algoritmus, piemēram, darba apliecinājumu (PoW) vai likmes apliecinājumu (PoS).

5. Viedo līgumu slānis. Šis slānis veicina automatizāciju, verifikāciju un viedo līgumu izpildi.

Lietojumķēžu priekšrocības

Mērogojamību

Lietojumķēdes piešķir resursus noteikta uzdevuma vai funkcijas izpildei. Šāda specializācija var uzlabot tīkla veiktspēju un samazināt latentumu atsevišķām lietotnēm. Tas palīdz risināt vispārēja lietojuma blokķēžu mērogojamības problēmas.

Modularitāte

Lietojumķēdēm ir raksturīga modulāra arhitektūra, kas tās atšķir no vispārēja lietojuma blokķēdēm, kam parasti ir monolītiska arhitektūra. Modulārā struktūra nodrošina izstrādātājiem elastīgumu, ļaujot pielāgot blokķēdes funkcionalitāti atbilstoši konkrētu decentralizēto lietotņu vajadzībām.

Sadarbspēja

Lietojumķēdes veicina sadarbspēju un atvieglo dažādu decentralizēto lietotņu saziņu. Tas ļauj vienas lietotnes lietotājiem ērti izmantot citas lietotnes priekšrocības.

Lietojumķēžu un 1. slāņa blokķēžu salīdzinājums

Arhitektūra

Lietojumķēžu arhitektūra ir pielāgojama un saskaņojama ar dažādiem blokķēdes slāņiem, lai tās varētu izstrādāt un izvietot esošos tīklos vai darbināt neatkarīgi. Turpretī 1. slāņa blokķēdēm ir vienota struktūra ar definētu noteikumu kopumu, kas tīkla dalībniekiem ir jāievēro, – tas ierobežo dalībnieku iespējas pielāgot risinājumus atbilstoši noteiktu decentralizēto lietotņu vajadzībām.

Konsensa algoritms

Lietojumķēdes var izmantot tām piemērotākos konsensa mehānismus – tas būs atkarīgs, piemēram, no lietojumķēdes pamata slāņa vai darbības autonomitātes. Turpretī 1. slāņa blokķēdēs parasti ir jāizmanto noteikts konsensa modelis, piemēram, PoW vai PoS, ko ne vienmēr var pielāgot konkrētiem mērķiem, taču tas gādā par stabilu un vienotu konsensa nodrošināšanu.

Mērogojamību

Lietojumķēdēs par prioritāti ir izvirzīta mērogojamība atsevišķu lietotņu kontekstā, kā rezultātā iespējams nodrošināt tīkla efektīvu darbību un zemu latentumu. Turpretī 1. slāņa bloķēdēs mēdz būt mērogojamības problēmas, jo tajās darbojas daudz dažādu lietotņu.

Lietojumķēžu un sānķēžu salīdzinājums

Gan lietojumķēdes, gan sānķēdes sazinās ar galveno ķēdi, taču sānķēdes ir paredzētas dažādu uzdevumu izpildei. Atšķirībā no lietojumķēdēm sānķēdes tiek izmantotas vairākiem mērķiem un nav pielāgotas konkrētai lietotnei.

Lietojumķēžu piemēri

Polkadot paraķēdes

Polkadot paraķēdes ir atsevišķas blokķēdes, kas paralēli darbojas Polkadot ekosistēmā. Tās ir savienotas ar Polkadot releja ķēdi, izmantojot tās priekšrocības drošības jomā. Paraķēdes ir identiskas lietojumķēdēm, jo tām var būt sava tokenomika, pārvaldības modeļi un funkcionalitāte, ļaujot tās pielāgot noteiktu lietotņu vajadzībām.

Avalanche apakštīkli

Avalanche apakštīkli ir atsevišķas blokķēdes Avalanche tīklā. Tie ļauj izstrādāt noteiktām lietotnēm piemērotas blokķēdes, un katra apakštīkla darbību nodrošina unikāla validētāju grupa, kas vienojas par blokķēžu kopuma stāvokli.

Cosmos zonas

Cosmos zonas darbojas kā neatkarīgas blokķēdes, kas piesaistītas Cosmos Hub centram un ir pielīdzināmas lietojumķēdēm Cosmos ekosistēmā. Tās izmanto Inter-Blockchain Communication (IBC) protokolu datu pārsūtīšanai tīklā.

Noslēgumā

Lietojumķēdes ir blokķēdes, kas pielāgotas noteiktu lietotņu vajadzībām, piedāvājot lielāko mērogojamību un elastīgumu salīdzinājumā ar vispārēja lietojuma blokķēdēm. Tās ir pielāgojamas un ļauj izstrādātājiem izvēlēties noteiktus parametrus, kas atbilst to veidotajām lietotnēm. Tādējādi lietojumķēdes var palīdzēt uzlabot atsevišķu lietotņu veiktspēju un efektivitāti, vienlaikus mazinot slodzi vispārēja lietojuma ķēdēs.

Turpini lasīt

Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.