Kas ir starpķēžu sadarbspēja?
Sākums
Raksti
Kas ir starpķēžu sadarbspēja?

Kas ir starpķēžu sadarbspēja?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Mar 13, 2023Atjaunināts Oct 24, 2023
7m

Šis ir kopienas iesniegts raksts. Raksta autors ir PureStake – starpķēžu savienoto lietotņu platformas Moonbeam izstrādātāju komandas – izpilddirektors Dereks Jo (Derek Yoo).

Šajā rakstā paustais viedoklis ir tā autora viedoklis un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus.

Īsumā 

Starpķēžu sadarbspēja ļauj lietotnēm no dažādiem blokķēdes tīkliem savstarpēji sazināties un mijiedarboties. Tādējādi ir iespējams pārsūtīt datus un vērtību starp dažādām sistēmām, nodrošinot labāku savienojamību un ērtu integrāciju. 

Kas ir blokķēžu sadarbspēja? 

Blokķēžu kontekstā sadarbspēja ir blokķēdes spēja brīvi apmainīties ar datiem ar citām blokķēdēm. Starpķēžu sadarbspēja ļauj savstarpēji komunicēt viedajiem līgumiem dažādās ķēdēs bez nepieciešamības nosūtīt starp ķēdēm faktiskos tokenus.

Piemēram, blokķēdē kā dokumentācija tiek reģistrēti aktīvi, pakalpojumi un darījumi. Jebkuru vienā blokķēdē notiekošu aktivitāti var attēlot citā blokķēdē, izmantojot atbilstošu sadarbspējas risinājumu. Tas nozīmē, ka lietotnes darbojas ar jebkuru aktīvu vai pakalpojumu neatkarīgi no blokķēdes, kurā tie atrodas.

Kāpēc sadarbspēja ir tik svarīga? 

Mūsdienās blokķēdes ir līdzīgā situācijā kā interneta pirmsākumos – ir daudz izolētu ekosistēmu, kas nespēj apmainīties ar informāciju. 

Sadarbspējas un savienojamības trūkums rada nozīmīgu šķērsli blokķēdes tehnoloģijas plašākai ieviešanai, jo tas liedz nodrošināt ērtu datu un vērtības plūsmu starp dažādiem tīkliem. 

No izstrādātāja skatpunkta katrs ieviestais risinājums ir izolēts un neatkarīgs, kā rezultātā aizmugursistēmas līgumi nav savstarpēji savienoti un viens par otru nezina. Piemēram, decentralizētas biržas (DEX) decentralizēto lietotni var būt nepieciešams atsevišķi izvietot Ethereum, BNB Chain un Polygon tīklā. Tādējādi katra šīs decentralizētās lietotnes versija ir izolēta. 

Lietotājam šāda vairākkārtēja ieviešana var radīt vairākas problēmas. Šādos apstākļos nav iespējams ērti pārsūtīt tokenus no vienas blokķēdes uz citu. Parasti tas notiek, iznīcinot aktīvus avota blokķēdē un izgatavojot tos no jauna mērķa blokķēdē, izmantojot trešās puses nodrošinātu savienojošo kanālu. Šis process var būt laikietilpīgs un sarežģīts, rezultātā iegūstot fragmentētu datu kopas un neapmierinošu lietotāju pieredzi. Var rasties arī būtiski riski saistībā ar aktīvu glabāšanu vairākās blokķēdēs, paverot iespējas uzbrukumiem un radot līdzekļu zaudējumu risku.

Starpķēžu sadarbspējas risinājumi 

Starpķēžu savienojamība tiek uzlabota, izstrādātājiem veidojot risinājumus, kas atvieglo tīklu savstarpējo savienojamību un datu un vērtības pārsūtīšanu starp tiem. Tas var sniegt jaunas iespējas lietotājiem ērtāku un savstarpēji savienotu blokķēdes lietotņu izstrādei.

Starpķēžu sadarbspējas uzlabošanā tiek izmantotas dažādas pieejas. Šajā rakstā uzskaitīsim dažus piemērus, kas raksturo šo risinājumu daudzveidīgumu. 

Chainlink izstrādā starpķēžu sadarbspējas protokolu (CCIP), kas ir atvērtā pirmkoda standarts starpķēžu sakaru nodrošināšanai, tostarp ziņojumapmaiņai un tokenu pārsūtīšanai. CCIP mērķis ir nodrošināt universālu savienojumu starp simtiem dažādu blokķēdes tīklu, izmantojot standartizētu saskarni. Tas varētu mazināt starpķēžu lietotņu un pakalpojumu izveides sarežģītību.

Wormhole

Wormhole protokols ir vispārējs sadarbspējas protokols, kas ļauj pārsūtīt tokenus un ziņojumus starp dažādiem blokķēdes tīkliem. Ziņojumus avota ķēdē pārrauga t. s. "sargi", kas verificē un atvieglo pārskaitījumus uz mērķa ķēdēm.  Izstrādātāji, izmantojot Wormhole, var veidot starpķēžu decentralizētās lietotnes jeb t. s. xDapp.

LayerZero

LayerZero ir visas ķēdes savienojošs sadarbspējas protokols vieglai ziņojumu apmaiņai starp blokķēdēm, piedāvājot drošu un uzticamu ziņojumu piegādi ar konfigurējamu vidi, kurā nav nepieciešamības uzticēties. 

LayerZero īpaši vieglie mezgli (ULN) ir viedie līgumi, kas efektivitātes veicināšanai nodrošina citu savienoto ķēžu bloku galvenes. ULN tiek aktivizēti tikai pēc pieprasījuma, un viedais līgums sazinās ar orākulu un retranslētāju, izmantojot LayerZero galapunktu. Šāda sistēma spēj nodrošināt vieglu un efektīvu starpķēžu saziņu.

Hyperlane

Hyperlane ir deleģētā likmes apliecinājuma (PoS) ķēdes protokols, kas validē un aizsargā starpķēžu sakarus, izmantojot konfigurējamas konsensa metodes. Hyperlane tīklā katrs validētājs ir atbildīgs par katras ar Hyperlane savienotās ķēdes validēšanu, tādējādi garantējot drošu un precīzu starpķēžu saziņu.

Inter-Blockchain Communication

Inter-Blockchain Communication (IBC) ir standarta protokols blokķēžu mijiedarbībai Cosmos tīklā, kas ir paredzēts dažādu blokķēžu sadarbspējas nodrošināšanai. IBC nosaka minimālo funkciju kopumu, kas tiek definēts starpķēžu standartos (ICS), nosakot, kā blokķēdes var savstarpēji komunicēt un apmainīties ar datiem.

Kā piemēru var minēt Osmosis – DEX biržu, kurā lietotāji var apmainīt tokenus no dažādām blokķēdēm. Osmosis izmanto IBC protokolu ērtai tokenu mijmaiņai starp dažādām ķēdēm, lai tokenu turētāji varētu tieši izmantot IBC piedāvāto sadarbspēju.

Avalanche Warp Messaging

Avalanche Warp Messaging (AWM) mērķis ir nodrošināt elastīgumu un ļaut izstrādātājiem veidot savas ziņojumapmaiņas specifikācijas saziņas veicināšanai. Pašai AWM specifikācijai ir nepieciešams baitu masīvs, indekss ar BLS vairāku parakstu sistēmas dalībniekiem un BLS vairāku parakstu sistēma. AWM ļauj izstrādātājiem vieglāk izstrādāt jaudīgas decentralizētās lietotnes Avalanche tīklā.

BTC Relay

BTC Relay ir ķēdes retranslētājs, kas paredzēts izmantošanai reāllaikā. Tas ļauj iesniegt Bitcoin bloku galvenes Ethereum tīklā. Tādējādi tiek nodrošināta iespēja verificēt Bitcoin darījumu iekļaušanu Ethereum blokķēdē, izveidojot starp abiem tīkliem savienojošo kanālu bez nepieciešamības uzticēties.

Cross-Consensus Message Format

The Cross-Consensus Message Format (XCM) ļauj dažādu konsensu sistēmām savstarpēji sazināties Polkadot tīklā. Līdz ar veiksmīgu XCM 3. versijas apvienošanu izstrādātāji var veidot lietotnes, kas nodrošina savienojošos kanālus, starpķēžu iesaldēšanu, tokenu apmaiņu, NFT, nosacījumu orderus, konteksta izsekošanu un citas iespējas. 

Piemēram, Moonbeam XCM SDK primāri atbalsta XCM tokenu pārskaitījumus, ļaujot izstrādātājiem mijiedarboties ar Polkadot tīklu, izmantojot XCM.

Axelar

Axelar piedāvā starpķēžu sakaru risinājumu, izmantojot vispārīgas ziņojumu nodošanas (GMP) protokolu, lai izstrādātāji varētu veidot decentralizētas lietotnes, kas spējīgas darboties vairākos blokķēdes tīklos. Axelar piedāvā arī drošu starpķēžu komunikāciju, izmantojot deleģēto PoS (dPoS) mehānismu, lietotājiem, kam nepieciešams savienojošais kanāls tokeniem.

Piemēram, Axelar savienojošā kanāla lietotne Satellite savieno Ethereum tīklā balstīto BUSD ar Cosmos, nodrošinot abu šo ekosistēmu sadarbspēju.

Sadarbspējas priekšrocības un ierobežojumi

Blokķēžu sadarbspējas priekšrocības ir skaidras. Lietotāji var ērti veikt darījumus starp dažādiem blokķēdes tīkliem, neiesaistot centralizētus starpniekus. Tas arī mazina fragmentāciju, veicina sadarbspēju plašākā blokķēdes ekosistēmā un paver jaunas uzņēmējdarbības iespējas un modeļus.

Taču šiem risinājumiem ir arī ierobežojumi. Dažādas blokķēdes var izmantot atšķirīgus drošības risinājumus, konsensa algoritmus un programmēšanas valodas, kas savukārt palielina tehnisko sarežģītību. Šie risinājumi var palielināt uzbrukumu risku un radīt jaunus pārvaldības izaicinājumus starp dažādiem blokķēdes tīkliem. 

Noslēgumā

Starpķēžu sadarbspējas risinājumi varētu ievērojami uzlabot blokķēdes tīklu efektivitāti un funkcionalitāti, veicinot komunikāciju, kā arī datu un vērtības pārsūtīšanu starp dažādiem tīkliem. 

Ir paredzams, ka nākotnē starpķēžu sadarbspējas attīstība veicinās inovācijas starp dažādiem blokķēdes tīkliem un jaunas iespējas blokķēžu izmantošanai. Tas varētu palīdzēt izveidot efektīvāk savienotu un lietotājiem ērtāku blokķēžu ekosistēmu.

Taču, lai nodrošinātu plašu izmantošanu, dažādiem starpķēžu sadarbspējas risinājumiem ir jāpanāk lielāka stabilitāte un augstāks drošības līmenis. Nav zināms, kurš risinājums spēs piedāvāt efektīvākos, stabilākos un drošākos rīkus.  

Turpini lasīt:

Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi konsultēties pie atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.