Какво е оперативна съвместимост между блокчейните?
Начало
Статии
Какво е оперативна съвместимост между блокчейните?

Какво е оперативна съвместимост между блокчейните?

Напреднал
Публикувано Mar 13, 2023Актуализирано Oct 24, 2023
7m

Тази статия е предоставена от общността. Статията е предоставена от Дерек Ю, главен изпълнителен директор на PureStake, екип за разработка на платформата Moonbeam за приложения, свързани с различни блокчейни.

Мненията в тази статия са на сътрудника/автора и не отразяват непременно тези на Binance Academy.

Резюме 

Оперативна съвместимост между блокчейните позволява на приложенията да комуникират и взаимодействат помежду си в различни блокчейн мрежи. Това позволява прехвърляне на данни и стойност между различни системи, осигурявайки повишена свързаност и безпроблемна интеграция. 

Какво е оперативна съвместимост в блокчейна? 

Оперативната съвместимост в контекста на блокчейните се отнася до способността на блокчейна да обменя свободно данни с други блокчейни. Оперативна съвместимост между блокчейните позволява на смарт договорите в различни блокчейни да комуникират помежду си, без да се налага да изпращат действителните токени между блокчейните.

Например активи, услуги и трансакции се записват в блокчейн като документация. Каквато и дейност да се извършва в един блокчейн, може да бъде представена в друг блокчейн с правилното решение за оперативна съвместимост. Това означава, че приложенията работят с всеки актив или услуга, независимо от това в кой блокчейн се намират.

Защо оперативната съвместимост е важна? 

Блокчейните днес са в подобно положение като ранните дни на интернет: има много изолирани екосистеми, които не могат да обменят информация. 

Тази липса на оперативна съвместимост и свързаност представлява значителна пречка за по-широкото приемане на блокчейн технологията, тъй като възпрепятства безпроблемния поток от данни и стойност в различни мрежи. 

От гледна точка на разработчиците, всяко внедряване представлява изолиран и независим екземпляр, което води до това, че бекенд договорите не са свързани и не знаят един за друг. Например, може да се наложи DApp за децентрализирана борса (DEX) да бъде разгърнат поотделно в мрежите Ethereum, BNB Chain и Polygon. Това води до изолиране на всяка версия на DApp-овете

Като потребител, подходът за многократно внедряване може да представлява няколко предизвикателства. Не позволява безпроблемното прехвърляне на токени от един блокчейн в друг. Това обикновено се прави в процес, при който активите се унищожават в блокчейна източник и се създават отново в блокчейна местоназначение, като се използва мост на трета страна. Процесът може да отнеме време и да бъде объркващ, което води до фрагментирани острови от данни и лошо потребителско изживяване. Рисковете за сигурността, свързани с държането на активи в множество блокчейни, също могат да бъдат значителни, отваряйки вратата за хакове и потенциална загуба на средства.

Решения за оперативна съвместимост между блокчейните 

Оперативна съвместимост между блокчейните се подобрява, тъй като разработчиците изграждат решения, улесняващи свързването и прехвърлянето на данни и стойност в различни мрежи. Това може да отключи нови възможности за по-удобни за потребителя и взаимосвързани блокчейн приложения.

Има различни подходи за подобряване на оперативната съвместимост между блокчейните. Тук изброяваме някои примери, за да покажем широк набор от решения. 

Chainlink разработва Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), който е стандарт с отворен код за позволяване на междуверижна комуникация, включително съобщения и прехвърляне на токени. Целта на CCIP е да даде възможност за универсална връзка между стотици блокчейн мрежи, използвайки стандартизиран интерфейс. Има потенциала да намали сложността на изграждането на междуверижни приложения и услуги.

Wormhole

Протоколът Wormhole е общ протокол за оперативна съвместимост, който позволява прехвърлянето на токени и съобщения между различни блокчейн мрежи. Съобщенията в блокчейн източник се наблюдават от мрежа от пазители, които проверяват и улесняват трансферите към целевите вериги.  Разработчиците, използващи Wormhole, могат да създават cross-chain децентрализирани приложения, наречени xDapp-ове.

LayerZero

LayerZero е протокол за оперативна съвместимост на omnichain за леко предаване на съобщения между блокчейните, осигурявайки сигурна и надеждна доставка на съобщения с конфигурируема надеждност. 

Свръхлеките възли (ULN) на LayerZero са смарт договори, които предоставят хедъри на блока на други свързани с мостове блокчейни за подобряване на ефективността. ULN се задейства само при поискване и смарт договорът комуникира с оракул и релейър чрез крайната точка на LayerZero. Този дизайн позволява лека и ефективна междуверижна комуникация.

Hyperlane

Hyperlane е блокчейн протокол за делегирано доказателство за залог (PoS), който валидира и защитава cross-chain комуникацията чрез конфигурируеми консенсусни методи. В мрежата на Hyperlane всеки валидатор е отговорен за валидирането на всеки блокчейн, към който е свързан Hyperlane, като гарантира, че cross-chain комуникацията е сигурна и точна.

Inter-Blockchain Communication

Inter-Blockchain Communication (IBC) е стандартният протокол за блокчейн взаимодействие в Cosmos Network, който е предназначен да позволи оперативна съвместимост между различни блокчейни. IBC дефинира минимален набор от функции, които са посочени в Междуверижните стандарти (ICS), които определят как блокчейните могат да комуникират и обменят данни помежду си.

Един пример е Osmosis, DEX, който позволява на потребителите да разменят токени между различни блокчейни. Osmosis използва протокола IBC, за да позволи безпроблемна размяна на токени от различни блокчейни, което позволява на притежателите на токени да се възползват директно от оперативната съвместимост, която IBC предлага.

Avalanche Warp Messaging

Avalanche Warp Messaging (AWM) е проектиран да бъде гъвкав и да позволява на разработчиците да създават свои собствени спецификации за съобщения за захранване на комуникациите. Самата AWM спецификация изисква масив от байтове, индекс на това кой е участвал в BLS Multi-Signature и самия BLS Multi-Signature. AWM улеснява разработчиците да изграждат мощни DApp-ове в мрежата на Avalanche.

BTC Relay

BTC Relay е верижно реле, което трябва да се внедри в среда на живо. То позволява изпращането на биткойн хедъри на блока към Ethereum. По този начин то предоставя начин за проверка на включването на биткойн трансакции в блокчейна на Ethereum, създавайки надежден мост между двете мрежи.

Cross-Consensus Message Format

Cross-Consensus Message Format (XCM) позволява на различни системи за консенсус да комуникират помежду си в Polkadot. С успешното сливане на XCM версия 3, разработчиците могат да създават приложения, които позволяват мостове, междуверижно заключване, обмен, NFT-та, условност, контекстно проследяване и много други. 

Например Moonbeam XCM SDK поддържа основно прехвърляне на XCM токени, което позволява на разработчиците да взаимодействат с мрежата Polkadot, използвайки XCM.

Axelar

Axelar предлага решение за междуверижна комуникация чрез използването на протокола General Message Passing, което позволява на разработчиците да изграждат децентрализирани приложения, които могат да работят в множество блокчейн мрежи. Axelar също така осигурява сигурна междуверижна комуникация чрез делегирани PoS (dPoS) за потребители, свързващи токени.

Например свързващото приложение на Axelar, Satellite, свързва базирания на Ethereum BUSD с Cosmos, което позволява оперативна съвместимост между двете екосистеми.

Предимства и ограничения на оперативната съвместимост

Ползите от оперативната съвместимост на блокчейна са ясни. Потребителите могат потенциално да извършват трансакции в различни блокчейн мрежи безпроблемно, без необходимост от централизирани посредници. Тя също така намалява фрагментацията, подобрява оперативната съвместимост в рамките на по-широката блокчейн екосистема и отваря нови бизнес граници и модели.

Има обаче някои ограничения за тези решения. Различните блокчейни може да имат различни решения за сигурност, консенсусни алгоритми и езици за програмиране, което може да добави към техническата сложност. Тези решения могат потенциално да увеличат вероятността от атаки и да представят нови предизвикателства в управлението сред различните блокчейн мрежи. 

Заключителни мисли

Решенията за оперативна съвместимост между блокчейните имат потенциала значително да подобрят ефективността и функционалността на блокчейн мрежите, като позволяват комуникация, трансфер на данни и стойност между различни мрежи. 

Очаква се бъдещото развитие на оперативна съвместимост между веригите да насърчи по-големи иновации между различните блокчейн мрежи и нови възможности за блокчейн приложения. Те могат да доведат до по-свързана и лесна за използване блокчейн екосистема.

За широко използване обаче различните решения за оперативна съвместимост между блокчейните трябва да постигнат повече стабилност и сигурност. Не е ясно кое решение ще осигури най-ефективните, стабилни и сигурни инструменти.  

Допълнителни статии:

Отказ от отговорност и предупреждение за риск: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.