Czym Jest Interoperacyjność Międzyłańcuchowa?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Interoperacyjność Międzyłańcuchowa?

Czym Jest Interoperacyjność Międzyłańcuchowa?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Mar 13, 2023Zaktualizowane Sep 25, 2023
7m

Ten artykuł został nadesłany przez członków społeczności. Współautorem artykułu jest Derek Yoo, dyrektor generalny PureStake, zespołu ds. rozwoju platformy Moonbeam dla aplikacji połączonych międzyłańcuchowo.

Poglądy zawarte w tym artykule są poglądami autora/współautora i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance.

TL;DR 

Interoperacyjność międzyłańcuchowa umożliwia aplikacjom wzajemną komunikację oraz interakcję między różnymi sieciami blockchain. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie danych i wartości pomiędzy odmiennymi systemami, co zapewnia wyższy poziom łączności oraz bezproblemową integrację. 

Na Czym Polega Interoperacyjność w Sieciach Blockchain? 

Interoperacyjność w kontekście sieci blockchain oznacza zdolność blockchaina do swobodnej wymiany danych z innymi blockchainami. Interoperacyjność międzyłańcuchowa daje smart kontraktom na różnych łańcuchach możliwość wzajemnej komunikacji bez konieczności faktycznego przesyłania tokenów z jednego łańcucha na drugi.

Przykładowo: aktywa, usługi i transakcje są zapisywane na blockchainie w formie dokumentacji. Wszelka aktywność, która ma miejsce na jednym blockchainie, może być odzwierciedlana na innym blockchainie przy odpowiednim rozwiązaniu w zakresie interoperacyjności. Oznacza to, że aplikacje działają z dowolnym aktywem lub usługą niezależnie od tego, na którym blockchainie się znajdują.

Dlaczego Interoperacyjność Jest Ważna? 

Sieci blockchain znajdują się dziś w sytuacji podobnej do początków istnienia internetu: jest wiele odizolowanych ekosystemów niezdolnych do wymiany informacji. 

Ten brak interoperacyjności i łączności stanowi istotną przeszkodę na drodze do upowszechnienia technologii blockchain, ponieważ uniemożliwia bezproblemowy przepływ danych i wartości przez różne sieci. 

Z perspektywy dewelopera każde wdrożenie stanowi odizolowaną i niezależną instancję, przez co kontrakty wewnętrzne są niepołączone i nie wiedzą o sobie nawzajem. Dla przykładu, aplikacja DApp giełdy zdecentralizowanej (DEX) może wymagać osobnego wdrożenia w sieci Ethereum, BNB Chain i Polygon. Prowadzi to do sytuacji, w której każda wersja aplikacji DApp jest odizolowana. 

Z perspektywy użytkownika podejście wielowdrożeniowe może oznaczać kilka problemów. Nie daje możliwości bezproblemowego przenoszenia tokenów z jednego blockchaina na drugi. Odbywa się to zwykle poprzez zniszczenie aktywów na blockchainie źródłowym i ponowne ich odtworzenie na blockchainie docelowym przy użyciu mostu zewnętrznego. Może to być czasochłonne i skomplikowane, co prowadzi do powstawania oddzielonych wysp danych i niskiego komfortu użytkowania. Istotne może być również potencjalne zagrożenie związane z przechowywaniem aktywów na wielu blockchainach, ponieważ otwiera możliwość zhakowania i ewentualnej utraty środków.

Międzyłańcuchowe Rozwiązania Interoperacyjne 

Łączność między łańcuchami poprawia się, ponieważ deweloperzy tworzą rozwiązania ułatwiające łączenie oraz przesyłanie danych i wartości pomiędzy różnymi sieciami. Może to dawać nowe możliwości w zakresie tworzenia bardziej przyjaznych dla użytkownika i wzajemnie połączonych aplikacji blockchain.

Są różne sposoby podejścia do poprawy interoperacyjności między łańcuchami. W tym artykule podamy kilka przykładów, aby pokazać szeroki wachlarz rozwiązań. 

Chainlink pracuje nad protokołem interoperacyjności międzyłańcuchowej (Cross-Chain Interoperability Protocol, CCIP), który jest standardem typu open-source umożliwiającym komunikację między łańcuchami, w tym przesyłanie wiadomości i tokenów. CCIP ma umożliwić stworzenie uniwersalnego połączenia setek sieci blockchain za pomocą ustandaryzowanego interfejsu. Istnieje szansa, że uprości to tworzenie aplikacji i usług międzyłańcuchowych.

Wormhole

Protokół Wormhole to ogólny protokół interoperacyjności, który umożliwia przekazywanie tokenów i wiadomości między różnymi sieciami blockchain. Wiadomości na łańcuchu źródłowym są obserwowane przez sieć opiekunów, którzy weryfikują i kierują transfery do łańcuchów docelowych.  Deweloperzy korzystający z protokołu Wormhole mogą tworzyć międzyłańcuchowe aplikacje zdecentralizowane zwane xDapp.

LayerZero

LayerZero to protokół interoperacyjności wszechłańcuchowej do lekkiego przekazywania wiadomości między blockchainami, zapewniający bezpieczną i niezawodną dostawę wiadomości z możliwością konfiguracji stopnia wymagań w zakresie zaufania. 

Ultralekkie węzły (ULN) protokołu LayerZero to smart kontrakty, które podają nagłówki bloków innych zbridge'owanych łańcuchów, aby poprawić wydajność. Węzły ULN są uruchamiane tylko na żądanie, a smart kontrakt komunikuje się z wyrocznią i przekaźnikiem poprzez punkt końcowy LayerZero. Taka konstrukcja umożliwia lekką i wydajną komunikację między łańcuchami.

Hyperlane

Hyperlane to protokół łańcuchowy typu delegated proof of stake (PoS), który zatwierdza i zabezpiecza komunikację między łańcuchami przy użyciu konfigurowalnych metod konsensusu. W sieci Hyperlane każdy walidator jest odpowiedzialny za walidację każdego łańcucha, do którego jest podłączony protokół Hyperlane i dba o bezpieczeństwo oraz dokładność komunikacji między łańcuchami.

Inter-Blockchain Communication

Inter-Blockchain Communication (IBC) to standardowy protokół interakcji blockchainowej w sieci Cosmos, który ma zapewniać interoperacyjność między różnymi blockchainami. IBC definiuje minimalny zestaw funkcji przewidzianych w Standardach Interchain (ICS), które określają, w jaki sposób sieci blockchain mogą się wzajemnie komunikować i wymieniać dane.

Jednym z przykładów jest Osmosis, giełda DEX, która umożliwia użytkownikom wymianę tokenów z różnych sieci blockchain. Osmosis działa na protokole IBC, co umożliwia bezproblemową wymianę tokenów z różnych łańcuchów, a posiadacze tokenów mogą bezpośrednio korzystać z interoperacyjności, jaką daje IBC.

Avalanche Warp Messaging

Avalanche Warp Messaging (AWM) ma być elastyczny i pozwalać deweloperom na tworzenie własnych specyfikacji wiadomości, które umożliwiają komunikację. Sama specyfikacja AWM wymaga tablicy bajtów, spisu uczestników Multi-Signature BLS oraz Multi-Signature BLS. AWM ułatwia deweloperom budowanie potężnych aplikacji DApp w sieci Avalanche.

BTC Relay

BTC Relay jest przekaźnikiem łańcuchowym do wdrożeń na żywym systemie. Umożliwia przekazywanie nagłówków bloków sieci Bitcoin do sieci Ethereum. W ten sposób zapewnia metodę weryfikacji włączenia transakcji Bitcoin do blockchaina Ethereum, tworząc niewymagający zaufania most między tymi dwiema sieciami.

Cross-Consensus Message Format

Cross-Consensus Message Format (XCM) umożliwia różnym systemom konsensusu wzajemną komunikację na stronie Polkadot. Dzięki udanemu połączeniu XCM w wersji 3 programiści mogą tworzyć aplikacje, które umożliwiają działanie mostów, blokad międzyłańcuchowych, giełd, tokenów NFT, funkcji warunkowych, ewidencji kontekstu oraz wielu innych funkcji. 

Np. pakiet SDK XCM Moonbeam obsługuje przede wszystkim transfery tokenów XCM, umożliwiając programistom interakcję z siecią Polkadot przy użyciu XCM.

Axelar

Axelar to rozwiązanie do komunikacji międzyłańcuchowej za pośrednictwem protokołu GMP (General Message Passing) umożliwiające deweloperom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji, które mogą działać na kilku sieciach blockchain. Axelar zapewnia również użytkownikom bridge'ującym tokeny bezpieczną komunikację między łańcuchami poprzez algorytm delegated PoS (dPoS).

Przykładowo aplikacja bride'ująca Axelar o nazwie Satellite łączy token BUSD w wersji Ethereum z siecią Cosmos, nadając tym dwóm ekosystemom interoperacyjność.

Korzyści i Ograniczenia Związane z Interoperacyjnością

Korzyści wynikające z interoperacyjności sieci blockchain są oczywiste. Użytkownicy mogą bezproblemowo realizować transakcje w różnych sieciach blockchain, bez potrzeby korzystania ze scentralizowanych pośredników. Zmniejsza to również fragmentację, poprawia interoperacyjność w ramach szerszego ekosystemu blockchain i otwiera nowe horyzonty oraz modele biznesowe.

Są jednak pewne ograniczenia tych rozwiązań. Różne sieci blockchain mogą mieć różne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, algorytmów konsensusu i języków programowania, co może zwiększać złożoność techniczną. Rozwiązania te mogą potencjalnie zwiększyć prawdopodobieństwo ataków i stworzyć nowe problemy związane z zarządzaniem pomiędzy różnymi sieciami blockchain. 

Wnioski Końcowe

Rozwiązania w zakresie interoperacyjności międzyłańcuchowej mają potencjał, aby znacznie poprawić wydajność i funkcjonalność sieci blockchain poprzez umożliwienie komunikacji, przekazywania danych oraz wartości pomiędzy różnymi sieciami. 

Przewiduje się, że przyszły rozwój interoperacyjności międzyłańcuchowej będzie sprzyjać większej innowacyjności między różnymi sieciami blockchain oraz tworzeniu nowych możliwości w zakresie zastosowań technologii blockchain. Dzięki temu może powstać bardziej połączony i przyjazny użytkownikowi ekosystem blockchain.

Jednak aby technologia mogła się upowszechnić, różne rozwiązania w zakresie interoperacyjności między łańcuchami muszą osiągnąć większy stopień stabilności i bezpieczeństwa. Nie wiadomo jeszcze, które rozwiązanie zapewni najbardziej wydajne, stabilne i bezpieczne narzędzia.  

Lista dodatkowych i sugerowanych źródeł do przeczytania (w języku angielskim):

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innej porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.