Mis on ahelateülene koostalitlusvõime?
Avaleht
Artiklid
Mis on ahelateülene koostalitlusvõime?

Mis on ahelateülene koostalitlusvõime?

Keskmine
Avaldatud Mar 13, 2023Värskendatud Aug 24, 2023
7m

See artikkel on kogukonna esitatud. Artikli koostas Derek Yoo, PureStake'i tegevjuht. Moonbeami platvormi arendusmeeskond ahelaüleste ühendatud rakenduste jaoks.

Selles artiklis kaasautori/autori vaated ei pruugi kajastada Binance'i akadeemia vaateid.

TL;DR 

Ahelateülene koostalitlusvõime võimaldab rakendustel erinevates plokiahelavõrkudes üksteisega suhelda. See võimaldab erinevate süsteemide vahel andmeid ning väärtust edastada, pakkudes paremat ühenduvust ja sujuvat integratsiooni. 

Mis on plokiahela koostalitlusvõime? 

Koostalitlusvõime plokiahelate kontekstis viitab plokiahela võimele vabalt teiste plokiahelatega andmeid vahetada. Ahelaülene koostalitlusvõime võimaldab erinevate ahelate nutikatel lepingutel üksteisega suhelda, ilma et peaksid ahelate vahel tegelikke tokeneid saatma.

Näiteks varad, teenused ja tehingud registreeritakse plokiahelas dokumentatsioonina. Ükskõik, mis tegevus ühes plokiahelas toimub, saab seda õige koostalitluslahendusega teises plokiahelas kujutada. See tähendab, et rakendused töötavad mis tahes vara või teenusega, olenemata sellest, millises plokiahelas need on.

Miks on koostalitlusvõime oluline? 

Plokiahelad on tänapäeval sarnases olukorras nagu Interneti algusaegadel - on palju isoleeritud ökosüsteeme, mis ei suuda teavet vahetada. 

Selline koostalitlusvõime ja ühenduvuse puudumine takistab oluliselt plokiahela tehnoloogia laiemat kasutuselevõttu, kuna see takistab erinevates võrkudes andmete ja väärtuse sujuvat liikumist. 

Arendaja vaatenurgast kujutab iga juurutamine endast isoleeritud ja sõltumatut eksemplari, mille tulemusena ei ole taustalepingud omavahel ühendatud ega üksteisest teadlikud. Näiteks Ethereumi, BNB ahela ja Polygoni võrkudes võib olla vaja eraldi juurutada detsentraliseeritud börsi (DEX) DApp. See viib selleni, et iga DAppi versioon on isoleeritud. 

Mitme juurutuse kasutamine võib tekitada kasutajale mitmeid väljakutseid. See ei võimalda tokenite sujuvat ülekandmist ühest plokiahelast teise. Tavaliselt kasutatakse selleks protsessi, mille käigus varad lähteplokiahelas hävitatakse ja vermitakse uuesti sihtplokiahelasse, kasutades kolmanda osapoole silda. Protsess võib olla aeganõudev ja segane, mis põhjustab killustatud andmesaari ja pakub kehva kasutuskogemust. Turvariskid, seoses varade hoidmisega mitmes plokiahelas, võivad samuti olla märkimisväärsed, tekitades võimaluse häkkimiseks ja võimalikuks rahakaotuseks.

Ahelaülese koostalitlusvõime lahendused 

Ahelaülene ühenduvus paraneb, kuna arendajad loovad lahendusi, mis muudavad erinevate võrkudevaheliste andmete- ja väärtustevahelise ühenduse loomise ning edastamise lihtsamaks. See võib tekitada kasutajasõbralikumatele ja omavahel ühendatud plokiahela rakendustele uusi võimalusi.

Ahelaülese koostalitlusvõime parandamiseks on erinevaid lähenemisviise. Siin on mõned näited tutvustamaks laia valikut lahendusi. 

Chainlink arendab ahelaülese koostalitusvõime protokolli (CCIP), mis on avatud lähtekoodiga standard ahelatevahelise suhtluse, sealhulgas sõnumite ja tokenite edastamise võimaldamiseks. CCIP eesmärk on võimaldada standardiseeritud liidest kasutades universaalset ühendust sadade plokiahelavõrkude vahel. See võib vähendada ahelaüleste rakenduste ja teenuste loomise keerukust.

Wormhole

Wormhole'i protokoll on üldine koostalitlusvõime protokoll, mis võimaldab erinevate plokiahelavõrkude vahel tokeneid ja sõnumeid edastada. Lähteahelas olevaid sõnumeid jälgib eestkostjate võrgustik, kes kontrollib ja hõlbustab edastamist sihtahelatesse.  Wormhole'i kasutavad arendajad saavad luua ahelatevahelisi detsentraliseeritud rakendusi nimega xDapp'id.

LayerZero

LayerZero on Omnichaini koostalitlusvõime protokoll plokiahelate vahel kergete sõnumite edastamiseks, pakkudes turvalist ja usaldusväärset sõnumiedastust koos konfigureeritava usaldusväärsusega. 

LayerZero ülikerged sõlmed (ULN) on nutikad lepingud, mis pakuvad tõhususe parandamiseks teiste sillatud ahelate plokipäiseid. ULN käivitatakse ainult nõudmisel ja nutikas leping suhtleb oraakli ning releega läbi LayerZero lõpp-punkti. Selle suhtluse puhul on ahelateülene suhtlus kerge ja tõhus.

Hyperlane

Hyperlane on delegeeritud panuse tõenduse (PoS) ahelaprotokoll, mis kinnitab ja turvab konfigureeritavaid konsensusmeetodeid kasutades ahelateülest suhtlust. Hyperlane'i võrgus vastutab iga valideerija iga ahela valideerimise eest, millega Hyperlane on ühendatud, tagades ahelatevahelise suhtluse turvalisuse ja täpsuse.

Plokiahelatevaheline suhtlus

Plokiahelatevaheline suhtlus (IBC) on Cosmose võrgu plokiahela suhtluse standardprotokoll, mis on loodud, et võimaldada erinevate plokiahelate vahelist koostalitlusvõimet. IBC määratleb ahelatevahelistes standardites (ICS) kirja pandud minimaalse funktsioonide komplekti, mis kehtestab, kuidas plokiahelad saavad üksteisega suhelda ja andmeid vahetada.

Üks näide on Osmosis, DEX, mis võimaldab kasutajatel erinevate plokiahelate vahel tokeneid vahetada. Osmosis kasutab IBC protokolli, et võimaldada erinevate ahelate tokenite sujuvat vahetamist, võimaldades tokenite omanikel saada otsest kasu IBC pakutavast koostalitlusvõimest.

Avalanche Warp Messaging

Avalanche Warp Messaging (AWM) on tehtud paindlikuks ja võimaldab arendajatel luua oma sõnumside tehnilised omadused kommunikatsiooni abistamiseks. AWM-i tehnilised omadused vajavad baitide massiivi, BLS-i multiallkirjas osalenute indeksit ja BLS-i multiallkirja. AWM muudab arendajatel Avalanche'i võrgus võimsate DApp'ide loomise lihtsamaks.

BTC Relay

BTC Relay on ahela relee, mida saab reaalajas kasutada. See võimaldab esitada Bitcoini plokkide päiseid Ethereumi. Selle tegemine annab võimaluse kontrollida Bitcoini tehingute kaasamist Ethereumi plokiahelasse, luues usaldusväärse silla kahe võrgu vahel.

Konsensuse vaheline sõnumivorming

Konsensuse vaheline sõnumivorming (XCM) võimaldab erinevatel konsensussüsteemidel Polkadot'is üksteisega suhelda. Arendajad saavad XCM-i 3. versiooni edukal ühendamisel luua rakendusi, mis võimaldavad sildu, ahelatevahelist lukustamist, börse, NFT-sid, tingimuslikust, konteksti jälgimist ja palju muud. 

Näiteks Moonbeam XCM SDK toetab peamiselt XCM-i tokenite ülekandeid, võimaldades arendajatel XCM-i abil Polkadoti võrguga suhelda.

Axelar

Axelar pakub ahelatevahelise suhtluse lahendust, kasutades üldist sõnumite edastamise protokolli, võimaldades arendajatel luua detsentraliseeritud rakendusi, mis võivad töötada mitmes plokiahela võrgus. Axelar pakub ka turvalist ahelatevahelist suhtlust delegeeritud PoS-i (dPoS) kaudu kasutajatele, kes tokeneid ühendavad.

Näiteks ühendab Axelari sillarakendus nimega Satellite Ethereumil põhineva BUSD Cosmosega, võimaldades kahe ökosüsteemi vahelist koostalitlusvõimet.

Koostalitlusvõime eelised ja piirangud

Plokiahela koostalitlusvõime eelised on arusaadavad. Kasutajad võivad sooritada sujuvalt potentsiaalseid tehinguid erinevates plokiahela võrkudes, ilma et oleks vaja tsentraliseeritud vahendajaid. Samuti vähendab see killustatust, parandab laiemas plokiahela ökosüsteemis koostalitlusvõimet ning avab uusi ärivõimalusi ja -mudeleid.

Nendel lahendustel on siiski mõned piirangud. Erinevatel plokiahelatel võivad olla erinevad turvalahendused, konsensusalgoritmid ja programmeerimiskeeled, mis võivad tehnilist keerukust suurendada. Need lahendused võivad potentsiaalselt rünnakute tõenäosust suurendada ja tekitada erinevate plokiahelavõrkude vahel uusi juhtimisprobleeme. 

Lõppmärkused

Ahelaülese koostalitlusvõime lahendustel on potentsiaal oluliselt parandada plokiahelavõrkude tõhusust ja funktsionaalsust, võimaldades sidet, andmete ja väärtuste ülekandmist erinevate võrkude vahel. 

Eeldatakse, et ahelaülese koostalitlusvõime edasine areng soodustab erinevate plokiahelavõrkude vahel suuremat innovatsiooni ja pakub plokiahela rakenduste jaoks uusi võimalusi. Selle tulemusena võib tekkida ühendatud ja kasutajasõbralikum plokiahela ökosüsteem.

Mitmesugused ahelatevahelise koostalitlusvõime lahendused peavad saavutama aga laialdaseks kasutamiseks suurema stabiilsuse ja turvalisuse. Pole selge, milline lahendus pakub kõige tõhusamaid, stabiilsemaid ja turvalisemaid tööriistu.  

Lisalugemist:

Lahtiütlus ja riskihoiatus: seda sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on, ainult üldiseks teabeks ning hariduslikel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada kui finants-, juriidilist või muud professionaalset nõustamist ega kui soovitust konkreetse toote või teenuse ostmiseks. Peaksid küsima nõu asjakohastelt professionaalsetelt nõustajatelt. Kui artiklit on koostanud kolmandast osapoolest kaastööline, pane tähele, et väljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöölisele ja ei pruugi kajastada Binance'i Akadeemia omasid. Lisateabe saamiseks lugege meie täielikku lahtiütlust siit.Digitaalsete varade hinnad võivad olla kõikuvad. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance'i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finants-, juriidilise või muu professionaalse nõustamisena. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.