Vad är tvärkedjeinteroperabilitet?
Hem
Artiklar
Vad är tvärkedjeinteroperabilitet?

Vad är tvärkedjeinteroperabilitet?

Avancerad
Publicerad Mar 13, 2023Uppdaterad Aug 24, 2023
7m

Den här artikeln kommer från vårt community. Artikeln har skickats in av Derek Yoo, VD för PureSake, ett utvecklingsteam för Moonbeam-plattformen för tvärkedjeanslutna applikationer.

Åsikterna i den här artikeln tillhör författaren och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter.

TL;DR 

Tvärkedjeinteroperabilitet gör det möjligt för applikationer att kommunicera och interagera med varandra över olika blockkedjenätverk. Detta möjliggör överföring av data och värde mellan olika system, vilket ger ökad anslutning och sömlös integration. 

Vad är interoperabilitet på blockkedjan? 

Interoperabilitet i samband med blockkedjor avser en blockkedjas kapacitet att fritt utbyta data med andra blockkedjor. Tvärkedjeinteroperabilitet gör det möjligt för smarta kontrakt på olika kedjor att kommunicera med varandra, utan att behöva skicka faktiska token mellan kedjorna.

Till exempel registreras tillgångar, tjänster och transaktioner på en blockkedja som dokumentation. Oavsett vilken aktivitet som sker på en blockkedja kan den representeras på en annan blockkedja med rätt interoperabilitetslösning. Detta innebär att applikationer fungerar med alla tillgångar eller tjänster, oavsett vilken blockkedja de är på.

Varför är interoperabilitet viktigt? 

Blockkedjor idag är i en liknande position som internet var när det startade: det finns många isolerade ekosystem som inte kan utbyta information. 

Denna brist på interoperabilitet och anslutning utgör ett betydande hinder för ett bredare antagande av blockkedjetekniken, eftersom det förhindrar ett smidigt flöde av data och värde över olika nätverk. 

Ur en utvecklares perspektiv utgör varje distribution en isolerad och oberoende instans, vilket resulterar i att backendkontrakten inte är anslutna och är omedvetna om varandra. Till exempel kan en DApp för en decentraliserad börs (DEX) behöva distribueras individuellt på nätverken Ethereum, BNB Chain och Polygon. Detta leder till att alla versioner av dessa DApps isoleras. 

Som användare kan metoden för multidistribution innebära flera svårigheter. Den tillåter inte sömlös överföring av token från en blockkedja till en annan. Detta görs vanligtvis i en process där tillgångar förstörs på källblockkedjan och skapas igen på destinationsblockkedjan med hjälp av en tredjepartsbro. Processen kan vara tidskrävande och förvirrande, vilket leder till fragmenterade dataöar och en dålig användarupplevelse. Säkerhetsriskerna i samband med att hålla tillgångar på flera blockkedjor kan också vara betydande och öppna dörrarna för hackare och potentiell förlust av tillgångar.

Lösningar för tvärkedjeinteroperabilitet 

Tvärkedjekopplingen förbättras när utvecklarna bygger lösningar som gör det lättare att ansluta och överföra data och värde över olika nätverk. Detta kan ge nya möjligheter för mer användarvänliga och sammankopplade blockkedjeapplikationer.

Det finns olika metoder för att förbättra tvärkedjeinteroperabiliteten. Här listar vi några exempel för att visa upp ett brett utbud av lösningar. 

Chainlink utvecklar Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), som är en öppen källkodsstandard för att möjliggöra tvärkedjekommunikation, inklusive meddelanden och tokenöverföringar. Målet med CCIP är att möjliggöra en universell anslutning mellan hundratals blockkedjenätverk med ett standardiserat gränssnitt. Det har potential att minska komplexiteten för att bygga tvärkedjeapplikationer och -tjänster.

Wormhole

Wormhole-protokollet är ett generiskt interoperabilitetsprotokoll som möjliggör överföring av token och meddelanden mellan olika blockkedjenätverk. Meddelanden på en källkedja observeras av ett nätverk av förvaltare, som verifierar och underlättar överföringarna till målkedjorna. Utvecklare som använder Wormhole kan bygga tvärkedjedecentraliserade applikationer som kallas xDapps.

LayerZero

LayerZero är ett interoperabilitetsprotokoll på omnichain för små meddelanden som passerar mellan blockkedjor och ger säker och pålitlig meddelandeleverans med anpassningsbar pålitlighet. 

LayerZeros ultralätta noder (ULN) är smarta kontrakt som ger block-rubriker för andra överbryggade kedjor, för att förbättra effektiviteten. ULN aktiveras endast på begäran och det smarta kontraktet kommunicerar med ett orakel och en relä genom LayerZero-slutpunkten. Denna design möjliggör lätt och effektiv tvärkedjekommunikation.

Hyperlane

Hyperlane är ett delegerat bevis på insats (Delegated Proof of Stake/DPoS)-kedjeprotokoll som validerar och säkrar tvärkedjekommunikation via anpassningsbara konsensusmetoder. I Hyperlanes nätverk ansvarar varje validerare för att validera varje kedja som Hyperlane är ansluten till, vilket säkerställer att tvärkedjekommunikation är säker och korrekt.

Inter-Blockchain Communication

Inter-Blockchain Communication (IBC) är standardprotokollet för blockkedjeinteraktion i Cosmos Network, som är utformat för att möjliggöra interoperabilitet mellan olika blockkedjor. IBC definierar en minimal uppsättning funktioner som anges i Interchain Standards (ICS), som definierar hur blockkedjor kan kommunicera och utbyta data med varandra.

Ett exempel är Osmosis, en DEX som gör det möjligt för användarna att byta token mellan olika blockkedjor. Osmosis använder IBC-protokollet för att möjliggöra smidiga byten av token från olika kedjor, vilket gör det möjligt för tokeninnehavarna att direkt dra nytta av den interoperabilitet som IBC erbjuder.

Avalanche Warp Messaging

Avalanche Warp Messaging (AWM) är utformad för att vara flexibel och låta utvecklarna skapa sina egna meddelandespecifikationer för kraftfull kommunikation. AWM-specifikationen i sig kräver en rad bytes, ett index över vem som deltog i denna BLS Multi-Signature och själva BLS Multi-Signature. AWM gör det lättare för utvecklarna att bygga kraftfulla DApps på Avalanche-nätverket.

BTC Relay

BTC Relay är ett kedjerelä som distribueras i en livemiljö. Det möjliggör inlämning av Bitcoin-blockrubriker till Ethereum. Genom att göra detta ger det ett sätt att verifiera införandet av Bitcoin-transaktioner på Ethereums blockkedja, vilket skapar en pålitlig bro mellan de två nätverken.

Cross-Consensus Message Format

Cross-Consensus Message Format (XCM) gör att olika konsensussystem kan kommunicera med varandra på Polkadot. I och med den framgångsrika sammanslagningen av XCM version 3, kan utvecklarna bygga applikationer som möjliggör broar, tvärkedjelåsning, börser, NFT:er, villkor, sammanhangsspårning med mera. 

Moonbeam XCM SDK stöder till exempel främst XCM-tokenöverföringar, vilket gör det möjligt för utvecklarna att interagera med Polkadot-nätverket med hjälp av XCM.

Axelar

Axelar erbjuder en lösning för tvärkedjekommunikation genom användningen av protokollet General Message Passing, så att utvecklarna kan bygga decentraliserade applikationer som fungerar över flera blockkedjenätverk. Axelar tillhandahåller också säker kommunikation inom kedjan, genom dPoS för användare som överbryggar token.

Till exempel ansluter Axelars överbryggande app, Satellite, Ethereum-baserade BUSD till Cosmos, vilket möjliggör interoperabilitet mellan de två ekosystemen.

Fördelar och begränsningar med Interoperabilitet

Fördelarna med blockkedjeinteroperabilitet är tydliga. Användarna kan potentiellt genomföra smidiga transaktioner över olika blockkedjenätverk, utan behov av centraliserade mellanhänder. Detta minskar också fragmenteringen, förbättrar interoperabiliteten inom det bredare blockkedjeekosystemet och öppnar upp för nya affärsmöjligheter och -modeller.

Det finns dock vissa begränsningar med dessa lösningar. Olika blockkedjor kan ha olika säkerhetslösningar, konsensusalgoritmer och programmeringsspråk, vilket kan komma att öka den tekniska komplexiteten. Dessa lösningar kan potentiellt öka sannolikheten för attacker och ge nya styrningsutmaningar bland olika blockkedjenätverk. 

Sammanfattningsvis

Lösningar för tvärkedjeinteroperabilitet har potentialen att avsevärt förbättra effektiviteten och funktionaliteten i blockkedjenätverk, genom att möjliggöra kommunikation, data och värdeöverföringar mellan olika nätverk. 

Den framtida utvecklingen av tvärkedjeinteroperabilitet förväntas främja större innovation mellan olika blockkedjenätverk och nya möjligheter för blockkedjeapplikationer. Dessa kan leda till ett mer anslutet och användarvänligt blockkedjeekosystem.

För en ökad användning måste dock olika lösningar för tvärkedjeinteroperabilitet uppnå mer stabilitet och säkerhet. Det är oklart vilken lösning som ger de mest effektiva, stabila och säkra verktygen.  

Vidare läsning:

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och riskvarning för mer information.