Čo je medzisieťová interoperabilita?
Domov
Články
Čo je medzisieťová interoperabilita?

Čo je medzisieťová interoperabilita?

Stredne pokročilý
Zverejnené Mar 13, 2023Aktualizované Sep 25, 2023
7m

Tento článok je komunitný príspevok. Autorom tohto článku je Derek Yoo, generálny riaditeľ PureStake, vývojového tímu platformy Moonbeam pre aplikácie prepojené medzi sieťami.

Názory uvedené v tomto článku sú názory prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance.

TL;DR 

Medzisieťová interoperabilita umožňuje aplikáciám vzájomnú komunikáciu a interakciu medzi rôznymi blockchainovými sieťami. To umožňuje prenos údajov a hodnôt medzi rôznymi systémami, čo zabezpečuje zvýšenú konektivitu a bezproblémovú integráciu. 

Čo je interoperabilita vo svete blockchainov? 

Interoperabilita v kontexte blockchainov sa týka schopnosti blockchainov voľne si vymieňať dáta s inými blockchainmi. Medzisieťová interoperabilita umožňuje smart kontraktom v rôznych reťazcoch navzájom komunikovať bez potreby posielania skutočných tokenov medzi reťazcami.

Príklad: aktíva, služby a transakcie sú zaznamenané na blockchaine ako dokumentácia. Pri použití správneho riešenia interoperability môže byť akákoľvek aktivita, ktorá prebieha na jednom blockchaine, zobrazená na inom blockchaine. To znamená, že aplikácie pracujú s akýmkoľvek aktívom alebo službou bez ohľadu na to, na ktorom blockchaine takéto aktívum alebo služba funguje.

Prečo je interoperabilita dôležitá? 

Blockchainy sú dnes v podobnej pozícii ako prvé dni internetu: existuje veľa izolovaných ekosystémov, ktoré si nedokážu vymieňať informácie. 

Tento nedostatok interoperability a konektivity predstavuje významnú prekážku pre širšie prijatie technológie blockchain, pretože bráni bezproblémovému toku údajov a hodnôt medzi rôznymi sieťami. 

Z pohľadu vývojára predstavuje každé nasadenie izolovaný a nezávislý prípad, čo vedie k tomu, že backendové kontrakty nie sú prepojené a navzájom o sebe nevedia. Môže byť napríklad potrebné nasadenie DApp decentralizovanej burzy (DEX) v sieťach Ethereum, BNB Chain a Polygon. Vedie to k tomu, že každá verzia DApp je izolovaná. 

Pre používateľa môže prístup individuálneho nasadenia predstavovať viacero výziev. Neumožňuje bezproblémový prenos tokenov z jedného blockchainu do druhého. Zvyčajne sa to robí použitím postupu, pri ktorom sú aktíva zničené na zdrojovom blockchaine a opätovne vyrazené na cieľovom blockchaine pomocou mosta tretej strany. Tento proces môže byť časovo náročný a mätúci, čo vedie k fragmentovaným dátovým ostrovom a nepríjemnej skúsenosti používateľov. Bezpečnostné riziká spojené s držbou aktív naprieč viacerými blockchainmi môžu byť tiež významné, čo otvára možnosť pre hacky a potenciálne straty finančných prostriedkov.

Riešenia medzisieťovej interoperability 

Medzisieťová konektivita sa zlepšuje, pretože vývojári vytvárajú riešenia, ktoré uľahčujú pripojenie a prenos dát a hodnoty medzi viacerými sieťami. To môže otvoriť nové možnosti pre používateľsky prívetivejšie a vzájomne prepojené blockchainové aplikácie.

Existujú rôzne prístupy k zlepšeniu medzisieťovej interoperability. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov na prezentáciu širokej škály riešení. 

Chainlink vyvíja protokol Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), ktorý je štandardom s otvoreným zdrojový kódom umožňujúcim medzisieťovú komunikáciu vrátane zasielania správ a prenosu tokenov. Cieľom CCIP je umožniť univerzálne prepojenie medzi stovkami blockchainových sietí pomocou štandardizovaného rozhrania. Má potenciál znížiť náročnosť budovania medzisieťových aplikácií a služieb.

Wormhole

Protokol Wormhole je generický protokol interoperability, ktorý umožňuje prenos tokenov a správ medzi rôznymi blockchainovými sieťami. Správy v zdrojovom reťazci sú sledované sieťou strážcov, ktorí overujú a uľahčujú prenosy do cieľových reťazcov.  Vývojári používajúci protokol Wormhole môžu vytvárať medzisieťové decentralizované aplikácie nazývané xDapp.

LayerZero

LayerZero je protokol všesieťovej interoperability na odľahčené odovzdávanie správ medzi blockchainmi, ktorý poskytuje bezpečné a spoľahlivé doručovanie správ s konfigurovateľným režimom bez potreby tretích strán. 

Ultraľahké uzly (ULN) protokolu LayerZero sú smart kontrakty, ktoré poskytujú hlavičky blokov iných premostených reťazcov na zlepšenie efektívnosti. ULN sa spúšťa iba na požiadanie a smart kontrakt komunikuje s orákulom a strážcom cez koncový bod protokolu LayerZero. Tento dizajn umožňuje odľahčenú a efektívnu medzisieťovú komunikáciu.

Hyperlane

Hyperlane je reťazcový protokol používajúci mechanizmus delegovaného Proof of Stake (PoS), ktorý overuje a zabezpečuje medzisieťovú komunikáciu prostredníctvom konfigurovateľných metód konsenzu. V sieti Hyperlane je každý validátor zodpovedný za overenie každého reťazca, ku ktorému je protokol Hyperlane pripojený. Tým sa zaisťuje, že medzisieťová komunikácia je bezpečná a presná.

Inter-Blockchain Communication (komunikácia medzi Blockchainmi)

Inter-Blockchain Communication (IBC) je štandardný protokol pre interakciu blockchainov v sieti Cosmos. Je navrhnutý tak, aby umožňoval interoperabilitu medzi rôznymi blockchainmi. IBC definuje minimálny súbor funkcií, ktoré sú špecifikované v normách Interchain Standards (ICS), ktoré definujú, akým spôsobom môžu blockchainy navzájom komunikovať a vymieňať si údaje.

Jedným príkladom je Osmosis, decentralizovaná burza, ktorá umožňuje používateľom vymieňanie tokenov medzi rôznymi blockchainmi. Osmosis využíva protokol IBC na umožnenie bezproblémovej výmeny tokenov z rôznych reťazcov, čo ponúka držiteľom tokenov priamy úžitok z interoperability, ktorú IBC ponúka.

Avalanche Warp Messaging

Avalanche Warp Messaging (AWM) je navrhnutý tak, aby bol flexibilný a umožňoval vývojárom vytvárať si vlastné špecifikácie správ na podporu komunikácie. Samotná špecifikácia AWM vyžaduje pole bajtov, index toho, kto sa zúčastnil BLS Multi-Signature a BLS Multi-Signature. AWM uľahčuje vývojárom vytváranie výkonných aplikácií DApp v sieti Avalanche.

BTC Relay

BTC Relay je reťazcové relé, ktoré sa má nasadiť v živom prostredí. Umožňuje odosielanie hlavičiek blokov Bitcoinu do siete Ethereum. Tým poskytuje spôsob, ako overiť zahrnutie transakcií bitcoinov na blockchaine Ethereum, čím sa vytvorí most medzi týmito dvoma sieťami bez potreby tretích strán.

Cross-Consensus Message Format

Formát Cross-Consensus Message Format (XCM) umožňuje rôznym systémom konsenzu navzájom komunikovať na sieti Polkadot. Po úspešnom zlúčení XCM verzie 3 môžu vývojári vytvárať aplikácie, ktoré umožňujú vytváranie mostov, medzisieťové uzamykanie, výmeny, NFT, podmienky, sledovanie kontextu a ďalšie. 

Napríklad Moonbeam XCM SDK primárne podporuje prenos tokenov XCM, čo umožňuje vývojárom komunikovať so sieťou Polkadot pomocou XCM.

Axelar

Axelar ponúka riešenie pre medzisieťovú komunikáciu pomocou protokolu General Message Passing, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať decentralizované aplikácie, ktoré môžu fungovať na viacerých blockchainových sieťach. Axelar tiež poskytuje bezpečnú medzireťazcovú komunikáciu prostredníctvom konsenzu delegovaný PoS (dPoS) pre premostenie tokenov používateľov.

Napríklad premosťovacia aplikácia siete Axelar, Satellite, spája BUSD na sieti Ethereum s ekosystémom Cosmos, čo umožňuje interoperabilitu medzi týmito dvoma ekosystémami.

Výhody a obmedzenia interoperability

Výhody interoperability medzi blockchainmi sú jasné. Používatelia môžu bezproblémovo vykonávať transakcie v rôznych blockchainových sieťach bez potreby centralizovaných sprostredkovateľov. Znižuje tiež fragmentáciu, zlepšuje interoperabilitu v rámci širšieho ekosystému blockchainu a otvára nové obchodné príležitosti a modely.

Tieto riešenia však majú aj určité obmedzenia. Rôzne blockchainy môžu používať rôzne bezpečnostné riešenia, algoritmy konsenzu a programovacie jazyky, čo môže zvýšiť technickú náročnosť. Tieto riešenia môžu potenciálne zvýšiť pravdepodobnosť útokov a predstavovať nové výzvy v oblasti riadenia medzi rôznymi blockchainovými sieťami. 

Záverečné myšlienky

Riešenia interoperability medzi reťazcami môžu výrazne zlepšiť efektivitu a funkčnosť blockchainových sietí tým, že umožňujú komunikáciu a prenos údajov a hodnôt medzi rôznymi sieťami. 

Očakáva sa, že budúci vývoj medzisieťovej interoperability podporí väčšie inovácie medzi rôznymi blockchainovými sieťami a nové možnosti pre blockchainové aplikácie. Tie môžu viesť k prepojenejšiemu a používateľsky prívetivejšiemu blockchainovému ekosystému.

Na rozsiahle použitie je však potrebné, aby rôzne riešenia interoperability dosiahli väčšiu stabilitu a bezpečnosť. Nie je jasné, ktoré riešenie poskytne najúčinnejšie, najstabilnejšie a najbezpečnejšie nástroje.  

Prečítajte si tiež:

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.