Mi az a keresztláncú interoperabilitás?
Kezdőlap
Cikkek
Mi az a keresztláncú interoperabilitás?

Mi az a keresztláncú interoperabilitás?

Középszintű
Közzétéve Mar 13, 2023Frissítve Sep 25, 2023
7m

Ez a cikk egy közösségi beadvány. A cikket Derek Yoo, a PureStake vezérigazgatója nyújtotta be, amely a Moonbeam platform egyik keresztláncú kapcsolatot biztosító alkalmazásokat fejlesztő csapata.

A jelen cikkben kifejtett nézetek a beküldő/szerző nézetei, és nem feltétlenül tükrözik a Binance Academy álláspontját.

TL;DR 

A keresztláncú interoperabilitás segítségével az alkalmazások a különböző blokklánchálózatokon keresztül kommunikálhatnak és interakcióba léphetnek egymással. Ez lehetővé teszi az adat- és értéktovábbítást a különálló rendszerek között, fokozott összekapcsolódást és zökkenőmentes integrációt kínálva. 

Mit jelent az interoperabilitás a blokklánc világában? 

Az interoperabilitás a blokkláncok tekintetében egy blokklánc azon képességére utal, hogy szabadon tud adatot cserélni más blokkláncokkal. A keresztláncú interoperabilitás segítségével a különböző láncokon futó okosszerződések képesek anélkül kommunikálni egymással, hogy ténylegesen tokeneket kellene küldeniük a láncok között.

Vegyük például a következőt: az eszközöket, szolgáltatásokat és tranzakciókat a rendszer egy blokkláncon rögzíti dokumentációként. Bármilyen tevékenység történik egy blokkláncon, az a megfelelő interoperabilitási megoldással megjeleníthető egy másik blokkláncon is. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazások bármely eszközzel vagy szolgáltatással működnek, tekintet nélkül arra, hogy melyik blokkláncon futnak.

Miért fontos az interoperabilitás? 

Manapság a blokkláncok hasonló helyzetben vannak, mint az internet a korai időszakában: sok egymástól elszigetelt ökoszisztéma létezik, amelyek képtelenek információt cserélni egymással. 

Az interoperabilitás és kapcsolódás ezen hiánya jelentős akadályt állít a blokklánc-technológia szélesebb körű alkalmazása elé, mivel megakadályozza az adatok és értékek zökkenőmentes áramlását a különböző hálózatok között. 

Fejlesztői szempontból minden bevezetés egy elkülönült és független esemény, melynek eredményeképpen a háttérben futó szerződések nem kapcsolódnak egymáshoz és nem is tudnak egymásról. Például egy decentralizált tőzsde (DEX) DApp-ot kell bevezetni az Ethereum, a BNB Chain és a Polygon hálózaton is. Ez odavezet, hogy a DApp minden verziója egymástól elszigetelten létezik. 

Felhasználóként a többszörös bevezetési megközelítés számos kihívást jelenthet. Nem teszi lehetővé a tokenek zökkenőmentes továbbítását egyik blokkláncról a másikra. Ez általában egy olyan folyamaton keresztül történik, ahol az eszközöket egy külső áthidaló (bridge) megoldással megsemmisítik a forrás blokkláncon, majd újra létrehozzák a rendeltetési blokkláncon. A folyamat időigényes és zavaros lehet, továbbá fragmentált adatszigetekhez és rossz felhasználói élményhez vezethet. Jelentős kockázat kapcsolódhat továbbá a több blokkláncon tartott eszközökhöz, ami megnyitja az ajtót a hekkertámadások és a pénzeszközök potenciális elvesztése előtt.

Keresztláncú interoperabilitási megoldások 

Ahogy a fejlesztők a különböző hálózatok kapcsolódását és az adatok, valamint az érték különböző hálózatokon keresztüli továbbítását megkönnyítő megoldásokat fejlesztenek, a keresztláncú kapcsolódás egyre javul. Ez új lehetőségeket teremthet a fokozottan felhasználóbarát és összekapcsolódó blokklánc-alkalmazások fejlesztésére.

Különböző megközelítések léteznek a keresztláncú interoperabilitás javítására. Most felsorolunk néhány példát, hogy bemutassuk a megoldások széles tárházát. 

A Chainlink fejleszti a keresztláncú interoperabilitási protokollt (Cross-Chain Interoperability Protocol – CCIP), amely egy a keresztláncú kommunikációt lehetővé tévő, nyílt forráskódú szabvány, beleértve az üzenetküldést és a tokenek továbbítását is. A CCIP célja, hogy egy szabványosított felületen keresztül blokklánchálózatok százai között lehetővé tegye az univerzális kapcsolódást. Ezzel potenciálisan csökkentené a keresztláncú alkalmazások és szolgáltatások építésének bonyodalmait.

Wormhole

A Wormhole protokoll egy generikus interoperabilitási protokoll, amely lehetővé teszi a tokenek és üzenetek továbbítását különböző blokklánchálózatok között. A forrásláncon megjelenő üzenetet egy őrzőkből álló hálózat észleli, akik hitelesítik azt, és elősegítik a továbbítását a rendeltetési láncokra.  A fejlesztők a Wormhole segítségével keresztláncú decentralizált alkalmazásokat (úgynevezett xDappokat) építhetnek.

LayerZero

A LayerZero egy többláncú interoperabilitási protokoll, amely egyszerű (lightweight) üzenetek blokkláncok közötti küldésére alkalmas. Biztonságos és megbízható üzenetkézbesítést kínál konfigurálható bizalomminimalizálással. 

A LayerZero ultrakönnyű csomópontjai (Ultra-light Nodes – ULN) olyan okosszerződések, amelyek más áthidalt (bridged) láncok blokkfejlécét biztosítják a hatékonyság fokozása érdekében. Az ULN csak igény esetén aktiválódik, és az okosszerződés egy orákulummal, valamint egy úgynevezett átjátszóval (relayer) kommunikál a LayerZero végponton keresztül. Ez a kialakítás lehetővé teszi az egyszerű és hatékony keresztláncú kommunikációt.

Hyperlane

A Hyperlane egy delegált proof of stake (PoS) blokkláncprotokoll, amely konfigurálható konszenzusmódszereken keresztül validálja és biztosítja a keresztláncú kommunikációt. A Hyperlane hálózatán minden egyes validátor felel minden olyan lánc validálásáért, amelyhez a Hyperlane csatlakozik, így biztosítva a biztonságos és pontos keresztláncú kommunikációt.

Inter-Blockchain Communication

Az Inter-Blockchain Communication (IBC) a Cosmos Network hálózatán történő blokklánc-interakció standard protokollja, amelyet úgy alakítottak ki, hogy lehetővé tegye az interoperabilitást a különböző blokkláncok között. Az IBC meghatároz egy minimális funkciókészletet, amelyet az Interchain Standards (ICS) szabvány tartalmaz. Ez meghatározza a blokkláncok közötti kommunikáció adatcsere módját.

Egy példa erre az Osmosis DEX, amellyel a felhasználók különböző blokkláncok között cserélhetnek (swap) tokeneket. Az Osmosis az IBC protokollt használja a zökkenőmentes tokenswapok végrehajtására különböző láncok között, lehetővé téve, hogy a tokentulajdonosok közvetlenül élvezhessék az IBC által kínált interoperabilitás előnyeit.

Avalanche Warp Messaging

Az Avalanche Warp Messaginget (AWM) a rugalmasságot szem előtt tartva fejlesztették ki, és lehetővé teszi, hogy a fejlesztők létrehozzák a saját üzenetküldési specifikációjukat a kommunikáció elősegítésére. Az AWM-specifikáció egy bájtcsomagot igényel, vagyis egy jegyzéket azokról, akik részt vesznek a BLS Multi-Signature (többaláírásos) rendszerben, valamint a BLS Multi-Signature rendszert. Az AWM megkönnyíti a felhasználók számára a hatékony DAppok fejlesztését az Avalanche hálózatán.

BTC Relay

A BTC Relay egy blokkláncátjátszó, amelyet éles környezetben való bevetésre szántak. Lehetővé teszi a Bitcoin blokkfejlécek továbbítását az Ethereum hálózatára. Ezzel megteremti a Bitcoin-tranzakciók beemelésének lehetőségét az Ethereum blokkláncra, bizalom minimalizált hidat létrehozva a két hálózat között.

Cross-Consensus Message Format

A Cross-Consensus Message Format (XCM – konszenzusokon keresztüli üzenetformátum) segítségével a különböző konszenzus rendszerek képesek egymással kommunikálni a Polkadot hálózatán. Az XCM 3. verziójának sikeres bevezetésével a fejlesztők olyan alkalmazásokat építhetnek, amelyek lehetővé teszik a hidak, a keresztláncú zárolás, a tőzsdék, az NFT-k, a kritériumok, a kontextuskövetés stb. megteremtését. 

Például a Moonbeam XCM SDK elsődlegesen az XCM tokentranszfereket támogatja, lehetővé téve, hogy a fejlesztők az XCM-en keresztül interakcióba lépjenek a Polkadot hálózatával.

Axelar

Az Axelar általános üzenetküldési protokoll (General Message Passing protocol) használatával kínál megoldást a keresztláncú kommunikációra, amelynek segítségével a fejlesztők olyan decentralizált alkalmazásokat fejleszthetnek, amelyek több blokklánchálózaton is működnek. Az Axelar emellett a tokenáthidalást (bridging) végző felhasználók számára delegált PoS (dPoS) konszenzus mechanizmuson keresztül biztonságos láncközi kommunikációt nyújt.

Például az Axelar áthidaló alkalmazása, a Satellite összeköti az Ethereum-alapú BUSD-t a Cosmos hálózatával, megteremtve az interoperabilitást a két ökoszisztéma között.

Az interoperabilitás előnyei és korlátai

A blokkláncok közötti interoperabilitás előnyei egyértelműek. Megteremti a lehetőséget, hogy a felhasználók zökkenőmentesen végezzenek tranzakciókat különböző blokklánchálózatok között, centralizált közvetítők igénybevétele nélkül. Emellett csökkenti a fragmentáltságot, javítja az interoperabilitás a szélesebb értelemben vett blokklánc-ökoszisztémán belül, és új üzleti horizontokat és modelleket tár fel.

Ugyanakkor ezeknek a megoldásoknak megvannak a maguk korlátai. A különböző blokkláncok eltérő biztonsági megoldásokat, konszenzusalgoritmusokat és programnyelveket alkalmazhatnak, amelyek növelik a technikai összetettséget. Ezek a megoldások potenciálisan növelik a támadások valószínűségét, és új irányítási kihívásokat teremtenek a különböző blokklánchálózatok között. 

Záró gondolatok

A keresztláncú interoperabilitási megoldások magukban hordozzák a blokklánchálózatok hatékonyságának és funkcionalitásának jelentős mértékű növelését azzal, hogy a különböző hálózatok között megteremtik a kommunikáció, valamint az adat- és értéktovábbítás lehetőségét. 

A keresztláncú interoperabilitás jövőbeli fejlődésétől azt várják, hogy elősegíti a fokozott innovációt a különböző blokklánchálózatok között, és új lehetőségeket nyit a blokklánc-alkalmazások előtt. Mindezek pedig elvezethetnek egy szorosabban kapcsolódó és felhasználóbarát blokklánc-ökoszisztémához.

Mindazonáltal a széles körű felhasználáshoz a különböző keresztláncú interoperabilitási megoldásoknak nagyobb stabilitást és biztonságot kell elérniük. Még nem látszik világosan, hogy melyik megoldás nyújtja majd a leghatékonyabb, legstabilabb és legbiztonságosabb eszközöket.  

További olvasnivaló:

Felelősségi nyilatkozat és kockázati figyelmeztetés: A jelen bejegyzés tartalmát annak mindenkori formájában bocsátjuk rendelkezésre általános tájékoztatási és oktatási céllal, és semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállalunk az alkalmazásával kapcsolatban. Az itt leírtak nem tekintendők pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. Javasoljuk, hogy kérjen tanácsot a megfelelő szaktanácsadóktól. Mivel a jelen cikket külső szerző írta, felhívjuk figyelmét, hogy az itt kifejtett nézőpontok a harmadik fél szerző álláspontját részletezik, és nem feltétlenül tükrözik a Binance Academy véleményét. Kérjük, hogy idekattintva olvassa el részletes felelősségi nyilatkozatunkat. A digitális eszközök ára erősen ingadozhat. A befektetés értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy Ön nem kapja vissza a befektetett összeget. A befektetési döntéseiért egyedül Ön felel, és a Binance Academy nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségekért. Az itt leírtak nem minősülnek pénzügyi, hogy vagy egyéb szakmai tanácsnak. További információért tekintse meg Felhasználási feltételeinket és a Kockázati figyelmeztetést.