Jak spolu souvisí blockchain a Web 3?
Domů
Články
Jak spolu souvisí blockchain a Web 3?

Jak spolu souvisí blockchain a Web 3?

Začátečníci
Zveřejněno Oct 24, 2022Aktualizováno Jun 9, 2023
7m

TL;DR

Internet se z Webu 1.0, který byl určen „jen pro čtení“, vyvinul do současného stavu Webu 2.0, který je často označován za participativní a řízený sociálními sítěmi. Teď postupně přecházíme do další fáze internetu, Webu 3.0, která je v oblasti digitálních aktiv často označována jako Web 3. Web 3 lidem slibuje vlastnictví digitálních věcí, snadné online transakce a větší kontrolu nad osobními údaji. Blockchain a kryptoměnové ekosystémy už pro Web 3 mají funkční produkty. Uživatelé mohou pomocí kryptoměnových peněženek například provádět peer-to-peer (P2P) platby a sbírat digitální předměty. Mnoho blockchainových projektů je ze své podstaty decentralizovaných, takže je může používat kdokoli.

Úvod

Digitální aktiva se mohou stát nedílnou součástí Webu 3 – nového internetu, který by měl odstranit neduhy současného webu, jako je koncentrace moci v rukou několika centralizovaných platforem sociálních sítí a zneužívání osobních údajů uživatelů. Decentralizovaná povaha blockchainů bez kontroly přístupu pomáhá komunikační sílu distribuovat, takže nezůstává v rukou centrálních autorit.

Digitální aktiva přinášejí na Web 3 nejen nativní digitální platby, ale mohou v digitálních ekonomických systémech fungovat i jako tokeny naprogramované pro širokou škálu využití. Díky blockchainu a kryptoměnám by mohl být Web 3 prostřednictvím decentralizovaných autonomních organizací (DAO) více zaměřen i na komunity. 

Čím se Web 3 odlišuje od Webu 2?

Hlavní vývojové etapy internetu jsou často odstupňovány kvalitativně odlišnými fázemi označovanými jako Web 1, Web 2 a Web 3. V éře Webu 1 nemohli uživatelé měnit online data ani nahrávat vlastní obsah na webové stránky, které používali. Tehdejší internet tvořily statické HTML stránky, které umožňovaly prosté, jednosměrné používání, jako bylo čtení informačních fór.

Web 2 umožnil konzumaci obsahu a jednoduché interakce. Později se z Webu 2 stal interaktivnější internet, kde se uživatelé začali více podílet na vlastní tvorbě obsahu. Vzhledem k tomu, že tyto režimy online interakce umožňovaly především platformy sociálních sítí, vznikly na Webu 2 nové typy centralizovaných technologických gigantů.

Současný ekosystém Webu 2 se s odhalováním dalších nedostatků opět mění. Uživatelé internetu se například začali více zajímat o sledování, vlastnictví dat a také o otázky cenzury.

Moc centralizovaných společností se obzvlášť projevila, když začala být používána k vylučování konkrétních uživatelů a organizací z platforem. Společnosti Webu 2 tyto údaje používají také k udržování uživatelů na svých webech a k vytváření cílených reklam ve prospěch třetích stran. Takové ekonomické pobídky mohou tyto společnosti vést k jednání, které není v nejlepším zájmu uživatelů.

Vize Webu 3 je dalším krokem k lepšímu internetu. Mezi jeho hlavní přísliby patří to, že online platformy budou decentralizované, nebudou vyžadovat důvěru a ani nebudou kontrolovat přístup. Mohl by také zavést nový standard webových produktů a služeb v podobě digitálního vlastnictví, nativních digitálních plateb a odolnosti vůči cenzuře.

Blockchain a kryptoměny mají ideální předpoklady stát se základními technologiemi Webu 3, protože jsou ze své podstaty decentralizované a umožňují každému zaznamenávat informace na blockchain, tokenizovat aktiva a vytvářet digitální identity. 

Jak blockchain a kryptoměny zapadají do principů Webu 3?

Decentralizace: jak už jsme uváděli, jedním z hlavních problémů Webu 2 je koncentrace moci a dat v rukou několika velkých hráčů. Blockchain a kryptoměny dokáží decentralizovat Web 3 tím, že informace a moc distribuují mezi širší publikum. Web 3 by mohl využívat veřejných distribuovaných účetních knih umístěných na blockchainu, které by přinesly větší transparentnost a decentralizaci.

Systém bez kontroly přístupu: blockchainové projekty nahrazují proprietární systémy tradičních společností otevřeným kódem. Aplikace vybudované na blockchainu nemají kontrolu přístupu, takže je může používat kdokoli na světě bez jakýchkoliv omezení.

Systém bez nutnosti důvěry: blockchain a kryptoměny odstraňují nutnost důvěřovat jakékoli třetí straně, jako je banka nebo individuální zprostředkovatel. Uživatelé Webu 3 by mohli provádět transakce, aniž by museli důvěřovat jakémukoli jinému subjektu než samotné síti. 

Platební sítě: kryptoměny by mohly sloužit jako nativní digitální platební infrastruktura Webu 3. Digitální aktiva mohou potenciálně zlepšit nákladnou a objemnou platební infrastrukturu Webu 2, protože jsou skutečně bez hranic a nevyžadují zprostředkovatele.

Vlastnictví: kryptoměny už nabízí nástroje, jako jsou kryptoměnové peněženky bez úschovy, které uživatelům umožňují ukládat prostředky bez zprostředkovatelů. Uživatelé mohou také prostředky v peněženkách využívat různými způsoby v rámci decentralizovaných aplikací nebo prezentovat své digitální předměty. Kdokoli si může vlastnictví těchto prostředků a položek ověřit pomocí transparentní veřejné účetní knihy.

Odolnost vůči cenzuře: blockchainy jsou navržené tak, aby byly odolné vůči cenzuře, což znamená, že žádná strana nemůže jednostranně měnit záznamy o transakcích. Jakmile je záznam jednou přidán na blockchain, je téměř nemožné ho odstranit. Tato funkce by mohla ochraňovat všechny druhy projevů před vládní a firemní cenzurou.

Jsou blockchain a kryptoměny nezbytnou součástí Webu 3?

Web 3 se může opřít i o technologie, které s blockchainem nebo kryptoměnami nesouvisí. Pro novou éru internetu mohou být zásadní například i technologie, jako je rozšířená realita (AR), virtuální realita (VR), internet věcí (IoT) nebo metaverzum. Blockchain by mohl být spíš součástí infrastruktury Webu 3 a tyto technologie a řešení by přispěly k tomu, aby byl internet více pohlcující a propojený s reálným světem.

Internet věcí by mohl prostřednictvím internetu propojovat různá zařízení, rozšířená realita by mohla vkládat digitální vizuální prvky do reálného světa a virtuální realita by mohla vytvářet počítačem generovaná prostředí osídlená předměty v podobě digitálních aktiv. A škálování a propojení těchto technologií by mohlo uskutečnit jednotné metaverzum Webu 3.

Kryptoměny by mohly obstarávat digitální platební síť a mnoho dalšího. Užitkové tokeny mohou pro Web 3 odemknout celou řadu zásadních možností. A nezaměnitelné tokeny (NFT) by mohly v digitální sféře pomáhat ověřovat identity a vlastnictví způsobem, který nijak nenaruší kontrolu uživatelů nad jejich osobními údaji.

Jak bude vypadat Web 3 s kryptoměnami a blockchainem?

Blockchainová technologie se může stát jedním ze základních kamenů Webu3, ale uživatelé si toho ani nemusí všimnout. Pokud budou blockchainové aplikace uživatelsky přívětivé a intuitivní, lidé nebudou řešit, co se za nimi skrývá – podobně jako málokdy uvažujeme o datových serverech a internetových protokolech, které tvoří základ každodenně používaných sociálních sítí.

Technologie NFT by mohla uživatelům umožnit vystavovat digitální sběratelské předměty a pomoct vytvářet a udržovat jedinečné digitální identity. Může také sloužit k jiným účelům, třeba jako základ mnoha klíčových procesů v online hrách.

Blockchain a kryptoměny mohou prostřednictvím decentralizovaných autonomních organizací (DAO) změnit způsob, jakým uživatelé Webu 3 koordinují a prosazují společný postup. DAO umožňují lidem organizovat se kolem společného zájmu, aniž by k tomu potřebovali ústřední rozhodovací orgán. Místo toho držitelé tokenů společně hlasují o nejlepším postupu. Veškerá aktivita a hlasování jsou navíc viditelné na blockchainu. DAO tak mohou přispívat k tomu, aby byl Web 3 decentralizovanější, transparentnější a více zaměřený na komunitu. 

Závěrem

Web 3 může vyřešit velké problémy dnešního internetu a minimalizovat moc technologických gigantů. Pořád se ale jedná spíš o aspirující vizi než o hmatatelnou realitu. Technologie, které budou pravděpodobně základem příští verze Webu, se ale už vyvíjí.

Za technologie, které s největší pravděpodobností přinesou revoluci v podobě Webu 3, se často považují blockchain a kryptoměny, protože jsou navržené tak, aby umožňovaly decentralizované interakce bez kontroly přístupu a nutnosti důvěry. Blockchainová technologie a digitální aktiva si navíc nijak nekonkurují v dalších klíčových aspektech Webu 3, jako je rozšířená realita, virtuální realita a internet věcí, protože nejslibnější řešení pravděpodobně přinese jejich vzájemná kombinace.