Aký je vzťah medzi blockchainom a Web3?
Domov
Články
Aký je vzťah medzi blockchainom a Web3?

Aký je vzťah medzi blockchainom a Web3?

Začiatočník
Zverejnené Oct 24, 2022Aktualizované Jun 9, 2023
7m

Zhrnutie

Internet sa vyvinul z webu 1.0 „iba na čítanie“ do súčasného stavu webu 2.0, ktorý sa často označuje ako participatívny a dotváraný spoločnosťou. Postupne sa presúvame k ďalšej fáze internetu, Web 3.0, často označovanej ako Web3, v priestore digitálnych aktív. Web3 sľubuje, že ľuďom umožní vlastniť veci digitálne, jednoducho vykonávať transakcie online a mať väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. Blockchain a ekosystémy kryptomien už v súčasnosti majú produkty fungujúce pre Web3. Používatelia môžu napríklad uskutočňovať platby typu peer-to-peer (P2P) a zbierať digitálne položky pomocou kryptopeňaženiek. Mnoho projektov založených na blockchaine je vo svojej podstate decentralizovaných a umožňuje, aby ich používal ktokoľvek.

Úvod

Digitálne aktíva sa môžu stať neoddeliteľnou súčasťou Web3 – nového internetu, od ktorého sa očakáva, že odstráni neduhy súčasného webu, ako je koncentrácia moci v rukách niekoľkých centralizovaných platforiem sociálnych médií a využívanie osobných údajov používateľov. Decentralizovaná povaha blockchainov bez oprávnení je praktickým nástrojom skôr na rozdelenie komunikačnej sily než na jej udelenie centrálnym orgánom.

Zatiaľ čo digitálne aktíva prinášajú do Web3 natívne digitálne platby, môžu fungovať aj ako tokeny naprogramované tak, aby v digitálnych ekonomických systémoch plnili širokú škálu úloh. Blockchain a kryptomeny by tiež mohli zabezpečiť, aby bol Web3 zameraný viac na komunitu prostredníctvom decentralizovaných autonómnych organizácií (DAO)

Ako sa Web3 líši od Web2?

Hlavné fázy evolúcie internetu sú často označované ako kvalitatívne odlišné fázy nazývané Web1, Web2 a Web3. V ére Web1 používatelia nemohli meniť online údaje ani nahrávať svoj vlastný obsah na webové stránky, ktoré navštevovali. V tej dobe internet pozostával zo statických HTML stránok, ktoré umožňovali jednoduchú jednosmernú komunikáciu, ako napríklad čítanie informačných fór.

Web1 umožňoval konzumáciu obsahu a jednoduchú interakciu. Potom sa postupne vyvinul Web2, ktorý bol interaktívnejší internet, kde sa používatelia viac podieľali na vytváraní vlastného obsahu. Keďže tieto spôsoby online interakcie uľahčovali najmä platformy sociálnych médií, Web2 zaznamenal vzostup nových typov centralizovaných technologických gigantov.

Súčasný ekosystém Web2 sa opäť mení, pretože sa ukazuje čoraz viac jeho nedostatkov. Používatelia internetu sa napríklad začali viac zaujímať o sledovanie a vlastníctvo údajov, ako aj o záležitosti súvisiace s cenzúrou.

Sila centralizovaných spoločností sa stala obzvlášť viditeľnou, keď ju začali využívať na to, aby konkrétnym používateľom a organizáciám zakázali vytvárať svoje vlastné platformy. Spoločnosti internetu Web2 tiež používajú údaje na udržanie používateľov na svojich webových stránkach a na vytváranie cielených reklám v prospech tretích strán. Takéto ekonomické stimuly môžu viesť tieto spoločnosti k tomu, aby nekonali v najlepšom záujme používateľov.

Víziou Web3 je krok smerom k lepšiemu internetu. Medzi jeho hlavné prísľuby patrí vytvorenie platforiem, ktoré budú decentralizované, bez potreby tretích strán a povolení. Mohlo by to tiež priniesť digitálne vlastníctvo, digitálne natívne platby a odolnosť voči cenzúre, ktoré by tvorili nový štandard webových produktov a služieb.

Blockchain a kryptomeny majú ideálnu pozíciu na to, aby sa stali základnými technológiami Web3, pretože vo svojej podstate sú decentralizované a umožňujú komukoľvek zaznamenávať informácie do reťazca, tokenizovať aktíva a vytvárať digitálne identity. 

Ako blockchain a kryptomeny zapadajú do étosu Web3?

Decentralizácia. Ako už bolo uvedené vyššie, jedným z hlavných problémov Web2 je koncentrácia moci a údajov v rukách niekoľkých veľkých hráčov. Blockchain a kryptomeny môžu decentralizovať Web3 uľahčením širšej distribúcie informácií a moci. Web3 by mohol používať verejné distribuované účtovné knihy poháňané blockchainom, čo by umožnilo väčšiu transparentnosť a decentralizáciu.

Žiadne povolenia: Projekty založené na blockchaine nahrádzajú proprietárne systémy tradičných spoločností verejne dostupným kódom. Povaha aplikácií postavených na blockchaine bez potreby povolení umožňuje komukoľvek na celom svete pristupovať k nim a interagovať s nimi bez obmedzení.

Bez potreby tretích strán: Blockchain a kryptomeny eliminujú potrebu dôvery akejkoľvek tretej strane, ako napríklad banka alebo sprostredkovateľ. Používatelia Web3 môžu vykonávať transakcie bez toho, aby museli dôverovať akémukoľvek subjektu okrem samotnej siete. 

Platobné dráhy: Kryptomeny by mohli slúžiť ako digitálna natívna platobná infraštruktúra Web3. Digitálne aktíva môžu potenciálne zlepšiť drahú a objemnú platobnú infraštruktúru Web2, pretože sú skutočne bez hraníc a nevyžadujú sprostredkovateľov.

Vlastníctvo: Kryptomeny už teraz ponúkajú nástroje, ako sú vlastné kryptopeňaženky, ktoré používateľom umožňujú ukladať prostriedky bez sprostredkovateľov. Používatelia môžu tiež pripájať peňaženky k decentralizovaným aplikáciám, aby mohli využívať prostriedky rôznymi spôsobmi alebo predvádzať svoje digitálne položky. Ktokoľvek si môže overiť vlastníctvo týchto prostriedkov a predmetov pomocou transparentného verejného ledgera.

Odolnosť voči cenzúre: Blockchainy sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči cenzúre, čo znamená, že žiadna strana nemôže jednostranne zmeniť záznam transakcií. Po pridaní záznamu do blockchainu je takmer nemožné ho odstrániť. Táto funkcia by mohla pomôcť chrániť všetky druhy prejavov pred cenzúrou zo strany vlády alebo firmy.

Sú blockchain a kryptomeny nevyhnutné pre Web3?

Web3 sa môže spoliehať aj na technológie, ktoré nesúvisia s blockchainom alebo kryptomenami. Technológie ako napríklad rozšírená realita (AR), virtuálna realita (VR), internet vecí (IoT) a metaverzum sa môžu tiež stať nevyhnutnými v novej ére internetu. Zatiaľ čo blockchain by mohol fungovať viac na strane infraštruktúry Web3, tieto technológie a riešenia by mohli zabezpečiť, aby sa internet stal pohlcujúcejším a prepojeným so skutočným svetom.

Internet vecí by mohol cez internet spájať rôzne zariadenia, zatiaľ čo AR by mohla vkladať digitálne vizuálne prvky do skutočného sveta a VR by mohla vytvárať počítačom generované prostredia zaplnené položkami reprezentovanými ako digitálne aktíva. A nakoniec, vďaka škálovaniu a spojeniu týchto technológií by sa Web3 mohol zhmotniť do jednotného metaverzu.

Kryptomeny by mohli poskytnúť digitálne natívne platobné dráhy, ba ešte oveľa viac. Úžitkové tokeny môžu odomknúť celý vesmír možností použitia nevyhnutných pre Web3. Nezameniteľné tokeny (NFT) by v rámci digitálnej sféry tiež mohli pomôcť s overovaním identity a vlastníctva spôsobom, ktorý neohrozí kontrolu používateľov nad ich osobnými údajmi.

Ako bude vyzerať Web3 s kryptomenami a blockchainom?

Technológia blockchain sa môže stať jedným zo základov Web3 bez toho, aby si to používatelia vôbec všimli. Ak sú aplikácie postavené na blockchainoch používateľsky prívetivé a intuitívne, ľudia vôbec nebudú uvažovať o ich základnej infraštruktúre. Dá sa to porovnať s tým, ako keď len zriedkakedy považujeme dátové servery a internetové protokoly za základ pre platformy sociálnych médií, ktoré denne používame.

NFT by mohli používateľom umožniť zobrazovať digitálne zberateľské predmety iným používateľom a pomôcť vytvárať a udržiavať ich jedinečné digitálne identity. Mohli by slúžiť aj na iné funkčné účely, ako je napríklad podpora mnohých kľúčových procesov v online hrách.

Blockchain a kryptomeny môžu zmeniť spôsob, akým používatelia Web3 koordinujú a presadzujú spoločné postupy prostredníctvom decentralizovaných autonómnych organizácií (DAO). DAO umožňujú ľuďom organizovať sa okolo spoločného záujmu bez centrálneho rozhodovacieho orgánu. Namiesto toho držitelia tokenov spoločne hlasujú o najlepšom postupe. Okrem toho sú všetky aktivity a hlasy viditeľné na blockchaine. Preto môžu DAO smerovať Web3 k tomu, aby bol viac decentralizovaný, transparentný a zameraný na komunitu. 

Záverečné myšlienky

Web3 môže vyriešiť veľké problémy dnešného internetu a minimalizovať silu technologických gigantov. Zatiaľ však stále ide skôr o vytúženú víziu ako o hmatateľnú realitu. Technológie, ktoré budú pravdepodobne základom ďalšej verzie webu, sa však už reálne vyvíjajú.

Blockchain a kryptomeny sa často považujú za technológie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spustia revolúciu Web3, pretože sú navrhnuté tak, aby uľahčili decentralizované interakcie bez potreby povolení a tretích strán. Okrem toho technológia blockchain a digitálne aktíva nekonkurujú iným kľúčovým komponentom internetu (ako sú AR, VR a internet vecí), keďže najsľubnejšie riešenia pravdepodobne vzniknú ich vzájomnou kombináciou.