Каква е връзката между блокчейна и Web3?
Начало
Статии
Каква е връзката между блокчейна и Web3?

Каква е връзката между блокчейна и Web3?

Начинаещ
Публикувано Oct 24, 2022Актуализирано Jun 9, 2023
7m

Резюме

Интернет еволюира от Web 1.0 „само за четене“ до сегашното състояние на Web 2.0, което често се описва като интерактивно и социално управлявано. Сега постепенно се придвижваме към следващата фаза на интернет, Web 3.0, често наричана Web3 в пространството на дигиталните активи. Web3 обещава да позволи на хората да притежават неща дигитално, лесно да извършват трансакции онлайн и да имат повече контрол върху личните си данни. Блокчейнът и крипто екосистемите вече имат работещи продукти за Web3. Например, потребителите могат да извършват peer-to-peer (P2P) плащания и да събират дигитални елементи с крипто портфейли. Много проекти, базирани на блокчейн, са децентрализирани по дизайн и позволяват на всеки да ги използва.

Въведение

Дигиталните активи могат да се превърнат в неразделна част от Web3 – нов интернет, който се очаква да излекува недъзите на настоящата мрежа, като концентрацията на власт в ръцете на няколко централизирани социални медийни платформи и експлоатацията на личните данни на потребителите. Децентрализираната природа на блокчейните без разрешения е инструмент за разпределяне на комуникационната мощ, вместо да я предоставя на централните органи.

Докато дигиталните активи внасят естествени дигитални плащания в Web3, те могат също да функционират като токени, програмирани да играят широк спектър от роли в дигиталните икономически системи. Блокчейнът и криптовалутите могат също да направят Web3 по-центриран върху общността чрез децентрализирани автономни организации (DAO)

По какво се различава Web3 от Web2?

Основните еволюционни стъпки на интернет често се представят като качествено различни фази, наречени Web1, Web2 и Web3. В ерата на Web1 потребителите не можеха да променят онлайн данните или да качват собствено съдържание на уебсайтовете, с които взаимодействаха. Интернет тогава се състоеше от статични HTML страници, които позволяваха прости, еднопосочни преживявания, като четене на информационни форуми.

Web1 позволи консумация на съдържание и просто взаимодействие. След това Web2 постепенно се превърна в по-интерактивен интернет, където потребителите бяха по-ангажирани в генерирането на собствено съдържание. Тъй като тези режими на онлайн взаимодействие бяха основно улеснени от социалните медийни платформи, Web2 стана свидетел на възхода на нови видове централизирани технологични гиганти.

Текущата Web2 екосистема се променя отново, тъй като все повече нейни недостатъци се разкриват. Например потребителите на интернет станаха по-загрижени за проследяването на данните и собствеността, както и за проблемите с цензурата.

Силата на централизираните компании стана особено забележима, когато започнаха да я използват, за да забранят на определени потребители и организации да формират своите платформи. Web2 компаниите също използват данните, за да задържат потребителите на своите уебсайтове и да създават насочени реклами в полза на трети страни. Подобни икономически стимули могат да накарат такива компании да действат не в интерес на потребителите.

Визията на Web3 е следващата стъпка към по-добър интернет. Неговите основни обещания включват превръщането на онлайн платформите в децентрализирани, без доверие и без разрешение. Може също така да доведе до дигитална собственост, дигитални плащания и съпротива срещу цензурата като нов стандарт на уеб продукти и услуги.

Блокчейнът и криптовалутите са идеално позиционирани да се превърнат в основни технологии на Web3, тъй като по своята същност са децентрализирани, позволявайки на всеки да записва информация on-chain, да токенизира активи и да създава дигитални идентичности. 

Как се вписват блокчейнът и криптовалутите в етоса на Web3?

Децентрализация: Както беше отбелязано по-горе, един от централните проблеми на Web2 е концентрацията на власт и данни в ръцете на няколко големи играчи. Блокчейнът и криптовалутите могат да децентрализират Web3 чрез улесняване на по-широко разпространение на информация и мощност. Web3 може да използва задвижвани от блокчейн публични разпределени регистри, за да позволи по-голяма прозрачност и децентрализация.

Без разрешение: Проектите, базирани на блокчейн, заменят собствените системи на традиционните компании с отворен код. Естеството на приложенията, изградени върху блокчейн без разрешения, позволява на всеки по света да има достъп и да взаимодейства с тях без ограничения.

Без доверие: Блокчейнът и криптовалутите елиминират необходимостта да се доверявате на трета страна, като банка или отделен посредник. Потребителите на Web3 могат да извършват трансакции, без да е необходимо да се доверяват на който и да е обект, освен на самата мрежа. 

Платежни релси: Криптовалутите могат да служат като дигитална платежна инфраструктура на Web3. Дигиталните активи могат потенциално да подобрят скъпата и обемиста платежна инфраструктура на Web2, защото те наистина са без граници и не изискват посредници.

Собственост: Криптовалутите вече предлагат инструменти като самостоятелни крипто портфейли, които позволяват на потребителите да съхраняват средствата си без посредници. Потребителите могат също така да свързват портфейли с децентрализирани приложения, за да използват средствата си по различни начини или да демонстрират своите дигитални елементи. Всеки може да провери собствеността върху тези средства и предмети, като използва прозрачен публичен регистър.

Устойчивост на цензура: Блокчейните са проектирани да бъдат устойчиви на цензура, което означава, че никоя страна не може едностранно да променя записа на трансакциите. След като записът бъде добавен към блокчейна, е почти невъзможно да бъде премахнат. Тази функция може да помогне за запазването на всякакъв вид реч от правителствена и корпоративна цензура.

Важни ли са блокчейнът и криптовалутите за Web3?

Web3 може да разчита на технологии, които не са свързани с блокчейна или криптовалутите. Например технологии като разширена реалност (AR), виртуална реалност (VR), интернет на нещата (IoT) и метавселената също могат да станат съществени за новата ера на интернет. Въпреки че блокчейнът може да работи повече от страна на инфраструктурата на Web3, тези технологии и решения биха могли да помогнат да се направи интернет по-поглъщащ и свързан с реалния свят.

IoT може да свърже различни устройства през интернет, докато AR може да вгради дигитални визуални елементи в реалния свят, а VR може да изгради компютърно генерирани среди, населени с елементи, представени като дигитални активи. И накрая, мащабирането и обединяването на тези технологии може да превърне обединената метавселена в реалността на Web3.

Криптовалутите може да осигурят дигитални релси за плащане и много повече. Помощните токени могат да отключат вселена от случаи на употреба, които са от съществено значение за Web3. Освен това незаменимите токени (NFT-та) могат да помогнат за проверка на самоличността и собствеността в дигиталната сфера по начин, който не компрометира контрола на потребителите върху техните лични данни.

Как ще изглежда Web3 с криптовалути и блокчейн?

Блокчейн технологията може да се превърне в една от основите на Web3, но потребителите може дори да не я забележат. Ако приложенията, изградени върху блокчейни, са лесни за използване и интуитивни, хората няма да се замислят за основната инфраструктура – точно както рядко обмисляме сървърите за данни и интернет протоколите, които са основополагащи за платформите на социалните медии, които използваме ежедневно.

NFT-тата могат да дадат възможност на потребителите да показват дигитални колекционерски предмети на други потребители и да помогнат за създаването и поддържането на техните уникални дигитални идентичности. Те биха могли да служат и за други функционални цели, като например поддържане на много ключови процеси в онлайн игрите.

Блокчейнът и криптовалутите могат да трансформират начина, по който потребителите на Web3 координират и налагат колективни действия чрез децентрализирани автономни организации (DAO). DAO-тата дават възможност на хората да се организират около споделен интерес без централен орган за вземане на решения. Вместо това притежателите на токени гласуват, за да определят заедно най-добрия курс на действие. В допълнение, цялата активност и гласовете са видими в блокчейн. Следователно DAO-тата могат да накарат Web3 да бъде по-децентрализиран, прозрачен и съсредоточен върху общността. 

Заключителни мисли

Web3 може да реши големите проблеми на днешния интернет и да минимизира силата на технологичните гиганти. Въпреки това, това все още е до голяма степен амбициозна визия, отколкото осезаема реалност. И все пак, технологиите, които вероятно ще бъдат в основата на следващата итерация на мрежата, наистина вече се разработват.

Блокчейнът и криптовалутите често се смятат за сред технологиите, които е най-вероятно да въведат Web3 революцията, тъй като те са проектирани да улесняват децентрализираните взаимодействия без разрешение и без доверие. В допълнение, блокчейн технологията и дигиталните активи не се съревновават с други ключови компоненти на мрежата – като AR, VR и интернет на нещата – тъй като е вероятно да дадат най-обещаващите решения, когато се комбинират едно с друго.