Milline on seos plokiahela ja Web3 vahel?
Avaleht
Artiklid
Milline on seos plokiahela ja Web3 vahel?

Milline on seos plokiahela ja Web3 vahel?

Algaja
Avaldatud Oct 24, 2022Värskendatud Jun 9, 2023
7m

TL;DR

Internet on arenenud „ainult lugemise" Web 1.0-st praeguseks Web 2.0-ks, mida sageli kirjeldatakse kui osaluspõhist ja sotsiaalselt juhitud veebi. Nüüd liigume järk-järgult interneti järgmise etapi, Web 3.0 suunas, mida digitaalsete varade valdkonnas nimetatakse sageli Web3-ks. Web3 lubab anda inimestele võimaluse omada asju digitaalselt, teha internetis hõlpsasti tehinguid ja saada rohkem kontrolli oma isikuandmete üle. Plokiahela ja krüptoökosüsteemidel on juba toimivad tooted Web3 jaoks. Näiteks saavad kasutajad teha võrdõigusvõrgu (P2P) makseid ja koguda digitaalseid esemeid krüptorahakottide abil. Paljud plokiahelapõhised projektid on oma olemuselt detsentraliseeritud ja võimaldavad kõigil neid kasutada.

Sissejuhatus

Digitaalsed varad võivad saada Web3 – uue interneti lahutamatuks osaks, mis peaks kõrvaldama praeguse veebi puudused, nagu võimu koondumine mõne tsentraliseeritud sotsiaalmeediaplatvormi kätte ja kasutajate isikuandmete ärakasutamist. Plokiahelate detsentraliseeritud ja loatu olemus on oluline kommunikatsioonivõimu jaotamisel, mitte selle andmisel keskasutustele.

Kuigi digitaalsed varad toovad Web3-le natiivseid digitaalseid makseid, võivad need toimida ka tokenitena, mis on programmeeritud täitma mitmesuguseid rolle digitaalsetes majandussüsteemides. Plokiahel ja krüpto võivad muuta Web3 ka kogukonnakesksemaks detsentraliseeritud autonoomsete organisatsioonide (DAO-de) kaudu

Mille poolest erineb Web3 Web2-st?

Interneti peamised arenguetapid on sageli esitatud kvalitatiivselt erinevate etappidena, mida nimetatakse Web1, Web2 ja Web3. Web1 ajastul ei saanud kasutajad veebiandmeid muuta ega oma sisu veebisaitidele, millega nad suhtlesid, üles laadida. Siis koosnes internet staatilistest HTML-lehekülgedest, mis võimaldasid lihtsaid, ühesuunalisi kogemusi, näiteks infofoorumite lugemist.

Web1 võimaldas sisu tarbimist ja lihtsat suhtlemist. Seejärel kujunes Web2 järk-järgult interaktiivsemaks internetiks, kus kasutajad olid rohkem kaasatud omaenda sisu loomisse. Kuna neid veebipõhise suhtluse viise hõlbustasid peamiselt sotsiaalmeediaplatvormid, tekkis Web2-s uut tüüpi tsentraliseeritud tehnoloogiahiiglaste esilekerkimine.

Praegune Web2 ökosüsteem on taas muutumas, kuna selle puudused tulevad üha enam esile. Näiteks on internetikasutajad hakanud rohkem muretsema andmete jälgimise ja omandiõiguse ning tsensuuriküsimuste pärast.

Tsentraliseeritud ettevõtete võim on muutunud eriti märgatavaks, kui nad hakkasid seda ära kasutama, et keelata konkreetsed kasutajad ja organisatsioonid oma platvormidelt. Web2 ettevõtted kasutavad andmeid ka selleks, et hoida kasutajaid oma veebisaitidel ja luua sihtotstarbelisi reklaame kolmandate osapoolte kasuks. Sellised majanduslikud stiimulid võivad ajendada taolisi ettevõtteid tegutsema mitte kasutajate huvides.

Web3 visioon on järgmine samm parema interneti suunas. Selle kesksete lubaduste hulka kuulub veebiplatvormide muutmine detsentraliseerituks, usaldusetuks ja loatuks. Samuti võib see tuua kaasa digitaalse omandiõiguse, natiivsete digitaalsete maksete ja tsensuurikindluse kui veebitoodete ja -teenuste uue standardi.

Plokiahel ja krüpto on ideaalses positsioonis, et saada Web3 oluliseks tehnoloogiaks, sest nad on loomupäraselt detsentraliseeritud, võimaldades igaühel salvestada teavet ahelas, märgistada varasid ja luua digitaalseid identiteete. 

Kuidas sobib plokiahel ja krüpto Web3 eetosesse?

Detsentraliseerimine. Nagu eespool mainitud, on Web2 üks kesksetest probleemidest võimu ja andmete koondamine mõne suurema osalejale kätte. Plokiahel ja krüpto võivad detsentraliseerida Web3, hõlbustades teabe ja võimu laiemat jaotamist. Web3 võiks kasutada plokiahela-põhiseid avalikke hajusraamatuid, et võimaldada suuremat läbipaistvust ja detsentraliseerimist.

Loatu olek. Plokiahelapõhised projektid asendavad traditsiooniliste ettevõtete patenteeritud süsteemid avalikult kättesaadava koodiga. Plokiahelale ehitatud rakenduste loatu olemus võimaldab igaühel kogu maailmas neile piiranguteta juurdepääsu ja nendega suhtlemist.

Usaldusetus. Plokiahel ja krüpto kaotavad vajaduse usaldada kolmandat osapoolt, näiteks panka või üksikut vahendajat. Web3 kasutajad saavad teha tehinguid, ilma et nad peaksid usaldama ühtegi üksust peale võrgu. 

Makseteed. Krüptorahad võiksid olla Web3 digitaalselt natiivsete maksete infrastruktuurina. Digitaalsed varad võivad potentsiaalselt parandada Web2 kallist ja mahukat makseinfrastruktuuri, sest need on tõeliselt piirideta ja ei vaja vahendajaid.

Omandiõigus. Krüpto pakub juba praegu selliseid vahendeid nagu isehallatavad krüpto rahakotid, mis võimaldavad kasutajatel säilitada oma vahendeid ilma vahendajateta. Kasutajad saavad ühendada rahakotid ka detsentraliseeritud rakendustega, et kasutada oma vahendeid mitmel viisil või näidata oma digitaalseid esemeid. Igaüks saab kontrollida nende vahendite ja esemete omandiõigust läbipaistva avaliku arvestusraamatu abil.

Tsensuurikindlus. Plokiahelad on kavandatud tsensuurikindlaks, mis tähendab, et ükski osapool ei saa ühepoolselt muuta tehingute andmeid. Kui kirje on plokiahelasse lisatud, on seda peaaegu võimatu eemaldada. See funktsioon võib aidata kaitsta igasugust kõnet valitsuse ja ettevõtete tsensuuri eest.

Kas plokiahel ja krüpto on Web3 jaoks hädavajalikud?

Web3 võib tugineda tehnoloogiatele, mis ei ole seotud plokiahela või krüptorahaga. Näiteks sellised tehnoloogiad nagu laiendatud reaalsus (AR), virtuaalne reaalsus (VR), asjade internet (IoT) ja metaversum võivad muutuda oluliseks ka interneti uuel ajastul. Kuigi plokiahel võiks toimida pigem Web3 infrastruktuuri poolel, võiksid need tehnoloogiad ja lahendused aidata muuta internetti kaasahaaravamaks ja reaalmaailmaga ühendatavamaks.

IoT võiks ühendada erinevaid seadmeid interneti kaudu, samas kui AR võiks integreerida digitaalseid visuaalseid elemente reaalsesse maailma ja VR võiks luua arvutiga loodud keskkondi, mida asustavad digitaalsete varadena esindatud esemed. Lõpuks võib nende tehnoloogiate skaleerimine ja ühendamine muuta ühtse metaversumi Web3 tegelikkuseks.

Krüpto võiks pakkuda digitaalselt natiivseid makseteid ja palju muud. Kasutustokenid võivad avada Web3 jaoks oluliste kasutusviiside universumi. Samuti võiksid mittevahetatavad tokenid (NFT-d) aidata kontrollida identiteeti ja omandit digitaalses valdkonnas viisil, mis ei ohusta kasutajate kontrolli oma isiklike andmete üle.

Kuidas näeb välja Web3 koos krüpto ja plokiahelaga?

Plokiahela tehnoloogiast võib saada üks Web3 alustest, kuid kasutajad ei pruugi seda isegi märgata. Kui plokiahelatele ehitatud rakendused on kasutajasõbralikud ja intuitiivsed, ei mõtle inimesed enam selle aluseks olevale infrastruktuurile – samamoodi nagu me harva mõtleme andmeserveritele ja internetiprotokollidele, mis on igapäevaselt kasutatavate sotsiaalmeediaplatvormide aluseks.

NFT-d võiksid võimaldada osalejatel näidata teistele kasutajatele digitaalseid kogumisobjekte ning aidata luua ja säilitada oma unikaalset digitaalset identiteeti. Nad võivad täita ka teisi funktsionaalseid eesmärke, näiteks toetada paljusid põhiprotsesse võrgumängudes.

Plokiahela ja krüpto võivad muuta viisi, kuidas Web3 kasutajad koordineerivad ja jõustavad kollektiivset tegevust detsentraliseeritud autonoomsete organisatsioonide (DAO-de) kaudu. DAO-d annavad inimestele võimaluse organiseeruda ühiste huvide ümber ilma keskse otsustusvõimuta. Tokeniomanikud hääletavad, et määrata ühiselt kindlaks parimad meetmed. Lisaks on kogu tegevus ja hääled nähtavad plokiahelas. Seetõttu võivad DAO-d muuta Web3 detsentraliseeritumaks, läbipaistvamaks ja kogukonnakesksemaks. 

Lõppmärkused

Web3 võib lahendada tänase interneti suured probleemid ja vähendada tehnoloogiahiiglaste võimu. Siiski on see veel suures osas pigem ambitsioonikas visioon kui käegakatsutav reaalsus. Kuid tehnoloogiad, mis tõenäoliselt toetavad veebi järgmist versiooni, on juba praegu väljatöötamisel.

Plokiahelat ja krüptotehnoloogiat arvatakse sageli nende tehnoloogiate hulka, mis kõige tõenäolisemalt juhatavad sisse Web3 revolutsiooni, sest nende eesmärk on hõlbustada detsentraliseeritud, loatut ja usaldusetut suhtlemist. Lisaks ei konkureeri plokiahela tehnoloogia ja digitaalsed varad teiste veebi võtmekomponentidega – nagu AR, VR ja asjade internet –, kuna need annavad tõenäoliselt üksteisega kombineerituna kõige paljulubavamaid lahendusi.