Vad är förhållandet mellan blockkedjan och Web3?
Hem
Artiklar
Vad är förhållandet mellan blockkedjan och Web3?

Vad är förhållandet mellan blockkedjan och Web3?

Nybörjare
Publicerad Oct 24, 2022Uppdaterad Jun 9, 2023
7m

TL;DR

Internet har utvecklats från den "skrivskyddade" Web 1.0 till det nuvarande Web 2.0, som ofta beskrivs som deltagande och socialt driven. Nu går vi gradvis mot nästa fas av internet, som kallas Web 3.0 eller Web3 i den digitala världen. Tanken med Web3 är att låta människor äga saker digitalt, enkelt handla online och få mer kontroll över sina personuppgifter. Blockkedjor och kryptoekosystem har redan fungerande produkter för Web3. Till exempel kan användare göra peer-to-peer (P2P)-betalningar och samla in digitala föremål med kryptoplånböcker. Många blockkedjebaserade projekt är decentraliserade i grunden och tillåter vem som helst att använda dem.

Introduktion

Digitala tillgångar kan bli en egen del av Web3 – ett nytt internet som förväntas lösa utmaningarna med den nuvarande webben, såsom maktkoncentrationen i händerna på några få centraliserade sociala medieplattformar och utnyttjandet av användarnas personuppgifter. Blockkedjornas decentraliserade natur utan behörighet är avgörande för att distribuera kommunikationskraft, snarare än att ge den till centrala myndigheter.

Även om digitala tillgångar möjliggör digitala betalningar i Web3, kan de också fungera som token programmerade för en rad användningsområden i digitala ekonomiska system. Blockkedjor och krypto kan också göra Web3 mer communitycentrerat genom decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er). 

Hur skiljer sig Web3 åt från Web2?

De viktigaste evolutionära stegen på internet representeras ofta som de tydligt skilda faserna som kallas Web1, Web2 och Web3. Under Web1-eran kunde användarna inte ändra onlinedata eller ladda upp sitt eget innehåll till de webbplatser som de interagerade med. Internet bestod då av statiska HTML-sidor som möjliggjorde simpla och enkelriktade upplevelser, till exempel som att läsa information på forum.

Web1 möjliggjorde innehållskonsumtion och enkla interaktioner. Sedan har Web2 gradvis framstått som ett mer interaktivt internet, där användarna var mer involverade i att skapa sitt eget innehåll. Eftersom dessa lägen för onlineinteraktioner huvudsakligen underlättades av sociala medieplattformar, blev Web2 starten för nya typer av centraliserade teknikjättar.

Det nuvarande Web2-ekosystemet förändras igen när fler av dess brister uppmärksammas. Till exempel har internetanvändarna blivit mer bekymrade över dataspårning och ägande, samt censurfrågor.

Makten hos centraliserade företag har blivit särskilt märkbar när de börjar utnyttja makten för att förbjuda specifika användare och organisationer från sina plattformar. Web2-företag använder också uppgifterna för att behålla användarna på sina webbplatser och skapa riktade annonser till tredje parts fördel. Sådana ekonomiska incitament kan driva dessa företag att inte agera i användarnas bästa intresse.

Visionen för Web3 är nästa steg mot ett bättre internet. Dess centrala löften inkluderar att göra onlineplattformar decentraliserade, pålitliga och utan behörighet. Detta kan också leda till digitalt ägande, digitala betalningar och censurbeständighet som en ny standard för webbprodukter och -tjänster.

Blockkedjor och krypto är perfekt positionerade för att bli viktiga teknologier för Web3 eftersom de redan är decentraliserade, vilket gör det möjligt för vem som helst att spela in information på kedjan, tokenisera tillgångar och skapa digitala identiteter. 

Hur passar blockkedjor och krypto in i Web3:s etos?

Decentralisering. Som vi har nämnt ovan är ett av de centrala problemen med Web2 koncentration av makt och data i händerna på några stora aktörer. Blockkedjor och krypto kan decentralisera Web3 genom att underlätta en bredare distribution av information och makt. Web3 kan använda blockkedjedrivna offentliga distribuerade huvudböcker för att möjliggöra större transparens och decentralisering.

Utan behörighet: blockkedjebaserade projekt ersätter traditionella företags proprietära system med tillgänglig och öppen kod. Egenskapen att sakna behörighet hos applikationerna som bygger på blockkedjan gör det möjligt för alla över hela världen att komma åt och interagera med dem utan begränsningar.

Tillit: blockkedjan och krypto eliminerar behovet av att lita på en tredje part, till exempel en bank eller en enskild mellanhand. Web3-användare kan handla utan att behöva lita på någon enhet, förutom själva nätverket. 

Betalningsvägar: kryptovalutor kan fungera som den digitalt inbyggda betalningsinfrastrukturen för Web3. Digitala tillgångar kan potentiellt förbättra den dyra och stora betalningsinfrastrukturen i Web2, eftersom de verkligen är gränslösa och inte kräver mellanhänder.

Ägarskap: krypto erbjuder redan nu verktyg som självförvarande kryptoplånböcker vilket gör det möjligt för användarna att lagra sina tillgångar utan mellanhänder. Användarna kan också ansluta plånböcker till decentraliserade appar för att använda sina tillgångar på olika sätt eller visa upp sina digitala föremål. Vem som helst kan verifiera äganderätten till dessa tillgångar och poster med hjälp av en transparent offentlig huvudbok.

Censurbeständig: blockkedjor är utformade för att vara censurresistenta, vilket innebär att ingen part själv kan ändra transaktionsregistret. När en post har lagts till i blockkedjan är det nästan omöjligt att ta bort den. Denna funktion kan hjälpa till att eliminera alla former av regerings- och företagscensur.

Är blockkedjor och krypto viktigt för Web3?

Web3 kan mycket väl förlita sig på teknik som inte är relaterad till blockkedjor eller kryptovalutor. Till exempel kan tekniker som förstärkt verklighet/augmented reality (AR), virtual reality (VR), sakernas internet (IoT) och metaversum också bli viktiga för den nya versionen av internet. Samtidigt som blockkedjan kan fungera bättre på infrastruktursidan av Web3 kan dessa tekniker och lösningar hjälpa till att göra internet mer komplett och anslutet till den verkliga världen.

IoT kan ansluta olika enheter via internet, medan AR kan bädda in digitala visuella element i den riktiga världen och VR kan konstruera datorgenererade miljöer befolkade av objekt som representeras som digitala tillgångar. Slutligen kan skalning och sammanförande av dessa tekniker göra ett enhetligt metaversum till verklighet i Web3.

Krypto kan tillhandahålla digitala betalningsvägar och mycket mer. Nyttokrypto kan låsa upp en hel värld av användningsområden som är viktiga för Web3. Dessutom kan icke-fungibla token (non-fungible tokens/NFT:er) hjälpa till att verifiera identitet och ägande inom den digitala sfären på ett sätt som inte äventyrar användarnas kontroll över deras personuppgifter.

Hur kommer Web3 med krypto och blockkedjor att se ut?

Blockkedjeteknik kan bli en av grunderna för Web3, men användarna kanske inte ens märker av den. Om applikationerna som bygger på blockkedjor är användarvänliga och intuitiva, kommer vi inte att tänka på den underliggande infrastrukturen – ungefär som att vi sällan tänker på de dataservrar och internetprotokoll som är grundläggande för de sociala medieplattformar som vi använder dagligen.

NFT:er kan göra det möjligt för användarna att visa upp digitala samlarobjekt för andra användare och hjälpa till att skapa och underhålla deras unika digitala identiteter. De kan också tjäna andra funktionella syften, som till exempel att stödja många viktiga processer i onlinespel.

Blockkedjor och krypto kan förändra hur Web3-användarna samordnar och verkställer kollektiva åtgärder genom decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er). DAO:er ger människor möjligheten att organisera sig kring ett gemensamt intresse, utan en central beslutsfattande myndighet. Istället röstar tokeninnehavarna för att tillsammans bestämma det bästa tillvägagångssättet. Dessutom är all aktivitet och alla röster synliga på en blockkedja. Därför kan DAO:er driva Web3 till att bli mer decentraliserad, transparent och communitycentrerad. 

Sammanfattningsvis

Web3 kan lösa de stora problemen med dagens internet och minimera teknikjättarnas makt. Detta är dock fortfarande till stor del en ambitiös vision, snarare än en konkret verklighet. Ändå är de tekniker som sannolikt kommer att ligga till grund för nästa era av webben verkligen redan under utveckling.

Blockkedjor och krypto anses ofta vara bland de tekniker som mest sannolikt kommer att inleda Web3-revolutionen, eftersom de är utformade för att underlätta decentraliserade interaktioner utan behov av behörighet eller att lita på en enda enhet. Dessutom konkurrerar blockkedjetekniken och digitala tillgångar inte med andra nyckelkomponenter i webben – som AR, VR och sakernas internet – eftersom de sannolikt kommer att ge de mest lovande lösningarna när de kombineras med varandra.