Εισαγωγή στο ΒΝΒ Smart Chain (BSC)
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Εισαγωγή στο ΒΝΒ Smart Chain (BSC)

Εισαγωγή στο ΒΝΒ Smart Chain (BSC)

Έχει δημοσιευτεί Feb 14, 2024Έχει ενημερωθεί May 29, 2024
6m


Κύρια σημεία αναφοράς

  • Η BNB Smart Chain (BSC) δημιουργήθηκε το 2020 για να λειτουργεί παράλληλα με την BNB Beacon Chain. Οι δύο αλυσίδες δημιουργήθηκαν για διαφορετικούς σκοπούς, αλλά και οι δύο αποτελούν κομμάτι του ευρύτερου οικοσυστήματος της BNB Chain.

  • Η BSC έφερε νέα χαρακτηριστικά και περισσότερη προσαρμογή μέσω της χρήσης έξυπνων συμβάσεων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ραγδαία η ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών και υπηρεσιών Web3.

  • Σύντομα, η BNB Beacon Chain θα καταργηθεί και θα συγχωνευτεί με την BSC, δημιουργώντας μια ενιαία, ενοποιημένη BNB Smart Chain.

Εισαγωγή

Η BNB Smart Chain (BSC) είναι ένα δίκτυο blockchain που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων Web3 και αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApp). Πρόκειται για ένα blockchain υψηλών επιδόσεων που υποστηρίζει έξυπνες συμβάσεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργούν κάθε είδους υπηρεσίες και εφαρμογές, όπως παιχνίδια blockchain, συστήματα διακυβέρνησης και ψηφοφορίας, αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) και πολλά άλλα.

Τι είναι η BNB Smart Chain (BSC);

Η BNB Smart Chain δημιουργήθηκε το 2020 για να καλύψει τους περιορισμούς της BNB Beacon Chain. Επομένως, για να κατανοήσουμε την BNB Smart Chain, καλό είναι να διερευνήσουμε τη σχέση της με την BNB Beacon Chain.

Η BNB Chain κυκλοφόρησε το 2019. Τότε, το Token εναλλακτικής χρησιμότητας BNB μεταφέρθηκε από το δίκτυο Ethereum για να γίνει το εγγενές Token της BNB Chain. Αυτή η πρώτη έκδοση της BNB Chain είναι αυτό που τώρα γνωρίζουμε ως BNB Beacon Chain.

Το 2022, η BNB Smart Chain (BSC) και η BNB Beacon Chain ενσωματώθηκαν στο οικοσύστημα της BNB Chain. Έκτοτε, τα δύο blockchain συνέχισαν να λειτουργούν ξεχωριστά, εξυπηρετώντας διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης.

BNB Beacon Chain και BNB Smart Chain (BSC) 

Σε αντίθεση με το BNB Beacon Chain, η BSC διαθέτει λειτουργικότητα έξυπνων συμβάσεων και συμβατότητα με την Εικονική μηχανή Ethereum (EVM). Στόχος του σχεδιασμού ήταν η είσοδος των έξυπνων συμβάσεων στο οικοσύστημα της BNB χωρίς να παρεμβαίνει στις λειτουργίες της BNB Beacon Chain.

  • BNB Beacon Chain: Ακολουθεί το πρότυπο Token BEP-2 και λειτουργεί ως ένα επίπεδο διακυβέρνησης, με συστήματα ενέργειας Staking και ψηφοφορίας.

  • BNB Smart Chain (BSC): Δημιουργήθηκε για να προσφέρει λειτουργικότητα έξυπνων συμβάσεων. Ακολουθεί το πρότυπο Token BEP-20 και λειτουργεί ως ένα επίπεδο συμβατό με την εικονική μηχανή Ethereum (EVM) με dApp, υπηρεσίες DeFi, υποστήριξη πολλαπλών αλυσίδων και άλλες εφαρμογές Web3.

Στην ουσία, τα δύο blockchain λειτουργούν παράλληλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το BSC δεν είναι μια λεγόμενη λύση κλιμάκωσης επιπέδου 2 ή λύση κλιμάκωσης εκτός αλυσίδας. Είναι ένα ανεξάρτητο blockchain το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμα κι αν το BNB Beacon Chain ήταν εκτός σύνδεσης.

Επειδή η BSC είναι συμβατή με την EVM, κυκλοφόρησε με υποστήριξη για την πληθώρα εργαλείων και dApp του Ethereum. Αυτό διευκολύνει τους προγραμματιστές να μεταφέρουν τα έργα τους από το Ethereum. Για τους χρήστες, σημαίνει ότι εφαρμογές όπως το MetaMask μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν για να λειτουργούν με το BSC.

Η συγχώνευση της BNB Chain

Στα τέλη του 2023, η ομάδα της BNB Chain ανακοίνωσε το σχέδιό της να καταργήσει την BNB Beacon Chain, μεταφέροντας τις βασικές λειτουργίες της στο δίκτυο της BNB Smart Chain.

Η μετάβαση αναμένεται να γίνει σε πολλά στάδια, ξεκινώντας τον Απρίλιο του 2024 και ολοκληρώνοντας τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδικό χάρτη της συγχώνευσης BNB Chain.

Πώς λειτουργεί η BNB Smart Chain;

Μηχανισμός συναίνεσης

Η BNB Smart Chain επιτυγχάνει χρόνους block ~3 δευτερολέπτων με έναν αλγόριθμο ομοφωνίας Proof of Stake (PoS). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τον μηχανισμό Proof of Staked Authority (PoSA), όπου οι συμμετέχοντες κάνουν ενέργειες Staking σε BNB για να γίνουν επικυρωτές.

Οι επικυρωτές λαμβάνουν κίνητρα με προμήθειες συναλλαγών που προέρχονται από τα block των συναλλαγών που επικυρώνουν. Λάβετε υπόψη ότι, σε αντίθεση με πολλά πρωτόκολλα, δεν υπάρχει επιδότηση block για BNB που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, καθώς τα BNB δεν είναι πληθωριστικά. Στην πραγματικότητα, η προσφορά BNB μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η ομάδα BNB πραγματοποιεί τακτικές αναλώσεις νομισμάτων.

Πρότυπο Token BEP-20

Η BNB Smart Chain ακολουθεί το BEP-20 ως κύριο πρότυπο Token. Έχετε διαβάσει την Εισαγωγή στα Token ERC-20; Τότε είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη μορφή των BEP-20. Χρησιμοποιεί τις ίδιες λειτουργίες με το Ethereum.

Το BEP-20 λειτουργεί ως πρότυπο για τα Token, καθορίζοντας σημαντικές παραμέτρους και κανόνες για την έκδοση και τις λειτουργίες των Token. Το BEP-20 έχει σχεδιαστεί ως τεχνική προδιαγραφή για την BNB Smart Chain και δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως NFT, stablecoin, Token εναλλακτικής χρησιμότητας και πολλά άλλα.

Οι συναλλαγές blockchain στην BNB Smart Chain απαιτούν ένα μικρό ποσό BNB για να πληρωθεί ως gas. Όπως συμβαίνει και με το ETH στο blockchain του Ethereum, οι προμήθειες Gas αποτελούν κίνητρο για τους επικυρωτές να επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές και να προστατεύουν το δίκτυο.

Αποκεντρωμένη χρηματοδότηση στην BNB Smart Chain

Αν χρησιμοποιείτε το PancakeSwap ή άλλες εφαρμογές DeFi στο BSC, ίσως έχετε παρατηρήσει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από άλλα blockchain, όπως BTC, USDT, ETH και πολλά άλλα. Στην BNB Smart Chain υπάρχουν τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία ως "νομίσματα Peggy" ή “wrapped Token”. Πρόκειται για Token που η αξία τους είναι συνδεδεμένη με τα αρχικά περιουσιακά στοιχεία στις εγγενείς αλυσίδες τους. 

Για παράδειγμα, το Token BTCB στην BSC παρακολουθεί την αξία του BTC στο αρχικό blockchain του Bitcoin. Αυτό γίνεται μέσω έξυπνων συμβάσεων που εκδίδουν ένα νέο Token BTCB για κάθε μονάδα BTC που δεσμεύεται στην αρχική αλυσίδα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μεταφέρουμε αποτελεσματικά εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία στο οικοσύστημα της BSC.

Με άλλα λόγια, λόγω της ευελιξίας της BNB Smart Chain, τα περιουσιακά στοιχεία από πολλές διαφορετικές αλυσίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον αναπτυσσόμενο χώρο DeFi του οικοσυστήματος BNB Chain - με αποτέλεσμα οι χρήστες να μπορούν να ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία, να ασχολούνται με την υπεργολαβία αποδόσεων, να ψηφίζουν για προτάσεις και πολλά άλλα.

Συμπεράσματα

Η BNB Smart Chain (BSC) είναι ένα δυναμικό και υψηλών αποδόσεων blockchain εντός του οικοσυστήματος της BNB Chain, το οποίο προσφέρει πληθώρα εργαλείων Web3 και αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApp). Η BSC δημιουργήθηκε το 2020 για να καλύψει τους περιορισμούς της BNB Beacon Chain και έπαιξε καίριο ρόλο στην προώθηση της ραγδαίας ανάπτυξης των αποκεντρωμένων εφαρμογών και των υπηρεσιών Web3 μέσω της εφαρμογής έξυπνων συμβάσεων.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες πληροφορίες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι παράλληλα πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία της Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Δεν είναι οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.