Τι είναι το EIP-4844 στο Ethereum και πώς μπορεί να ωφελήσει τους χρήστες;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το EIP-4844 στο Ethereum και πώς μπορεί να ωφελήσει τους χρήστες;

Τι είναι το EIP-4844 στο Ethereum και πώς μπορεί να ωφελήσει τους χρήστες;

Έχει δημοσιευτεί Feb 14, 2023Έχει ενημερωθεί Nov 30, 2023
7m

TL;DR

Το EIP-4844, που είναι γνωστό και ως proto-danksharding, είναι μια προτεινόμενη αναβάθμιση του πρωτοκόλλου Ethereum που έχει ως στόχο να μειώσει τις προμήθειες και να αυξήσει τη διεκπεραιωτική ικανότητα των συναλλαγών του πρωτοκόλλου. Έχει σκοπό την επίτευξη αυτών των στόχων, παρουσιάζοντας έναν νέο τύπο συναλλαγών που δέχεται δυαδικά μεγάλες μάζες δεδομένων ("blobs").

Ένας απλός τρόπος για να κατανοήσετε τη λειτουργία του EIP-4844 είναι η παρακάτω αλληγορική φράση: "Το EIP-4844 "βιδώνει" δεδομένα blob σε block". Είναι μια μεταβατική αναβάθμιση που θα έχει ως αποτέλεσμα στο μέλλον το πλήρες danksharding, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο Ethereum να διαχειρίζεται τη χωρητικότητα ενός παγκόσμιου δικτύου συναλλαγών. 

Εισαγωγή

Εδώ και χρόνια, οι προγραμματιστές του Ethereum αναζητούν λύσεις για να καλύψουν τη βάση χρηστών που διευρύνεται διαρκώς. Μέσω των αναβαθμίσεων του Ethereum, έχουν προταθεί σημαντικές βελτιώσεις όπως η συγχώνευση και τα rollup. Αυτές οι αλλαγές βοήθησαν το Ethereum να αυξήσει τη διεκπεραιωτική ικανότητα των συναλλαγών και να μειώσει το κόστος των συναλλαγών.

Ωστόσο, οι προμήθειες παραμένουν πολύ υψηλές για πολλούς και η διεκπεραιωτική ικανότητα δεν είναι στο σημείο που θα έπρεπε να είναι, γεγονός που καθυστερεί τη μαζική υιοθέτηση. Για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, το Ethereum έχει μετατρέψει το sharding των δεδομένων σε μακροπρόθεσμη λύση.

Καθώς η υλοποίηση του sharding δεδομένων είναι μια μακροπρόθεσμη και πολύπλοκη διαδικασία, το EIP-4844 προτείνεται ως μεταβατική λύση. Συνεπώς, θα προετοιμάσει το Ethereum για πλήρες danksharding που θα φτάσει σε διεκπεραιωτική ικανότητα περίπου 100.000 συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο (TPS), χωρίς να διακυβεύεται η αποκέντρωση ή η ασφάλεια.

Τι είναι το EIP-4844;

Το EIP σημαίνει προτάσεις βελτίωσης του Ethereum (Ethereum Improvement Proposal), ένα πρωτόκολλο που δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να προτείνουν νέα χαρακτηριστικά και λύσεις για το πρωτόκολλο Ethereum. Το Proto-danksharding ονομάστηκε έτσι από δύο ερευνητές του Ethereum, τον Proto Lambda και τον Dankrad Feist.   

Για να κατανοήσουμε το EIP-4844, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι είναι το sharding. Με απλά λόγια, είναι ένας τρόπος διαχωρισμού των βάσεων δεδομένων σε μικρότερες που διαχειρίζονται συγκεκριμένα τμήματα δεδομένων, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την απόδοση αυτών των βάσεων δεδομένων. 

Όταν εφαρμόζεται στο blockchain — και ειδικότερα στο Ethereum — το sharding αποκτά ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά. Το Ethereum σκοπεύει να εφαρμόσει έναν τύπο sharding, ο οποίος ονομάζεται danksharding, που θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους συναλλαγών και στην αύξηση της διεκπεραιωτικής ικανότητας. Το danksharding, που χαρακτηρίζεται ως ο "δολοφόνος της κλιμάκωσης", αναμένεται να αυξήσει το TPS του Ethereum σε περίπου 100.000. 

Για λόγους σύγκρισης, το βασικό επίπεδο του Ethereum διεκπεραιώνει περίπου 15 TPS και τα rollup του επιπέδου 2 διεκπεραιώνουν περίπου 100 TPS από το 1ο τρίμηνο του 2023. Παρόλο που αυτοί οι αριθμοί είναι πρόχειρες εκτιμήσεις, το αποτέλεσμα του danksharding είναι σαφές: Θα δώσει τη δυνατότητα στο Ethereum να αυξήσει την κλιμάκωση κατά μία τάξη μεγέθους.

Μερικές από τις βασικές διαφορές μεταξύ του danksharding και των προηγούμενων προτάσεων sharding για το Ethereum και όχι μόνο, είναι ότι το danksharding θα προσπαθήσει να παρέχει περισσότερο χώρο για blob δεδομένων και όχι για συναλλαγές (περισσότερα σχετικά με αυτό αργότερα). 

Μια άλλη καινοτομία του danksharding είναι η επονομαζόμενη αγορά συγχωνευμένων προμηθειών, όπου μόνο ένας προτείνων επιλέγει συναλλαγές για όλα τα shard, αντί κάθε shard να έχει τον δικό του προτείνοντα. 

Για να υλοποιηθεί αυτή η αγορά συγχωνευμένων προμηθειών και να εξαλειφθεί το ζήτημα της μέγιστης εξαγώγιμης αξίας (MEV), θα εφαρμοστεί επίσης μια μέθοδος που ονομάζεται διαχωρισμός προτείνοντος/κατασκευαστή. Ο προτείνων είναι ένας επικυρωτής του πρωτοκόλλου του Ethereum (που ονομαζόταν εξορύκτης πριν από τη συγχώνευση του Ethereum), ο οποίος επιλέγει ποιες συναλλαγές θα συμπεριληφθούν στο επόμενο block.  

Το EIP-4844 (proto-danksharding) είναι το βήμα που θα προηγηθεί πριν από το πλήρες danksharding και θα αυξήσει το TPS σε περίπου 1000. Το σημαντικότερο είναι ότι το EIP-4844 θα παρουσιάσει έναν νέο τύπο συναλλαγών που θα δέχεται δυαδικά μεγάλες μάζες δεδομένων ("blobs") — ένα σημαντικό στοιχείο που θα επιτρέψει το πλήρες danksharding. Το EIP-4844 αναμένεται να υλοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2023, αν και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Πώς λειτουργεί το EIP-4844;

Βασικά, το EIP-4844 θα παρουσιάσει έναν νέο τύπο συναλλαγών που θα ονομάζεται συναλλαγές που μεταφέρουν blob, οι οποίες μοιάζουν με τις τυπικές συναλλαγές, αλλά με επιπλέον πληροφορίες, γνωστές ως δυαδικά μεγάλες μάζες δεδομένων ή "blobs". 

Ο Ben Edgington, συντελεστής του Ethereum, ανακεφαλαιώνει το EIP-4844 με την αξέχαστη και αλληγορική φράση: "Το EIP-4844 "βιδώνει" blob σε block". Περιγράφει συνοπτικά πώς οι συναλλαγές που μεταφέρουν blob περιλαμβάνουν "blob", τα οποία προσαρτώνται σε block, κάτι που αυξάνει τον όγκο δεδομένων τον οποίο μπορούν να διαχειριστούν τα block που μεταφέρουν blob. 

Αυτό μπορεί να μπερδέψει κάποιον, καθώς μοιάζει με την αύξηση των μεγεθών block, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη θέση του Ethereum κατά των αυθαίρετα μεγάλων block που θα απαιτούσαν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκέντρωση. 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ του blockspace και του blobspace.

Blockspace

Blobspace

Προσβάσιμο από όλους τους κόμβους

Ναι

Ναι

Μακροβιότητα

Μόνιμα

Εβδομάδες

Προσιτότητα στην EVM

Ναι

Όχι

Αποθήκευση

Πελάτης εκτέλεσης

Πελάτης συναίνεσης

Μέγεθος

~940 KB μέγιστος στόχος

Αρχικός στόχος 256 KB

Τιμή

Ακριβό (16 gas/byte)

Πολύ φθηνό

Blob: περιορισμένο κόστος αποθήκευσης και μηδενικό κόστος εκτέλεσης, αλλά κάθε κόμβος φέρει κόστος εύρους ζώνης. Πηγή: Ben Edgington

Τα blob έχουν μεγάλο μέγεθος, αλλά σε αντίθεση με τα block που αποθηκεύονται για πάντα και είναι διαθέσιμα στην εικονική μηχανή Ethereum (EVM), τα blob είναι διαθέσιμα μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα και δεν είναι διαθέσιμα στην EVM. Επιπλέον, τα blob βρίσκονται στο επίπεδο συναίνεσης του Ethereum αντί για το επίπεδο εκτέλεσης που απαιτεί υψηλή υπολογιστική ισχύ. Το σημαντικότερο είναι ότι το blobspace είναι πολύ φθηνότερο από το blockspace. 

Εκτός από την παρουσίαση συναλλαγών που μεταφέρουν blob, το EIP-4844 θα υλοποιήσει επίσης τη θεωρία του επιπέδου εκτέλεσης, τους κανόνες επαλήθευσης, τις αγορές πολυεπίπεδων προμηθειών και άλλες αλλαγές στο σύστημα που απαιτούνται για το πλήρες danksharding στο μέλλον.

Κάτι που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι, παρόλο που το EIP-4844 θα υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας του πλήρους danksharding, δεν θα υλοποιήσει κανένα πραγματικό sharding. Ωστόσο, το EIP-4844, εκτός από το ότι φέρνει το Ethereum ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των επιπέδων κόστους και διεκπεραιωτικής ικανότητας που απαιτούνται για τη μαζική υιοθέτηση, μπορεί να προσφέρει ακόμη ορισμένα οφέλη κλιμάκωσης και εξοικονόμησης κόστους.     

Πώς θα ωφελήσει το EIP-4844 τους χρήστες;

Το EIP-4844 είναι μια αναβάθμιση πρωτοκόλλου που αποτελεί κομμάτι του οδικού χάρτη του Ethereum με έμφαση στο rollup. Η προετοιμασία για την υλοποίηση του EIP-4844 προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, με ορισμένα devnet να έχουν ήδη εκτελεστεί και τις προδιαγραφές για την αναβάθμιση να έχουν σχεδόν οριστικοποιηθεί. 

Οι χρήστες θα αντιληφθούν αξιοσημείωτες βελτιώσεις μετά την υλοποίηση του EIP-4844, κυρίως με τη μορφή ταχύτερων συναλλαγών και χαμηλότερων προμηθειών. Η επιτυχής υλοποίηση του EIP-4844 θα κάνει επίσης το Ethereum πιο ανταγωνιστικό στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Ορισμένοι χρήστες μπορεί να αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν εάν θέλουν να έχουν πρόσβαση σε παλαιότερα δεδομένα blob που έχουν διαγραφεί. Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, τα blob βρίσκονται στο επίπεδο συναίνεσης του Ethereum, που έχει ως σκοπό να παρέχει έναν εξαιρετικά ασφαλή πίνακα ανακοινώσεων σε πραγματικό χρόνο για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση άλλων πρωτοκόλλων. Συνεπώς, παρόλο που τα blob διαγράφονται μετά από εβδομάδες, τα δεδομένα τους λογικά θα παραμένουν διαθέσιμα σε μακροπρόθεσμη λύση αποθήκευσης αλλού.

Συμπεράσματα

Το EIP-4844 είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη αναβάθμιση του πρωτοκόλλου του Ethereum, η οποία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου οδικού χάρτη και συνδέεται με άλλες αναβαθμίσεις του συστήματος, όπως ο διαχωρισμός προτείνοντος/κατασκευαστή (PBS) και η προσαρμογή προμήθειας blob του EIP-1559.

Παρόλο που οι μέσοι χρήστες θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις επερχόμενες αλλαγές αν κατανοήσουν το EIP-4844, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή χαμηλότερου κόστους και ταχύτερων συναλλαγών.

Το πρωτόκολλο Ethereum εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς. Το EIP-4844 είναι μία από τις σημαντικές αναβαθμίσεις στο άμεσο μέλλον που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του δικτύου. Η επιτυχής υλοποίηση του EIP-4844 θα κάνει το Ethereum ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ως ένα παγκόσμιο δίκτυο συναλλαγών.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών και προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθύνης μας εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού μπορεί να μεταβάλλονται. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Δεν είναι οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.