Τι είναι η αναβάθμιση Ethereum Arrow Glacier;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η αναβάθμιση Ethereum Arrow Glacier;

Τι είναι η αναβάθμιση Ethereum Arrow Glacier;

Έχει δημοσιευτεί Dec 28, 2021Έχει ενημερωθεί Sep 22, 2023
4m

TL;DR

Η αναβάθμιση του δικτύου Arrow Glacier του Ethereum καθυστερεί την πυροδότηση δυσκολιών εξόρυξης του δικτύου μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Πολλές προηγούμενες ενημερώσεις έχουν επίσης παρατείνει την προθεσμία πυροδότησης δυσκολιών εξόρυξης. Η πυροδότηση δυσκολιών εξόρυξης, βάσει σχεδιασμού, θα κάνει την εξόρυξη στο Ethereum οικονομικά μη προσιτή και δύσκολη. Αυτή η λειτουργία αποτελεί κίνητρο για την ανάπτυξη του Ethereum 2.0 και θα αναγκάσει τους εξορύκτες να μεταβούν στο νέο blockchain με Αποδεικτικό ενέργειας Staking.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει μία από τις προτάσεις βελτίωσης του Ethereum (EIP) που καθυστερεί την πυροδότηση δυσκολιών εξόρυξης. Η EIP είναι μια προτεινόμενη αλλαγή που δημιουργήθηκε και αναθεωρήθηκε από την κοινότητα του Ethereum. Το Arrow Glacier είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό καθώς φαίνεται να είναι η τελευταία επέκταση πυροδότησης δυσκολιών εξόρυξης πριν από την κυκλοφορία του Ethereum 2.0.


Εισαγωγή

Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι την κυκλοφορία του Ethereum 2.0. Ωστόσο, στο μεταξύ γίνονται τακτικές ενημερώσεις για να διατηρείται το blockchain στο σωστό δρόμο. Παρόλο που η ενημέρωση Arrow Glacier δεν θα είναι μια αξιοσημείωτη αλλαγή για τον μέσο χρήστη, στην πραγματικότητα είναι άκρως σημαντική. Για την ακρίβεια, το δίκτυο θα μπορούσε να καταλήξει σχεδόν άχρηστο χωρίς αυτή. Ας δούμε γιατί και τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες, τους χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking, τους εξορύκτες κρύπτο και το επερχόμενο Ethereum 2.0.


Τι είναι η αναβάθμιση Ethereum Arrow Glacier;

Η αναβάθμιση Ethereum Arrow Glacier είναι μια αρκετά απλή ενημέρωση που υλοποιήθηκε στο μπλοκ με αριθμό 13.773.000 στις 9 Δεκεμβρίου 2021. Το Arrow Glacier καθυστερεί την πυροδότηση δυσκολιών εξόρυξης του δικτύου, δίνοντας στους προγραμματιστές περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσουν το Ethereum 2.0. Η επέκταση της πυροδότησης είναι μια τακτική πτυχή των ενημερώσεων του Ethereum. Είχε προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2021 με τη σκληρή διακλάδωση του Λονδίνου, αλλά τώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί γύρω στον Ιούνιο του 2022.

Το Arrow Glacier μοιάζει πολύ με την προηγούμενη αναβάθμιση του Muir Glacier τον Ιανουάριο του 2020, η οποία επίσης καθυστέρησε την πυροδότηση. Και οι δύο περιέχουν μόνο μία πρόταση βελτίωσης του Ethereum (EIP) που σπρώχνει την "εποχή των παγετώνων" προς τα πίσω. Οι ενημερώσεις για την Κωνσταντινούπολη, το Βυζάντιο και το Λονδίνο περιλάμβαναν επίσης επεκτάσεις στην πυροδότηση δυσκολιών εξόρυξης.


Τι είναι η πυροδότηση δυσκολίας εξόρυξης Ethereum;

Το blockchain του Ethereum προς το παρόν χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό συναίνεσης με Απόδειξη εργασίας (PoW). Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες που επικυρώνουν συναλλαγές πρέπει να χρησιμοποιήσουν υπολογιστική ισχύ για να λύσουν έναν μαθηματικό γρίφο. Αυτή η διαδικασία θέτει ένα κόστος για τη δημιουργία συναίνεσης, προστατεύοντας το δίκτυο από κακόβουλους παράγοντες.

Η πυροδότηση δυσκολίας εξόρυξης συμπεριλήφθηκε και αυξάνει σταδιακά τη δυσκολία εξόρυξης αυτών των γρίφων, κάνοντας πιο δαπανηρή την επιτυχή εξόρυξη ενός μπλοκ. Κάποια στιγμή στο μέλλον, θα πυροδοτηθεί η δυσκολία εξόρυξης και θα κάνει σχεδόν αδύνατη την επικύρωση συναλλαγών και την προσθήκη νέων μπλοκ. Η εξόρυξη στο blockchain θα γίνει πολύ δαπανηρή. Η πυροδότηση δυσκολίας εξόρυξης προστέθηκε για δύο λόγους:

1. Για να βοηθήσει την ανάπτυξη του Ethereum 2.0 και να προχωρήσει σε ένα μοντέλο με Αποδεικτικό ενέργειας Staking (PoS).

2. Για να αναγκάσει τους εξορύκτες να κάνουν αναβάθμιση στο νέο blockchain PoS, αφού δεν θα μπορούν να συνεχίσουν την εξόρυξη Ether (ETH) στην παλιά έκδοση PoW του Ethereum. Αυτό θα αποτρέψει τη δημιουργία δύο αντικρουόμενων δικτύων Ethereum μέσω μιας σκληρής διακλάδωσης.


Τι είναι μια πρόταση βελτίωσης Ethereum (EIP);

Μια EIP μπορεί να προτείνει οποιαδήποτε βελτίωση ή αλλαγή στο Ethereum. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει μια EIP που ελέγχουν η κοινότητα του Ethereum, ένα συμβούλιο συντακτών και προγραμματιστές του Ethereum. Για να συμπεριληφθεί σε μια ενημέρωση, η EIP πρέπει να περάσει τη διαδικασία έγκρισης. Κάθε EIP περιέχει τις τεχνικές απαιτήσεις για μια συγκεκριμένη αλλαγή σύμφωνα με μια συγκεκριμένη μορφή EIP. Αναφέραμε εν συντομία ότι το Arrow Glacier περιέχει μόνο μία EIP, στην προκειμένη περίπτωση την EIP-4345. Ο μοναδικός της στόχος είναι να παρατείνει τον χρόνο πριν από την εποχή των παγετώνων της εξόρυξης του Ethereum.


Πώς θα με επηρεάσει η ενημέρωση Arrow Glacier του Ethereum;

Για τον τυπικό χρήστη, δεν θα υπάρχει αξιοσημείωτη διαφορά. Οι χρόνοι μπλοκ για την επιβεβαίωση παρέμειναν σχεδόν σταθεροί σε περίπου 13 δευτερόλεπτα το τελευταίο έτος. Αν έχετε σε λειτουργία έναν κόμβο ή αν είστε εξορύκτης, θα πρέπει να κάνετε αναβάθμιση στο πρόγραμμα πελάτη Ethereum στην πιο πρόσφατη έκδοση. Διαφορετικά, ο πελάτης σας θα βρίσκεται στην παλιά διακλάδωση του Ethereum, που δεν θα υποστηρίζεται πλέον επίσημα από την κοινότητα.


Συμπεράσματα

Παρόλο που το Arrow Glacier είναι μια μικρή ενημέρωση, είναι σημαντική. Χωρίς αυτή, το δίκτυο θα γινόταν πρόωρα πολύ δαπανηρό για την εξόρυξη και αργό στη χρήση. Είναι επίσης αρκετά συναρπαστική για την κοινότητα του Ethereum. Αν είναι η τελευταία επέκταση πυροδότησης δυσκολιών εξόρυξης, το Ethereum 2.0 θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο από τον Ιούνιο του 2022.