Τι είναι το ERC-4337 ή η αφαίρεση λογαριασμού για το Ethereum;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το ERC-4337 ή η αφαίρεση λογαριασμού για το Ethereum;

Τι είναι το ERC-4337 ή η αφαίρεση λογαριασμού για το Ethereum;

Έχει δημοσιευτεί Mar 17, 2023Έχει ενημερωθεί Dec 11, 2023
7m

TL;DR

Το ERC-4337 είναι ένα πρότυπο του Ethereum που επιτυγχάνει την αφαίρεση λογαριασμών στο πρωτόκολλο χωρίς αλλαγές στο επίπεδο συναίνεσης. Το ERC-4337 αναπτύχθηκε στο mainnet του Ethereum τον Μάρτιο του 2023 και επιτρέπει τις συναλλαγές και τη δημιουργία συμβάσεων σε έναν ενιαίο λογαριασμό συμβάσεων. Ανοίγει την πόρτα σε φιλικά προς τον χρήστη σχέδια πορτοφολιών κρύπτο που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διευκολύνουν την ευρύτερη υιοθέτηση.

Εισαγωγή 

Οι προτάσεις βελτίωσης του Ethereum (Ethereum Improvement Proposal, ή EIP) περιγράφουν τα πρότυπα όπως τις προδιαγραφές του βασικού πρωτοκόλλου και τα πρότυπα συμβάσεων για την πλατφόρμα του Ethereum. Το αίτημα για σχόλια του Ethereum (Ethereum Request for Comment ή ERC) είναι ένας τύπος EIP που θέτει πρότυπα σε επίπεδο εφαρμογής, όπως πρότυπα συμβάσεων και token. Ένα EIP μπορεί να μετατραπεί σε ERC μόνο όταν η διακυβέρνηση της αλυσίδας εγκρίνει την αλλαγή.

Το ERC-4337 είναι το πιο πρόσφατο πρότυπο ERC που αναπτύχθηκε στο κεντρικό δίκτυο Ethereum για να επιτύχει τον πολυαναμενόμενο στόχο της αφαίρεσης λογαριασμού. Ορισμένοι εξακολουθούν να αναφέρονται στο ERC-4337 χρησιμοποιώντας τον αρχικό του όρο, EIP-4337. Ωστόσο, το EIP-4337 προτάθηκε αρχικά το 2021 και έχει εγκριθεί να γίνει ERC-4337 το 2023.

Τι είναι το ERC-4337; 

Το ERC-4337 προτάθηκε από τον συνιδρυτή του Ethereum, τον Vitalik Buterin, και άλλους προγραμματιστές το 2021 για να δημιουργηθεί η αφαίρεση λογαριασμών. Αναπτύχθηκε στο mainnet του Ethereum τον Μάρτιο του 2023 και αναμένεται να διαθέτει φιλικά προς τον χρήστη σχέδια πορτοφολιών κρύπτο

Στο Ethereum, η αφαίρεση λογαριασμών έχει ως στόχο να συνδυάσει τα χαρακτηριστικά των δύο υφιστάμενων τύπων λογαριασμών του πρωτοκόλλου: Λογαριασμούς που ανήκουν σε εξωτερικούς φορείς (EOA) και λογαριασμούς έξυπνων συμβάσεων. Το αποτέλεσμα είναι ένας ενιαίος λογαριασμός συμβάσεων που μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές με token και να δημιουργεί συμβάσεις ταυτόχρονα. Αυτή η αλλαγή επιτρέπει τη δημιουργική σχεδίαση πορτοφολιών, όπως η κοινωνική ανάκαμψη, η προσαρμογή και η δυνατότητα αναβάθμισης.

Ένας άλλος τρόπος για να δούμε το ERC-4337 είναι ότι παρέχει τη λειτουργικότητα των έξυπνων συμβάσεων στα πορτοφόλια σε έναν ενιαίο λογαριασμό. Με αυτόν τον τρόπο, υπηρεσίες όπως ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και οι αυτόματες πληρωμές ρυθμίζονται ευκολότερα.

Γιατί είναι απαραίτητο το ERC-4337; 

Για να καταλάβετε γιατί το ERC-4337 είναι απαραίτητο, είναι σημαντικό να καταλάβετε γιατί προτάθηκε και εφαρμόστηκε από την αρχή. Σε αντίθεση με τη μονάδα Μη δαπανημένων εκροών συναλλαγής (Unspent Transaction Output ή UTXO) του δικτύου Bitcoin, το πρωτόκολλο Ethereum χρησιμοποιεί ένα μοντέλο που βασίζεται σε λογαριασμό. Αυτό σημαίνει ότι το πρωτόκολλο Ethereum παρακολουθεί και ενημερώνει τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών καθώς επιβεβαιώνονται οι συναλλαγές.

Οι δύο τύποι λογαριασμών στο Ethereum έχουν τις δικές τους λειτουργίες. Οι EOA ανήκουν και ελέγχονται από τους χρήστες, ενώ οι λογαριασμοί έξυπνων συμβάσεων είναι έξυπνες συμβάσεις που αναπτύσσονται στο δίκτυο. Και οι δύο λογαριασμοί μπορούν να λαμβάνουν, να διατηρούν και να στέλνουν Ether ή Token.

Τα περισσότερα υπάρχοντα πορτοφόλια κρύπτο στο Ethereum, όπως το MetaMask, είναι EOA, που σημαίνει ότι περιορίζονται από τους κανόνες που καθορίζονται γύρω από τα EOA. Αυτοί οι περιορισμοί προβλέπουν την αποκλειστική χρήση ιδιωτικών κλειδιών για την πρόσβαση σε λογαριασμούς και την απαίτηση υπογραφής όλων των συναλλαγών. Εξαιτίας αυτού, οι διαδικασίες ρύθμισης πορτοφολιού και τα μέτρα ασφαλείας ιδιωτικού κλειδιού είναι συνήθως πολύπλοκα και μη φιλικά προς τον χρήστη. Εάν οι χρήστες χάσουν τη φράση κλειδί, αυτό συνήθως σημαίνει ότι χάνουν την πρόσβαση στο πορτοφόλι.

Το ERC-4337 καταργεί τέτοιους περιορισμούς. Τα πορτοφόλια έξυπνων συμβάσεων, όπως το UniPass και το Safe, είναι πορτοφόλια που διαχειρίζονται από λογαριασμούς έξυπνων συμβάσεων αντί για EOA και μπορούν να επιτύχουν τον ίδιο στόχο. Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να διαχειρίζονται τα Ether τους σε δύο λογαριασμούς για να πληρώνουν την προμήθεια Gas ή να βασίζονται σε ένα κεντρικό σύστημα αναμετάδοσης. Το ERC-4337 καταργεί αυτούς τους περιορισμούς, επειδή συνδυάζει τις λειτουργίες των δύο λογαριασμών σε έναν, καθιστώντας ευκολότερη την ανάπτυξη των επιθυμητών χαρακτηριστικών του πορτοφολιού.

Πώς λειτουργεί το ERC-4337;

Η κοινότητα του Ethereum εργάζεται εδώ και πολύ καιρό πάνω σε τρόπους για να επιτύχει την αφαίρεση λογαριασμών. Πριν από το EIP-4337, η κοινότητα κατέθεσε μια άλλη πρόταση με στόχο την επίτευξη αφαίρεσης λογαριασμών με την ονομασία EIP-2938. Το EIP-2938 ήταν παρόμοιο με το ERC-4337, αλλά ζητούσε αλλαγές στο επίπεδο συναίνεσης. Το ERC-4337 το παρακάμπτει αυτό.

Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη ενός στοιχείου ψευδο-συναλλαγής ανώτερου επιπέδου που ονομάζεται UserOperation, το οποίο έχει ομοιότητες με τα rollup, καθώς και τα δύο περιλαμβάνουν διαφορετικές εκδοχές της έννοιας της ομαδοποίησης. Στο ERC-4337, διαφορετικοί χρήστες στέλνουν στοιχεία UserOperation σε ξεχωριστό mempool.

Οι υπηρεσίες ομαδοποίησης συγκεντρώνουν αυτά τα στοιχεία σε μια συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνεται σε ένα block. Οι υπηρεσίες ομαδοποίησης πληρώνουν gas για τις ομαδοποιημένες συναλλαγές και λαμβάνουν αμοιβές από τις μεμονωμένες εκτελέσεις UserOperation. Οι υπηρεσίες ομαδοποίησης λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με έναν επικυρωτή, επιλέγοντας ποια στοιχεία θα συμπεριληφθούν με βάση τη λογική ιεράρχησης προμηθειών.

Επίσης, προστίθενται νέες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της validateUserOp, ώστε ένα πορτοφόλι να μπορεί να είναι ταυτόχρονα και έξυπνη σύμβαση. Επίσης, καθιερώνεται μια νέα σύμβαση που ονομάζεται EntryPoint και χρησιμεύει ως πύλη ασφαλείας για την εκτέλεση αυτών των νέων λειτουργιών.

Ποιους στόχους επιτυγχάνει το ERC-4337; 

Οι στόχοι που θέλει να επιτύχει το ERC-4337 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Αφαίρεση λογαριασμού: Επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιούν έναν μόνο λογαριασμό με λειτουργίες έξυπνων συμβάσεων και EOA. 

Αποκέντρωση: Επιτρέπει σε όλες τις υπηρεσίες ομαδοποίησης να συμμετέχουν στη διαδικασία. 

Αποφυγή αλλαγών συναίνεσης: Επιτρέπει την ταχύτερη υιοθέτηση, καθώς το επίπεδο συναίνεσης του Ethereum εστιάζει σε αναβαθμίσεις με γνώμονα την κλιμάκωση.

Δυνατότητα καινοτόμων περιπτώσεων χρήσης: Σε αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται η συγκεντρωτική υπογραφή, ο καθορισμός ημερήσιου ορίου συναλλαγών, η δέσμευση λογαριασμού έκτακτης ανάγκης, η λίστα επιτρεπόμενων και οι εφαρμογές διατήρησης του απορρήτου.

Εξοικονόμηση χρόνου και gas: Καθώς οι υπηρεσίες ομαδοποίησης μπορούν να συγκεντρώσουν στοιχεία UserOperation σε μία συναλλαγή, θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν χρόνο και gas.  

Τι σημαίνει το ERC-4337 για τους χρήστες; 

Το ERC-4337 θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της περίπλοκης εμπειρίας του χρήστη πορτοφολιών κρύπτο και, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την υιοθέτηση. Ακολουθούν μερικά από τα κυριότερα σημεία του τι θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το ERC-4337: 

Διαμόρφωση πορτοφολιού: Δεν χρειάζεται να σημειώνετε φράσεις κλειδιά. Η διαμόρφωση μπορεί να είναι γρήγορη και εύκολη με λίγα μόνο κλικ.

Ανάκτηση λογαριασμού χωρίς προβλήματα: Οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να πανικοβάλλονται με τη σκέψη ότι μπορεί να χάσουν τις φράσεις κλειδιά τους, καθώς ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και η ανάκτηση λογαριασμού είναι πλέον δυνατοί. 

Λειτουργίες πορτοφολιού φιλικές προς τον χρήστη: Οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προσαρμοσμένων υπηρεσιών, όπως αυτόματη πληρωμή, συναλλαγές προέγκρισης και ομαδοποιημένες συναλλαγές. Δεν υπάρχουν όρια. 

Καλύτερη ασφάλεια: Τα πορτοφόλια θα μπορούσαν δυνητικά να είναι πιο ασφαλή καθώς μειώνεται η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους — δεν χρειάζεται πλέον να κρύβετε φράσεις κλειδιά κάτω από το στρώμα σας! Το ERC-4337 θα πρέπει, θεωρητικά, να επιφέρει μια πιο ομαλή και φιλική εμπειρία για τους χρήστες, εξαλείφοντας έτσι ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μαζική υιοθέτηση.

Ευελιξία Gas: Τα πορτοφόλια που τροφοδοτούνται από το ERC-4337 μπορούν πλέον να πληρώνουν προμήθεια με οποιοδήποτε Token ERC-20 και νεότερη έκδοση. Οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν πορτοφόλια που επιτρέπουν την πληρωμή των προμηθειών gas σε οποιοδήποτε token ή ακόμα και σε fiat. 

Συμπεράσματα 

Οι ορολογίες των πορτοφολιών κρύπτο – όπως φράσεις κλειδιά, ιδιωτικά κλειδιά και δημόσια κλειδιά – μπορεί να είναι τρομακτικές για τους νέους χρήστες. Η διαδικασία χρήσης πορτοφολιών κρύπτο εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για ορισμένους ανθρώπους. Πολλοί συμφωνούν ότι η διεπαφή κρύπτο του μέσου χρήστη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή για να επιταχυνθεί η υιοθέτηση.  

Το ERC-4337 βάζει τα τεχνικά θεμέλια για να υποστηρίξει δημιουργικά πορτοφόλια κρύπτο. Αυτό που μπορούν να δημιουργήσουν οι προγραμματιστές με βάση αυτό θα μπορούσε να αλλάξει το κύριο σημείο επαφής μεταξύ κρύπτο και χρηστών. Ανεξάρτητα από αυτό, ο αντίκτυπος που θα έχει το ERC-4337 στην εμπειρία των χρηστών και στα κρύπτο γενικότερα, είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθείτε τα επόμενα χρόνια. 

Για περαιτέρω ανάγνωση:

Εισαγωγή στα token ERC-20

Τι είναι το Ethereum;

Τι είναι η αναβάθμιση Shanghai του Ethereum και πώς θα με επηρεάσει;

Τι είναι το EIP-4844 στο Ethereum και πώς μπορεί να ωφελήσει τους χρήστες;

Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.