Εισαγωγή στα token ERC-20
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Εισαγωγή στα token ERC-20

Εισαγωγή στα token ERC-20

Έχει δημοσιευτεί Jul 31, 2020Έχει ενημερωθεί Dec 28, 2022
12m

Εισαγωγή

Το Ethereum ιδρύθηκε από τον Vitalik Buterin το 2014, ως μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την κυκλοφορία αποκεντρωμένων εφαρμογών (decentralized application, ή dApp). Πολλά από τα κίνητρα του Buterin για τη δημιουργία ενός νέου blockchain προήλθαν από την έλλειψη ευελιξίας του πρωτοκόλλου του Bitcoin.

Από την κυκλοφορία του, το blockchain του Ethereum έχει προσελκύσει προγραμματιστές, επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, δημιουργώντας μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία χρηστών που κυκλοφορούν έξυπνες συμβάσεις και κατανεμημένες εφαρμογές.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε το πρότυπο ERC-20, ένα σημαντικό πλαίσιο για τη δημιουργία token. Αν και είναι συγκεκριμένα για το δίκτυο Ethereum, το πλαίσιο ενέπνευσε επίσης άλλα πρότυπα blockchain, όπως το BEP-2 του Binance Chain.


Τι είναι το πρότυπο ERC-20;

Στο Ethereum, το ERC είναι ένα αίτημα για σχόλια του Ethereum. Είναι τεχνικά έγγραφα τα οποία περιγράφουν τα πρότυπα για προγραμματισμό στο Ethereum. Δεν πρέπει να συγχέονται με τις προτάσεις βελτίωσης του Ethereum (Ethereum Improvement Proposals, ή EIP), οι οποίες, όπως και οι BIP του Bitcoin, προτείνουν βελτιώσεις στο ίδιο το πρωτόκολλο. Αντίθετα, τα ERC στοχεύουν στη θέσπιση ρυθμίσεων, οι οποίες διευκολύνουν τις εφαρμογές και τις συμβάσεις να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Το ERC-20, το οποίο συντάχθηκε από τον Vitalik Buterin και τον Fabian Vogelsteller το 2015, προτείνει μια σχετικά απλή μορφή για token που βασίζονται στο Ethereum. Ακολουθώντας την περιγραφή, οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν από το μηδέν. Αντίθετα, μπορούν να συνεχίσουν πάνω σε μια βάση που χρησιμοποιείται ήδη σε ολόκληρο τον κλάδο.

Μόλις δημιουργηθούν νέα token ERC-20, είναι αυτομάτως διαλειτουργικά με υπηρεσίες και λογισμικό που υποστηρίζουν το πρότυπο ERC-20 (πορτοφόλια λογισμικού, πορτοφόλια υλισμικού, ανταλλακτήρια κ.λπ.).

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρότυπο ERC-20 αναπτύχθηκε σε EIP (συγκεκριμένα, σε EIP-20). Αυτό συνέβη μερικά χρόνια μετά από την αρχική πρόταση, λόγω της ευρείας χρήσης της. Ωστόσο, ακόμη και χρόνια αργότερα, το όνομα "ERC-20" έχει παραμείνει.


Μια γρήγορη ανακεφαλαίωση των token του Ethereum

Σε αντίθεση με το ETH (το εγγενές κρυπτονόμισμα του Ethereum), τα token ERC-20 δεν διακρατούνται από λογαριασμούς. Τα token υπάρχουν μόνο μέσα σε σύμβαση, η οποία είναι σαν μια αυτόνομη βάση δεδομένων. Καθορίζει τους κανόνες για τα token (δηλαδή, το όνομα, το σύμβολο, τη διαιρετότητα) και διατηρεί μια λίστα που αντιστοιχίζει τα υπόλοιπα των χρηστών με τις διευθύνσεις τους στο Ethereum.

Για να μετακινήσουν token, οι χρήστες πρέπει να στείλουν μια συναλλαγή στη σύμβαση, ζητώντας της να διαθέσει μέρος του υπολοίπου τους αλλού. Για παράδειγμα, εάν η Αλίκη θέλει να στείλει 5.000 BinanceAcademyToken στον Γιώργο, ενεργοποιεί μια λειτουργία μέσα στην έξυπνη σύμβαση του BinanceAcademyToken, ζητώντας της να το κάνει.


Αλληλεπίδραση χρηστών με έξυπνη σύμβαση


Η ενεργοποίησή της περιέχεται σε μια φαινομενικά κανονική συναλλαγή Ethereum, η οποία πληρώνει 0 ETH στη σύμβαση του token. Η ενεργοποίηση περιλαμβάνεται σε ένα πρόσθετο πεδίο της συναλλαγής, το οποίο ορίζει τι θέλει να κάνει η Αλίκη – στην περίπτωσή μας, να μεταφέρει token στον Γιώργο.

Παρόλο που δεν στέλνει Ether, πρέπει να πληρώσει μια προμήθεια, η οποία εκφράζεται νομισματικά σε αυτήν, για να συμπεριληφθεί η συναλλαγή της σε ένα μπλοκ. Εάν δεν έχει ETH, πρέπει να αποκτήσει μερικά, πριν γίνει η μεταφορά των token.

Ακολουθεί ένα πραγματικό παράδειγμα των παραπάνω στο Etherscan: κάποιος κάνει την ενεργοποίηση στο συμβόλαιο BUSD. Μπορείτε να δείτε ότι έγινε μεταφορά token και έχει καταβληθεί μια προμήθεια, παρόλο που το πεδίο Τιμή δείχνει ότι έχει γίνει αποστολή 0 ETH.

Τώρα που είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι, ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη δομή μιας τυπικής σύμβασης ERC-20. 


Πώς δημιουργούνται τα token ERC-20;


Απεικόνιση ενός token ERC-20 που δημιουργείται


Για να είναι συμβατή με το ERC-20, η σύμβασή σας πρέπει να περιλαμβάνει έξι υποχρεωτικές λειτουργίες: συνολική προμήθεια, υπόλοιπο, μεταφορά, μεταφορά από, έγκριση και ανοχή. Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε προαιρετικές λειτουργίες, όπως όνομα, σύμβολο και δεκαδικό. Μπορεί να αντιλαμβάνεστε τι κάνουν αυτές οι λειτουργίες από τους τίτλους τους. Αν όχι, μην ανησυχείτε – θα τις αναλύσουμε. 

Ακολουθούν οι λειτουργίες όπως εμφανίζονται στη γλώσσα Solidity, η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για το Ethereum.


totalSupply (συνολική προσφορά)

function totalSupply() public view returns (uint256)

Όταν ενεργοποιείται από έναν χρήστη, η παραπάνω λειτουργία επιστρέφει τη συνολική προσφορά των token που διακρατά η σύμβαση.


balanceOf (υπόλοιπο)

function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance)

Σε αντίθεση με τη λειτουργία totalSupply, η λειτουργία balanceOf λαμβάνει μια παράμετρο (μια διεύθυνση). Όταν ενεργοποιείται, επιστρέφει το υπόλοιπο των περιουσιακών στοιχείων token της συγκεκριμένης διεύθυνσης. Να θυμάστε ότι οι λογαριασμοί στο δίκτυο Ethereum είναι δημόσιοι, επομένως μπορείτε να ρωτήσετε το υπόλοιπο οποιουδήποτε χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζετε τη διεύθυνση.


transfer (μεταφορά)

function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success)

Η λειτουργία transfer μεταφέρει με επιτυχία token από τον έναν χρήστη στον άλλον. Εδώ, παρέχετε τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να γίνει η αποστολή και το ποσό προς μεταφορά.

Όταν ενεργοποιείται, η λειτουργία transfer δίνει το έναυσμα σε ένα συμβάν (μεταφορά συμβάντος, στην προκειμένη περίπτωση), η οποία ουσιαστικά δίνει εντολή στο blockchain να συμπεριλάβει μια αναφορά σε αυτό.


transferFrom (μεταφορά από)

function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns (bool success)

Η λειτουργία transferFrom είναι μια εύχρηστη εναλλακτική λύση για τη λειτουργία transfer, η οποία επιτρέπει ελαφρώς μεγαλύτερη δυνατότητα προγραμματισμού σε αποκεντρωμένες εφαρμογές. Όπως και η λειτουργία transfer, χρησιμοποιείται για τη μεταφορά token, αλλά αυτά τα token δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο άτομο που ενεργοποιεί τη σύμβαση. 

Με άλλα λόγια, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον – ή μια άλλη σύμβαση – να μεταφέρει κεφάλαια εκ μέρους σας. Μια πιθανή περίπτωση χρήσης περιλαμβάνει την πληρωμή υπηρεσιών με εγγραφή, στις οποίες δεν θέλετε να στέλνετε μια πληρωμή μη αυτόματα κάθε μέρα/εβδομάδα/μήνα. Αντίθετα, απλώς αφήνετε ένα πρόγραμμα να το κάνει για εσάς.

Αυτή η λειτουργία δίνει έναυσμα στην ίδια εκδήλωση με τη λειτουργία transfer.


approve (έγκριση)

function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success)

Η λειτουργία approve είναι επίσης χρήσιμη, από άποψη προγραμματισμού. Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό των token που μπορεί να κάνει ανάληψη μια έξυπνη σύμβαση από το υπόλοιπό σας. Χωρίς αυτήν, διατρέχετε τον κίνδυνο δυσλειτουργίας της σύμβασης (ή εκμετάλλευσης) και κλοπής όλων των κεφαλαίων σας. 

Ας δούμε ξανά το παράδειγμά μας για ένα μοντέλο εγγραφής. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα τεράστιο ποσό BinanceAcademyToken και θέλετε να ρυθμίσετε εβδομαδιαίες επαναλαμβανόμενες πληρωμές σε μια dApp streaming. Είστε απασχολημένοι με την ανάγνωση του περιεχομένου της Ακαδημίας Binance όλη μέρα, επομένως δεν θέλετε να αφιερώνετε χρόνο κάθε εβδομάδα για να δημιουργείτε μια συναλλαγή μη αυτόματα.

Έχετε ένα τεράστιο υπόλοιπο BinanceAcademyToken, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που χρειάζεται για την πληρωμή της εγγραφής. Για να αποτρέψετε την απορρόφηση όλων από την dApp, μπορείτε να ορίσετε ένα όριο με τη λειτουργία approve. Ας υποθέσουμε ότι η εγγραφή σας κοστίζει ένα BinanceAcademyToken την εβδομάδα. Εάν περιορίσετε την εγκεκριμένη αξία σε είκοσι token, τότε θα μπορούσατε να πληρώσετε αυτόματα την εγγραφή σας για πέντε μήνες.

Στη χειρότερη περίπτωση, εάν η dApp επιχειρήσει να κάνει ανάληψη όλων των κεφαλαίων σας ή αν εντοπιστεί σφάλμα, μπορείτε να χάσετε μόνο είκοσι token. Μπορεί να μην είναι ιδανικό, αλλά είναι σίγουρα πιο ελκυστικό από το να χάσετε όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Όταν ενεργοποιείται, η λειτουργία approve ενεργοποιεί την εκδήλωση έγκρισης. Όπως και η εκδήλωση της λειτουργίας transfer, γράφει δεδομένα στο blockchain.


allowance (έγκριση)

function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint256 remaining)

Η λειτουργία allowance μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη λειτουργία approve. Όταν έχετε δώσει άδεια σε μια σύμβαση να διαχειρίζεται τα token σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να ελέγχετε πόσα μπορεί ακόμα να κάνει ανάληψη. Για παράδειγμα, εάν η συνδρομή σας έχει εξαντλήσει δώδεκα από τα είκοσι εγκεκριμένα token, η ενεργοποίηση της λειτουργίας allowance θα πρέπει να επιστρέψει συνολικά οκτώ.


Οι προαιρετικές λειτουργίες

Οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι υποχρεωτικές. Από την άλλη πλευρά, οι λειτουργίες name (όνομα), symbol (σύμβολο) και decimal (δεκαδικό) δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν, αλλά μπορούν να κάνουν τις συμβάσεις σας ERC-20 λίγο πιο όμορφες. Αντίστοιχα, σας επιτρέπουν να προσθέσετε ένα ευανάγνωστο όνομα, να ορίσετε ένα σύμβολο (π.χ. ETH, BTC, BNB) και να καθορίσετε σε πόσα δεκαδικά ψηφία διαιρούνται τα token. Για παράδειγμα, τα token που χρησιμοποιούνται ως νομίσματα μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από το να είναι πιο διαιρετά από ένα token που αντιπροσωπεύει την κυριότητα μιας ιδιοκτησίας.


Δείτε αυτό το παράδειγμα στο GitHub, για να δείτε αυτά τα στοιχεία σε μια πραγματική σύμβαση.


Τι μπορούν να κάνουν τα token ERC-20;


Απεικόνιση διαφόρων χρήσεων των token ERC-20


Συνδυάζοντας όλες τις παραπάνω λειτουργίες, έχουμε μια σύμβαση ERC-20. Μπορούμε να μάθουμε τη συνολική προσφορά, να ελέγξουμε τα υπόλοιπα, να μεταφέρουμε κεφάλαια και να δώσουμε δικαιώματα σε άλλες dApp να διαχειρίζονται token εκ μέρους μας.

Ένα μεγάλο μέρος της γοητείας των token ERC-20 είναι η ευελιξία τους. Οι συμβάσεις που ορίζονται δεν περιορίζουν την ανάπτυξη, επομένως τα μέρη μπορούν να εφαρμόζουν πρόσθετες λειτουργίες και να ορίζουν συγκεκριμένες παραμέτρους για να ταιριάζουν στις ανάγκες τους.


Stablecoin

Τα stablecoin (token που είναι συνδεδεμένα με νομίσματα παραστατικού χρήματος) χρησιμοποιούν συχνά το πρότυπο token ERC-20. Η συναλλαγή στο συμβόλαιο BUSD που αναφέραμε προηγουμένως είναι ένα παράδειγμα και τα περισσότερα σημαντικά stablecoin είναι επίσης διαθέσιμα σε αυτήν τη μορφή.

Για ένα τυπικό stablecoin που υποστηρίζεται από παραστατικό χρήμα, ένας εκδότης διατηρεί αποθέματα ευρώ, δολαρίων κ.λπ. Στη συνέχεια, για κάθε μονάδα στο αποθεματικό του, εκδίδει ένα token. Αυτό σημαίνει ότι εάν 10.000 $ ήταν κλειδωμένα σε ένα θησαυροφυλάκιο, ο εκδότης θα μπορούσε να δημιουργήσει 10.000 token, το καθένα από αυτά με δυνατότητα εξαργύρωσης έναντι 1 $.

Από τεχνικής άποψης, αυτό είναι αρκετά εύκολο να εφαρμοστεί στο Ethereum. Ένας εκδότης απλώς κυκλοφορεί μια σύμβαση με 10.000 token. Στη συνέχεια, θα τα διανείμει στους χρήστες με την υπόσχεση ότι μπορούν αργότερα να εξαργυρώσουν τα token για ένα ανάλογο ποσό σε νομίσματα παραστατικού χρήματος. 

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα με τα token τους – μπορούν να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες ή να τα χρησιμοποιήσουν σε dApp. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να ζητήσουν από τον εκδότη να τα ανταλλάξει αμέσως. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκδότης αναλώνει τα token που επιστράφηκαν (καθιστώντας τα μη χρησιμοποιήσιμα) και κάνει ανάληψη του σωστού ποσού παραστατικού χρήματος από το αποθεματικό του.

Η σύμβαση που διέπει αυτό το σύστημα, όπως προαναφέρθηκε, είναι σχετικά απλοϊκή. Ωστόσο, η κυκλοφορία ενός stablecoin απαιτεί πολλή δουλειά σε εξωτερικούς παράγοντες όπως τα logistics, η κανονιστική συμμόρφωση κ.λπ.


Token ασφαλείας

Τα token ασφαλείας είναι παρόμοια με τα stablecoin. Σε επίπεδο σύμβασης, και τα δύο θα μπορούσαν να είναι πανομοιότυπα, καθώς λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Η διάκριση γίνεται σε επίπεδο εκδότη. Τα token ασφαλείας αντιπροσωπεύουν τίτλους, όπως μετοχές, ομόλογα ή φυσικά στοιχεία ενεργητικού. Συχνά (αν και δεν συμβαίνει πάντα), χορηγούν στον κάτοχο κάποιο μερίδιο σε μια επιχείρηση ή ένα αγαθό.


Βοηθητικά token

Τα βοηθητικά token είναι ίσως οι πιο συνηθισμένοι τύποι token που κυκλοφορούν σήμερα. Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες προσφορές, δεν υποστηρίζονται από τίποτα. Εάν τα token τα οποία υποστηρίζονται από στοιχεία ενεργητικού είναι σαν μετοχές σε μια αεροπορική εταιρεία, τότε τα βοηθητικά token είναι σαν προγράμματα για συχνούς επιβάτες: εξυπηρετούν μια λειτουργία, αλλά δεν έχουν εξωτερική αξία. Τα βοηθητικά token μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλές περιπτώσεις χρήσης, χρησιμεύοντας ως νομίσματα στο παιχνίδι, καύσιμο για αποκεντρωμένες εφαρμογές, πόντους αφοσίωσης και πολλά άλλα.


Μπορείτε να κάνετε εξόρυξη token ERC-20;

Μπορείτε να εξορύξετε Ether (ETH), αλλά τα token δεν εξορύσσονται – λέμε ότι δημιουργούνται όταν εμφανίζονται νέα. Όταν κυκλοφορεί μια σύμβαση, οι προγραμματιστές διανέμουν την προσφορά σύμφωνα με τα σχέδιά τους και τον οδικό χάρτη τους.

Συνήθως, αυτό γίνεται μέσω μιας Αρχικής προσφοράς νομίσματος (Initial Coin Offering, ή ICO), μιας Αρχικής προσφοράς ανταλλακτηρίου (Initial Exchange Offering, ή IEO) ή μιας Προσφοράς token ασφαλείας (Security Token Offering, ή STO). Μπορεί να συναντήσετε παραλλαγές αυτών των ακρωνύμιων, αλλά αυτές οι έννοιες είναι αρκετά παρόμοιες. Οι επενδυτές στέλνουν Ether στη διεύθυνση της σύμβασης και, ως αντάλλαγμα, λαμβάνουν νέα token. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση περαιτέρω ανάπτυξης του έργου. Οι χρήστες αναμένουν ότι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα token τους (είτε άμεσα είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία) ή να τα μεταπωλήσουν για κέρδος καθώς εξελίσσεται το έργο.

Η διανομή των token δεν χρειάζεται να είναι αυτοματοποιημένη. Πολλές εκδηλώσεις πληθοχρηματοδότησης επιτρέπουν στους χρήστες να πληρώνουν με μια σειρά από διαφορετικά ψηφιακά νομίσματα (όπως BNB, BTC, ETH και USDT). Στη συνέχεια, τα αντίστοιχα υπόλοιπα κατανέμονται στις διευθύνσεις που παρέχονται από τους χρήστες.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των token ERC-20

Πλεονεκτήματα των token ERC-20

Ανταλλάξιμα

Τα token ERC-20 είναι ανταλλάξιμα – κάθε μονάδα είναι ανταλλάξιμη με μια άλλη. Εάν είχατε στην κατοχή σας ένα BinanceAcademyToken, δεν θα είχε σημασία ποιο συγκεκριμένο token είχατε. Θα μπορούσατε να το ανταλλάξετε με κάποιο άλλο και θα εξακολουθούσαν να είναι πανομοιότυπα στη λειτουργία, όπως τα μετρητά ή ο χρυσός.

Αυτό είναι ιδανικό εάν το token σας στοχεύει να είναι κάποιο νόμισμα. Δεν θα θέλατε μεμονωμένες μονάδες με διακριτά χαρακτηριστικά, καθώς αυτό θα τις καθιστούσε μη ανταλλάξιμες. Αυτό θα μπορούσε να κάνει ορισμένα token να γίνουν περισσότερο – ή λιγότερο – πολύτιμα από άλλα, υπονομεύοντας τον σκοπό τους.


Ευέλικτα

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, τα token ERC-20 είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμα και μπορούν να προσαρμοστούν σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νόμισμα στο παιχνίδι, σε προγράμματα με πόντους αφοσίωσης, ως ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα ή ακόμα και για να αντιπροσωπεύουν δικαιώματα κυριότητας έργων τέχνης και ιδιοκτησίας.


Δημοφιλή

Η δημοτικότητα των ERC-20 στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων είναι ένας πολύ πειστικός λόγος για να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο. Υπάρχει μια πληθώρα ανταλλακτηρίων, πορτοφολιών και έξυπνων συμβάσεων που είναι ήδη συμβατά με token που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Επιπλέον, η υποστήριξη και η τεκμηρίωση των προγραμματιστών είναι άφθονη. 


Μειονεκτήματα των token ERC-20

Κλιμάκωση

Όπως συμβαίνει με πολλά δίκτυα κρυπτονομισμάτων, το Ethereum δεν έχει ανοσία σε αυξανόμενα προβλήματα. Στην τρέχουσα μορφή του, δεν έχει καλή κλιμάκωση – η προσπάθεια αποστολής μιας συναλλαγής σε ώρες αιχμής έχει ως αποτέλεσμα υψηλές προμήθειες και καθυστερήσεις. Εάν κυκλοφορήσετε ένα token ERC-20 και το δίκτυο συμφορηθεί, η χρηστικότητά του μπορεί να επηρεαστεί.

Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί μόνο το Ethereum. Αντίθετα, είναι ένας απαραίτητος συμβιβασμός σε ασφαλή, κατανεμημένα συστήματα. Η κοινότητα σχεδιάζει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με τη μετάβαση στο Ethereum 2.0, το οποίο θα εφαρμόσει αναβαθμίσεις όπως το Ethereum Plasma και το Ethereum Casper.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με ζητήματα κλιμάκωσης στην ενότητα Κλιμάκωση Blockchain - παράπλευρες αλυσίδες και κανάλια πληρωμής.


Απάτες

Αν και δεν αποτελεί πρόβλημα της ίδιας της τεχνολογίας, η ευκολία με την οποία μπορεί να κυκλοφορήσει ένα token θα μπορούσε να θεωρηθεί μειονέκτημα από κάποιες απόψεις. Χρειάζεται ελάχιστη προσπάθεια για να δημιουργηθεί ένα απλό token ERC-20, που σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει – για καλό ή για κακό σκοπό.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με τις επενδύσεις σας. Υπάρχουν πολλά σχέδια "Ponzi" και απάτες πυραμίδας που μεταμφιέζονται ως έργα blockchain.  Κάντε τη δική σας έρευνα πριν επενδύσετε, για να καταλήξετε στα δικά σας συμπεράσματα σχετικά με το εάν μια ευκαιρία είναι νόμιμη.

 

ERC-20, ERC-1155, ERC-223, ERC-721 – ποια είναι η διαφορά;

Το ERC-20 ήταν το πρώτο (και, μέχρι σήμερα, το πιο δημοφιλές) πρότυπο token του Ethereum, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το μοναδικό. Με τα χρόνια, έχουν εμφανιστεί πολλά άλλα, είτε προτείνοντας βελτιώσεις στο ERC-20 είτε προσπαθώντας να επιτύχουν εντελώς διαφορετικούς στόχους.

Μερικά από τα λιγότερο κοινά πρότυπα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται σε non-fungible token (NFT). Μερικές φορές, η περίπτωση χρήσης σας επωφελείται από την ύπαρξη μοναδικών token με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αν θέλετε να δώσετε τη μορφή token σε ένα μοναδικό έργο τέχνης, ένα στοιχείο ενεργητικού στο παιχνίδι κ.λπ., ένας από αυτούς τους τύπους συμβάσεων μπορεί να είναι πιο ελκυστικός.

Το πρότυπο ERC-721, για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε για την εξαιρετικά δημοφιλή dApp, CryptoKitties. Μια τέτοια σύμβαση παρέχει ένα API για να δημιουργήσουν οι χρήστες τα δικά τους non-fungible token και να κωδικοποιήσουν μεταδεδομένα (εικόνες, περιγραφές, κ.λπ.). 

Το πρότυπο ERC-1155 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως βελτίωση τόσο στο ERC-721 όσο και στο ERC-20. Περιγράφει ένα πρότυπο που υποστηρίζει τόσο ανταλλάξιμα όσο και μη ανταλλάξιμα token, στην ίδια σύμβαση.

Άλλες επιλογές όπως το ERC-223 ή το ERC-621 στοχεύουν στη βελτίωση της χρηστικότητας. Το πρώτο εφαρμόζει διασφαλίσεις για την αποφυγή τυχαίων μεταφορών token. Το δεύτερο προσθέτει επιπλέον λειτουργίες για την αύξηση και τη μείωση της προσφοράς token.

Για περισσότερα σχετικά με το θέμα των NFT, φροντίστε να ανατρέξετε στον Οδηγό για τα συλλεκτικά κρύπτο και τα Non-fungible token (NFT).


Συμπεράσματα

Το πρότυπο ERC-20 κυριαρχεί στον χώρο των στοιχείων ενεργητικού κρύπτο για χρόνια και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Με σχετική ευκολία, ο καθένας μπορεί να αναπτύξει μια απλή σύμβαση που να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης (βοηθητικά token, stablecoin κ.λπ.). Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, το ERC-20 στερείται ορισμένων από τα χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται από άλλα πρότυπα. Μένει να φανεί εάν θα πάρουν τη θέση του οι επόμενοι τύποι συμβάσεων.